Begribe conjugation

Conjugate begribe - understand

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begriber I understand

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
begreb I understood

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil begribe I will understand

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har begrebet I have understood

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde begrebet I had understood

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have begrebet I will have understood

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have begrebet I would have understood

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
begrib understand!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for begribe

This verb can also mean the following: fathom, grasp

Examples of begribe

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Hvis du havde talt om det, kunne jeg begribe det.If you had mentioned it before, I could understand.
Hvordan kan vi nogensinde begribe det?How can we ever understand that?
Du skal hjælpe mig med at begribe disse tider.You will help me understand these times.
I narrer Jer selv... med billeder af ting, I under ingen omstændigheder kan begribe.You fool yourselves... with images of things you cannot possibly understand.
Der er umådeligt mange ting her, jeg aldrig kommer til at begribe.There is so much here that I'll never understand.
Men ingen begriber, hvor meget jeg længes efter at være mig selv.Free! People don't understand that I want to make it by myself.
Jeg begriber ikke, hvorfor de sko gnaver.I cannot understand why these shoes hurt me so.
Jeg begriber ikke, at folk er så vilde med at komme på landet.I do not understand why people are so love to come to the country.
Jeg begriber ikke, hvorfor Donald kun tog én eskimo med sig.I don't understand why Donald took only one Eskimo with him.
Selv jeg begriber dem ikke.Even I can't understand their logic at times.
Du har ikke begreb om tid.You never understood the concept of time.
Konstant bearbejdede jeg i tankerne en vag og fjern mistanke om, at vi aldrig rigtig begreb, hvad der skete den aften, hvori vores rolle bestod.I couldn't stop running it over and over and over in my mind, the vague and distant suspicion that we never understood what happened that night, what our role was.
Men de betalte en forfærdelig pris for deres uafhængighed. Vietnameserne indså en sandhed som Amerikas ledere aldrig begreb. Vietnams udenrigsminister sagde senere:Although they would pay a terrible price for their independence the Vietnamese understood a basic truth the american leaders never grasped the Vietnamese foreign minister later said we knew that they could not stay in Vietnam forever, but Vietnam must stay in Vietnam forever.
Hun begreb ikke menneskenes begærlighed og misundelse.For she had never understood the greed and envy of men.

Questions and answers about begribe conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about begribe
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
addereadd
afskaffedisband
afvisereject
bebyrdeburden
befrugteimpregnate
begyndestart
besætteoccupy
betydemean
vinkewave
ønskewish