Odczuwać (to feel) conjugation

Polish
84 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
odczuwam
I feel
odczuwasz
you feel
odczuwa
he/she/it feels
odczuwamy
we feel
odczuwacie
you all feel
odczuwają
they feel
Imperfective future tense
będę odczuwać
I will feel
będziesz odczuwać
you will feel
będzie odczuwać
he/she/it will feel
będziemy odczuwać
we will feel
będziecie odczuwać
you all will feel
będą odczuwać
they will feel
Imperative
-
odczuwaj
you feel!
niech odczuwa
let him/her/it feel
odczuwajmy
let's feel
odczuwajcie
you all feel
niech odczuwają
let them feel
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
odczuwałam
I felt
odczuwałaś
you felt
odczuwała
she felt
odczuwałyśmy
we felt
odczuwałyście
you all felt
odczuwały
they felt
Future feminine tense
będę odczuwała
I will feel
będziesz odczuwała
you will feel
będzie odczuwała
she will feel
będziemy odczuwały
we will feel
będziecie odczuwały
you all will feel
będą odczuwały
they will feel
Conditional feminine tense
odczuwałabym
I would feel
odczuwałabyś
you would feel
odczuwałaby
she would feel
odczuwałybyśmy
we would feel
odczuwałybyście
you all would feel
odczuwałyby
they would feel
Conditional perfective feminine tense
odczuwałabym była
I would have felt
odczuwałabyś była
you would have felt
odczuwałaby była
she would have felt
odczuwałybyśmy były
we would have felt
odczuwałybyście były
you all would have felt
odczuwałyby były
they would have felt
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
odczuwałem
I felt
odczuwałeś
you felt
odczuwał
he felt
odczuwaliśmy
we felt
odczuwaliście
you all felt
odczuwali
they felt
Future masculine tense
będę odczuwał
I will feel
będziesz odczuwał
you will feel
będzie odczuwał
he will feel
będziemy odczuwali
we will feel
będziecie odczuwali
you all will feel
będą odczuwali
they will feel
Conditional masculine tense
odczuwałbym
I would feel
odczuwałbyś
you would feel
odczuwałby
he would feel
odczuwalibyśmy
we would feel
odczuwalibyście
you all would feel
odczuwaliby
they would feel
Conditional perfective masculine tense
odczuwałbym był
I would have felt
odczuwałbyś był
you would have felt
odczuwałby był
he would have felt
odczuwalibyśmy byli
we would have felt
odczuwalibyście byli
you all would have felt
odczuwaliby byli
they would have felt
Impersonal
odczuwano by
there would be felt
odczuwano by
there would be felt

Examples of odczuwać

Example in PolishTranslation in English
- Chyba zaczynam odczuwać depresję.I think I'm beginning to feel depressed right now.
- Pewnie możesz to tak odczuwać.Yeah, I used to feel that way about this place.
/Billy nauczył się nic nie odczuwać, /co z pewnością niosło ze sobą korzyści.Billy learned not to feel, which clearly had its benefits.
/Gdybym miał emocje, /musiałbym odczuwać... /...to.If I did have emotions, I'd have to feel... this.
/Kiedy dawanie zaczynamy / odczuwać jako brzemię, /wtedy przestajemy.When the giving starts to feel more like a burden... that's when you stop.
"Siedzę przy scenie,... więc odczuwam to samo, co ci faceci... wyrzucający pieniądze na swoją własną tancerkę. "I'm getting the same feeling as all those guys... shoveling out that cash for their own private dancer."
* Dzisiaj odczuwam?I feel today?
- "Rozczarowanie, które odczuwam..."- "The disappointment I feel..."
- Chyba odczuwam jakiś...chłód.- For you and I - I guess I must be feeling the cold.
- Dlaczego nadal odczuwam ból?Why do I still feel pain?
"Jeśli odczuwasz ból, oznacza to, że wciąż jesteś wśród żywych."If you're feeling pain you're still alive"?
- Co tak odczuwasz?- How what feels?
- Czy nie odczuwasz żadnego braku?- Don't you experience feelings of loss?
- Cóż, przykro mi, że tak to odczuwasz.- Well, I'm sorry you feel that way.
- I co przez to odczuwasz?How does it make you feel?
"Podobny styl, w jakim ciało ofiary zostało zostawione mówi, że ten zabójca odczuwa powiązanie z zabójcą z samochodu-chłodni, podniecony tym, co robi.""The similar manner in which the body was displayed "Suggests this killer feels a connection "To the ice-Truck killer,
- Ciało odczuwa ból nie bez przyczyny.The body feels pain for a reason.
- Nie odczuwa bólu.- He feels no pain.
- On wcale nie odczuwa bólu.- Oh, he feels no pain.
/Claudia odczuwa ból.- Claudia feels the pain.
- I z emocjami, które odczuwamy?- Of course. Including whatever emotions we feel?
/Dosłownie pokazuje nam, co odczuwamy.Literally lets us know what we are feeling.
/Dzięki niemu odczuwamy miłość.It lets us feel love.
/Kiedy odczuwamy niesprawiedliwość /i oburzenie kłębiące się naszych sercach,When we feel injustice and outrage churning in our hearts,
/Módlmy się za silnych, /którzy odrzucają potrzebę bestialstwa, /którą odczuwamy w chwilach /strachu i żałoby.We pay for the strength to resist the urge to inhumanity that we feel in times of fear and mourning.
A jakie uhm jakie inne ludzkie potrzeby odczuwacie?What, uh... What other human urges do you feel?
A nawet, że się mnie boicie. Ale wy odczuwacie wyłącznie ból!I even thought you were afraid of me but what you're feeling is pain.
Chcę, żebyście wykorzystali ból, który teraz odczuwacie.I want you to take the pain that you're feeling right now, and I want you to use it.
Chłód, który odczuwacie jest wynikiem nadchodzącej jesieni... temat, na który mam dużo do powiedzenia.The chill you feel is the result of the onset of autumn a subject about which I have a few timely remarks.
Co odczuwacie myśląc o Raja i jego odmienności?How does everyone else feel about Raja and his differences?
"Drżą"... ponieważ z powodu koloru w tatuażu odczuwają chłód w zimie."Shuddering"... Because of the tattoo colour you easily feel cold in winter.
"Tak, zawierzcie całą przyszłość"... "naszego świata nie-ludzkim istotom, które nawet nie odczuwają tak jak my.""Yes, entrust the entire future of our world to non-human creatures who don't even feel like we do.
- Sądzę, że odczuwają dźwięk fal.More like they can feel the sound waves.
/Ale idei nie możesz pocałować... /Nie możesz jej dotknąć /czy potrzymać... /Idee nie krwawią, /nie odczuwają bólu... /Idee nie kochają.Ideas do not bleed. They do not feel pain. They do not love.
/Czuć wolność wszystkich zmysłów dookoła siebie i swojej duszy./ /Nawet głupcy odczuwają nieopisaną przyjemność,/To feel that all minds are free around you and your soul
A potem zamknij oczy i każdego dnia przez parę minut wizualizuj, że już to masz i odczuwaj uczucia posiadania tego.and then close your eyes every day for a several minutes and visualize having what you already want and feeling the feelings of already having them.
I to, że możesz wybierać spośród tylu rzeczy których pragniesz. I gdy zobaczysz coś, co chcesz przeżyć myśl o tym, odczuwaj to, zobacz to, Mów o tym i to zapisz, napisz o tym.And when you see something that you want in your experience, think about it, find a feeling place of it get inside of it, talk about it and write it down, write a script about it,
Nie odczuwaj tego.Don't feel it.
Nie odczuwaj!Don't feel!
Nie odczuwaj.Don't feel.
Radźmy sobie, odczuwajmy i leczmy się.Okay, everyone, let's deal, let's feel, let's heal.
A pod koniec dnia odczuwałam smutek, kiedy miałam ich za mało.So I was attached to the grief I felt, at the end of the day, when it wasn't enough.
Ale nie odczuwałam niczego poza niewinną przyjaźnią.All l felt was lukewarm affection.
Myślę, że wcześniej inaczej to odczuwałam.I guess it just felt different before.
Nigdy nie odczuwałam takiej namiętności.Oh, I've never felt such passion.
Nigdy wcześniej tego nie odczuwałam.I had never felt that before.
Czy ty nigdy w życiu nie odczuwałaś wdzięczności?Have you never felt grateful in your life?
Powiedziałaś mi, że odczuwałaś pewne rzeczy ze mną i do mnie.You told me you felt certain things with me, and for me.
/Cierpienie i niepewność kobiet /odczuwała jak wir /wciągający ją we własne, /pogmatwane myślenie. - Co się stało?She felt the women's pain and uncertainty like a vortex... pulling her into her own muddled thinking.
/Olive skrycie odczuwała dystans /dzielący ją /i cukiernika, który rozrastał się /do ogromnych rozmiarów, aż /poczuła się jak gdyby znalazła się /po drugiej stronie wszechświata.Olive secretly felt the distance between her and the pie maker grow more and more vast until it seemed she might as well be on the other side of the universe.
Ale odczuwała nową falę urazy do Jacqueline.But she felt a new wave of resentment towards Jacqueline.
Ale poza jej wstydem odczuwała jakby trwało to wieki, w fascynujących myślach które uznaje jak istnienie początku znowu.But beyond her shame she felt as one does in the night, in the grip of a dream which one recognizes as having begun again.
Alys odczuwała wszystko intensywnie.Hm! Alys felt things intensely.
Ciekawe, czy ofiary twojej kleptomanii odczuwały to samo.Well,i wonder if the victims of your kleptomania felt the same way. You know what?
Te kobiety traktowały mnie jak służącego, chociaż odzianego we frak, a czasem chyba jak powietrze, ponieważ nie odczuwały przede mną wstydu.These women considered me a servant despite of my tuxedo. I was a side table in front of whom they felt no embarrassment.
"Obawiałem się pustki, jaką odczuwałem.""I was afraid of the emptiness that I felt inside."
/W wietrze wyczuwam pewną dzikość, /jakiej nie odczuwałem nigdy wcześniej.There's a fierceness in the wind I've never felt before.
A ja odczuwałem właśnie te rzeczyAnd I... I felt all those things!
A może dlatego, że ja odczuwałem wszystko za niego.It was as if I felt his feelings for him.
Ale nie rozumiesz, jaki odczuwałem ciężar. Jesteśmy dla ciebie ciężarem? Nie!But what you don't understand is the burden I felt.
- Nie odczuwałeś strachu?- And you felt no fear?
Bo ty odczuwałeś za bardzo?'Cause you felt too much?
Pandorum... odczuwałeś kiedyś symptomy?Pandorum, you ever felt the symptoms?
Tak jak ja, nie tylko to widziałeś, ale odczuwałeś emocje, które nie są twoje.Like me, you didn't just see it. You felt emotions that weren't yours.
Takiego bólu jeszcze nie odczuwałeś. Tego nie wiem.You'll feel more pain than you've ever felt in your life.
"on zaś odczuwał je tak niejasno, "że nie umiałabym powiedzieć, "co myślałam o nim lub o sobie.I felt at times he was not indifferent to them, but so confusedly, I could not say what I thought of him nor of myself."
- Podobno nie odczuwał bólu.They say he felt no pain.
/Smutek i lęk, które chłopiec odczuwał, /nie były wynikiem uczęszczania do szkoły.The sadness and dread which the boy felt were not so much a product of the Lawnborough school.
/W 1964 ponownie zaczyna /wzniecać pożary, ale tylko po to, /by pozbyć się gniewu, /który odczuwał wobec Kościoła.In 1964, he begins setting fires again, but said it did little to get rid of the rage he felt towards the church."
Ale Matthew nigdy nie otrząsnął się z poczucia winy jaką odczuwał po stracie Johna.But Matthew could never shake the guilt he felt over John.
Byliśmy już przedtem przy osobach które umierały, ale to odczuwaliśmy inaczej. Odeszła.We'd been there before when someone died, but this felt different.
/Ból, który odczuwaliście, /który być może sprawiliście innym... /to już przeszłość.The pain you felt, the pain that you may have caused others... it's behind you.
Na początku, wszyscy odczuwaliście skutki uboczne używania waszych darów.In the beginning, you all felt the cost of your gifts.
Ale wciąż spotykali się aby czytać i komentować Słowo i wspominać z szcunkiem ducha ich zmarłego mistrza, którego obecność wciąż odczuwali w swym gronie.But they continued meeting to read and interpret the Word... and to honor the spirit of their master... whose presence they felt was among them.
Efektem było otwarcie w tym samym roku sklepu „Wieś Portugalska” – rezultatu wspólnych wysiłków i różnych strategii producentów regionalnych, którzy odczuwali potrzebę posiadania miejskiego rynku zbytu dla swoich produktów.This led to the opening in the same year of a commercial store, Portugal Rural: the result of the collective efforts and different strategies of the different regional producers, who together felt the need to have an urban outlet for their products.
Harriet Tubman, oni odczuwali tak jakby byli ścieszką dla generacji która nadejdzie.Harriet Tubman, they felt like they were laying tracks for a generation to come.
Moim obowiązkiem było wyrazić obawy, które wszyscy wobec ciebie odczuwali.It was my duty to express concern For how everyone else felt about you.
Może gdybyśmy stratę każdego, odczuwali tak silnie jak stratę bliskich, historia ludzkości byłaby mniej krwawa.Maybe if we felt any loss as keenly as for one close to us, human history would be less bloody.
Jeśli ktoś zabiłby mojego ojca... odczuwałbym potrzebę rewanżu.Now, if somebody killed my father... I would feel the need to do something.
Chodziło w świetle słońca i księżyca, po piachu i kamieniach, grzeszyło, odczuwało ból, tęskniło za niebem.It walked under the sun and the moon over sand and stone sinned, felt pain yearned for heaven.
Idę korytarzem i wchodzę do klasy. Ilu z was odczuwało kiedyś ciężar, który was przytłaczał?When you're walking down the hallway, or in your classroom, how many of you have ever felt the weight pressing down on you?
Muzyka była tak blisko i taka dobra, że wciąż odczuwało się ją jak w liceum, gdzie jest to nasza muzyka i, no wiesz, i jest to rzecz, którą dzielisz się z przyjaciółmi i jest muzyką outsiderów.The music was close enough and so good, it still felt like that high school thing where it's our music and, you know, it's a thing that you share with your friends and it's outsider music.
Nawet w czasach Zimnej Wojny gdy w miasto wycelowano bronią nuklearną nie odczuwało się takiego strachu.Even during the darkest days of the Cold War when the US Nuclear Arsenal was aimed at this city. You never felt such palpable fear.
Nie, tylko przypominam sobie jak się odczuwało kochanie jej.No,i'm just reminded of what it felt like to love her.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?