Θέλω conjugation

Conjugate θέλω - want

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θέλω I want
εσυ
θέλεις you want
αυτ(ος/ή/ό)
θέλει he/she does want
εμείς
θέλουμε we want
εσείς
θέλετε you all all want
αυτ(οί/ές/ά)
θέλουν they want

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θέλησα I did want
εσυ
θέλησες you did want
αυτ(ος/ή/ό)
θέλησε he/she did want
εμείς
θελήσαμε we did want
εσείς
θελήσατε you all all did want
αυτ(οί/ές/ά)
θέλησα they did want

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
ήθελα I was wantting out
εσυ
ήθελες you were wantting out
αυτ(ος/ή/ό)
ήθελε he/she was wantting out
εμείς
έθελόμαστε we were wantting out
εσείς
έθελόσαστε you all all were wantting out
αυτ(οί/ές/ά)
ήθελαν they were wantting out

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα θελήσω I will want
εσυ
θα θελήσεις you will want
αυτ(ος/ή/ό)
θα θελήσει he/she will want
εμείς
θα θελήσουμε we will want
εσείς
θα θελήσετε you all all will want
αυτ(οί/ές/ά)
θα θελήσουν they will want

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
θέλσου you want!
εσείς
θελήστεyou all be wantting out!

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
να θέλεις you be wantting out!
εσείς
θέλετεyou all be wantting out!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for θέλω

There is no additional usage information for the verb θέλω.

Examples of θέλω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
"να το θέλω ή να τόχω ανάγκη."to want or need it.
- Ήμουν πολύ κολλημενος στο να θέλω να το κάνω αυτό.- I was very driven to want to do that.
- Γιατί πρέπει να θέλω κάτι;Why do I have to want something?
- Είδα αρκετή σκληρότητα εδώ μέσα που δεν θέλω να τη διαταράξω.I've seen enough cruelty in this house to want to inflict it.
! Αυτό θέλεις? !Is that what you want?
" Αλλά αν θέλεις να ζήσεις θα πρέπει να κοπείς..."But if you want to live, you'll have to cut yourself again.
" Αν θέλεις μπορούμε να βρούμε τον προορισμό μας ξανά.""lf you want we can find our destination again."
" Αν θέλεις να έρθεις.. έλα."* Come on, if you want to come
! - Μισό λεπτό, θέλει να ακούσει!- Just a sec, he wants to listen !
" Ελπίζω κάποια μέρα, κάποιος να θέλει να σε κρατήσει... " για είκοσι λεπτά κι αυτό κάνουν μόνο.I hope someday, somebody wants to hold you for 20 minutes straight, and that's all they do.
" Πιστεύεις ότι η Νάταλι θέλει να παντρευτεί" ;' Hey, Dylan, do you think Natalie wants to get married? '
" που θέλει να με πάρει στο " Τι θέαμα"who wants to take me on?" What a spectacle.
! Όχι αν θέλουμε Ύδρα να πιστεύουμε ότι είμαστε συντρίμμια!Not if we want HYDRA to believe we're debris!
"... και τώρα θέλουμε να συνεργαστούμε... "...and we want to cooperate here on this.
"...και επιτέλους, θέλουμε να μάθουμε, ποιος είναι αυτός ο άντρας;"And finally, we want to know who is this man
"Bettie, θέλουμε να καταθέσεις ενάντιον του Irving Klaw για πορνογραφία.""Bettie, we want you to testify against Irving Klaw as a pornographer."
" Αν δεν θέλετε να τον δείτε, δεν χρειάζεται να τον δω,"If you don't want to see him, you don't have to see him,
" Κάντε ό, τι θέλετε."Do what you want.
" Μπορείτε να παίζεις με τα αισθήματά μου ΑΠ θέλετε"."You can play with my emotions all you want."
" Τώρα θέλετε να είναι ένα μέρος του αυτό,"Now you want to be a part of this,
" Και θέλουν να πιστεύουμε σε αυτό πάρα πολύ.""They want us to believe in this too."
" Ο καθένας μπορεί να με δοκιμάσει αν με θέλουν. ""Anyone can test me if they want. "
"... δεν θέλουν τίποτα άλλο από ένα παγκόσμιο, χειραγωγημένο από ιδιώτες,οικονομικό σύστημα, που να είναι σε θέση,να κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα κάθε χώρας, όπως και στο σύνολο της Παγκόσμιας Οικονομίας, ελεγχόμενο από τις Κεντρικές Τράπεζες με φεουδαρχικό τρόπο μέσω ψήφισης μυστι- κών συμφωνιών που συνάπτονται σε ιδιωτικές συναντήσεις και Συνέδρια.""...they want nothing less than to create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole." "Controled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert by secret agreements, arrived at in frequent private meetings and conferences."
"...και όλοι θέλουν να ξέρουν τι κάνουν οι άλλοι."and everyone wants to know what everyone else is doing.
"Η μανα μου παντα ελεγε Θα μπορούσα να είμαι τίποτα που θέλησα να είμαι," και την πιστευα."My mother always told me I could be anything I wanted to be," and I believed her
"Νιώθω ευλογημένη που μου έχει δοθεί κάτι παραπάνω από αυτό που θέλησα ποτέ.""Feel blessed to have been given more than I ever wanted."
'Ετσι, γνώρισα τον Ρας λίγους μήνες αργότερα και θέλησα να παντρευτώ και να κάνω ό,τι ήθελαν όλοι.So, I met Ross a few months later, and just felt I needed to get married and do whatever everybody wanted me to do.
'Οχι, αλλά ο Λεξ πίστεψε σ'εμέ- να όταν θέλησα να ξεκινήσω.Are you sure about this? No. But I remember Lex believed in me when I wanted to start this place.
'Οπως το θέλησες.I don't wear it, I did as you wanted.
- Είναι επειδή εσύ το θέλησες εκεί.It's because you wanted it there.
- Εσύ το θέλησες έτσι, όχι εγώ.You wanted it this way.
- Εσύ το θέλησες έτσι- Well, you wanted it this way.
"Ο Greg θέλησε να πάει μπροστά,""Greg wanted to get ahead,"
"Ο τόνι μπλερ θέλησε να επαναφέρει μια αίσθηση του σεβασμού στα σχολεία και κοινότητες."'Tony Blair wanted to bring back a sense of respect in schools and communities. '
'Ηταν δική μου ιδέα, αλλά ο Στόφερ... θέλησε να την εφαρμόσει.It was my idea, but it was Stoffer who wanted to do something about it.
'Ο Βαλάτσι είπε ότι μίλησε διότι τό θέλησε ό ίδιος.Valachi said he was talking because he wanted to.
"... γι' αυτό θελήσαμε να σας γράψουμε."we wanted to tell you of our situation.
'Ομως συνειδητοποιήσαμε το μέγεθος του μοναδικού σας ακινήτου και θελήσαμε να αφοσιωθούμε απόλυτα σε αυτό.Yeah, then when we realized the enormity and complexity of your unique estate, we wanted to commit the full resources of Evers Evers Real Estate.
- Έχουμε ότι θελήσαμε ποτέ.- We have evemhing we ever wanted.
- Αν νομίζουν πως εμείς το θελήσαμε;What if someone thought we wanted it?
- Εσείς θελήσατε τον πόλεμο!- You're the ones who wanted the war!
- Κε. Δήμαρχε, θελήσατε να με δείτε;- Mr. Mayor, you wanted to see me?
- Μα δεν θελήσατε ποτέ να του μιλήσετε;Well, haven't you ever wanted to talk to him?
Έκανα ότι θελήσατε.I did everything you wanted.
" Τα μάτια τους με καλούν..." "...πολλές γυναίκες με θέλησαν δικό τους."Their eyes inviting many women have wanted me for themselves.
'Οταν η εταιρία ήθελε να κλείσει τις φυλακές... ο Nτίλον κι οι προσηλυτισμένοι του θέλησαν να μείνουν.When the Company wanted to close the facility... Dillon and the rest of the converts wanted to stay.
'λλοι με θέλησαν για τα λύτρα.Others wanted me for ransom.
- Έτσι το θέλησαν οι εξωγήινοι.It's the way the aliens wanted it. The what?
Αυτό ήθελα να σου πω.That's what I was wanting to tell you.
Με συγχωρείτε, ήθελα να μάθω... αν μπορούμε...Pardon me. I was wanting to know if we could...
Μις Μπεκ, ήθελα να σας μιλήσω για το γεύμα μου...Oh, Mrs. Beck, I was wanting to talk to you about my lunch.
Ξέρεις πως ήθελα να δoκιμάσω χωρίς αυτά για λίγo, Ρόμπερτ.You know I was wanting to try it without it for awhile, Robert.
Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ Τι ήθελες να μου δείξεις;Well, what is it you were wanting to show me?
Eίχα βρει τη φιλενάδα μου σε κείνη τη φάση και ήθελε να φύγουμε, οπότε φύγαμε μαζί.Again, I'd found my girlfriend at that point and she was wanting to leave, so... we went off together.
Όταν τον γνώρισα πάνω πουχε τελειώσει με το motocross και ήθελε να μπει στους ασφάλτινους αγώνεςWhen I met him, he'd just finished motocross and he was wanting to get into racing bikes.
Από τότε που παντρευτήκαμε, το μόνο για το οποίο μιλούσε η Ελίζαμπεθ, ήταν το ότι ήθελε να γίνει μάνα.Ever since we got married,all Elizabeth ever talked about was wanting to be a mother.
Γι' αυτό το Δόλωμα ήθελε το φορτηγό.That's why Baitfish was wanting to hijack the truck.
Φαίνεται πως αποκτάμε αυτή την γή που θέλαμε, μαζί με τον πυθμένα του ποταμού.Looks like we're getting that land we were wanting along the river bottom.
Απλά, μου φάνηκε ότι εσείς θέλατε να το αναφέρω .It just seemed to me that you were wanting me to bring it up.
Δεν ήθελε να περιοδεύσει στην Ιουδαία... διότι οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον φονεύσουν.He did not want to travel in Judea... because the Jewish authorities there were wanting to kill him.
"Αυτή η πόλη όπου ποτέ τα Βακχικά μου όργια δεν έχουν ακουστεί... " "... θα πληρώσει, θέλοντας και μη, για της μητέρας μου την ύβρη. "Yes, this town, where the shouts of Bacchus have never been heard, shall atone for the insult of my mother and, wantingly or not, make remedy!
"Την έσκισα και μη θέλοντας... "να την τιμήσω καίγοντάς την...Ripped it out from the review, and not wanting to give it the... dignity of burning it,
'Το σώμα της πάντα του προκαλούσε ταυτόχρονη έλξη απώθηση', 'θέλοντας να το κατέχει, αλλά και αποδιώχνοντάς τον.'"Her body always assailed him with ambivalence, "wanting to possess it and yet repelled.
'κουσα την καρδιά μου σαν μαλάκας θέλοντας να έχω μαζί μου δικούς μου ανθρώπους και είδες τι συνέβη.I went heart over mind like a douchebag wanting to bring my people along and you see what happened.
Σκέφτεστε οπτι ακόμα σας θελήσε για να πάρετε'τη θέση της αδερφης μου όταν σας στέιλω πίσω επειδή δεν εισαι αρκετα καλη για τους στρατιώτες μου;You think he'll still want you to take my sister's place when I send you back because you're not even good enough for my soldiers?
- Δεν είπα δεν έχω. - Απλώς ότι δεν είχα θελήσει πραγματικά. Εντάξει, έτσι είναι καλύτερα.I didn't say I hadn't, just that I hadn't really wanted to.
Έχει θελήσει στο Σακραμέντο.He's wanted in Sacramento.
Έχετε θελήσει πάντα τα παιδιά.You've always wanted kids.
Έχω θελήσει πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα περισσότερα των οποίων δεν τα πήρα ποτέ.I've wanted a lot of things in my life, most of which I never got.
"Έχεις κάθε δικαίωμα να κάνεις οτιδήποτε θελήσεις μαζί μου!"It's your right to do anything with me...
"Ό,τι θελήσεις, γλυκέ μου."Whatever you want, sweetie.
"Αν θελήσεις ποτέ να μάθεις την ιστορία... "του πώς σου πήραμε την κούνια, θα σου πω.If'n you ever want to know the story ofhow we bought your damn crib, I will tell you.
"Αν ποτέ θελήσεις οτιδήποτε από μένα ακόμα και το δεξί μου χέρι, δεν ρωτάς, απλά το παίρνεις".You said, "If there's ever anything you want from me including my right arm, don't ask, just take it."
Όμως στην περίπτωσή σας δεν ενδείκνυται καν.. από την στιγμή που δεν θα θελήστε την βοήθειά μου! - Ή κάνω λάθος;But it is ruled out in your case since you don't want my aid.
Ακριβώς σας θελήστε για να ξέρετε, το μέλλον σας είναι στα χέρια από μια δέσμη ανίσχυρου, πόλεμος-αγάπη maniacs.Just want you to know, your future is in the hands of a bunch of impotent, war-loving maniacs.
Ακριβώς την θελήστε για να πάρετε τη λανθασμένη ιδέα.I just wouldn't want her to get the wrong idea.
Αλλά εάν άνθρωποι παραδοσιακά γιορτάστε αυτό το κύριο σημείο, γιατί θάλαμος με θελήστε εκεί;But if people traditionally celebrate this milestone, why wouldn't Booth want me there?

Questions and answers about θέλω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about θέλω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
θάβωbury