Kirjutama conjugation

Conjugate kirjutama (kirjutada) - write

Turn on pronunciation markers

Main forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
ma infinitive
kirjutama write
da infinitive
kirjutada write
participle past active
kirjutanud written
participle past passive
kirjutatud been written

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kirjutan I write
Sa
kirjutad you write
Ta
kirjutab he/she/it writes
Me
kirjutame we write
Te
kirjutate you all write
Nad
kirjutavad they write
Negative
ei kirjuta (do/does) not write
Passive
kirjutatakse it is written
Pass. Neg.
ei kirjutata it is not written

Perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olen kirjutanud I have written
Sa
oled kirjutanud you have written
Ta
on kirjutanud he/she/it has written
Me
oleme kirjutanud we have written
Te
olete kirjutanud you all have written
Nad
on kirjutanud they have written
Negative
ei ole kirjutanud, pole kirjutanud (have/has) not written
Passive
on kirjutatud it has been written
Pass. Neg.
ei ole kirjutatud, pole kirjutatud it has not been written

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kirjutasin I wrote
Sa
kirjutasid you wrote
Ta
kirjutas he/she/it wrote
Me
kirjutasime we wrote
Te
kirjutasite you all wrote
Nad
kirjutasid they wrote
Negative
ei kirjutanud did not write
Passive
kirjutati it was written
Pass. Neg.
ei kirjutatud it was not written

Pluperfect past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olin kirjutanud I had written
Sa
olid kirjutanud you had written
Ta
oli kirjutanud he/she/it had written
Me
olime kirjutanud we had written
Te
olite kirjutanud you all had written
Nad
oli kirjutanud they had written
Negative
ei olnud kirjutanud, polnud kirjutanud had not written
Passive
oli kirjutatud it had been written
Pass. Neg.
ei olnud kirjutatud, polnud kirjutatud it had not been written

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
kirjutaksin, kirjutaks I would write
Sa
kirjutaksid, kirjutaks you would write
Ta
kirjutaks he/she/it would write
Me
kirjutaksime, kirjutaks we would write
Te
kirjutaksite, kirjutaks you all would write
Nad
kirjutaksid, kirjutaks they would write
Negative
ei kirjutaks would not write
Passive
kirjutataks it would be written
Pass. Neg.
ei kirjutataks it would not be written

Conditional perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
oleksin kirjutanud; oleks kirjutanud; kirjutanuksin; kirjutanuks I would have written
Sa
oleksid kirjutanud; oleks kirjutanud; kirjutanuksid; kirjutanuks you would have written
Ta
oleks kirjutanud; kirjutanuks he/she/it would have written
Me
oleksime kirjutanud; oleks kirjutanud; kirjutanuksime; kirjutanuks we would have written
Te
oleksite kirjutanud; oleks kirjutanud; kirjutanuksite; kirjutanuks you all would have written
Nad
oleksid kirjutanud; oleks kirjutanud; kirjutanuksid; kirjutanuks they would have written
Negative
ei oleks kirjutanud; poleks kirjutanud; ei kirjutanuks would not have written
Passive
oleks kirjutatud it would have been written
Pass. Neg.
ei oleks kirjutatud; poleks kirjutatud it would not have been written

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
kirjuta write
Ta
kirjutagu let him/her/it write
Me
kirjutagem let's write
Te
kirjutage write
Nad
kirjutagu let them write
Passive
kirjutatagu be written

Imperative negative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ära kirjuta do not write
Ta
ärgu kirjutagu let him/her/it not write
Me
ärgem kirjutagem, ärme kirjutame let him/her/it not write
Te
ärge kirjutage do not write
Nad
ärgu kirjutagu let them not write
Passive
ärgu kirjutatagu do not be written

Quotative tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
kirjutavat he/she/it (allegedly) writes
Negative
ei kirjutavat (allegedly) does not write
Passive
kirjutatavat (allegedly) it is written
Pass. Neg.
ei kirjutatavat (allegedly) it is not written

Quotative perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olevat kirjutanud; kirjutanuvat he/she/it (allegedly) has written
Negative
ei olevat kirjutanud; polevat kirjutanud; ei kirjutanuvat (allegedly) has not written
Passive
olevat kirjutatud (allegedly) it has been written
Pass. Neg.
ei olevat kirjutatud; polevat kirjutatud (allegedly) it has not been written

Jussive mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
kirjutagu so that he/she/it write
Negative
ärgu kirjutagu so that he/she/it do not write
Passive
kirjutatagu so that it be written
Pass. Neg.
ärgu kirjutatagu so that it not be written

Jussive perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olgu kirjutanud so that he/she/it have written
Negative
ärgu olgu kirjutanud so that he/she/it do not have written
Passive
olgu kirjutatud so that it have been written
Pass. Neg.
ärgu olgu kirjutatud so that it not have been written

Other forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
des form
kirjutades while writing
ma inessive
kirjutamas while writing
ma elative
kirjutamast (due to/following/for) writing
ma translative
kirjutamaks for the purpose of writing
ma abessive
kirjutamata without write
participle pres. active
kirjutav that can be written
participle pres. passive
kirjutatav being written

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kirjutama

There is no additional usage information for the word kirjutama.

Examples of kirjutama

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
"Ilmselt peab silmas, et hakkab uut näidendit kirjutama. "Näidendi kirjutamine on "Lazlol" viimastel nädalatel põrkunud kokku raskustega."Here it is assumed, he will write a new play." "'Lazlo's' play production has been plagued with difficulty over the last few weeks.
"Kallis Cecilia, mõtlesin, et pean kirjutama ja vabandama oma saamatut ja hoolimatut käitumist.""Dear Cecilia, I thought I should write to apologise for my clumsy "and inconsiderate behaviour."
"Ma hakkan raamatuid kirjutama""I'm going to write books"
"" Stopp, mida sa teed ja kirjutada Holliston ""'Stop what you're doing and write Holliston"
"Ma ei suuda enam kirjutada,""I can't write much longer,"
"Kallim, see on poeem, mille olen sinule kirjutanud."Dearest, here is a poem I've written for you.
"Kallis Joe, ma olen seda kirja tuhandeid kordi kirjutanud,"Dear Joe, I have written this letter a thousand times
"Kallis Unetus Seattles ja Poeg, me pole kunagi kirjutanud..." Bla, Bla."Dear Sleepless and Son, I've never written-" Blah, blah.
"Hear of Darkness"i kohta, mida üldse on kirjutatud. Emakeele referaatide ajaloos üldse.that has ever been written in the history of English papers, ever.
"Hear of Darkness"i kohta, mida üldse on kirjutatud.On Heart of Darkness that has ever been written
Aga nii palju raamatuid on sellest kirjutatud ja te olete ajaloolane, kindlasti olete sellest mõelnud.But so many books have been written about it, and you're a historian, so you must have thought about it.
Da Gaullist on kõik kirjutatud.On de Gaulle, everything's been written.
"Kallis number 94. l2bivaataja, ma kirjutan sulle raske sydamega.""Dear Inspected By Number 94... "It is with a heavy heart that I write to you.
"Ma kirjutan sulle kogu aeg, aga kunagi pole julgust kirju teele saata."I write to you always, but never have the courage to send my letters.
"Ma kirjutan sulle täpsemalt. Loodan, et peagi kõik laabub."I write you soon.
"Teie Majesteet, kirjutan teile edasilükkamatust asjast.- "Your Majesty, I write to you on an urgent matter.
"Loodan, et kirjutad mulle ühel heal päeval vastuse.'I hope you will write back someday...
- Aga sa kirjutad, eks ole, Don?Yeah, but you can write, can't you, Don?
- Jah, sa kirjutad teistest kõige rohkem. Jah, tood meile sisse palju raha.Yes, you write more than everybody else.
- Kas sa arstiretsepte kirjutad välja? Ei.- Can you write prescriptions?
"Kui väga ma inimeste maailma vihkan," kirjutab ta."How much I hate the people's world, " he writes.
- Kes küll kirjutab sellist jama?- Who writes this stuff?
"Nüüd ma tean, et me kirjutame ise omad lõpud ja me võime valida, kas peidame end kaabakatena või elame kangelastena.""I now know that we write our own endings, "and we can either choose to hide as villains or live as heroes."
- Me kirjutame teiega koos.We write at the same time.
-Nagu ta teadis, et ta on minust parem. -Siis näita talle, mida sa saad teha. Miks on need sõnad, mida meie kirjutame ise endale... ...alati paremad kui need, mida kirjutame teistele?Why are the words we write for ourselves... ...always so much better than those we write for others?
Aga me kirjutame.But we write.
- Ja millest te siis kirjutate?- And what do you write about? - About the readers.
- Oma raamatus te kirjutate, et pärast seda, kui olite siin üle kuulanud Nõukogude luurajad, kutsutakse teid ordeni üleandmiseks Berliini, hr. polkovnik Kurt Bonhof. Ja siia tagasi te rohkem ei tule.In your book you'll write about the fact that right after your interrogate soviet scouts you will be called to Berlin to receive the medal, Mr. Kurt Bornhof and you will not come back here.
- Te kirjutate selle kõige kohta?So you write about all of this?
- Ta ütles, et me ei saa oma küsimusi esitada, nad kirjutavad küsimused ette.-She said we couldn't ask any of our own questions. They were gonna write all the questions.
- Teate, kuidas mõned kirjutavad raamatutesse oma nime?You know how some people write their name on their books?
Ainult võitjad kirjutavad ajalugu, jah?Only champions can rewrite history, yes?
Arvan, et see muudab seda, kuidas inimesed kirjutavad.I think it's going to Chan how people write.
" Ma ei kirjuta häbiväärne kirjete minu kooli seinte,"I will not write disgraceful inscriptions on my school walls,
- See ei kirjuta.- It does not write.
Kuid ma ei kirjuta sellest.I will not write it.
Ma ei kirjuta lastele.I do not write for adolescents.
"Isik, kelle nimi kirjutatakse märkmikusse... sureb.""The person whose name is written in the notebook... will die."
- Minu arust kirjutatakse "Sonja" "S" tähega.Mum, what if Zonia is written with an "S"?
- Vaata, olin jooksupoiss 7 mõrvaprotsessis, olen näinud 2 hukkamist, olen kirjutanud ülevaateid kodanikeõiguste liidule ACLU'le, olin klassi 5 parema seas, seaduste uuenduste redaktor, olen avaldatud, olen noor.-Look, I've played gofer for 7 capital-murder cases, I've witnessed 2 executions l have written briefs for the ACLU, I'm top 5 percent of my class editor of the law review, I'm published, l'm young.
Hilda, mu kullake. Ma olen kirjutanud tähtsa kirja mis peab jõudma Ernst Schlongdorf'i juurde.Here, I have written an important message which must reach Ernst Schlongdorf.
Ma olen kirjutanud 1000 leheküljelise raamatu alla 2 tunniga.I have written a 1 ,000-page book in under two hours.
Ma olen kirjutanud teile ooperi!I have written you an opera!
"Professor Paul Emmett Harvardi Ülikoolist on kirjutanud inglise keelt rääkivate rahvaste erilisest osast demokraatia levitamisel üle maailma.""Professor PauI Emmett of Harvard University "has written of the unique importance of the English-speaking peoples "in the spread of democracy around the world.
Ma ei ole kirjutanud ühtegi rida juba kuid.I have not written a page for several months.
Millal ma ei ole kirjutanud?When have I ever not written?
Mu kallis, sa ei ole kirjutanud"My darling, you have not written...
Jah, definitsioon on kirjutatud.Yes. The definition has been written as well.
Sellele paberile on kirjutatud ravimi nimi, mis on linnas tuntud.On this paper has been written a tool of medicine. It is common in the towns.
Siin on kõik, mis sellest asjast on kirjutatud.Everything that has been written about the case.
"Dear Mama" on laul, mille ma kirjutasin oma emale."Dear Mama" is the song I wrote for my mother.
"Eelmisest korrast, kui sulle kirjutasin..." "Mu kaasa, Helen, sinu hooldaja-ema..." "...suri väga ootamatult trombi tekkimise tagajärjel ajus."Since I last wrote to you, my wife, Helen, your foster mother passed away very suddenly from a blood clot in her brain.
"Ilmusid inimsõrmed, mis kirjutasid "Sinu päevad on loetud".The fingers of a human hand appeared and wrote out, "Your days are numbered."
"Ma tean, et sina kirjutasid selle kirja."I know you wrote the letter.
"Jack kirjutas vulkaanist, kus te elate."Jack wrote of a volcano where you live.
"Leo kirjutas selle." Jah, ei, ei, täielikult."Leo wrote that." - Yeah, no, no, no, totally.
"Leo kirjutas selle.""Leo wrote that."
- Ta sai aru, et tema ei tapnud Alisoni, aga tal pole aimugi, et meie selle sõnumi kirjutasime.You know, he's figured out that he's not the one that killed her, but he's got no idea that we wrote that note.
-Me kirjutasime oma nimed tsemendile, aga...- We wrote our names in the cement, but...
"Tohin ma küsida, mida te sinna kirjutasite?"What you wrote down?"
- Te kirjutasite pr Wendicele- You wrote a letter to Mrs. Wendice from New York.
- Te nägite tapmisi, siis kirjutasite nendest.- You saw the killings, then wrote about them.
Aga te ju ise kirjutasite selle aruande.Uh...you wrote this report, Colonel.
Aga ma ei kirjutanud raamatut.But I did not write the book.
Aga seda kirja David ei kirjutanud.But David did not write that letter.
Chris ei kirjutanud neid.Chris did not write the letters, you did.
- Ajamasin kirjutati H.G. Wells'i poolt aastal 1894.- "Time Machine" was written by H.G. Wells.
- Kõik, mida tean inimesest, kirjutati kaua aega tagasi.- What I know of man was written long ago.
Einari kõne kirjutati enne rünnakut.Einar's speech was written before the attack.
Ma läksin psühhiaatri juurde ja tuli jutuks, et olin kirjutanud tobeda loo sellest, et naine tapab oma poiss-sõbra ära ja kuidas ta seda teeb.So I went to a shrink, and it came up that I had written... ...this stupid story about this woman trying to kill her boyfriend... ...and how she'd do it.
Mul oli raamat, mille olin kirjutanud Kui ma müüksin 400 000 koopiat, 25 senti tükk, teeks see 100 000 dollarit.I had a book I had written and I said, "if I could sell 400.000 copies of my book at a quarter each, that would be $100.000
Ja seal ma avastasin selle... Raamatus... sõnad, mille sina, William Blake, olid kirjutanud.It was there that I discovered... in a book... the words that you, William Blake, had written.
Ja seal ma avastasin selle... raamatus... sõnad, mille sina, William Blake, olid kirjutanud.It was there that I discovered... in a book... the words that you, William Blake, had written.
Ta - nad olid kirjutanud ühe raporti.She-They had written this report.
Sarah, oli kirjutanud midagi oma käel:Sarah, had written something on her hand:
See tuli sellest, et ta oli kirjutanud ühe esimestest teadusliku fantastika valda kuuluvaist teostestIt came about because he had written... ...one of the first works of science fiction.
Ta mainis midagi keskkonnaraportist, mille ta oli kirjutanud.Actually, he mentioned something about an environmental report that he had written.
Ta oli kirjutanud jubedaid asju vampiiridest.A journal. He had written all of this
Nad ütlesid, et see oli kirjutatud Maa ammu kuid keegi ei teadnud, kus see oli siiani.They said it had been written in the earth long ago but nobody ever knew where it was until now.
Ühele kaartidest oli kirjutatud naise nimi - Irina Bogdanov.A woman's name had been written on one of the maps-- a Irina Bogdanov.
Ühele kaartidest oli kirjutatud naise nimiA woman's name had been written on one of the maps.
Kas sa tahad teada, mida mina kirjutaksin?Do you want to know what I would write? * but you're onto me *
Kui kirjutaksin sellest, kirjutaksin siinkohal:If I were writing this, this is where I would write:
Missugused idioodid kirjutaksid küll sellise laulu?What kind of idiots would write a song like that?
Rach, adopteerimise agentuur vajab soovituskirja, kas sa kirjutaksid selle?Hey, Rach, the adoption agency needs letters of recommendation and we wondered if you would write one for us?
Temast kirjutataks laule ja raamatuid.Songs would be written about him. The great authors of our times would fill books about him.
Kui näiteks mina oleks leiutanud sellise suurepärase asja, siis vaimustusest oleksin kirjutanud enda nime, mitte teie oma.If I were to invent such a wonderful thing' delighted, I would have written my own name, not yours.
" Ma ei kirjuta ega helista sulle, et sinuga ühendust võtta."I will never write or phone or attempt to get in touch with you.
"Garland." "- Jah?" "Nii, otsi oma araabia keelne klaviatuur välja ja kirjuta see sõnum ülesse. Oled valmis?"Thank you. /Garland. /- Yeah? /Pull up an Arabic keyboard /and write down this message, you ready?
"Ma flirdin sinuga, kirjuta mu nimi salvrätile."I'll flirt with you, write my name on a napkin."
"Nii, otsi oma araabia keelne klaviatuur välja ja kirjuta see sõnum ülesse. Oled valmis?"Pull up an Arabic keyboard and write down this message, you ready?
"Palun ärge kirjutage mulle ja ärge tulge külla."Please do not write. Please do not visit.
- Jah, kirjutage kõik üles.- Yeah, write it on down.
- Siis kirjutage.Then write about it.
Ja ära kirjuta sellest oma blogis.And do not write about this in your blog.
"Palun ärge kirjutage mulle ja ärge tulge külla."Please do not write. Please do not visit.
Mina juba elan homses- Millest ma juba unistan, seda kirja sulle kirjutades.I am already living in tomorrow - of which I dream of while writing this letter to you.
Jah, aga siin õpetamine ei ole hoidnud sind kirjutamast ju?Yeah, but teaching here hasn't kept you from your writing, has it?
Kallis Lizzie, ära lakka palun luuletusi kirjutamast!Dear Lizzie, please don't stop writing your poetry.
Kes seda kirjutaks?Who would write that?
Ma oleks kirjutanud sulle tðeki, aga ma ei usalda enda tðekiraamatu võimeid praegu.I would have written you a check, but I don't trust my checkbook skills right now.
Te pole kirjutanud müüri langemisest saadik.You've not written since the Wall fell?
Kes teine kirjutaks raamatu "Ei armastusele!"?Who else would write a book called Down With Love?
Ma oleks kirjutanud sulle tšeki, aga ma ei usalda enda tšekiraamatu võimeid praegu.I would have written you a check, but I don't trust my checkbook skills right now.

Questions and answers about kirjutama declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kirjutama
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Estonian conjugation game!

Practice Estonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
harjutamaaccustom
hurjutamacall down
karjutamado
kibrutamapucker
kiigutamadandle
kiisutamado
kimbutamaperplex
kiristamagnash
kirmetamarime
kiunutamado
purjutamabooze
sürjutamado
varjutamacloud

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kirjendamaenter
kirmetamarime
kiibitsemagongoozle
kimardamado
kiristamagnash
kenastumado
kibestumasour
kehtestamaimpose
kiirenemaaccelerate
kivitamaballast