Przyciągnąć (to attract) conjugation

Polish
38 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
przyciągnę
I will attract
przyciągniesz
you will attract
przyciągnie
he will attract
przyciągniemy
we will attract
przyciągniecie
you all will attract
przyciągną
they will attract
Imperative
-
przyciągnij
you attract!
niech przyciągnie
let him/her/it attract
przyciągnijmy
let's attract
przyciągnijcie
you all attract
niech przyciągną
let them attract
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przyciągnęłam
I attracted
przyciągnęłaś
you attracted
przyciągnęła
she attracted
przyciągnęłyśmy
we attracted
przyciągnęłyście
you all attracted
przyciągnęły
they attracted
Future feminine tense
przyciągnę
I will attract
przyciągniesz
you will attract
przyciągnie
she will attract
przyciągniemy
we will attract
przyciągniecie
you all will attract
przyciągną
they will attract
Conditional feminine tense
przyciągnęłabym
I would attract
przyciągnęłabyś
you would attract
przyciągnęłaby
she would attract
przyciągnęłybyśmy
we would attract
przyciągnęłybyście
you all would attract
przyciągnęłyby
they would attract
Conditional perfective feminine tense
przyciągnęłabym była
I would have attracted
przyciągnęłabyś była
you would have attracted
przyciągnęłaby była
she would have attracted
przyciągnęłybyśmy były
we would have attracted
przyciągnęłybyście były
you all would have attracted
przyciągnęłyby były
they would have attracted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przyciągnąłem
I attracted
przyciągnąłeś
you attracted
przyciągnął
he attracted
przyciągnęliśmy
we attracted
przyciągnęliście
you all attracted
przyciągnęli
they attracted
Future masculine tense
przyciągnę
I will attract
przyciągniesz
you will attract
przyciągnie
he will attract
przyciągniemy
we will attract
przyciągniecie
you all will attract
przyciągną
they will attract
Conditional masculine tense
przyciągnąłbym
I would attract
przyciągnąłbyś
you would attract
przyciągnąłby
he would attract
przyciągnęlibyśmy
we would attract
przyciągnęlibyście
you all would attract
przyciągnęliby
they would attract
Conditional perfective masculine tense
przyciągnąłbym był
I would have attracted
przyciągnąłbyś był
you would have attracted
przyciągnąłby był
he would have attracted
przyciągnęlibyśmy byli
we would have attracted
przyciągnęlibyście byli
you all would have attracted
przyciągnęliby byli
they would have attracted
Impersonal
przyciągnięto by
there would be attracted
przyciągnięto by
there would be attracted

Examples of przyciągnąć

Example in PolishTranslation in English
- Bo ktoś na statku 12,000 lat temu stara się przyciągnąć moją uwagę.- Cos someone on a space ship 12,000 years ago is trying to attract my attention.
- Indyjskie Służby Techniczne... by przyciągnąć największe talenty do pracy!- Indian teaching services... to attract the best talent for the job!
- Nie chcemy przyciągnąć uwagi.-We don't want to attract attention.
- Posłuchaj, Lane, przez jakiś czas interesowała nas ta firma, a to przyjęcie jest niezbędne, by przyciągnąć innych zalotników.Look, Lane, We've had interest in the company for some months And this party is essential to attracting a second suitor.
- Próbowałeś ostatnio wynająć studio w swoim budynku przez kilka miesięcy już. Wystawa byłaby, gdybyś chciał przyciągnąć kolejnego najemcę.A show might be just thing to attract another tenant.
Najwajniejszy, najsilniejszy czas kiedy kiedykolwiek coś przyciągnęłaś lub odepchnęłaś, bo cokolwiek to było, to i tak...The coolest, strongest, best time you ever attracted or repelled something because whenever that was, it was just...
Ewentualność zmian w ustawodawstwie dotyczącymnarkotyków przyciągnęła uwagę mediów i doprowadziłado debaty politycznej we Francji i we Włoszech.The prospect of changes in the drug laws has attractedmedia attention and generated political debate in Franceand Italy.
I właśnie ta cecha przyciągnęła jego uwagę, gdy spotkał ją pierwszy raz.And it was that trait that attracted him, when he first met her.
Jak wielu mężczyzn przyciągnęła tu Shelly, jego atrakcyjna żona?How many men here are attracted to Shelly, his--his lovely wife?
Krew przyciągnęła szczury.The blood attracted the rats.
- Samolot w Japonii... być może nietoperze przyciągnęły fale radiowe.- The plane in Japan... perhaps the bats were attracted to its radio waves.
/Dylan i Katherine /podniosły swój profil. /I przyciągnęły uwagę /niechcianego adoratora.Dylan and katherine raised their profile and attracted the attention of an unwanted admirer.
Biorąc pod uwagę, że wielkość produkcji filmowej okazała się istotnie niższa od oczekiwanej oraz że studia filmowe przyciągnęły głównie lokalnych producentów filmowych, można stwierdzić, że, jak do tej pory, zakłócający konkurencję wpływ studiów filmowych Ciudad de la Luz był ograniczony.Given that production has fallen significantly below original expectations and that it has attracted mainly local film production, one may consider that until today the distortive effect of the Ciudad de la Luz studios may have been limited.
Cztery przedstawienia przyciągnęły 2000 osób.The four performances attracted 2 000 people.
Głównym powodem był fakt, że trzy miasta położone na północ i na zachód od Helsinek, tj. Vihti, Lohja i Hyvinkää, przyciągnęły dużą liczbę nowych mieszkańców, spośród których wielu dojeżdża do pracy w Helsinkach.The main reason was that the three municipalities to the north and west of Helsinki — Vihti, Lohja and Hyvinkää — had attracted large numbers of residents, many of them commuters.
Jestem prawie na miejscu, Saro, ale przyciągnąłem uwagę.I am almost at your location,Sarah, But I have attracted some attention.
Blog przyciągnął uwagę dużej liczby czytelników jak również wzbudził spora krytykę.While it attracted many readers, the blog has also attracted criticism.
Chiński rząd odmówił i filmik przyciągnął uwagę świata.The Chinese government refused, and the story and video attracted worldwide attention.
Coroczny Indonezyjski Festiwal Blogerów (Pestablogger) przyciągnął blogerów i miłośników technologii z całego kraju.The annual Blogger Festival (Pestablogger) Indonesia attracted bloggers and tech lovers from all over the vast island nation.
Do tej pory w zasadzie nauka języków nie była promowana w tej grupie docelowej. Projekt przyciągnął znaczne zainteresowanie, jest cytowany i rozpowszechniany na licznych imprezach w całej Europie.There are hardly any precedents for promoting languages to this target group, and the project has attracted considerable interest and been cited and disseminated at numerous events all over Europe.
Wygląda na to, że przyciągnęliśmy trochę uwagi.We seem to have attracted a little attention.
Ale wy już przyciągnęliście partnera.But you guys have already attracted a mate.
- Nie, Surjan... Posłuchaj mnie... pogódź się ze swoim bólem, albo przyciągniesz go jeszcze więcej.- No, Surjan... listen to me... deal with your pain, or you will attract more of it.
Nie, Surjan, posłuchaj mnie... pogódź się ze swoim bólem, albo przyciągniesz go jeszcze więcej.No, Surjan, listen to me... deal with your pain, or you will attract more of it.
To sprawi, że będziesz w długach na zawsze. Kiedykolwiek myślisz o tym, to to przyciągniesz.Whatever you're thinking about, you will attract.
Wiesz co, robisz taka wspaniałą robotę dla Deepwater przyciągniesz mi tu taką masę gości, że może wyciągniesz Hermana Fincha z tego lichwiarskiego interesu.But you do such a good work the Deep Water, that you will attract many customers, I think you Herman Finch from financial matters out.
Zobacz siebie żyjącego w dobrobycie. I przyciągniesz to.See yourself living in abundance and you will attract that.
- Jedzenie go przyciągnie.- The food will attract him.
- To ją przyciągnie.- That will attract her.
A to przyciągnie Ptaki Stymfalijskie.You'll draw blood. It will attract the Stymphalian birds.
Aby zaświadczyć, że produkcja wież wiatrowych przyciągnie zewnętrzny kapitał, władze polskie przedstawiły deklaracje, datowane na dzień 1 czerwca 2009 r. dwóch banków warunkowo zobowiązujących się do sfinansowania tego projektu ISD Stocznia.To demonstrate that wind tower production will attract external capital, the Polish authorities submitted conditional undertakings by two banks to provide financing to ISD Stocznia for this project dated 1 June 2009.
Myślę, że przyciągnąłbym dużo uwagi wewnątrz tego budynku.I think I would attract a great deal of attention inside that building.
"Co przyciągnęło cię do milionera Nicka Chapela?""What first attracted you to the millionaire Nick Chapel?"
"Nie udało nam się odkryć, co to takiego było co przyciągnęło te węże,""We never did discover what it was that so attracted the coral snakes,
Być może to przyciągnęło napastnika.Perhaps that's what attracted her predator.
Co oznaczałoby, że klimatyzator pracował przez krótki okres czasu. Ciało zaczęło się rozkładać... co przyciągnęło owady.The body started to decay... which attracted insects.
Co takiego przyciągnęło cię do Glorii?I think we should discuss what attracted you to gloria in the first place.
Nie, to przyciągnęłoby za dużo uwagi.No, that would attract too much attention.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'attract':

None found.
Learning languages?