Zarazić (to infect) conjugation

Polish
64 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zarażę
I will infect
zarazisz
you will infect
zarazi
he will infect
zarazimy
we will infect
zarazicie
you all will infect
zarażą
they will infect
Imperative
-
zaraź
you infect!
niech zarazi
let him/her/it infect
zaraźmy
let's infect
zaraźcie
you all infect
niech zarażą
let them infect
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaraziłam
I infected
zaraziłaś
you infected
zaraziła
she infected
zaraziłyśmy
we infected
zaraziłyście
you all infected
zaraziły
they infected
Future feminine tense
zarażę
I will infect
zarazisz
you will infect
zarazi
she will infect
zarazimy
we will infect
zarazicie
you all will infect
zarażą
they will infect
Conditional feminine tense
zaraziłabym
I would infect
zaraziłabyś
you would infect
zaraziłaby
she would infect
zaraziłybyśmy
we would infect
zaraziłybyście
you all would infect
zaraziłyby
they would infect
Conditional perfective feminine tense
zaraziłabym była
I would have infected
zaraziłabyś była
you would have infected
zaraziłaby była
she would have infected
zaraziłybyśmy były
we would have infected
zaraziłybyście były
you all would have infected
zaraziłyby były
they would have infected
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaraziłem
I infected
zaraziłeś
you infected
zaraził
he infected
zaraziliśmy
we infected
zaraziliście
you all infected
zarazili
they infected
Future masculine tense
zarażę
I will infect
zarazisz
you will infect
zarazi
he will infect
zarazimy
we will infect
zarazicie
you all will infect
zarażą
they will infect
Conditional masculine tense
zaraziłbym
I would infect
zaraziłbyś
you would infect
zaraziłby
he would infect
zarazilibyśmy
we would infect
zarazilibyście
you all would infect
zaraziliby
they would infect
Conditional perfective masculine tense
zaraziłbym był
I would have infected
zaraziłbyś był
you would have infected
zaraziłby był
he would have infected
zarazilibyśmy byli
we would have infected
zarazilibyście byli
you all would have infected
zaraziliby byli
they would have infected
Impersonal
zarażono by
there would be infected
zarażono by
there would be infected

Examples of zarazić

Example in PolishTranslation in English
- Chce zarazić chorobą dużo ludzi, by zaczęto o niej mówić.He wants to infect enough people with Kurz disease so that it gets on the public's radar. Why?
- Chcą zarazić całą salę.- Their plan is to infect everyone there.
- Oczywiście, że są. Wystarczy by zarazić całą armię.Enough to infect an entire army.
- Ten człowiek chciał zarazić całą załogę.That man tried to infect this entire ship.
-Zasuwaj, zaraź mnie, nieważne.-Keep going, infect me, I don't care.
Pocałuj ją i zaraź.Kiss her and infect her.
Ja też zaraziłam się wirusem. Tak jak pan teraz doktorze.Meaning... l've been infected with your virus, Doctor... so now you're infected, too.
Jeśli miałam się zarazić, to już się zaraziłam.If I've been infected, I've been infected.
Na pewno kogoś zaraziłam.- I've definitely infected other people.
Nie zaraziłam, lecz wystawiłam na działanie.Not infected, exposed.
Nigdy się nie zaraziłam.I was never infected.
Genevieve, czy wszystko w porządku? Więc zaraziłaś mnie także.ls everything all right? So you infected me too.
Kiedy tu byłaś, zaraziłaś Jill Whitaker.When you came, you infected Jill Whitaker.
Nawet jeśli się zaraziłaś, może coś na to poradzimy.Even if you are infected, maybe there's something we can do about it.
Podważyłaś mój urząd na stanowisku księgowego, i zaraziłaś ten dom rakiem, z którego już nigdy może nie być wyleczony.You undermined my office of Scholarship Chair, and you infected this house with a cancer from which it may never be cured.
Potem zaraziłaś mnie swoim głupim... Shepherd i jej planem, tobą i twoją głupią nadzieją.And then you infected me with your stupid... with Shepherd and her plan and your stupid hope.
- Twoja rodzina się tam zaraziła?Your family were among those who were infected in the village, right?
- nie chcę, byś się zaraziła.I don't want you getting infected.
/Cholera, zaraziła mnie /swoją obsesją na punkcie czasu.Damn, she infected me with her time paranoia.
Ale jedynym lekarstwem jest śmierć kreatury, która go zaraziła.The only cure is the death of the creature that infected him.
Beka się zaraziła.Beka's infected.
22 osoby zaraziły się na festiwalu i wszystkie miały kontakt z pacjentem zero?You said 22 were infected at the festival and all had to have had direct contact with patient zero?
A według mojej oceny wszystkie dzieci sie zaraziły.Judging by the tightness of the quarters here my guess is all your kids are infected.
Jeśli kogoś by zaraziły, wiedzielibyśmy.And if somebody had been infected, we would have heard about it by now. Yeah, maybe.
Pierwsze zaraziły się ptaki, które w ciągu kilku następnych lat migrowały na Alaskę, do Kanady i do Stanów Zjednoczonych.Birds in the area, and birds were especially susceptible, became infected. They migrated to Alaska, Northern Canada, to the American Upper Midwest.
Tak zwane acampadas, mające swój początek na Plaza del Sol w Madrycie, szybko „zaraziły” inne hiszpańskie miasta, w tym Barcelonę, Sevillę i Malagę.The acampadas born in Plaza del Sol in Madrid quickly “infected” other Spanish cities, such as Barcelona, Sevilla and Malaga.
Gdyby jej oddech tak był jadowity jak jej wyrazy, ani podobna byłoby żyć w jej sąsiedztwie, zaraziłaby powietrze do północnego bieguna!If her breath were terrible as her terminations, there were no living near her. She would infect to the North Star.
Na drugi dzień, w szkole, te dzieci zaraziłyby inne i w ciągu dwóch tygodni wirus dopadłby ogólną populację, a za cztery tygodnie, każde większe miasto na planecie.And the next day at school, some of those kids would infect others, and in two weeks' time, this virus... is in the general population. In four weeks, every major city on this planet.
- Co z moimi badaniami? - A jeśli się nie zaraziłem?What if I'm not infected?
- Nie zaraziłem go.- Miguel has not been infected.
- Nikogo nie zaraziłem.- Haven't infected anyone yet.
- Też się zaraziłem.I've been infected, too.
Ale może się zaraziłem.Except now maybe I got infected.
- Ale ty się nie zaraziłeś? - Nie.- But you weren't infected.
- Na szczęście minęłą tylko godzina od czasu jak się zaraziłeś... - Więc... możliwe że przeżyjesz.Fortunately, it's only been an hour since it infected you, so you might survive.
Chyba trochę mnie zaraziłeś tym nastawieniem.You seem to have infected me with a little bit of that spirit.
Dlaczego się nie zaraziłeś?Why haven't you been infected?
Gdy zaraziłeś się, te odporne czynniki zostały wzbudzone, i twoje ciało mogło odeprzeć to.When you were infected, these immune factors were awakened, and your body was able to fight it off.
- Clint zaraził się tym samym...- that Clint has been infected with...
- Daniel zaraził się pasożytem, który wywołał u niego stan, zwany przez radę grausenem.Daniel was infected by a parasite that caused him to be what you and the council call a Grausen.
- Dowiemy się, od których zwłok zaraził się Christopher Fisher.We'll find out which corpse infected Christopher Fisher.
- Może zaraził się w grobowcu.Maybe he got infected inside the tomb.
- Póki co nikt z lokalnej ludności się nie zaraził.- So far no locals have been infected.
"Malaria nie zniszczyłaby mu wątroby tak szybko." Zwłaszcza, że nigdy go nią nie zaraziliśmy.Malaria wouldn't destroy his liver that fast, especially since we never infected him.
- A jeśli się zaraziliśmy?- What if we have been infected?
- Może już się zaraziliśmy.-We're probably already infected.
- Wszyscy się zaraziliśmy.- Chances are we've all been infected, right?
A teraz możemy tylko leżeć i mieć nadzieję, że się nie zaraziliśmy.But all we can do here is lie around and hope that we're not infected.
A wy przejęliście mój statek i zaraziliście załogę!You raided my vessel, infected my crew.
- Wszyscy się zarazili.Everyone else got infected.
Ci chłopcy... zarazili przynajmniej dwie niewinne dziewczyny.Those boys-- they infected at least two innocent girls.
Co możemy zrobić dla tych którzy już się zarazili ?What can we do for those who are potentially infected?
Gdyby zarazili tylko strzelca, to może i tak.If they infected one shooter, then maybe.
Hej, jeśli Molly ma HIV w tych filmach, czy to nie znaczy, że są inni, którzy się zarazili?Hey, if Molly got HIV in these films, then doesn't that mean there are others that must be infected?
"Emma zarazi nas wszystkich""Emma will infect us all."
Jeśli jednak człowiekowi nie uda się to, jego umysł utyka w stanie permanentnego infantylizmu. I jest tu prawdziwe niebezpieczeństwo, że zarazi następne pokolenie.But if an individual doesn't succeed in shaking it off, his mind is stuck in a permanent state of infancy, and there is a real danger that he will infect the next generation.
Te krowy zarażą całe stado.Those cows will infect the entire herd.
Gdyby Albertine tu była, zaraziłbyś ją na nowo.If Albertine was here you would infect her again .
- Który zaraziłby cały kolektyw.Which would infect the entire collective.
- Albo coś dzieciaka zaraziło.Or kid got infected by something.
Chloe uważa, że to go zaraziło.Chloe thinks it infected him.
Cokolwiek zaraziło Irisę, dopadło też ciebie.Whatever's infected Irisa, it's got you too.
Coś go zaraziło i spadł z jakichś 30 metrów.Between whatever infected him and the hundred-foot drop...
Gdyby miał dziecko z człowiekiem-słoniem i ono by się zestarzało, a potem się czymś zaraziło, to wyglądałoby jak ty.Well, if that guy had a baby with the elephant man, and that baby got really old, and then something on that baby got infected, that would be you. Ugh.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'infect':

None found.
Learning languages?