Popełnić (to commit) conjugation

Polish
57 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
popełnię
I will commit
popełnisz
you will commit
popełni
he will commit
popełnimy
we will commit
popełnicie
you all will commit
popełnią
they will commit
Imperative
-
popełnij
you commit!
niech popełni
let him/her/it commit
popełnijmy
let's commit
popełnijcie
you all commit
niech popełnią
let them commit
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
popełniłam
I committed
popełniłaś
you committed
popełniła
she committed
popełniłyśmy
we committed
popełniłyście
you all committed
popełniły
they committed
Future feminine tense
popełnię
I will commit
popełnisz
you will commit
popełni
she will commit
popełnimy
we will commit
popełnicie
you all will commit
popełnią
they will commit
Conditional feminine tense
popełniłabym
I would commit
popełniłabyś
you would commit
popełniłaby
she would commit
popełniłybyśmy
we would commit
popełniłybyście
you all would commit
popełniłyby
they would commit
Conditional perfective feminine tense
popełniłabym była
I would have committed
popełniłabyś była
you would have committed
popełniłaby była
she would have committed
popełniłybyśmy były
we would have committed
popełniłybyście były
you all would have committed
popełniłyby były
they would have committed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
popełniłem
I committed
popełniłeś
you committed
popełnił
he committed
popełniliśmy
we committed
popełniliście
you all committed
popełnili
they committed
Future masculine tense
popełnię
I will commit
popełnisz
you will commit
popełni
he will commit
popełnimy
we will commit
popełnicie
you all will commit
popełnią
they will commit
Conditional masculine tense
popełniłbym
I would commit
popełniłbyś
you would commit
popełniłby
he would commit
popełnilibyśmy
we would commit
popełnilibyście
you all would commit
popełniliby
they would commit
Conditional perfective masculine tense
popełniłbym był
I would have committed
popełniłbyś był
you would have committed
popełniłby był
he would have committed
popełnilibyśmy byli
we would have committed
popełnilibyście byli
you all would have committed
popełniliby byli
they would have committed
Impersonal
popełniono by
there would be committed
popełniono by
there would be committed

Examples of popełnić

Example in PolishTranslation in English
"Bardzo łatwo popełnić towarzyską gafę, ale etykieta uczy nas, czego się od nas wymaga, chroniąc nas w ten sposób przed ośmieszeniem i zażenowaniem.""It is so easy to commit embarrassing blunders, but etiquette tells us just what is expected of us... and guards us from all humiliation and discomfort."
"Cieszę się, że jestem w drużynie, chłopaki a tak swoją drogą, nie wiecie może czy wasz kapitan nie miał przypadkiem powodu, żeby popełnić morderstwo?"By the way, you know if our captain had a reason to commit murder?"
"Cóż, jeśli nie sprzedam tych waz, które były z chińskiej porcelany, to będę musiał popełnić harakiri."which were these Japanese ceramics, "I'm just going to have to commit hara-kiri."
"Więc, chcę popełnić mały grzech."So I want to commit a small sin.
- Chce pani popełnić fałszerstwo?-Are you offering to commit forgery?
/Powiedzcie to Grady'iemu Finch'owi... /mężczyźnie skazanemu za zbrodnie /której przysięga, iż nie popełnij.But try telling that to Grady Finch... a man about to pay for a crime he swears he didn't commit.
Idź i popełnij zbiorowe morderstwo, a on będzie chciał cię kanonizować.Go out and commit mass murder, he'd want you canonized.
Mój Panie, popełnij seppuku!My Lord, commit Seppuku!
Napisałeś "popełnij zbrodnię".You wrote "commit the crime"!
Nie macie takich zobowiązań w stosunku do mnie, nie popełnijcie takiego błędu,l don't want anyone of you committing the same mistake for me.
"Drogi ojcze, popełniłam przestępstwo." "W przepływie emocji..."'Dear Father, l've committed a crime.' 'ln the flow of my emotions..'
- Nie popełniłam żadnego grzechu. - Być może...I've committed no sin.
- To znaczy, że... popełniłaś oszustwo ubezpieczeniowe.Which means You committed insurance fraud.
Biorąc pod uwagę liczbę występków, które popełniłaś, a on ci wybaczył, nie sądzisz, że chociaż raz, mogłabyś się odwzajemnić?- Considering the transgressions you committed that he's overlooked don't you think that you could return the favor?
Bo nie popełniłaś przestępstwa, czy nigdy cię nie złapano?Because you never committed a crime, or because you were never caught?
"Ława przysięgłych orzeka, że M. Elster popełniła samobójstwo,"The jury finds that Madeleine Elster committed suicide...
- Koleżanka Maggie popełniła samobójstwo.- A little nurse, friend of Maggie's... - ...she's committed suicide.
- Może popełniła przestępstwo.Maybe she committed a crime.
- Nie. Moja ciotka popełniła samobójstwo.My aunt committed suicide.
"Te dwa cedry wyglądają jakby popełniły razem samobójstwo.""Those two cedar trees look as if they have committed double suicide."
/Trzy kobiety w wieku 20 lat, /wszystkie niezamężne i samotnie, /popełniły samobójstwo /podczas okresu, /kiedy był na wakacjach.I've matched up three women, all in their 20s, all single, living alone, who committed suicide during the periods he was supposedly on vacation
Chen An i Li Ming. popełniły obrzydliwą zbrodnię. Żadne prawo, siły natury, ani moralność społeczna nie może tego tolerować.Chen An, Li Ming committed an abominable crime that neither the legislation, nor the natural law, neither morals nor the society can tolerate.
Czy to nie to miejsce, gdzie wszystkie szczury popełniły samobójstwo?Ew! Isn't that the place where all those rats committed suicide?
Dlatego nie sądzę że Patrizia i Carla popełniły samobójstwo.That's why I don't think Patrizia and Carla committed suicide.
Ale gdybym kiedyś odkryła, że nie wierzysz w Boga, popełniłabym chyba samobójstwo.But if I ever found out that you didn't believe in God I think I would commit suicide.
Co za osoba popełniłaby taką straszną zbrodnię?What kind of person would commit such a brutal crime?
"Duch Święty opuścił moje powołanie, przekroczyłem dozwoloną granicę i popełniłem akt, który uczynił mnie niezdolnym do kapłaństwa""The spirit has left my vocation. "I've crossed a line in my discipline "and committed an act that has left me unfit for the priesthood".
- "O mój Jezu, smutkami obciążony, żałuję występków jakie popełniłem."- "My Jesus, laden with sorrows, I weep for the offenses I have committed."
- Ale nie popełniłem żadnej zbrodni.- But l have committed no crime.
- Chris, O ile nie popełniłem zbrodni, lub komuś nie groziłem, nie możesz mnie tu trzymać.Chris, unless I've committed a crime or I've threatened somebody, you can't keep me here.
- Dobrze. "Drogi świecie, proszę o przebaczenie za grzechy, które popełniłem przeciwko ludzkości.Okay, "dear world, I ask for forgiveness "for the sins I have committed against humanity.
- Czy popełniłeś jakieś przestępstwa?- Have you committed crimes?
- Eli, jeśli będziesz współpracował i zeznasz, że popełniłeś to morderstwo na zlecenie Nucky'ego, wtedy Randolph będzie gotowa oszczędzić ci życie.Eli, if you're willing to cooperate and testify that you committed the murder at Nucky's behest, well, then Randolph is willing to spare your life.
"...które popełnił z ludzkiej słabości..."...he committed through human frailty...
"Cześć, Ava, okazało się, że nasz prawnik wrabia cię w zbrodnię, którą sam popełnił, ale jeszcze nie wiemy, co z tym zrobić"."Hi, Ava, turns out one of the lawyers from our firm "is trying to frame you for a crime he committed. But right now we're not sure we can do anything about it."
"Odmawia przyjęcia wina dla zbrodni , które on popełnił. ""Refuses to accept blame for the crimes he has committed. "
"Po przesłuchaniu go przez śledczych popełnił samobójstwo"."After being questioned by investigators, he committed suicide."
"Władze lokalne skłonne są sądzić, że magnat mediów popełnił samobójstwo".At present, the local authorities believe the media mogul committed suicide.
/Ale prędzej czy później, do naszego życia /z powrotem przypływają wspomnienia... /błędów, które zrobiliśmy... /i grzechów, które popełniliśmy.But sooner or later, reminders drift back into our lives... Of the mistakes we made... And the sins we committed.
- Więc popełniliście przestępstwo.So you committed a crime.
A popełniliście je?Have you committed one?
Czy wy analfabeci, macie pojęcie, że popełniliście poważne przestępstwo.You illiterate people, do you have any idea.. ..what a grave crime you have committed?
I ty, i ojciec popełniliście w stosunku do mnie wielki grzech."You and papa have committed a great sin against me.
Myślę tylko, o tych wszystkich przestępstwach, które dziś popełniliście.I'm just thinking about all the crimes you committed today.
"Przed-zbrodnia" (pre-crime) jest wtedy, gdy ludzie są aresztowani i uwięzieni w celu zapobieżenia przestępstwu, którego jeszcze nie popełnili.Pre-crime is where people are arrested and incarcerated to prevent crimes that they have not yet committed.
"Przed-zbrodnia" jest wtedy, gdy ludzie są aresztowani i uwięzieni w celu zapobieżenia przestępstwu, którego jeszcze nie popełnili.Pre-crime is where people are arrested and incarcerated to prevent crimes that they have not yet committed.
- I w tym celu, popełnili samobójstwa? - Tak.- And to that end, they committed suicide?
/Będąc w areszcie, /popełnili samobójstwo, /a potem... /zaczęło się dziać.They committed suicide in holding, and after that... well, things started happening.
/Wszyscy członkowie, poza szwagierką, /popełnili samobójstwo.Except the sister-in-law, all members of the family committed suicide.
"Dla uczczenia pamięci naszego Mistrza który musiał umrzęć z rąk zdrajcy, "popełnimy seppuku po tym, gdy zabijemy rodzinę Ogami.In memoriam to our Master who had to die through the hands of a traitor, we will commit Seppuku, after we have killed the Ogami-family.
Na twoim miejscu popełniłbym harakiri.If I were you, I would commit harakiri.
Nikt od nas nie popełniłby takiego okrucieństwa wbrew Bogu.None of our people would commit such an atrocity against God.
, U sześciorga pozostałych stwierdzono chorobę psychiczną, a troje popełniło samobójstwo w ciągu dwóch lat"." Of the survivors, six developed severe mental illness, and three committed suicide within two years."
- Zbrodnię popełniło dwóch mężczyzn.The police believe two men committed this crime, Dr Sampson.
- kiedykolwiek popełniło przestępstwo?-...have ever committed a crime?
/Podczas gdy WTO zalewa lokalny /rynek swoimi produktami, /40.000 hinduskich farmerów popełniło /samobójstwo, żeby uciec przed długami.While the WTO floods, local markets with imports, 40,000 Indian farmers committed suicide to escape their debts.
/Spośród żołnierzy służących na Falklandach, /więcej popełniło samobójstwo, /niż zginęło podczas wojny.More men who served in the Falklands have committed suicide since than died in the war itself.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'commit':

None found.
Learning languages?