Zaprogramować (to program) conjugation

Polish
49 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zaprogramuję
I will program
zaprogramujesz
you will program
zaprogramuje
he will program
zaprogramujemy
we will program
zaprogramujecie
you all will program
zaprogramują
they will program
Imperative
-
zaprogramuj
you program!
niech zaprogramuje
let him/her/it program
zaprogramujmy
let's program
zaprogramujcie
you all program
niech zaprogramują
let them program
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zaprogramowałam
I programmed
zaprogramowałaś
you programmed
zaprogramowała
she programmed
zaprogramowałyśmy
we programmed
zaprogramowałyście
you all programmed
zaprogramowały
they programmed
Future feminine tense
zaprogramuję
I will program
zaprogramujesz
you will program
zaprogramuje
she will program
zaprogramujemy
we will program
zaprogramujecie
you all will program
zaprogramują
they will program
Conditional feminine tense
zaprogramowałabym
I would program
zaprogramowałabyś
you would program
zaprogramowałaby
she would program
zaprogramowałybyśmy
we would program
zaprogramowałybyście
you all would program
zaprogramowałyby
they would program
Conditional perfective feminine tense
zaprogramowałabym była
I would have programmed
zaprogramowałabyś była
you would have programmed
zaprogramowałaby była
she would have programmed
zaprogramowałybyśmy były
we would have programmed
zaprogramowałybyście były
you all would have programmed
zaprogramowałyby były
they would have programmed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zaprogramowałem
I programmed
zaprogramowałeś
you programmed
zaprogramował
he programmed
zaprogramowaliśmy
we programmed
zaprogramowaliście
you all programmed
zaprogramowali
they programmed
Future masculine tense
zaprogramuję
I will program
zaprogramujesz
you will program
zaprogramuje
he will program
zaprogramujemy
we will program
zaprogramujecie
you all will program
zaprogramują
they will program
Conditional masculine tense
zaprogramowałbym
I would program
zaprogramowałbyś
you would program
zaprogramowałby
he would program
zaprogramowalibyśmy
we would program
zaprogramowalibyście
you all would program
zaprogramowaliby
they would program
Conditional perfective masculine tense
zaprogramowałbym był
I would have programmed
zaprogramowałbyś był
you would have programmed
zaprogramowałby był
he would have programmed
zaprogramowalibyśmy byli
we would have programmed
zaprogramowalibyście byli
you all would have programmed
zaprogramowaliby byli
they would have programmed
Impersonal
zaprogramowano by
there would be programmed
zaprogramowano by
there would be programmed

Examples of zaprogramować

Example in PolishTranslation in English
A ten koleś wie, jak zaprogramować karty.And this is the guy who actually knows how to program the cards.
Czy biorąc pod uwagę zeznania członków grupy wypadowej i innych świadków, możemy zaprogramować holodek tak, aby odtworzył to co działo się na stacji?Commander, by taking testimony from the away team and from witnesses provided by the investigator would it be possible to program the holodeck to re-create what happened on the science station?
Czy musiałeś zaprogramować tego Nausicaana, żeby tak ostro bronił?Did you have to program that Nausicaan guard to high stick so much?
McKay, zostań tu i zaprogramuj Niama.McKay: you stay here and reprogramme Niam.
R2, zaprogramuj hipernapęd!R2, program the hyperdrive.
R2, zaprogramuj komputer nawigacyjny.R2, program the navicomputer.
Więc zaprogramuj go, żeby zadzwonił do mojego taty.Then program him to call my dad.
/To ja zaprogramowałam /cyber-pilota by zabił załogę.It was me who arranged for the cyborg pilot to be reprogrammed to kill the crew.
Mam założone najnowsze zabezpieczenia, które sama zaprogramowałam.I've got honey pot farms hidden behind uml kernel data packets and a first generation honeynet I personally programmed.
Ponieważ wirus drakhów przenosi się drogą kropelkową, zaprogramowałam nanowirusy tak, żeby wyłapywały w płucach inne drobnoustroje i unieszkodliwiały je.Since the Drakh Virus is primarily airborne... I programmed this as a counteragent to rest in the lungs... and eliminate any virus coming in. You have...
Wszyscy dostają telefony satelitarne, i zaprogramowałam wam szybkie wybieranie.I'm giving everybody satellite phones for communication, And I've already preprogrammed all your digits into speed dial.
Żebym miała emocje, wszystko obliczyłam i zaprogramowałam.For me to be emotional? Look, I've done the mathematics. I've programmed myself.
Wszystko to zaprogramowałaś. Niefunkcjonujący fazer, Chakotaya zauroczonego tobą.You programmed all this-- the malfunctioning phaser, a version of Chakotay who's attracted to you...
- Pani subkomandor zaprogramowała komputer.The Subcommander programmed the medical computer.
- Uczę się o niej. Naomi, zaprogramowała warunki atmosferyczne i geofizyczne.Naomi programmed the geophysical and atmospheric conditions.
Ale Federacja ją zaprogramowała tak, żeby nie mogła jej nigdy zdradzić.But the Corporation programmed her... so that she couldn't betray them.
Bo jestem osobą, która zaprogramowała Bree by cię szantażować.Because I am the person who programmed bree To blackmail you.
Ewolucja genetycznie zaprogramowała nas by żyć w symbiozie.Evolution has genetically programmed us to be there for each other.
- Już je zaprogramowałem.I've already programmed it.
- Tak go zaprogramowałem.- I programmed him that way.
- Tak zaprogramowałem TiVo aby nagrało ponad 50 godzin kanały Historycznego.I have programmedtivo To record over 50 hours Ofthe history channel. When the tivo is full, Both tivo and i will be
Ale przyjąłem wyzwanie, i zaprogramowałem sobie objawy 29 godzinnej grypy Levodiańskiej.But l have accepted your challenge. l programmed myself with the symptoms of the 29-hour Levodian flu.
Ale w przypadku mało prawdopodobnej sytuacji, że ci się nie uda, zaprogramowałem mechanizm awaryjny odczepienia miasta.But if you don't, I've programmed a failsafe mechanism to protect the city.
- I zaprogramowałeś je, aby ci służyły?- So you programmed them to serve you.
- Powiedzieli, że zaprogramowałeś kody bezpieczeństwa. - Tak, co z tego?They said that you programmed the security code.
Dobrze nas zaprogramowałeś.You programmed us well.
Noc przed zabójstwem, włamałeś się do jego garażu... i podmieniłeś płytę globalnego systemu naprowadzania na tą, którą sam zaprogramowałeś.The night before, you broke into his garage and replaced his global positioning disk... with one you programmed yourself.
Przecież sam nas zaprogramowałeś.You programmed us.
- Kto cię zaprogramował?- Who programmed you?
- Kto je zaprogramował? /Who programmed the device?
- Może go też zaprogramował.Maybe he's been programmed.
- Nikt mnie nie zaprogramował.Nobody programmed me to be straight.
- Oh, Simon zaprogramował mamie iPod'a.- Oh, Simon programmed mom's ipod.
- Następnie wyłączyliśmy cię i zaprogramowaliśmy dzienniki kolonistów.Then we deactivated you and programmed you with the colonists' logs.
Albo źle zaprogramowaliśmy minę.Or we reprogrammed the mine wrong.
Nie. Jestem pewny, że zaprogramowaliśmy minę właściwie.No, I'm... sure we reprogrammed the mine right.
Robi dokładnie to do czego go zaprogramowaliśmy.He's doing just what we programmed him to do.
Wszystko, co zaprogramowaliśmy, by im pomóc przepadło.Everything that we programmed in to help them is gone.
Być może powinniście rozważyć ryzyko zanim zaprogramowaliście hologramy tak, aby potrafiły obsługiwać wasze statki.Perhaps you should've considered the risks before you programmed holograms that could commandeer a vessel.
Kiedy wy dwaj zaprogramowaliście go do ochrony życia, spektakularnie zawiedliście.When you two programmed him to protect the human race, you amazingly failed.
Wygląda na to, że dobrze zaprogramowaliście minę.It looks like you programmed the mine right.
- Tak go zaprogramowali.- That's how it's programmed.
Gdybyśmy zaprogramowali to, żeby wyszedł samochód zamiast małpy, patrzyłbyś teraz na włochatego Buicka.Computers don't think. If we had programmed this to come out a car instead of a monkey, you'd be looking at a hairy Buick.
Przecież widać, że zaprogramowali go na przeżycie.He's programmed for self-preservation.
Przydatna wskazówka dla naukowców, którzy pana zaprogramowali: większość ludzi mówi "cześć"Helpful hint to the scientists that programmed you, most humans say "hello"
Rodzice i przyjaciele zaprogramowali was tak, że czujecie się odizolowani i samotni.You see, your friends and parents have programmed you In a way that makes you feel isolated and alone.
/Potem zaprogramuję nowy chip /do waszego detonatora.And then what? ROSSLER: I will program a new chip for your remote trigger.
Sam się zaprogramuje.Eventually, it will program itself.
Tak jest, to zaprogramowało kurs kolizji.Sir, it's programmed a collision course.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'program':

None found.
Learning languages?