Willen conjugation

Conjugate willen - want

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
wil I want
Jij/Je/U
wil;wilt you want
Hij/Zij/Het
wil he/she/it wants
Wij/We
willen we want
Jullie
willen you all want
Zij
willen they want

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
wilde;wou I wanted
Jij/Je/U
wilde;wou you wanted
Hij/Zij/Het
wilde;wou he/she/it wanted
Wij/We
wilden;wouden we wanted
Jullie
wilden;wouden you all wanted
Zij
wilden;wouden they wanted

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal willen I will want
Jij/Je/U
zult willen you will want
Hij/Zij/Het
zal willen he/she/it will want
Wij/We
zullen willen we will want
Jullie
zullen willen you all will want
Zij
zullen willen they will want

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou willen I would want
Jij/Je/U
zou willen you would want
Hij/Zij/Het
zou willen he/she/it would want
Wij/We
zouden willen we would want
Jullie
zouden willen you all would want
Zij
zouden willen they would want

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gewild I have wanted
Jij/Je/U
hebt gewild you have wanted
Hij/Zij/Het
heeft gewild he/she/it has wanted
Wij/We
hebben gewild we have wanted
Jullie
hebben gewild you all have wanted
Zij
hebben gewild they have wanted

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gewild I had wanted
Jij/Je/U
had gewild you had wanted
Hij/Zij/Het
had gewild he/she/it had wanted
Wij/We
hadden gewild we had wanted
Jullie
hadden gewild you all had wanted
Zij
hadden gewild they had wanted

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gewild I will have wanted
Jij/Je/U
zal gewild you will have wanted
Hij/Zij/Het
zal gewild he/she/it will have wanted
Wij/We
zullen gewild we will have wanted
Jullie
zullen gewild you all will have wanted
Zij
zullen gewild they will have wanted

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gewild I would have wanted
Jij/Je/U
zou gewild you would have wanted
Hij/Zij/Het
zou gewild he/she/it would have wanted
Wij/We
zouden gewild we would have wanted
Jullie
zouden gewild you all would have wanted
Zij
zouden gewild they would have wanted

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
wil want
Ihr
wiltwant

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for willen

There is no additional usage information for the verb willen.

Examples of willen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! In de penthouse suite in het empire hotel met een vrouw en ik verzeker je... dat hij haar niet zal willen verlaten voor morgen ochtend misschien namiddag... afhankelijk van hoe zijn hart het aankan.Penthouse suite at the empire with a woman I assure you he won't want to leave until morning, maybe afternoon.
! Omdat wij de kolencentrale hier willen.We want the power plant as villagers.
" Dit is iets wat je zal willen doen ,"This is something you will want to do,
" Het zijn de mensen die dat willen zien"" It's people who want to see that!"
" Je vader en ik willen alleen... " Oh nee... Rustig..."All your father and l want..." Oh, no...
! - Ik wil een advocaat.I think I want my lawyer.
! - Je wil weten wat mijn probleem is? !- You want to know what my problem is?
! - Wat wil hij?He wants to what?
! - Wat wil je?What do you want?
! Hoe graag wil je het hebben?How bad do you want it?
"Iedere spermacel is gewild"Every sperm is wanted
"Ik heb altijd al gewild dat je hier kwam wonen.I have always wanted you here. Signed, Father."
"Leef je leven... " "... zoals je het altijd gewild hebt"Just live your life... the way you always wanted to
"Liefje, ik ga je het kind maken dat je altijd gewild hebt. ""Babe, I'll give you the child you always wanted".
"Zo had ie het gewild"."He would've wanted it that way".
! Hij wilde haar een ledemaat amputeren.He wanted her to amputate a limb.
! Ik wilde je het persoonlijk vertellen.Why didn't you just text me?
! Ik wilde je niet laten schrikken.I didn't want to scare you.
! Je zei, dat je erbuiten wilde blijven.- You said you wanted to stay out of it,
! Omdat ik aan Hayley wilde laten zien hoe leuk ik haar vind.- 'Cause I wanted to show Hayley how much I liked her.
Laat ze altijd meer willend achter.Always leave them wanting more.
Om haar affectie te winnen, had hij een echt meesterlijke vaardigheid nodig waar de meid vochtig en willend door zou worden.To gain her affection, he would need a true master skill... that would leave the maiden moist and wanting.
Paleizen op blazen en willend mensen vermoorden!Blowing up palaces and wanting to kill people!
! Je wilt een vrouw met geld die voor je zorgt?You want a woman with money to take care of you?
! Je wilt onze helft van de cake groter maken?You want to make our side of the cake larger?
! Je wilt op het veld komen?You want to get on that field?
! We zijn wat laat, maar als iemand graag wilt kunnen we een paar minuten nemen.We are running a little late, but if anyone really wants to know, we could take a few minutes.
" U kreeg het recht om het te hebben zoals u het wilt."You got the right to have it how you want it.

Questions and answers about willen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about willen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ballenballs
bellenring
billendo
bollendo
dollendo
gallendo
gillenscream
gullendo
hellenslant
hollenrun
hullenshroud
jollendo
kallenrave
killenshiver
kollendo
Different length:
willigenaccede

Do you know these verbs?

VerbTranslation
wegrollenroll
welvenbe succesful
wervelenswirl
wiemelendo
wijkencease
wildplakkenwild paste
wildplassenwild paste
willigenaccede
wispelstaartendo
wurmendo