Liiallinen noun declension

Finnish
28 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
liiallinen
excessive
liiallinen
excessive
liiallisen
excessive
liiallisen
(of) excessive
liiallista
(part of) excessive
liiallisessa
(in) excessive
liiallisesta
(out of) excessive
liialliseen
(into) excessive
liiallisella
(at) excessive
liialliselta
(from) excessive
liialliselle
(onto) excessive
liiallisena
(as) excessive
liialliseksi
(into) excessive
liiallisetta
(without) excessive
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
liialliset
excessive
liialliset
excessive
liiallisten
(of) excessive
liiallisia
(part of) excessive
liiallisissa
(in) excessive
liiallisista
(out of) excessive
liiallisiin
(into) excessive
liiallisilla
(at) excessive
liiallisilta
(from) excessive
liiallisille
(onto) excessive
liiallisina
(as) excessive
liiallisiksi
(into) excessive
liiallisin
(with) excessive
liiallisitta
(without) excessive
liiallisine
(together with) excessive

Examples of liiallinen

Example in FinnishTranslation in English
Cobra Kain Bobby Brown on hylätty - liiallisen ja tahallisen kontaktin takia. Säännön 41-2 mukaan -Bobby Brown of the Cobra Kai has been disqualified for excessive and deliberate contact.
Edistytkö liiallisen voimankäytön parissa?We making progress on the excessive force front?
Ei ketään voi todeta syyttömäksi liiallisen hikoilun takia. Sweets.You can't exonerate a man for excessive perspiration.
Jokainen tehokas ideologinen tai poliittinen symboli tai viittaus ― tukeutuu tähän jähmettyneen nautinnon ulottuvuuteen, ― liiallisen, kivuliaan nautinnon jähmettyneeseen irvistykseen.Every effective political, ideological symbol - or symptom has to rely on this dimension of - petrified enjoyment. Of the frozen grimace of an excessive pleasure in pain.
Kaikki mieskoehenkilöt ilmaisivat huolensa - mahdollisesta yhteydestä liiallisen masturboinnin - ja mielisairauden välillä."All male subjects expressed concern about a possible link between excessive masturbation and mental illness." Ah.
"Konstaapelli Turner käytti liiallista voimaa, teki uhkauksia...""Officer Turner used excessive force, made threats against..."
"liiallista iloisuutta"."excessive happiness."
- Kuinka liiallista?- How excessive?
...oliko voimankäyttö liiallista ja miksi sinulla oli ase......and then there's the question of force. how excessive it was. not to mention why you had the gun in the first place.
Eikö teillä ollut mielestänne liiallista voimankäyttöä tänään?Don't you think you might have used excessive force today?
- Osastoni on jo varoittanut poliisia - liiallisesta väkivallasta.My department has already cautioned the police about excessive violence.
45 valitusta liiallisesta voimankäytöstä.45 complaints for use of excessive force? That's a lot.
Ehkä he ovat päässeet yli sinusta ja liiallisesta flirttailustasi.Maybe they're just over you and your excessive flirting.
En pidä liiallisesta melusta.I don't like excessive noise.
Johtuu ehkä liiallisesta pelosta tai kärsimyksestä - tai jonkinlaisesta tunne-elämän traumasta.Maybe from excessive fear, grief or some sort of emotional trauma.
Lopulta se kuoli liialliseen kefaaliseen paineeseen.Finally died from excessive cephalic pressures.
Vaikuttaa hieman liialliselta.That seems just a little bit excessive.
Kaikki miehet pitivät liiallisena määrää, joka ylitti heidän omansa - joten he vaikuttivat oikeuttavan sillä omia tapojaan."And all males defined 'excessive masturbation' to be a frequency more than they, in fact, indulged, it would seem, as a means of justifying their current habit."
Nykyisin sitä pidetään liiallisena voimankäyttönä.Well, nowadays this is considered to be excessive force.
Nyt sitäkin pidetään liiallisena voimankäyttönä.But, no, no. Nowadays this too is considered to be excessive force.
Pentagon kieltäytyi valmistamasta minun suunnitelmaa he sanoivat sitä liialliseksi ja tarpeettomaksi.The pentagon refused to build my design, They called it excessive and unnecessary.
Sheriffi sanoi sitä liialliseksi voimankäytöksi.Sheriffs calling it "excessive force".
Sinulla on elvytyskielto, eli et halua liiallisia toimenpiteitä - pitämään sinua hengissä.Brian, you have a DNR, which means, um, you don't want any excessive measures taken to keep you alive.
"Useasti tapahtuva liiallinen rasistinen käytös, mukaan lukien N-sana.""Frequent and excessive use of racial epithets,including the 'N' word."
- Onko liiallinen pyytely ja anelu - koskaan saanut minua säästämään petturin hengen?Has excessive begging or pleading ever persuaded me to spare the life of a traitor?
Ainoa liiallinen mitä voimme hänelle tehdä - on suolistaa hänet ja syödä hänen maksansa.The only thing excessive we could do to Cady would be to gut him and eat his liver.
Ehkä tässä tilanteessa liiallinen rehellisyys voi olla tuhoisaa.Perhaps this is a situation where excessive honesty can be detrimental.
Kenties jopa liiallinen. Muistattehan toki terävän huomionne, jumalani.I find it a fair reward, perhaps excessive.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

asiallinen
proper
lihallinen
fleshly
luvallinen
permissible

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lihottava
fattening
liikahappoinen
hyperacid
lennokas
lively
lapsekas
childish
lajirikas
rich in species
lauha
mild
liikuteltava
movable
liikuttava
moving
läpikotainen
thorough
libyalainen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'excessive':

None found.
Learning languages?