Toimisto noun declension

Finnish
88 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
toimistot
offices
toimistot
offices
toimistojen
(of) offices
toimistoja
(part of) offices
toimistoissa
(in) offices
toimistoista
(out of) offices
toimistoihin
(into) offices
toimistoilla
(at) offices
toimistoilta
(from) offices
toimistoille
(onto) offices
toimistoina
(as) offices
toimistoiksi
(into) offices
toimistoin
(with) offices
toimistoitta
(without) offices
toimistoineen
(together with) offices
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
toimisto
office
toimisto
office
toimiston
office
toimiston
(of) office
toimistoa
(part of) office
toimistossa
(in) office
toimistosta
(out of) office
toimistoon
(into) office
toimistolla
(at) office
toimistolta
(from) office
toimistolle
(onto) office
toimistona
(as) office
toimistoksi
(into) office
toimistotta
(without) office

Examples of toimisto

Example in FinnishTranslation in English
- Ei. Siellä ovat toimistot.- No, those are the executive offices.
- Haluan tietää, missä tehtaat ja toimistot olivat vuosina 1949-1966.- I need to know where all factories offices and projects were from 1949 to 1966.
- Jäävätkö vaara- alueen kaupat ja toimistot omilleen?Everybody in the shops and offices inside this hot zone they just fend for themselves?
- Missä ne toimistot ovat?- Where are the offices?
- Mitä sitten tapahtui? -En halunnut sekaantua joten siivosin muut toimistot ensin, ja palasin sinne.-I didn't wanna get in the middle so I did some other offices first then I came back.
Monien toimistojen tulokset ovat kuitenkin pettymys.But many of our field offices have reported disappointing yields.
Se sai kaiken tuntumaan tekemisen arvoiselta, koska tämä mahdollisti meille toimistojen avaamisen, jne.It made it all worth it, so to speak, cause that's how we were able to open the offices and stuff.
Se voisi paljastaa kaiken - Allianssin jäsenten nimet, toimistojen sijainnin...If I'm right, it could tell us names of The Alliance partners, locations of offices...
- Kokeile toista kerrosta, toimistoja.Probably asleep. - Try the second floor offices.
- Pieni vakuutus siltä varalta, - että Merrill alkaa tutkia toimistoja.What are you doing? Just a little insurance in case, you know, Merrill starts searching the offices.
-Kyllä. -Miksi ostit niin monta taloa? -Ne ovat kauppoja ja ravintoloita toimistoja, kahviloita ja yökerhoja.they're shops, restaurants, offices... cafes, clubs.
Ainakin jonkun sellaisen, joka jakelee ikkunallisia toimistoja.By whoever gives out window offices, for one.
Bremenissä oli toimistoja, jotka palkkasivat palvelijattaria Amerikkaan.In Bremen there were offices hiring maidservants for America.
- Niin. Aivan kuin kaikki vapaat miehet - piileskelisivät toimistoissa.It's almost like all of the eIigibIe guys in the city are hiding out in offices downtown or something.
Kello on 12, eli toimistoissa työskentelevillä on ruokatunti.It's 12:00 noon... which means that it's lunchtime... for the people working in these offices.
Kierrän ihmisten toimistoissa ja tarkastan heidän tietokoneensa.It's what I do. I go into people's offices, I fix their computers.
Korkeissa poliittisissa toimistoissa mainitaan Tracyn nimi.High political offices are being coupled with Tracy´s name.
Koska olen paikan päällä, tiedän - tilanteen paremmin kuin toimistoissa istujat.As the person on the spot, I considered my judgment more relevant that that of people sitting in elegant Whitehall offices.
- Se löytynee talon toisen pään toimistoista.Should be in one of those offices on the other side of the building.
Ehkä jotain LHHV:n toimistoista.Maybe something from the FEMA offices
En pidä toimistoista.I'm not that into offices.
Hän pitää vaikuttavista toimistoista.(Engadine) Oh, yes, he likes impressive offices.
Jotkut sotivat vain toimistoista.There are some who make the war from their offices!
Ei voi astua jalalla näihin toimistoihin, ilman että pyydetään astumaan pois.All of these years the first time ever you stepped forward in these offices it's to ask me to step down.
Hylätyt laiturit sekä makasiinit - vaihtuvat kiiltäviin toimistoihin.Victorian warehouses are being replaced by gleaming offices and residential areas.
Jotkut naiset suhtautuvat vakavasti miestensä toimistoihin, jos ymmärrät.l don't know the woman, but l know that there are some wives who take their husband's offices very personally, if you know what l mean.
Kirkko murtautui toimistoihin ja lavasti syyttömiä syyllisiksi.They were breaking into offices, framing people. This is the activities of a church?
Meidän 50 hissiä tulee kantamaan, noin 12000 matkustajaa päivittäin - vuolaasti ja mukavasti, meidän moniin kauppoihin ja toimistoihin - osakehuoneistoihin ja ravintoloihin.Our 50 elevators will be carrying... approximately 12,000 passengers a day... swiftly and conveniently, to our many shops, offices... condominiums, and restaurants.
Hän oli kävelemässä Gagen toimistoille.He was on his way in to the Gage offices. On foot.
Jäätkö toimistoille?You want the offices?
Mitä teet vanhoille toimistoille?And--what are you doing to our old offices? Hi.
Onko tiloja siivoojille ja toimistoille?We need to keep some cleanup crews around afterwards. And if you've got some bigger spaces, for offices, that kind of thing.
se johtui Chun Heestä. Presidentti Park Jung Hee - antoi piirin toimistoille käskyn, - kieltää kaikki taikauskot ja osallistumisen yhteenkään manaukseen.it was because of Chun-hee president Park Jung-hee issued an order to district offices to ban any superstitions and involvement in any exorcism
"Hiivin toimiston läpi.""I'm sneaking through an office."
"Kävelin toimiston ohi ja näin isän sivelevän Verityn selkää.""Today, walking past the office, I saw Dad stroking Verity's back.
"Noel meni oikeuteen - ja syyttäjän toimiston lakimies kertoi, että syyte hylätään.""...took him into the PA's office, where a man he could not see talked behind him. "Ten days later, Noel went to court and a lawyer from the PA's office...
"Terveisin koko toimiston väki."Signed, "The whole office."
- Aavistin jotain heti saatuamme toimiston.I smelled a rat the second we got that office.
- Ashokin toimistoa, tiedän.- Ashok's office. I know.
- Ehdotan, että tutkit - liittovaltion seriffin toimistoa, koska he valvovat laitetta.Then i suggest that you lurk around the u.S.Marshals office, because they're the people who monitor that anklet.
- Ehkä joku toinen käytti toimistoa.Maybe somebody else was using his office.
- Ei. Johdan toimistoa.I run the office.
- Eihän sinulla ole toimistoa.- You don't have an office. - Not anymore.
"Minulla on laukullinen rahaa toimistossa.You'll be like, "hey, you know what? I happen to have a huge bag of cash hidden in the office.
- ...jos olet puhunut kellekään - syyttäjän toimistossa muutosta ulkomaille.Did you talk to somebody in the attorney general's office to relocate you abroad?
- Aloittelen hommia toimistossa.- No, I thought I'd set up my office first and get started.
- Anteeksi, en yleensä törmää sisään näin, mutta teitä molempia tarvitaan toimistossa.Sorry, I don't usually bust in like this, but we need you both up in the office.
- Ari Goldin toimistossa. - Hei.- Ari Gold's office.
! Mary, neiti Winfreyn toimistosta soittaa Hän odottaa linjalla.Mary from Miss Winfrey's office called.
"24.1 . FBl:n erikoisagentti Raymond Fongilta San Franciscon toimistosta ryöstettiin 50 000 dollaria valtion rahaa.""On January 24th, FBI Special Agent Raymond Fong of the bureau of San Francisco field office was kidnapped and robbed of $50,000 in government funds.
"Oppilaat Lex Luthorin puolesta"-toimistosta.The Students for Lex Luthor office at CKU.
$6,7 miljoonan talletus FBI:n Witchitan toimistosta.$6.7 million on deposit from the FBI Wichita field office.
- 15. Joka ainoaan vastattiin Russell Jacksonin toimistosta.And... every time I got a reply from Russell Jackson's office.
"Jättäkää minut toimistoon, ja kerron huomenna kaiken."So erm, you know, just leave me in the office and tomorrow you will have all you need.
"Jään ylitöihin, teen alustusta, soitan Nykin toimistoon illalla."0h, I've got to work late. A presentation, I've got to speak to the New York office, they're five hours behind.
"Nainen pääsi pakoon ja juoksi toimistoon ennen pyörtymistään.""The woman managed to escape from Summer "and ran into an office before collapsing.
"Silloin ryntäsimme toimistoon...""That's when we ran up to the office..."
"Tervetuloa vankilanjohtaja, Clem Harvisin omaan toimistoon.""Welcome to Warden Clem Harvis' personal office.
"Kertoo työskentelevänsä myöhään toimistolla. Pum, pum."Tells her he's working late at the office Bang, bang"
- Aikalukollisessa kassakaapissa toimistolla.It's in a time-lock safe in our office.
- Ei. Hän yöpyy ystäviensä luona ja sanoi saattavansa käväistä toimistolla.She's staying with some friends, and she said she might drop in the office.
- Emme nähneet sinua toimistolla.We didn't see you at the office.
- En ole siellä vaan toimistolla.I'm at the office.
"Soitan toimistolta.""I'm calling from the office "
- Asiakkaalla on kriisi. En voi lähteä toimistolta, mutta tulen kotiin niin pian kuin voin.client in crisis. can't get out of the office, but i'll be home as soon as i can.
- Ehkä joku toimistolta.Somebody in the office.
- Ei ollut helppoa päästä pois toimistolta.It wasn't easy getting away from the office.
- Ei. Hän lähti illalla toimistolta.FBI has her leaving the office at 8:00 last night.
"Soitit Jukt Micronicsin toimistolle.You've reached the offices of Jukt Micronics.
- "Oli kiire toimistolle."- I had to hurry back to the office.
- Aika palata takaisin toimistolle.Time to get back to the office.
- Andrew, tule takaisin toimistolle.- Andrew! - Come back to the office.
- Chicagon toimistolle on kerrottu tulostasi.The Chicago field office is prepped for your arrival.
-Hän ei käytä kellaria toimistona.- He's not just using it as an office.
Aikaisemmin tunnettiin äidin toimistona.Formerly known as your mother's office.
Käyttääkö pomo taas hissiä toimistona?Boss using the elevator as an office again?
Minun täytyy muistutta ettei huone ole koskaan ollut manningin toimistona.I must point out the room has never been used as an office by Manning.
Pidät tätä ehkä suurena toimistona, mutta se alkaa tuntua pian todella pieneltä.You think this is a big office, Tom, but it's about to get really, really small.
- Kaivan vanhat paperit. Muutan leikkikentän toimistoksi. Keksin pari uutta lauseketta.Dust off the old paper, convert the playground into an office, run a few new expressions.
- Tätä voi kutsua toimistoksi.- This is what I call an office.
Face kertoi, siellä olleen liikaa turvamiehiä tavalliseksi toimistoksi.Face reported much too much security for just an ordinary office.
Ja haluat, että muutan hänen huoneensa toimistoksi.And you want me to turn his room into an office?
Miksi olet muuttanut huoneeni toimistoksi?Why did you turn my room into an office?
"Edustajan toimisto ei kommentoi.""The congressman's office declined to comment."
"Ihanan iso toimisto ihan vain minulle?"Wow, this big beautiful office for me?
- Agentti Breckinridgen toimisto?- Um, Agent Breckinridge's office.
- Agentti Fowlerin toimisto.Agent fowler's office.
- Aika näppärä toimisto.- That's one funky doctor's office.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

toiminto
feature

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

toimipiste
office
toimistoaika
office hours
toiminnallinen
functional
toimintaelokuva
action movie
tohvelieläin
paramecium
tohtorinväitöskirja
thing
toiste
something repeated
tokajinviini
alternative term for tokaji
toistomerkki
ditto mark
toipilas
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'office':

None found.
Learning languages?