Zachodzić (to do) conjugation

Polish
25 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zachodzę
I do
zachodzisz
you do
zachodzi
he/she/it does
zachodzimy
we do
zachodzicie
you all do
zachodzą
they do
Imperfective future tense
będę zachodzić
I will do
będziesz zachodzić
you will do
będzie zachodzić
he/she/it will do
będziemy zachodzić
we will do
będziecie zachodzić
you all will do
będą zachodzić
they will do
Imperative
-
zachodź
you do!
niech zachodzi
let him/her/it do
zachodźmy
let's do
zachodźcie
you all do
niech zachodzą
let them do
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zachodziłam
I did
zachodziłaś
you did
zachodziła
she did
zachodziłyśmy
we did
zachodziłyście
you all did
zachodziły
they did
Future feminine tense
będę zachodziła
I will do
będziesz zachodziła
you will do
będzie zachodziła
she will do
będziemy zachodziły
we will do
będziecie zachodziły
you all will do
będą zachodziły
they will do
Conditional feminine tense
zachodziłabym
I would do
zachodziłabyś
you would do
zachodziłaby
she would do
zachodziłybyśmy
we would do
zachodziłybyście
you all would do
zachodziłyby
they would do
Conditional perfective feminine tense
zachodziłabym była
I would have done
zachodziłabyś była
you would have done
zachodziłaby była
she would have done
zachodziłybyśmy były
we would have done
zachodziłybyście były
you all would have done
zachodziłyby były
they would have done
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zachodziłem
I did
zachodziłeś
you did
zachodził
he did
zachodziliśmy
we did
zachodziliście
you all did
zachodzili
they did
Future masculine tense
będę zachodził
I will do
będziesz zachodził
you will do
będzie zachodził
he will do
będziemy zachodzili
we will do
będziecie zachodzili
you all will do
będą zachodzili
they will do
Conditional masculine tense
zachodziłbym
I would do
zachodziłbyś
you would do
zachodziłby
he would do
zachodzilibyśmy
we would do
zachodzilibyście
you all would do
zachodziliby
they would do
Conditional perfective masculine tense
zachodziłbym był
I would have done
zachodziłbyś był
you would have done
zachodziłby był
he would have done
zachodzilibyśmy byli
we would have done
zachodzilibyście byli
you all would have done
zachodziliby byli
they would have done
Impersonal
zachodzono by
there would be done
zachodzono by
there would be done

Examples of zachodzić

Example in PolishTranslation in English
Hej, nie zachodzę ludzi od tyłu i ich nie torturuję.Hey, I do not go behind people's back and torture them.
No więc wyszykowałam się, zachodzę tam... i widzę mojego ojca z żółtą różą. Czekającego na mnie.So anyway, I get all dressed up and I walk down the stairs and I see my father sitting there holding a single yellow rose.
Jednego dnia wschodzisz, innego zachodzisz.You're up one day you're down the next.
Jesteś fajna, masz fajny dom, zachodzisz w ciążę.You're cool, you know, cool people who have a house and, I don't know, just have a baby.
Nie zachodzisz w ciążę mając 16 lat będąc obojętną na facetów.You don't get knocked up at sixteen being indifferent to guys.
Rezygnujesz ze wszystkiego czym jesteś, i nawet wtedy nie zachodzisz daleko.You give up everything you are And even then you don't get far
Teraz pewnie zachodzisz w głowę, jak dowieść, że nie nim jesteś?So, now, you're probably scrambling, trying to figure out what you can do to prove you're not selfish, right?
- A jak to zachodzi?- And how does that work?
Nie wiemy jak zachodzimy w ciąże.We don't know how we get pregnant.
Potem zachodzicie tutaj, zaczynam od czegoś miłego na temat zebranych, a o zebranych mówiąc,After you boogie down the aisle l'll start by saying something nice.
A potem kochają swoje dziewczyny, bo milczą i nigdy nie zachodzą w ciążę oraz się nie irytują.And they love their girls because they don't talk and they never get pregnant and they don't get mad.
Aby zapewnić niezbędną przejrzystość w ramach postępowań o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji i dialogu z oferentami, oferenci, którzy złożyli dopuszczalne oferty, również powinni z wyjątkiem przypadków, w których zachodzą poważne powody by od tego odstąpić – mieć możliwość zwracania się o informacje na temat przebiegu i stanu zaawansowania postępowania.To ensure the necessary transparency in the context of procurement procedures involving negotiations and dialogues with tenderers, tenderers having made an admissible tender should, except where there would be serious grounds for not doing so, also be enabled to request information on the conduct and progress of the procedure.
Aby zapewnić niezbędną przejrzystość w ramach procedur udzielania zamówień obejmujących dialog i negocjacje z oferentami, oferenci, którzy złożyli dopuszczalne oferty, również powinni – z wyjątkiem przypadków, w których zachodzą poważne powody by od tego odstąpić – mieć możliwość zwracania się o informacje na temat przebiegu i stanu zaawansowania postępowania.To ensure the necessary transparency in the context of procurement procedures involving negotiations and dialogues with tenderers, tenderers having made an admissible tender should, except where there would be serious grounds for not doing so, also be enabled to request information on the conduct and progress of the procedure.
Chociaż przyznaję, zachodzą pewne wewnętrzne przemiany.I do not expect to emerge from all of this a Catholic, although I admit some interior juggling is going on,
Cienie zachodzą Ciężko złapać oddech♪ Shadows are falling ♪ ♪ and I'm running out of breath ♪
Nie... nie zachodź w ciążę, ok?Don't- don't get pregnant, ok?
No dalej, zachodź już.Come on, go down already. Ah!
Radzę ci, nie zachodź w ciążę.Best thing I can say is don't get pregnant.
Tylko nie zachodź w ciążę.Just don't get pregnant.
Czego tak stoimy, zachodźcie do domu, herbaty się napijemy.So what do you stand? You enter the house, to drink tea! With pleasure!
I nie zachodźcie go od tyłu, nie spodoba mu się to.And don't come up on him from behind, he won't like that at all.
Nie prosiłem jej, aby zachodziła w ciążę.I didn't ask her to get pregnant.
Światła zachodziły mgiełką. Tylne hamulce chyba nie pracowały właściwie. A później poszło sprzęgło.The lights filled with condensation, the rear brakes didn't seem to be working properly, then the clutch went.
Nikt nie zachodził w ciążę, a nagle ja zaszłam.Nobody was getting pregnant, and suddenly I did.
Założę się, że zachodziliście w głowę, co takiego zestrzeliliście.And I bet now you're probably asking yourselves: "What the hell did we just shoot down?"

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?