Policzyć (to count) conjugation

Polish
53 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
policzę
I will count
policzysz
you will count
policzy
he will count
policzymy
we will count
policzycie
you all will count
policzą
they will count
Imperative
-
policz
you count!
niech policzy
let him/her/it count
policzmy
let's count
policzcie
you all count
niech policzą
let them count
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
policzyłam
I counted
policzyłaś
you counted
policzyła
she counted
policzyłyśmy
we counted
policzyłyście
you all counted
policzyły
they counted
Future feminine tense
policzę
I will count
policzysz
you will count
policzy
she will count
policzymy
we will count
policzycie
you all will count
policzą
they will count
Conditional feminine tense
policzyłabym
I would count
policzyłabyś
you would count
policzyłaby
she would count
policzyłybyśmy
we would count
policzyłybyście
you all would count
policzyłyby
they would count
Conditional perfective feminine tense
policzyłabym była
I would have counted
policzyłabyś była
you would have counted
policzyłaby była
she would have counted
policzyłybyśmy były
we would have counted
policzyłybyście były
you all would have counted
policzyłyby były
they would have counted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
policzyłem
I counted
policzyłeś
you counted
policzył
he counted
policzyliśmy
we counted
policzyliście
you all counted
policzyli
they counted
Future masculine tense
policzę
I will count
policzysz
you will count
policzy
he will count
policzymy
we will count
policzycie
you all will count
policzą
they will count
Conditional masculine tense
policzyłbym
I would count
policzyłbyś
you would count
policzyłby
he would count
policzylibyśmy
we would count
policzylibyście
you all would count
policzyliby
they would count
Conditional perfective masculine tense
policzyłbym był
I would have counted
policzyłbyś był
you would have counted
policzyłby był
he would have counted
policzylibyśmy byli
we would have counted
policzylibyście byli
you all would have counted
policzyliby byli
they would have counted
Impersonal
policzono by
there would be counted
policzono by
there would be counted

Examples of policzyć

Example in PolishTranslation in English
# Ale bądź pewny, by policzyć twoje błogosławieństwa ## But be sure to count your blessings #
*Eva Mozes Kor - dziś - Mengele przychodził codziennie po apelu, żeby nas policzyć.Mengele came in every morning after roll call to count us.
- A może zapomniałeś ich policzyć?or did you forgot to count them? -I have no childeren.
- By policzyć jej zęby?You want to count her teeth?
- Chcesz policzyć?Want to count it?
"... policz do trzech, i wypij.""..count to three and drink it".
"Ahmed...", policz do 5, odwróć się potem wypowiedz swój tekst."Ahmed", count to five, you turn, and then you say your line. Ok?
- Policz do 20. Nie, policzę do trzech.No, I'm going to count to three.
Dla zabawy policzmy też pilotów! Oni raczej też już nie żyją!Hey, well, for fun, let's count the pilots, 'cause I'm pretty sure they're frakking dead, too.
"Dzieci policzcie do 10" "cztery, pięć, sześć, jeden, dwa, trzy, dziesięć""Children, count up to ten." "Four, five, six, one, two, three, ten."
# Policzcie do trzech, policzcie do dwóch ## Gonna count one, two, three #
Dlaczego inaczej mężczyzna miałby być, aż tak miły dla kobiety z trzema... policzcie sobie... trzema dziećmi.Why else would a man be this nice to a woman with three... count 'em... three kids.
Dobrze, jesli chcecie siedziec przez godzine po szkole i wysluchiwac strasznych opowiesci, to policzcie i mnie.Yeah, you said that was no way to govern, that meeting once a week was lazy, ineffectual, and if we were going to do it like that, we might as well just buy ourselves a ranch in Texas. Fine, if you guys wanna sit around for an hour after school swapping makeover horror stories, then count me in. Hey, did I ever tell you about the time I plucked outside of my designated brow line?
Po zaciągnięciu się nie wypuszczajcie dymu od razu, ale ściągnijcie go na samo dno płuc i przytrzymując przeponą policzcie do dziesięciu.After you inhale do not exhale immediately, but inhale very far into your back and hold it in with your diaphragm for a count of ten.
- Dlatego policzyłam...So I counted.
- Już go policzyłam.- I counted that one.
Bo w zeszłym tygodniu, przyniosłam do domu te wielkie krewetki i policzyłam je zanim włożyłam do lodówki, a następnego dnia...Because last week, I brought all these giant shrimp home, and I counted them before I put them in the fridge, and the next day...
Ja policzyłam trzy razy.- I counted three times.
Kiedyś policzyłam.I counted once.
Czy kiedykolwiek policzyłaś domy w których mieszkał?Have you ever counted up the homes before?
Jesteś pewna, że dobrze to policzyłaś?Are you sure you counted right ?
Kay, ze względu na moja wątrobę mam nadzieję, że źle policzyłaś.Kay, I hope for the sake of my liver that you've miscounted.
- Moja siostra ich wszystkich policzyła.My sister counted them all.
Już policzyła!She counted to three.
Nauczycielka policzyła je, kiedy weszły do klasy.When the children came into class, the teacher counted them.
Zdaniem władz belgijskich Komisja policzyła tę samą pomoc dwukrotnie i można mówić albo o pomocy dla EVO, albo o pomocy dla rybaków, ale nie o obydwu jednocześnie.The Belgian authorities observe that the Commission has counted the same aid twice and that there is either aid to EVO or to the fishermen but not to both.
A potem twoja mama i ja policzyłyśmy twoje paluszki.And then your ma and I counted all your fingers and toes.
/Jeśli dobrze policzyłem, /tu jest $12 232.Unless I counted wrong that's $12,232.
Były tylko dwie, źle policzyłem.I miscounted.
Chillie, człowiek, oni są wszystkim tam. Już policzyłem ich.Chillie, man, they're all there, I already counted 'em,
Chyba źle policzyłem.I must have miscounted or something.
Dobrze policzyłem.I counted right.
- A policzyłeś z ilu osób składa się nasza rodzina?Have you counted how many people are in this family?
Czy dokładnie policzyłeś?Have you counted the amount?
Może źle policzyłeś 15 lat temu.Maybe you counted wrong 15 years ago.
Może źle policzyłeś.Maybe you counted wrong.
Nigdy nie policzyłeś?You never once counted?
- Calabrese wziął pieniądze otworzył, policzył.- Calabrese took the money... opened it, counted it.
- Ktoś źle policzył.Someone miscounted.
A gdybym trzymał twoją rękę i policzył do trzech... nie byłbym pewien, czy byś za mną poszła.And if I held your hand and counted to three... I wasn't sure you'd come with me.
A księżniczka ze złości powiesiła się na własnym warkoczu, bo on bardzo dokładnie policzył ile jest ziarenek w woreczku, ile kropli wody w morzu i ile gwiazd na niebie.The princess was so angered that she hanged herself, because he had counted the exact total of grains in the sack, the exact sum of drops in the sea, and the total of stars gleaming.
I policzył pan, raz, dwa...- And you counted it off.
Kapitanie, właśnie policzyliśmy aparaty tlenowe.Captain, we've just counted the oxygen containers. We've only got 33 that work.
Kiedy je policzyliśmy, brakowało 500.When we counted it up, $500 was missing.
Sprawdziliśmy to i policzyliśmy... prowadzi on rejestr swoich dokonań.We have verified, we have counted... He keeps a record of his achievements.
Więc zdjęliśmy ubrania, policzyliśmy do trzech i skoczyliśmy.So we took all our clothes off, counted to three and I jumped.
Źle policzyliśmy.We didn't forget him, we just miscounted.
Jesteście pewni, że dobrze policzyliście?You sure you guys counted right?
Wszystkich policzyliście?That's the last one. - Everyone accounted for?
Choć mnie wykiwali, bo policzyli dwa odcinki "Quincy M.E." jako jeden.But they screwed me. They counted my Quincy two-parter as one thing.
Japończycy cię policzyli!The Japanese have counted you!
Nawet, jeśli sędziowie nie policzyli ostatniej fali dla mnie się liczyła.Because the judges may not have counted that last wave, but I did. Bethany.
Pomyślą, że źle policzyli i pozostawią to do imiennego apelu.They'd think they'd miscounted and leave it until roll call. And if you could cover for me at roll call, I could be gone for days.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'count':

None found.
Learning languages?