זרק [zrḳ] (to throw) conjugation

Hebrew
90 examples
This verb can also mean the following: toss out, discard, toss to cause an object to move rapidly through the air

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
זורק
zṿoreḳ
I/you/he (masculine) throw
זורקת
zṿoreḳet
I/you/she (feminine) throw
זורקים
zṿorəḳiym
we/you all/they (masculine) throw
זורקות
zṿorəḳṿot
we/you all/they (feminine) throw
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
זרקתי
zaraḳətiy
I threw
זרקת
zaraḳəta
you (masculine) threw
זרקת
zaraḳətə
you (feminine) threw
זרק
zaraḳ
he threw
זרקה
zarəḳah
she threw
זרקנו
zaraḳənṿ
we threw
זרקתם
zəraḳətem
you all (masculine) threw
זרקתן
zəraḳəten
you all (feminine) threw
זרקו
zarəḳṿ
they threw
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אזרוק
’zrṿḳ
I will throw
תזרוק
tzrṿḳ
you (masculine) will throw
תזרקי
tizərəḳiy
you (feminine) will throw
יזרוק
yzrṿḳ
he will throw
תזרוק
tzrṿḳ
she will throw
נזרוק
nzrṿḳ
we will throw
תזרקו
tizərəḳṿ
you all (masculine) will throw
תזרוקנה
tzrṿḳnh
you all (feminine) will throw
יזרקו
yizərəḳṿ
they (masculine) will throw
תזרוקנה
tzrṿḳnh
they (feminine) will throw
Imperative mood
-
זרוק
zrṿḳ
throw!
זרקי
zirəḳiy
throw!
-
-
-
זרקו
zirəḳṿ
throw!
זרוקנה
zrṿḳnh
throw!
-
-

Examples of זרק

Example in HebrewTranslation in English
! ? אפשר לזרוק לך חבל, קפטןCan we throw you a rope, Captain?
! אני לא יכול לזרוק בזמן שאני חושבI can't throw while I'm thinking!
! אתם יכולים לקחת את זה, או לזרוק .קדימה חבר'ה, אתם יכולים לקבל את זה .אני רוצה את כדור הגומי!You can keep it, or you can throw it away!
! בבקשה תפסיקו לזרוק פירותPlease stop throwing fruit!
! ג'ייק .מהר, תקחו אבנים לזרוקJake quick, grab stones to throw
! ? מי זרק את הידית ?- Who's throwing the handles?
,"כשאמרנו לו, "תשלח אותו בחזרה הוא לא יכול היה כי הוא זרק .את הקופסה שהמכשיר הגיע בהWhen we told him, "Send it back" he couldn't because he'd thrown away the box it came in.
,איבדנו הרבה אנשים טובים בחורף הזה .כולל הורייך ,אני חושב שהקדחת הרגה יותר אנשים .מאשר כל דבר שהמקום הזה זרק עלינוWe lost a lot of good people that winter, your folks included. I think syncillic fever has killed more people than anything else this place has thrown at us.
,אנחנו בדרך הנכונה עכשיו .תיזהרי לא לפגוע בהם מיק זרק את שני .הכדורים ממש קרוב למקלStay out of his way now. Make sure you don't hit it. Mick had thrown his last two balls so close to the stick.
,אני מנסה להזמין משקה התחת שלי זרק החוצה.I try to order a drink, the ass has me thrown out.
! ? אני זורק רימונים, רואהI'm throwing grenades, see?
! איך הוא מעז לדרוש שאני זורק אותו למסיבה כאשר כל האנשים רוצים לעשות זה לצרוח ולבכות?How dare he demand that I throw him a party when all people wanna do is scream and cry?
! אני זורק אותו החוצה .תמסור ד"ש לנימוI'm throwin' him out!
! אני זורק רימוןI'll throw a grenade!
! אתה זורק את זה החוצהYou throw it out!
! ססיליה ,את זורקת את המושלם .אל תאמרי לה את זה !CeciIia, you're throwing away perfection!
"? את זורקת סוגי מזון נוספים"" Do you throw any other foods?" You know...
"יש לשאנל ארון מלא נרות "דיפטיק שהיא מדליקה פעם אחת .ואז זורקת כי הם משומשים ?Chanel has a closet full of Diptyque candles that she lights once and then throws away because they're used.
"צלצול-נטישה" ,אומר שאת הורגת אותה ואז זורקת את .הפעמון לתוך תעלה"Ding-dong-ditch" means you kill her, then you throw that ding-dong into a ditch.
! אלוהים אדירים .אנחנו זורקים אותה לידי הרוסים .אם הם יפשלו, היא מתחסלת איתם הם לא יכולים .להרשות לעצמם לפשלJesus Christ, we throw her into the hands of the Russians, if they screw up she goes down with them.
! אנחנו לא זורקים אותה .אני בניתי אותהWe're not throwing it away.
! הו, אלוהים שלי, הם זורקים את הזרOh, my God, they're throwing the bouquet!
! ככה זורקים קוביות, חבריםThat is how you throw the bones, my friends!
"אנחנו לא זורקים שזיפים"-'We don't throw plums.'
,סליחה .זו הייתה תאונה ,Y-גם כרומוזום ה .אבל אנחנו לא זורקות עליו דבריםSorry, it was an accident. So was the "y" chromosome, but you don't see us throwing stuff at it.
.אני מצטערת .אין בעיה- אני רגיל שבנות זורקות את .עצמן עליי- I'm sorry. - Oh, no problem. I'm used to girls throwing themselves at me.
.כן, רוב החנויות זורקות אותםYeah, most shops throw them away.
.נשים זורקות את עצמן אליו ?Women throwing themselves at him.
אבל הייתי בטוח שזוג ,מנועי דינמו זורקות סכינים .יוביל אותנו לנצחוןThe audience really sparked to Joy, but I was confident a pair of knife-throwing dynamos would lead us to victory.
"אלן היקר, אני זרקתי על שתן סוהר היום"."Dear Alan, I threw urine on prison guard today."
, לא, זרקתי אותו . היה לו ריח מפוקפק , מארי, אין לנו צורך בחלב שלך ... ואל תזרקי את החלבNo£¬ I threw it out. It smelled questionable. Marie£¬ we don't need your milk£¬ okay?
, פתאום הנקתי את הדובון מהחזה , ואז זרקתי אליו את הדובון, ואז הוא הניק אותו והדובון נזרק שוב לאויר, שהיה התנפצות נוספת שלAnd then I threw the teddy bear to him, and he gave it suck at his breast. And then the teddy bear was thrown up into the air again... at which there was another explosion of form into... something. And these
,אבל אתמול זרקתי עליו לבנה ואני רק רוצה להודות לך על כך .שנתת לי את הלבנה, ג'ייBut I threw a brick through that window. Thank you for handing me that brick, J.
,אז הלכתי לכספומט .הוצאתי מזומן ,קניתי חפיסה, עישנתי כמה .זרקתי את השארSo I went to the atm, I got some cash. I bought a pack, smoked a few, threw the rest away.
! ? את זרקת את האוכל שלי ?You threw out my food?
! אתה זרקת אותםyoe threw those!
! ובגלל זה זרקת את אבא.And that's why you threw Dad out.
".השמרטפית עבדה עם אבא" .זרקת את הכרטיס שלך?So, you threw away your ticket stub.
"הורדת את "המחשב המשולב .גרסה 2.0 .זרקת לי סכין לפנים- You downloaded the Intersect 2.0. - You threw a knife at my face.
"היא זרקה אותי החוצה"# She threw me out #
"היא זרקה את קלטות ה"אטארי .הישנות שלי.She threw out my old Atari cartridges.
, היה לנו ריב, היא זרקה אותי מהבית . ועכשיו הלכתי לאיבוד בדאון-טאון ... אין לי כסף, אני לא מזהה אף אחדWe had a big fight, she threw me out I started walking and now I'm lost downtown. I don't have any money. I don't recognise anybody.
,'המכונית העיפה אותו 5 מ .ממש זרקה אותו ,השוטרים המשיכו לחקור אותו .כאילו הוא בהכרהCar threw him about 15 feet. Knocked him out of his sneakers. Cops kept questioning him, as if he wasn't gorked out or something.
,אבל אנה תפסה אותי .היא זרקה אותי מהספינה .סיפור מענייןBut Anna caught me, and she threw me off the ship. Interesting story.
! ? אז מה ,אתה חושב שכמה ביצים ואני לא אומרת ,שאנחנו זרקנו אותן ?So, what, you think a few eggs, and I'm not saying we threw them made the dean up and kill himself?
,אני ואביך זרקנו אבנים עליך .אבל לא הצלחנו לפגוע בך ?Your father and I, we threw stones at you. - But we couldn't hit you. - What was I?
,זרקנו את המשימה הקודמת .ואני מקווה שזה לא יחזור להתנקם בנו .אנחנו חייבים לנצח היוםWe threw that last challenge, and I hope it doesn't come back to bite us. We have to win this today.
,זרקנו את התסריט שקיבל אישור .וצילמנו תסריט חדש שכתבתי הבוקר .אלוהיםWe threw out the censor-approved script and shot one I wrote this morning. Oh, my God.
.אדם היה מסוכן ,אז נעלנו אותו .זרקנו את המפתחAdam was dangerous. So we locked him up, we threw away the key.
! הם זרקו אותי לכלא ! הממשלה לקחה את פניי !They threw me in prison!
"! ואז הם זרקו אותם לשם""and they threw them over there!
"! והם זרקו אותם לשם""and they threw them over there!
"בסרט "הקוסם מארץ עוץ .העצים זרקו תפוחים .עצים הם ממזריםIn the wizard of Oz, the trees threw apples. Trees are bastards.
"ההורים של דארנל זרקו אותו מכת "עדי יהווה .אז הוא עובר לגור איתי, אנחנו חושבים להינשא .אבל אנחנו נשואים !Darnel's parents threw him out for growing weed in his closet so he's moving in. We're thinking about getting married. But we're married.
,אזרוק את האקדח הזה .ופשוט אלך מפהI will throw down this gun and simply walk away.
,אם אתה משוכנע שלא תתחרט .אזרוק את זה בשבילך ...אני פשוט...And regret letting this tuff go. Now, if you're onvinced that you never will, I will throw it away for you.
,אם תגעי בי שוב .אזרוק את התחת הלבן שלך לכלאYou lay your hands on me again I will throw your white trash ass in jail.
,אתה צודק .אני אזרוק את זה החוצה ...אני...You have right, I will throw it out. I...
,בסדר, אבל בלי שום שירה וריקוד ואני אזרוק עלייך קפה ..אם אתפוס אותך עושה את זהFine, but absolutely no singing or dancing along, and I will throw my coffee at you if I catch you even once doing this.
אינני יכול לדמיין ...שקרן לארבי תזרוק כסף טוב על חקר .של סלעים פרה-היסטורייםI can't imagine that the Larrabee Foundation will throw good money away on a study of prehistoric rock dumpings.
אנחנו יכולים להתחיל לחצות, ואז שוטר תזרוק את צבי כאן ואז כולנו נהיה בבית הכלא שיתוף תא עם מייק טייסון.We could start to cross, and then a cop will throw a deer out here and then we'll all be in the pokey sharing a cell with Mike Tyson.
הבין, אבל עדיין יש סבירות גבוהה שהיא תזרוק משהו עליך.Understood, but still there's a high likelihood that she will throw something at you.
והיא רק .תזרוק את הפגר המת .ואת החטא תיקח על עצמך ...לא, אני, נוI'll clap my hands and it'll die. And the wife will throw it away, dead. - You'll take that sin upon you.
מליסה תזרוק 500 אלף דולר נגדך.Melissa will throw $500,000 back at you.
,הצעד הבא מתוסכל מספיק, עד שהוא ינסה ,להפעיל את כוחו הפיזי ,היצור יזרוק את עצמו .על המסך השקוףNext... frustrated into a need to display physical prowess, the creature will throw himself against the transparency.
.דג-פטיש ירסק את ראשך דג-פטיש יזרוק אותך לתוך .גרונו של השטןHammerhand will bash your skull. Hammerhand will throw you down the devil's throat.
.יום אחד אני יזרוק אותם .את כולם ילדים, נכדים, קרובים .וכל השארOne day I will throw them all out. All of them. Children, grandchildren, relatives and crude tenants.
.כל מתחרה יזרוק שני מטוסים .אחרייך .תודה-Each contestant will throw two aeroplanes. After you.
אב יזרוק Munni ואותי מהבית.Father will throw Munni and me out of the house.
,אבל אם לא תסיים את זה .אתה לא תצטרך לעזוב .אנחנו נזרוק אותךBut if you don't end this, you won't have to leave, we will throw you out.
.נזרוק את היהודים ליםOne will throw the Jews in the sea.
בינתיים, אנחנו נזרוק את שוטרי עצם.In the meantime, we will throw the cops a bone.
במקום ממתק, אנחנו .נזרוק את המפתחות שלי לעציםInstead of the candy, we will throw my keys into the woods.
מהפיכה ,אנו לא השלכנו את האבן הראשונה .אולם אנו נזרוק את האחרונהWe did not throw the first stone. But we will throw the last.
תזרקו לעברינו את האופניים .טוב, עלי למעלה .ארים אותך ?- and then you guys will throw over the bike. - Step up. I'll boost you.
,אבל בסופו של יום .החיים יזרקו לך ערימת לימוניםBut, uh, eventually, life will throw you a pile of lemons.
,אנשים יזרקו אבנים עלי, אתה יודע .אבל אבוא לראות את אנהPeople will throw stones at me, I know, but I shall come and see Anna.
,לעולם תדרוך בעיר הזאת שוב .או שהם יזרקו אותך לכלא ?You will never set foot in this town again or they will throw your ass in jail. - Understood?
,תוך 6 חודשים .הערבים יזרקו את היהודים לים אז בריטניה הגדולה מנערת ?Before 6 months, the Arabs will throw them to the sea. Britain do wash himself the hands of it?
אם הם יקצו מספיק שוטרים, פרשים ,ומרשלים בשבילך, וכך הם יעשו ,תיתפסי ותיכנסי לכלא .והם יזרקו את המפתח עד למשפטIf they throw enough cops, troopers, and marshals at you... And they will... You will be caught and put in jail and they will throw away the key until trial.
! או קדימה! זרוק את הכדור!Oh, come on, throw the ball, throw the ball.
! בוב, זרוק אותיBob, throw me.
! זאב, זרוק אליי את הזקן שלך !- Wolf, throw me your beard!
! זרוק אותו לא.Oh, throw it away!
! ילד, זרוק, זרוק, זרוק, זרוק!Okay, kid, throw, throw, throw, throw.
! אמרתי - זרקי לי את התיק שלךI said throw me your bag!
,אבל קדימה, זרקי את זה לפח .אם זה מה שבכוונתך לעשותBut go ahead and throw it away, if that's what you're set on doing.
,גברת עדינה, זרקי את החלוק הצידה""Fair lady, throw those costly robes aside.
,לינדסי ! זרקי אותוLindsey, throw it!
- בית השפנפנות - .זרקי אלי את הכדור, קים !- Throw the ball to me, Kim. - Oh, nice catch. Awesome throw.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בדק
check
דפק
knock
זכה
win
זכר
remember
זנח
abandon
זעף
be furious
זקף
straighten
זרח
shine
זרע
seed
חזק
do
חלק
divide
שרק
do
שתק
shut up

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הקריס
cause to collapse
הרחיק
more distant to separate
התנדב
volunteer
התנקש
attempt assassination
התקומם
revolt
התרומם
rise up
זרע
seed
חד
pose a riddle
ירה
flow as water
ליטף
stroke

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'throw':

None found.
Learning languages?