Fehem conjugation

Conjugate - understand

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
nifhemI am understanding
int(i)
tifhemyou are understanding
hu(wa)
jifhemhe is understanding
hi(ja)
tifhemshe is understanding
aħna
nifhmuwe are understanding
intom
tifhmuyou all are understanding
huma
jifhmuthey are understanding

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
fhimtI have understood
int(i)
fhimtyou have understood
hu(wa)
fehemhe has understood
hi(ja)
fehmetshe has understood
aħna
fhimnawe have understood
intom
fhimtuyou all have understood
huma
fehmuthey have understood

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
ifhemunderstand!
intom
ifhmuunderstand!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for fehem

There is no additional usage information for the word fehem.

Examples of fehem

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Dan jista’ jkun f’termini ta’ età, ġeneru, twemmin, oriġini etnika, orjentazzjoni sesswali jew ħila, ujrid ikollok ukoll fehem tal-ħtiġijiet differenti tal-klijenti.To reach a diverse customer base requires employee diversity or at least an understanding
Il-Kummissjoni ma tistax taċċetta l-argument tal-GTĊ li ma kienx fehem il-konsegwenzi jekk ma jipprovdix l-informazzjoni mitluba dwar il-programmi mhux użati mill-esportaturi fil-kampjun.The Commission also cannot accept the GOC argument that it did not understand the consequences for failure to provide the requested information on the programmes not used by the sampled exporters.
Il-mod kif il-GTĊ fehem din il-kwistjoni mhuwiex korrett.The GOC's understanding of this issue is not correct.
Twissija dwar it- teratoġeniċità Data tas- servizz tal- pariri Affermazzjoni li l- pazjent fehem ir- riskju ta ’ thalidomide u l- miżuri PPP Dettalji tal- pazjent, firma u data L- isem ta ’ min ta r- riċetta tal- mediċina, firma u data L- għan ta ’ dan id- dokument i. e. hekk kif inhu miktub fil- PPP “ L- għan tal- formola tal- bidu tat- trattament hu li jipproteġi l- pazjenti u kwalunkwe fetu li jista ’ jkun hemm billi jiżgura li l- pazjenti jkunu informati kompletament dwar u jifhmu r- riskju tat- teratoġeniċità u reazzjonijiet avversi oħra marbuta ma 'l- użu ta ’ thalidomide.Patient details, signature and date Prescriber name, signature and date Aim of this document i. e. as stated in the PPP: “ The aim of the treatment initiation form is to protect patients and any possible foetuses by ensuring that patients are fully informed of and understand the risk of teratogenicity and other adverse reactions associated with the use of thalidomide.
L-individwi kollha li ngħatatilhom approvazzjoni tas-sigurtà għandhom jirrikonoxxu bil-miktub li huma fehmu l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni ta’ IKUE u l-konsegwenzi ta’ jekk IKUE tiġi kompromessa.All individuals who have been granted a security clearance shall acknowledge in writing that they have understood their obligations in respect of protecting EUCI and the consequences if EUCI is compromised.
L-individwi kollha li ngħatatilhom awtorizzazzjoni temporanja għandhom jirrikonoxxu bil-miktub li huma fehmu l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-protezzjoni ta’ IKUE u l-konsegwenzi ta’ jekk IKUE tiġi kompromessa.All individuals who have been granted a temporary authorisation shall acknowledge in writing that they have understood their obligations in respect of protecting EUCI and the consequences if EUCI is compromised.
✔ Bidliet żgħar jistgħu jagħmlu differenza għall-klijenti, eż. id-disinn ta’ġewwa, stampi (mhux offensivi), il-kuluri, it-tqassim, l-ammont ta’siġġijiet/postijiet fejn joqogħdu bilqiegħda – xi jġiegħelhom iħossuhom milqugħa?✔ Minflok tara d-differenza bħala problema għan-negozju tiegħek, ifhem kif il-prodotti us-servizzi tiegħek jistgħu jieħdu benefiċċju minnha, gruppi differenti għandhom qawwa ta’nfiq enormi.✔ Aħseb fuq id-diversità tas-swieq tiegħek (ikkunsidra l-aspetti demografiċi) u żviluppa strateġija biex tilħaqhom.Understanding the backgrounds and needs of different elements of a diverse workforce, means you will be more likely to attract a similar customer.✔ You can respond to different market demands by discussing how to change your product or service with employees and customers.✔ Small changes can make a difference to customers, e.g. interior design, pictures (non offensive), colours, layout, seating – what makes them feel welcome?✔ Rather than seeing difference as problem for your business understand how your products and services can exploit them, different groups have huge spending power.✔ Think about the diversity of your markets (consider the demographics) and develop astrategy to reach them.

Questions and answers about fehem declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about fehem
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
fallabe absent
fetaħopen
bedabegin
niekfuck
dinebsin
ħatake
irrispondarespond
rebaħwin
esperjenzaexperience
niżeldescend