Øge (to increase) conjugation

Danish
26 examples
This verb can also mean the following: do, enhance

Conjugation of eiti

Jeg
Present tense
øger
I increase
Past tense
øgede
I increased
Future tense
vil øge
I will increase
Present perfect tense
har øget
I have increased
Jeg
Past perfect tense
havde øget
I had increased
Future perfect tense
vil have øget
I will have increased
Conditional perfect tense
ville have øget
I would have increased
Du
Imperative mood
øg
increase!

Examples of øge

Example in DanishTranslation in English
Vi vil gerne øge din produktion.We'd like to increase your output.
Hvor meget skov vi skal fælde for at øge landets træproduktion.How much forest we have to fell to increase wood production.
(GAS PS) Definitely øge magten.(GAS PS) Definitely increase power.
Ja, jeg forbinder grupper af kartofler i serier for at øge volt-spændingen.Yeah, I'm connecting groups of potatoes in series to increase voltage.
Jeg ønsker at øge min markedsandel her, Mike.I'm looking to increase my market share here, Mike.
For hver minut øger chance for at nogen uventet kommer hjem.Each minute increases the chance, that someone comes home unexpectedly.
- Det øger chancerne for at blive gravid.It increases the chances of conception.
Hvis ham, der øger studierne, øger visdom, og derfor livet, sa...If he that increases study increases wisdom, and therefore Life, then...
Angst for et navn øger kun angsten for tingen selv.Fear of a name only increases fear of the thing itself.
Så deres mislykkede forsøg på at dræbe Evans øger risikoen for, at du og din datter er i fare.If that is the case, then their failure to kill Evans only increases the chance that you or your daughter will become their primary target.
Og hvis det er sandt, så er den øgede meteor aktivitet vi oplever, er, uh, Resterne fra, det første sammenstød.And if that's true, then the increased meteor activity we're experiencing is the, uh, debris from that initial collision.
Da varmepistolen blev affyret, øgede den luftens temperatur omkring den, drastisk, lidt som en hedebølge.When the heat gun was fired, It increased the surrounding temperature of the air Dramatically, sort of like an extreme heat wave.
Hvad ville der ske, hvis jeg ved et uheld øgede vandhastigheden?What would happen if I increased Raging Waters' speed another 20 miles an hour?
De har været plaget længe nok af... inflation, øgede skatter... alle mulige usømmeligheder.They've been harassed long enough by inflation, increased taxation all sorts of indecencies.
De, der arbejder, kan nævne den øgede tilstedeværelse i programmerne ... - ... og at kvinderne har det bedre.For all of those who are rostered, you can mention the increased numbers in my programmes, the improved conditions for the women.
Arbejdsstation 5167, øg til fuld kapacitet.Workstation 5167, increase workload to capacity.
Rød, øg 3%.Red, increase 3%.
- Og øg cynanol-blandingen med 20.And increase the cynanol mix by 20 cc's. Okay.
Et øg på et øg ...An increase of one increment ...
- Så øg Calomel til det dobbelte...- So, increase the calomel to twice...
Den stadig øgende magt Sir Stephen havde over hendes elsker.The ever increasing hold Sir Stephen had over her lover.
Marie af Guise har øget de franske tropper i Skotland med 4000 mand.Mary of Guise has increased the French garrison in Scotland by 4,000 men.
- Vores fart er øget.Am I right? We've increased speed.
Jeg antyder, at vi står over for øget udenlandsk konkurrence i et vanskeligt lånemarked for store kapitaludgifter såsom skibsbygningsindustrien.I'm suggesting that we face increased foreign competition, and a difficult credit market for large capital expenditures - like ship building.
Det minder mig om en artikel, jeg læste i Advertising Age, som talte om, at et tab i en virksomheds aktiver bliver negativt korreleret med en øget markedsvurdering.This reminds me of an article I once read in Advertising Age, which talked about the fact that a loss in a firm's brand assets is negatively correlated with increased market valuation.
Der er flere mulige kilder til øget tetryonstråling.There are many possible sources of increased tetryon emissions. It may have been an irregularity in their warp field.

More Danish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

abe
mimic
ane
guess
ase
struggle
ave
discipline
bie
stay
bue
curve
die
suck
eje
own
hue
please
ile
hurry
kue
cow
lue
flame
ske
happen
sne
snow
tie
fall silent

Similar but longer

røge
smoke
spøge
joke
søge
search

Random

argumentere
argue
aske
ash
sværge
swear
tårne
pile up
vaske op
do the dishes
våge
be attentive
vågne
awake
ændre
change
øffe
oink
økse
axe

Other Danish verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?