Dawać (to give) conjugation

Polish
77 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
daję
I give
dajesz
you give
daje
he/she/it gives
dajemy
we give
dajecie
you all give
dają
they give
Imperfective future tense
będę dawać
I will give
będziesz dawać
you will give
będzie dawać
he/she/it will give
będziemy dawać
we will give
będziecie dawać
you all will give
będą dawać
they will give
Imperative
-
dawaj
you give!
niech daje
let him/her/it give
dawajmy
let's give
dawajcie
you all give
niech dają
let them give
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
dawałam
I gave
dawałaś
you gave
dawała
she gave
dawałyśmy
we gave
dawałyście
you all gave
dawały
they gave
Future feminine tense
będę dawała
I will give
będziesz dawała
you will give
będzie dawała
she will give
będziemy dawały
we will give
będziecie dawały
you all will give
będą dawały
they will give
Conditional feminine tense
dawałabym
I would give
dawałabyś
you would give
dawałaby
she would give
dawałybyśmy
we would give
dawałybyście
you all would give
dawałyby
they would give
Conditional perfective feminine tense
dawałabym była
I would have given
dawałabyś była
you would have given
dawałaby była
she would have given
dawałybyśmy były
we would have given
dawałybyście były
you all would have given
dawałyby były
they would have given
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
dawałem
I gave
dawałeś
you gave
dawał
he gave
dawaliśmy
we gave
dawaliście
you all gave
dawali
they gave
Future masculine tense
będę dawał
I will give
będziesz dawał
you will give
będzie dawał
he will give
będziemy dawali
we will give
będziecie dawali
you all will give
będą dawali
they will give
Conditional masculine tense
dawałbym
I would give
dawałbyś
you would give
dawałby
he would give
dawalibyśmy
we would give
dawalibyście
you all would give
dawaliby
they would give
Conditional perfective masculine tense
dawałbym był
I would have given
dawałbyś był
you would have given
dawałby był
he would have given
dawalibyśmy byli
we would have given
dawalibyście byli
you all would have given
dawaliby byli
they would have given
Impersonal
dawano by
there would be given
dawano by
there would be given

Examples of dawać

Example in PolishTranslation in English
"Kto nie umie brać, nie umie też dawać.""Unable to take. Unable to give."
"I daję go właścicielowi gdy przychodzi odebrać czynsz"And I give it to the landlord when the rent comes 'round
"I daję kwiatek dużemu, tłustemu policjantowi"And I give a flower to the big, fat cop
"James, daję ci słowo: w ogóle nie będę jeździł nim szybko"."James, I give you my word, I will not drive your car fast at all. "
"Kiedy życie daję ci cytryny zrób lemoniadę!""When life gives you lemons, make lemonade!"
"Kradnę bogatym i daję biednym!"I steal from the rich and give to the poor!
" Naprawdę dajesz figę, świnia? ""Do you really give a fig, pig?"
" dajesz nam ogromną przyjemność... ""it gives me tremendous pleasure..."
"Biorę co mi dajesz, tylko po to, żebyś nie miał poczucia, że czegoś nie załatwiłeś."who never fails to say to him, "I take what you give me only so that you will not feel that you have left something undone."
"Jeżeli to jest 48 więcej dni, chcesz, dlaczego tylko nie dajesz go 48 dni w lokalnym więzieniu?"If it's 48 more days you want, why don't you just give him 48 days in the county jail?
"Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego. " [Biblia Gdańska]"The eyes of all wait upon thee, Lord; "and thou givest them their meat in due season... "
". Którego wierzę daje Bogu rozkazy" tak święty jak komisarza z IRS, LRH."whom I believe gives God his orders." LRH.
"Ale Chapoui daje mi diabeł wie co""But Chapourri gives me hell knows what"
"Gdy ojciec daje synowi, oboje się cieszą"when a father gives to his son, they both laugh.
"Jeśli życie daje ci lemoniadę,... ..zrób cytryny"."When life gives you lemonade, "make lemons.
"Można przywołać je do życia za pomocą zaklęć zawartych w tej księdze." "Recytując je dajemy demonom prawo do opętania żywych."It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living.
"Przez około dwa tygodnie dajemy mu trzy dobre posiłki dziennie.""Three good meals a day l'll give him for about a fortnight." "lf a piece of meat held between the finger and thumb of the gloved hand is offered to the hawk, it will probably bend down and pull at it with its beak."
"W Schwab, dajemy rady bez zobowiązań."At Schwab, we give advice that's not driven by commission.
'Tak, nasze cappuccino jest droższe niż inne, ale (i tu pojawia się historyjka), dajemy 1% naszego dochodu na jakieś biedne gwatemalskie dzieci, by były zdrowe, by miały dostęp do wody, albo na ochronę lasów,Yes our cappuccino is more expensive than others - but - and then comes the story: We give one percent of all our income to some - Guatemala children to keep them healthy.
- Ale my nigdy nie dajemy...But we never give...
- Coś zauważycie,dajecie sygnał.- You see anything at all, you give us a signal.
- Dlaczego dajecie im twarze?-Why do you give them faces?
- Ile dajecie mu owsa?- How much oats you usually give him?
- Im więcej dajecie, tym bardziej żyjecie!- The more you give, the more you live! - Praise the Lord, brother!
- Powiedz, dajecie tu jakieś zniżki?- Say, do you give any credit around here?
"Pieniądze i wygląd nie znaczą nic, poza władzą, którą nam dają.""Money and looks mean nothing except for the power they give us.
"Rozumiem, że mężczyźni, kochając kobiety, dają im odrobinę swojego życia"."I see when men love women. They give them but little of their lives."
"Zabójcy" dają graczowi pełną kontrolę nad człowiekiem z krwi i kości, w pełnowymiarowej potyczce typu "zabij albo zostań zabity".Slayers gives the gamer full control of a flesh and blood human being, in full scale kill or be killed combat.
"Zaś kobiety, kochając, dają wszystko"."But women, when they love, give everything."
(*) W swoim oświadczeniu dyrektor generalny stwierdza, że uzyskał wystarczającą pewność, że istniejące procedury kontrolne dają dostateczną gwarancję prawidłowości transakcji.(*) By reference to the Declaration of Assurance of Director-General, he/she has reasonable assurance that the control procedures put in place give the necessary guarantees concerning the regularity of transactions.
! - Co? Nie pamiętasz mojej przemowy "nie dawaj fałszywej nadziei"Don't you remember my "don't give him false hope" speech and my lie about how I had done it with Mr. Chazznini?
"Devon, dawaj mi ten telefon i...""Devon, give me the phone and..."
"Kiedy masz gości, dawaj im co zechcą.""When you have guests, give them what they want."
"Kradnij bogatym, dawaj biednym." Tak właśnie nazywacie zaburzenia osobowości?"Rob from the rich, give to the poor." Is that what you would call a delusional personality?
"Masz tu jednego extra. Nie dawaj ich dzieciom!""Here's an extra one Don't give it to your children!"
"i zawsze dawajcie kobietom"♪ and always give the women ♪
/Dawałaś mi cal,/ /gdy ja dawałam milę./-I gave a mile
Ale dawałam ci też mnóstwo zachęty i wsparcia.I also gave you a boatload of encouragement and support.
Chciałbym zobaczyć jego minę, kiedy dawałam mu kasę.You should've seen his face when I gave him the cash.
- Mama nigdy ci nie dawała?Your mom never gave you those?
- Miałem tylko szczęście z wyrazami, które mi pani dawała.I just got lucky with the words you gave me. Uh-uh.
-Mama zawsze dawała mi mleko migdałowe.- Mama always gave me almond milk.
..która dawała mu oraz potomkom jego rodu ponadludzkie moce...which gave the king and his lineage divine powers.
Po prostu grałyśmy w ich grę, dawałyśmy im to, co chcieli.We just played their game, gave them what they wanted.
"Czy nie było fajnie, gdy te wszystkie samoloty pojawiły się na niebie i dawały nam darmową kukurydzę i wołowinę w puszce i inne rzeczy?"Wow, wasn't it great when all these planes came out the sky and gave us free cancer corn, beef and stuff?
/Przez wszystkie lata rządów,... /...kopalnie dawały /od 60 do 90 ton kruszcu rocznie.Through the years, the mines gave from 60 to 90 tons of metal.
Czuli, że ich żony dawały im tyle radości, że może mogłyby dać ją również gościom. Rozumiesz?They felt their wives gave them so much joy; perhaps they'd give a visitor some joy.
Urząd nie uzyskał żadnych informacji, które dawałyby mu powody przypuszczać, że rynek nie byłby w stanie zapewnić kredytów mieszkaniowych na rozsądnych warunkach.The Authority had not been presented with any information that would give it reason to believe that the market would not be able to provide for housing finance on manageable terms in general.
- Niczego ci nie dawałem.- You gave me your word.
- Nigdy ci go nie dawałem.I never gave you a key.
- Nigdy ci nie dawałem żadnych referencji.- I never gave you any references.
- Zawsze dawałeś mi szansę.You always gave me a chance.
- dawałeś im wybór?- you gave them a choice?
"Ale sam nigdy nie dawał, nigdy nie dawał. On nigdy nie dawał".He wanted to want more wants but he never gave, he never gave.
"Nigdy nie dawał miłości swoim dzieciom".He never gave. He never gave his love to his children.
"Nigdy nie dawał serca swojemu ludowi". "I nigdy, przenigdy nie dawał duszy swemu ludowi". "On nigdy nie dawał duszy swemu ludowi".He never gave his heart to his people and never did he ever give his soul to his people.
- I nigdy nie dawał ci niczego?And he never gave you nothing?
- Kto ci dawał Triphase?-Who gave you this Triphase?
/Wiele razy dawaliśmy Danny'emu /szansę, by odszedł.We all gave Danny plenty of chances to leave.
A przyjeżdżali tutaj, bo szukali spokoju, cichej społeczności, gdzie mogliby uciec od zgiełku codziennego życia, i to im właśnie dawaliśmy.And they came out here looking for a quiet, tranquil community where they could escape the pressures of their city life, and that's what we gave them.
Ale obaj myśleliśmy, że nadaje się do roboty, którą mu dawaliśmy.But we both thought he was okay for the jobs we gave him.
Chciałaś tylko zrobić karierę, sypiając z mężczyznami po tym, jak zawaliłaś każde z zadań, które dawaliśmy ci z litości.What you've done is try to sleep your way to the top after failing at a myriad of jobs we gave you out of pity.
Bo dawaliście mu 2. Z zaznaczeniem, że może się ono wahać, ale na pewno nie wybuchać.–Because you gave him two with the implied promise that it would fluctuate, but certainly not detonate.
Dlaczego nigdy nie dawaliście mu soku śliwkowego?Please. How come you never gave him prune juice?
Mamy rachunki, które dowodzą, że dawaliście Marni Hunter lekcje wspinaczki.We have credit card receipts showing that you gave Marni Hunter climbing lessons.
W zamian za jego cuda dawaliście mu cokolwiek miało wartość.And in return for his amazing insights, you gave him whatever you had of value.
"Jedli tam czerstwy chleb, a potem dawali chleb bezdomnym.They ate stale bread, and then gave the bread to the homeless.
- Dobrowolnie mi ją dawali.- They willingly gave me blood.
- Podbiegłyśmy do nich, a oni przytulali nas, dawali nam ciastka, czekoladę.We ran up to them and they gave us hugs, cookies and chocolate.
- W szpitalu dawali mi morfinę przeciw bólowi.In hospital, they gave me morphine for the pain.
/To było straszne miejsce gdzie zabierali /wszystkim ich afrykańskie nazwiska /i dawali im nowe nazwiska.Anyway, it was a horrible place where they took away everybody's African names and gave them new names.
To było złotym popołudniem kiedy powiadał że ją kocha... a także on dawałby ją innym którzy jej nie kochają.It was a golden afternoon when he told her that he loved her... and also that he would give her to others who did not love her.
95 % dawało Piance długie stojące owacje za każdym razem gdy wychwalał zalety zabójczych wirusów i zagładę ludzkości.95% of those in attendance gave Pianka sustained standing ovations every - time he extolled the virtues of mass culling microbes and man's destruction.
Co dawałoby nam w tym miejscu źródło wysokiego napięcia.That would give us the high voltage power source right there.
Jeśli kogoś zabiję, załadowanie ich na łódź dawałoby najmniejsze ryzyko.If i'm gonna kill someone, Taking them out on a boat would give me the most privacy.
Należy uwzględnić dodatkowe pozycje, jeżeli w wyniku ich pominięcia półroczne sprawozdanie finansowe dawałoby błędny obraz aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysku lub straty emitenta.Additional line items shall be included if, as a result of their omission, the half-yearly financial statements would give a misleading view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of the issuer.
Wybranie modelu opartego na niższej, jednolitej 20 % stawce podatkowej dawałoby silną motywację do podejmowania gry w kasynach stacjonarnych, co byłoby sprzeczne z ogólnym interesem ochrony konsumentów.Opting for a model based on a lower, uniform 20 per cent tax rate would give a strong incentive to gamble in land-based casinos, which would be contrary to the general interest of consumer protection.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?