Ciągnąć (to pull) conjugation

Polish
49 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
ciągnę
I pull
ciągniesz
you pull
ciągnie
he/she/it pulls
ciągniemy
we pull
ciągniecie
you all pull
ciągną
they pull
Imperfective future tense
będę ciągnąć
I will pull
będziesz ciągnąć
you will pull
będzie ciągnąć
he/she/it will pull
będziemy ciągnąć
we will pull
będziecie ciągnąć
you all will pull
będą ciągnąć
they will pull
Imperative
-
ciągnij
you pull!
niech ciągnie
let him/her/it pull
ciągnijmy
let's pull
ciągnijcie
you all pull
niech ciągną
let them pull
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
ciągnęłam
I pulled
ciągnęłaś
you pulled
ciągnęła
she pulled
ciągnęłyśmy
we pulled
ciągnęłyście
you all pulled
ciągnęły
they pulled
Future feminine tense
będę ciągnęła
I will pull
będziesz ciągnęła
you will pull
będzie ciągnęła
she will pull
będziemy ciągnęły
we will pull
będziecie ciągnęły
you all will pull
będą ciągnęły
they will pull
Conditional feminine tense
ciągnęłabym
I would pull
ciągnęłabyś
you would pull
ciągnęłaby
she would pull
ciągnęłybyśmy
we would pull
ciągnęłybyście
you all would pull
ciągnęłyby
they would pull
Conditional perfective feminine tense
ciągnęłabym była
I would have pulled
ciągnęłabyś była
you would have pulled
ciągnęłaby była
she would have pulled
ciągnęłybyśmy były
we would have pulled
ciągnęłybyście były
you all would have pulled
ciągnęłyby były
they would have pulled
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
ciągnąłem
I pulled
ciągnąłeś
you pulled
ciągnął
he pulled
ciągnęliśmy
we pulled
ciągnęliście
you all pulled
ciągnęli
they pulled
Future masculine tense
będę ciągnął
I will pull
będziesz ciągnął
you will pull
będzie ciągnął
he will pull
będziemy ciągnęli
we will pull
będziecie ciągnęli
you all will pull
będą ciągnęli
they will pull
Conditional masculine tense
ciągnąłbym
I would pull
ciągnąłbyś
you would pull
ciągnąłby
he would pull
ciągnęlibyśmy
we would pull
ciągnęlibyście
you all would pull
ciągnęliby
they would pull
Conditional perfective masculine tense
ciągnąłbym był
I would have pulled
ciągnąłbyś był
you would have pulled
ciągnąłby był
he would have pulled
ciągnęlibyśmy byli
we would have pulled
ciągnęlibyście byli
you all would have pulled
ciągnęliby byli
they would have pulled
Impersonal
ciągnięto by
there would be pulled
ciągnięto by
there would be pulled

Examples of ciągnąć

Example in PolishTranslation in English
- Ciągnę i ciągnę...- It's a dead cat, and I'm pulling it. - Yes, it's dead. Oh, yes!
- Dobra, nie ciągnę już tego.Yeah, I'm not pulling that off.
- Ja ciągnę, ty blokujesz.- I'll pull, you lock. - Okay. Here we go!
- Lubisz jak ciągnę twoje włosy? - Tak!- Do you like it when I pull your hair?
- Nie ciągnę.- I'm not pulling.
- A ty nadal ciągniesz mnie za język?- You just keep pullin', don't you?
- Celujesz i ciągniesz za spust...Point it and pull the trigger at what you want...
- Czy Ty w ogóle ciągniesz? - Jesteś ze mną w drużynie?Are you even pulling?
- Gdy wejdą na górę, ciągniesz za linę i...- When they get up there, what's happening? You're pulling the rope and when the...
- I ciągniesz.- And you pull.
'Małpa ciągnie za rzepę.''The monkey pulls the turnip. '
/Nie ciągniemy za /pomarańczowy uchwyt.We do not pull the orange handle.
Aby to zrobić ciągniemy za srebrny uchwyt.And we do that by pulling the silver handle.
/Zrozumiałem. /Wy ciągniecie, a my pchamy.- This is Turtle.you pull, we pushl.
Patrzcie, bierzecie gumową wstążkę, zaczepiacie tutaj, ciągniecie z wszystkich sił, i potem... puszczacie!Right, you take the rubber band, hook it up there, pull on it with all your might, and then... release it!
Tylko raz ciągniecie za spust.Only have to pull the trigger once.
Upewnijcie się, że żadnej śruby nie ma, kiedy ciągniecie.Make sure you put this bolt in when you're pulling.
Więc to jest co... to ciągniecie!So, that's what that... that pulling!
/Mistrzowie Zen w łucznictwie... /Oni nie ciągną strzały, /lecz ją pchają.That's a big hand. TheZenmasters in Zen archery, They don't pull the arrow;
/Słyszysz wiele głosów, /które ciągną cię w różnych kierunkach, ale tylko jeden z nich ma znaczenie.You got voices pulling you in all different directions, but there's only one voice that matters.
A na koniec rundy obrońcy ciągną...Now, on the end around the guard pulls.
A na koniec rundy obrońcy ciągną..And on the end around, the guard pulls.
Ale one nie ciągną korzeni po ziemi tylko cię ścigają !But they don't usualy pull themselves out of the ground and chase you!
"Nie ciągnij mnie"..."Do not pull my arm!"
"Nie ciągnij siostry za włosy!""Stop pulling your sister's hair!"
- A teraz ciągnij.- You got it now. Now pull.
Dobra, ciągnijmy słomki.Right, let's pull straws.
- Szybko, ciągnijcie.- Come on, pull.
A teraz ciągnijcie, wy angielskie kundle.Now pull, you English mongrels!
Mówiła, że ciągnęłam ją za włosy?Did she tell you I pulled her hair?
Panno Oswald, Katie Sharps mówi, że na biologii ciągnęłam ją za włosy.Miss Oswald, Katie Sharps says I pulled her hair in Biology.
Dziewczynka ciągnęła tak mocno jak tylko potrafiła za ten pierścień... próbując wołu pomóc przejść przez drzwi.And the girl pulled as hard as she could on the ring... to try to get the ox through the door.
Mustangi kiedyś ciągnęły wszystkie pługi na zachodzie.Mustang blood pulled all the ploughs in the West.
Dlatego ciągnąłem ciebie tutaj z tak małego miasteczka.That's why I pulled you out of that small-town paper.
Dwa długie lata ciągnąłem ciężkie wozy, aż wreszcie zabrakło mi sił.For two long years, I pulled the heavy carts... until I could not pull anymore.
Lekko ciągnąłem cię za włosy, kołysząc się w tobie.And I pulled soft hair ... And was moving ... inside you ...
Daj spokój, Turk... ciągnąłeś mnie za włosy.Come on, Turk, you pulled my hair.
Więc ciągnąłeś dziewczynki za warkoczyki i wpychałeś grube dzieci w błoto żeby nikt nie mógł zignorować małego Perry`ego.So you pulled pigtails and you pushed the fat kids into the dirt so no one could ignore little Perry.
- Mężczyzna ciągnął ją za rękę.~ A man pulled her by the arm.
- Pan Spofford za mocno ciągnął.- Mr. Spofford pulled me too hard.
- Pan zepsuł mój malunek - i ciągnął za włosy!He ruined my picture and pulled my hair!
Aby podciągnąć Aldridge'a, zabójca zawinął sznur wokół przedramienia i ciągnął.In order to hoist Aldridge, the killer wrapped the cord around his forearm and pulled.
Płynęliśmy już na silniku, wiosłowaliśmy, pchaliśmy i ciągnęliśmy tę starą łajbę...We've come along by steam, we've paddled and pushed and pulled this old boat along with a hook.
Um, Nie wiem czy masz to w budżecie, ale na Drop Zone... używaliśmy holowanego pojemnika... jakieś pięćset jardów poza rufą... i ciągnęliśmy drugą łódź... i w ten sposób ta łódź była zupełnie cicha.Um, I don't know if you have this in the budget, but on Drop Zone... we actually used a tow vessel... about 500 yards beyond the bow... and we pulled the picture boat along... and that way this boat would be totally quiet.
Wyciągaliśmy naszych więźniów z ciężarówki i ciągnęliśmy ich 100 metrów w dół.We pulled our prisoners out of the truck and arrastávamo them 100 meters downstream.
i faktycznie ciągnęliśmy wielki parowiec... przez prawdziwą górę.And we actually pulled a huge steamship... over a real mountain.
Chcieli mi pomagać popychali mnie i ciągnęli.They offered help they pushed and pulled me.
Gdy gra dobiegła końca, szalony tłum pchał go... rozrywali go, ciągnęli.When the game was over, the crazy crowd mobbed and pulled him... they ripped him, pulled him.
Bardzo się starałam, ale wtedy za każdym razem coś obcego ciągnęło mnie spowrotem, tak jak Nie byłam wtedy sobą.I tried hard to get it, but there always some strength pulled me backward, just like I was not myself.
Learning languages?