Προφητεύω (prophesy) conjugation

Greek
16 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
προφητεύω
I prophesy
προφητεύεις
you prophesy
προφητεύει
he/she prophesies
προφητεύουμε
we prophesy
προφητεύετε
you all prophesy
προφητεύουν
they prophesy
Future tense
θα προφητεύσω
I will prophesy
θα προφητεύσεις
you will prophesy
θα προφητεύσει
he/she will prophesy
θα προφητεύσουμε
we will prophesy
θα προφητεύσετε
you all will prophesy
θα προφητεύσουν
they will prophesy
Aorist past tense
προφήτευσα
I prophesied
προφήτευσες
you prophesied
προφήτευσε
he/she prophesied
προφητεύσαμε
we prophesied
προφητεύσατε
you all prophesied
προφήτευσαν
they prophesied
Past cont. tense
προφήτευα
I was prophesying
προφήτευες
you were prophesying
προφήτευε
he/she was prophesying
προφητεύαμε
we were prophesying
προφητεύατε
you all were prophesying
προφήτευαν
they were prophesying
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
προφήτευε
be prophesying
προφητεύετε
prophesy
Perfective imperative mood
προφήτευσε
prophesy
προφητεύστε
prophesy

Examples of προφητεύω

Example in GreekTranslation in English
Έχω ακούσει ότι να προφητεύεις είναι από τα λιγότερο προσοδοφόρα επαγγέλματα.I've found that prophesying is one of life's less profitable occupations.
Επειδή εν μέρει γνωρίζουμε και εν μέρει προφητεύουμε."For we know in part, and we prophesy in part."
Freya: προφητεύουν Του εκπληρώνεται.Freya: His prophesy is fulfilled.
Θα φέρει την καταστροφή που προφήτευσα.She will bring the disaster l have prophesied.
Έτσι, αφού προφήτευσε ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει το 1999, αυτό σημαίνει ότι θα εκπληρώσουμε την προφητεία του, επισπεύδοντας την Αποκάλυψη;So when the guy prophesied that the world would end in 1999, which he did... does that therefore mean that we're fulfilling the prophecy... by precipitating the Apocalypse?
Αλλά ένας σοφός της αρχαιότητας προφήτευσε Ότι αν ο βασιλιάς μπορούσε να βρει το Αστέρι πριν περάσουν δέκα χρόνια, η πριγκίπισσα θα επέστρεφε.But an ancient sage prophesied that if the King could find the Star before ten years had passed, -
Αν θέλεις να το δεχτείς, Αυτός είναι που ο Ηλίας προφήτευσε ότι θα έρθει.If you are willing to accept it, he is that Elijah whose coming was prophesied.
Αυτό προφήτευσε.This is what was prophesied.
Οι γραφές προφήτευσαν την επιστροφή του Χριστού.The scriptures prophesied the return of Christ.
Ποτέ όμως δεν προφήτευσαν πότε ή πώς θα επιστρέψει.They never prophesied how or when.
Μα μιας και ήταν αρχιερέας εκείνη τη χρονιά... προφήτευε ότι ο Ιησούς θα πέθαινε για το Ιουδαϊκό έθνος... και όχι μόνο για το Ιουδαϊκό έθνος... μα για να συναθροίσει σε ένα σώμα τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού.Rather, as he was High Priest that year... he was prophesying that Jesus was going to die for the Jewish people... and not only for them, but also to bring together into one body... all the scattered people of God.
Και σφυρηλάτησε γιαυτόν ένα σημάδι, προφητεύοντας ότι μια μέρα ένας Αγκαγκίτης έρθει, ένας απόγονος των 'γκαγκ, ο οποίος τελικά θα έπαιρνε την εκδίκηση για τους Εβραίους.And she forged for him a mark, prophesying that one day an Agagite would arrive, a descendant of Agag, who would finally exact vengeance upon the Jews.
Μίλησε για επερχόμενη καταστροφή, προφητεύοντας ότι οι δαίμονες του βουνού με χαρά θα δοκίμαζαν στα άκρα τους ορειβάτες του ΄Εβερεστ.He spoke of disaster to come, prophesying that the mountain's demons would delight in forcing the climbers off Everest.
Είχαν προφητεύσει ότι θα νικούσε το Κακό.- He was prophesied to destroy evil.
Η Δημιουργός η ίδια έχει προφητεύσει πως θα μας δώσει τη Λίθο των Δακρύων.The Creator herself has prophesied that he will deliver us the Stone of Tears.
Μεγάλε Σατανά, σας θερμοπαρακαλούμε να αποδεχθείς αυτή τη θυσία, της μητέρας σου, της γυναίκας που κουβαλούσε το σπέρμα του 666, την γυναίκα που σ΄έφερε στον κόσμο, και ρίξε σ' εμάς την βλαστήμια, όπως τα βιβλία του ουρανού και της κόλασης έχουν προφητεύσει.Mighty Satan, we entreat you to accept this sacrifice... of your very own mother... The woman who bore your seed for 666, the woman who brought you to term... That you may return to us in blasphemy... as the books of heaven and hell have prophesied.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'prophesy':

None found.
Learning Greek?