Губи (to lose) conjugation

Macedonian
48 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
губам
I lose
губиш
you lose
губи
he/she/it loses
губиме
we lose
губите
you all lose
губат
they lose
Future tense
ќе губам
I will lose
ќе губиш
you will lose
ќе губи
he/she/it will lose
ќе губиме
we will lose
ќе губите
you all will lose
ќе губат
they will lose
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би губел
I (masculine) would have lost
би губела
I (feminine) would have lost
би губел
you (masculine) would have lost
би губела
you (feminine) would have lost
би губел
he would have lost
би губела
she would have lost
би губело
it would have lost
би губеле
we would have lost
би губеле
you all would have lost
би губеле
they would have lost
Past perfect tense
сум губел
I (masculine) have lost
сум губела
I (feminine) have lost
си губел
you (masculine) have lost
си губела
you (feminine) have lost
е губел
he has lost
е губела
she has lost
е губело
it has lost
сме губеле
we have lost
сте губеле
you all have lost
сум губеле
they have lost
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
губев
I was losing
губеше
you were losing
губеше
he/she/it was losing
губевме
we were losing
губевте
you all were losing
губеа
they were losing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев губел
I (masculine) had lost
бев губела
I (feminine) had lost
беше губел
you (masculine) had lost
беше губела
you (feminine) had lost
беше губел
he had lost
беше губела
she had lost
беше губело
it had lost
бевме губеле
we had lost
бевте губеле
you all had lost
беа губеле
they had lost
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе губев
I will have lost
ќе губеше
you will have lost
ќе губеше
he/she/it will have lost
ќе губевме
we will have lost
ќе губевте
you all will have lost
ќе губеа
they will have lost
Past aorist tense
Imperative tense
-
губи
you lose
-
-
губете
you all lose
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум губел
I (masculine) will lose
ќе сум губела
I (feminine) will lose
ќе си губел
you (masculine) will lose
ќе си губела
you (feminine) will lose
ќе е губел
he will lose
ќе е губела
she will lose
ќе е губело
it will lose
ќе сме губеле
we will lose
ќе сте губеле
you all will lose
ќе сум губеле
they will lose
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
губен
losing
губејќи
losing
губење
losing
губел
losing
губела
losing
губело
losing
губеле
losing
lost
lost
lost
lost

Examples of губи

Example in MacedonianTranslation in English
Тоа значи дека ако „Планирано родителство“ води клиника во рурална Уганда која дава совети за планирање на семејство и врши прегледи за време на бременоста, губи средства кога е во сила Global Gag Rule поради своите ставови за избор. Ова се случува без разлика на фактот дека абортусот е нелегален во Уганда освен ако не се однесува на заштита на животот или здравјето на мајката.That means if Planned Parenthood operates a clinic in rural Uganda that gives advice on family planning and provides prenatal screening, it loses funding when the Global Gag Rule is in effect because of its pro-choice stance on policies in the U.S. This happens regardless of the fact that abortion is illegal in Uganda unless it involves preserving the mother's life or health.
@mrbrown: Доколку Ченг Бок победи, НПД (Народната партија за дејствување) губи.@mrbrown: If Tan Cheng Bock wins, PAP loses.
Доколку победи Тони Тан, со овој резултат, НПД исто така губи. (белешка на авторот: НПД е владејачка партија во Сингапур)If Tony Tan wins, with this score, PAP also loses. (author’s note: PAP is Singapore’s ruling party)
Ова не е време да се губи вера.This is not the time to lose faith
Твоето казино губи пари.Your casino loses money.
Ако погодам победувам, а ако промашам губам. Ти не треба да пукаш.If I hit it, I win If I miss it, I lose You don't have to shoot
Го губам осетот за времето.I lose all track of time.
Мразам што те губам.I hate to lose you.
Не ни губам.But I don't lose, either.
-Сега пак те губам.- Now I'll lose you again.
Тие приредуваат црно-бела изложба „Una de Cal, una de Arena“ (нешто добиваш, нешто губиш).They are hosting a black and white exhibition "Una de Cal, una de Arena" (loosely translated to mean 'you win some, you lose some').
Често велат дека „поради тоа што во затвор ти е кажувано што да правиш и ти е дозволено да правиш само одредени работи, ја губиш независноста“, но јас не сметам дека е беше така и во мојот случај... мислев дека во споредба со минатото можеби сум помалку проактивен...Often they say that “Because in prison you are told what to do and you are allowed to do only a certain number of things, you'll lose independence” but I don't think this was so in my case... though compared to the past maybe I am less proactive…
-Ќе почнеш да го губиш видот во левото око! Веќе го изгубив.- You're gonna start to lose vision in your left eye.
Ја губиш целата пратка, Капуано.You lose the whole shipment, Capuano.
Ако си таму само за себе, губиш.If you're just out there for yourself, you lose.
Моќта на женскиот глас Преку цензурирањето на Кармен Аристегуи, сите ние губиме, како и демократскиот процес во Мексико.The Power of a Woman's Voice "By censuring Carmen Aristegui, we all lose, as does Mexico's democratic process.
Ако во истиот период почнавме да ја губиме својата компетитивна предност поради недостаток од некаков вид сервис за репресија на виртуелна маса, тогаш и ние ќе станевме сервис од таков вид.Those who rushed at the chance to thank us for aiding the political protesters are losing sight of a simple fact. If in that same period, we’d started to lose our competitive edge because of a lack of some kind of virtual mass repression service, then we’d have introduced one of those, too.
И сите го губиме својот шармAnd we all lose our charms
Ако викнеме цајкани, губиме.- If we call the cops, we lose.
Ова е причината затоа што губиме. Инфицирани сме од губитници.Because we're infected with losers.
До неодамна, фудбалот беше единственото нешто што ме развеселуваше, но сега имаме поголем избор за тоа ќе ни го развеселува секојдневието. @yasser.taha: Кога ја губите вашата држава, единственото нешто што ве развеселува е фудбалот, но сега кога ја имате назад - воопшто не се грижите за фудбалот.In the past, football was the only thing that cheers us up, but now we are living in a bigger alternative that cheers us up everyday. @yasser.taha: When you lose your country, you look for it in football matches, but when you have it back, you can't care less about football.
Ако одите само еден чекор кон кучето, губите.If you'll take just one single step toward that dog, you lose.
Ќе ве охрабрам да не губите надеж.I would encourage you not to lose hope.
Ако изгубам јас, губите и вие, ако победам, се продложува да се врти.I lose, you lose. I win, everything keeps spinning.
Три попа е нула, ја имате лоша можна рака и губите!Three kings is a zero, you have the worst possible hand, you lose
И двајцата губат, и работодавците и куќните помошници.Both employers and domestic workers lose.
Во целина губат жените, зашто знаеме дека сите домашни задачи се обврски на сите членови од фамилијата, независно од родот.Women as a whole lose, as we don't understand that internal and housekeeping tasks are duties of all family members, independent of gender.
Сепак, луѓето кои го работат тој вид на работа се толку многу посветени што ја губат способноста да го увидат тоа.Nonetheless, these people who do this type of work are so devoted that they lose the ability to even realize this fact.
„Оние кои ја менуваат слободата за сигурност, ги губат и двете.“"Those who trade freedom for security, lose both."
Недвижнините лоцирани близу до ромските населби бргу ја губат вредноста.Real estate located close to Roma neighborhoods is quickly losing value.
Исто така поминував низ егзистенцијална криза: Бев далеку од Мексико скоро 6 години и мислам дека навистина се обидувам да се вклопам во општествата во кои живеам, со што се губев самата себеси.And also, I was going through this existential crisis: I was away from Mexico almost for 6 years, and I guess that I really try to fit into the societies I live in, and I was losing myself.
Мислам, ја губев мојата кошула, и тогаш отидов да го заложам мојот часовник.I mean, I was losing my shirt, and then I went to pawn my watch,
Ги губев рацете.I was losing my hands.
Како што јас видов, ти губеше.From where I was standing, you were losing.
Не губете контрола над цревото.Never lose control of your hose.
Делувајте веднаш! “ „ Имаме истренирани психијатри кои чекаат да ви помогнат низ тој тежок период.“ „ Не губете го специјалниот!“ „ Подигнете слушалка, и вратете го тој скапоцен камен назад во вашиот живот! “ „ Утре можеби ќе биде доцна...“ „ Јавете се на ЕПС веднаш.Don't lose that someone -- Act now! We have psychics trained and standing by to helpyou through this difficult period. Don't lose that special someone!
Очите на Гејтс,не губете ја од вид примарната мета!- Eyes on Gates. - Do not lose sight of primary mark.
Не губете ги главите, не се возбудувајте.Don't lose your heads. Don't get overexcited.
Не го губете него.Don't lose him.
100 години на брод, губејќи се себеси, дел по дел... додека не завршиш... не завршиш како сиротиот Виверн.1 00 years before the mast, losing who you were, bit by bit, until you end up... end up like poor Wyvern here.
Најверојатно ќе завршам губејќи си ја ногава.I'm probably going to end up losing this leg.
Си мислеше дека губејќи против мене, ќе го добиеш Мојсеј.You thought that by losing to me you would win for Moses.
Дури и работниците од филмската индустрија се под закана за губење на работните места.Even workers in the movie industry are in danger of losing their jobs.
Ја разбирам болката на губење на косата бидејќи ја имам искусено претходно.I understand the pain of losing hair because I experienced it before.
Искрено, сите бевме изненадени од реакцијата на Мајкл. Ама во неговата глава, губење на таа игра значеше... ...делењето чуство на победа, на девојче во инвалидска количка беше... ...повеќе од правилно да се направи.In truth, we were all surprised by Michael's actions... but in his mind losing that game... and handing a feeling of victory to a girl in a wheelchair... was more than the right thing to do.
Ме направи да согледам дека сакам Америка да биде безбедна, но не по цена на губење на својот морал.It made me realize that I want America to be safe, but not at the cost of losing its dignity.
Не можам да видам никаква поврзаност помеѓу губење 10 000 долари, Горџес во болница и добра зделка.I fail to recognize the correlation... ...between losing 1 0 grand, hospitalizing Gorgeous... ...and a good deal.
И губел.CONORS: And losing.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

гази
step on
гали
stroke
гаси
turn off
годи
do good for
гони
chase
гори
burn
грми
thunder
гуга
babble
гуши
choke
љуби
love

Similar but longer

загуби
lose
изгуби
lose
погуби
execute

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?