Drijven (to float) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
drijf
I float
drijft
you float
drijft
he/she/it floats
drijven
we float
drijven
you all float
drijven
they float
Present perfect tense
heb gedreven
I have floated
hebt gedreven
you have floated
heeft gedreven
he/she/it has floated
hebben gedreven
we have floated
hebben gedreven
you all have floated
hebben gedreven
they have floated
Past tense
dreef
I floated
dreef
you floated
dreef
he/she/it floated
dreven
we floated
dreven
you all floated
dreven
they floated
Future tense
zal drijven
I will float
zult drijven
you will float
zal drijven
he/she/it will float
zullen drijven
we will float
zullen drijven
you all will float
zullen drijven
they will float
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou drijven
I would float
zou drijven
you would float
zou drijven
he/she/it would float
zouden drijven
we would float
zouden drijven
you all would float
zouden drijven
they would float
Subjunctive mood
drijve
I float
drijve
you float
drijve
he/she/it float
drijve
we float
drijve
you all float
drijve
they float
Past perfect tense
had gedreven
I had floated
had gedreven
you had floated
had gedreven
he/she/it had floated
hadden gedreven
we had floated
hadden gedreven
you all had floated
hadden gedreven
they had floated
Future perf.
zal gedreven hebben
I will have floated
zal gedreven hebben
you will have floated
zal gedreven hebben
he/she/it will have floated
zullen gedreven hebben
we will have floated
zullen gedreven hebben
you all will have floated
zullen gedreven hebben
they will have floated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gedreven hebben
I would have floated
zou gedreven hebben
you would have floated
zou gedreven hebben
he/she/it would have floated
zouden gedreven hebben
we would have floated
zouden gedreven hebben
you all would have floated
zouden gedreven hebben
they would have floated
Du
Ihr
Imperative mood
drijf
float
drijft
float

Examples of drijven

Example in DutchTranslation in English
"Door de lucht in z'n parka bleef hij drijven. Verder weet hij niks.""Air in his anorak must have kept him afloat as he remembers nothing else."
"Moeilijk ademhalen, voelt als drijven"Hard to breathe, feels like floating
# Scherp, tierig, zie ze eens drijven #Tangy, zesty, watch them float
'Op deze volle zee drijven we nu rond..."On such a full sea are we now afloat.
'Op een dag zal het ondraaglijke verdriet van de mensheid' 'de aarde schoonvegen' 'en er zal een ark drijven op die vloeibare expressie van ellende."One day the insupportable grief of mankind will sweep over the land and an ark will float on that liquid expression of misery...
'Blijf kalm, drijf met gestrekte armen naast je lichaam... '- It's one weekend now. "Remain calm, float with arms stretched out at right angles to the body..."
- Maar dan drijf ik weg.But I'll float away.
-Of ik zit in een lekke boot of drijf rond.- Well, I'm either on a leaky ship or floating in the ocean.
Als ik zo gewichtloos drijf, stel ik me voor een ander te zijn.When I float weightless back to the surface, I'm imaging I'm becoming someone else.
Dan drijf je me naar huis als een duwboot.You'll float me home like a barge.
"Een shikara die op het water drijft"A shikara floating on the waters
"Ik dwaalde alleen rond als een wolk, die drijft over hoge valleien en heuvels."I wandered lonely as a cloud That floats on high o'er vales and hills,
"Kijk, de eend drijft."My sister said, "Wow, it's floating!"
"Onder de hemelen drijft het fruit.""Under the heavens fruit floats."
"drijvend leven", omdat het niet zelf kan bewegen en in het water drijft."floating life", because it cannot move itself and drifts in the water.
Dan zouden ze zo uit de transporter-zaal gedreven zijn.Without the boots, they would have floated off the transporter pads.
Dus zou hij dus zijn losgeschoten, naar het noorden naar het Santa Monica Gebergte zijn gedreven en toen weer terug deze kant uit.It would have to have slipped its tether, floated north up to the Santa Monica Mountains, and then back down this way.
Hij is waarschijnlijk stroomafwaarts gedreven.Look, he probably just floated downstream.
Hij kan een heel stuk hebben gedreven.He could have floated for miles, Carl.
Ik ben geboren in de ruimte. Ik heb de zon nog nooit op mijn gezicht gevoeld, echte lucht ingeademd, of gedreven op het water.I never felt the sun on my face, or breathed real air, or floated in the water.
Daarna dreef ik.Then I floated.
De auto dreef helemaal de rivier af en...I'm sorry. The car just rolled into the lake and then floated all the way down the river.
De boom, de vijver... alles dreef in de ruimte.The tree, the pool... everything floated adrift in space.
De geldschieter dreef aan mijn voeten.The moneylender floated at my feet.
De moordenaar volgt haar, schiet haar een keer in de rug, ze valt, de moordenaar moet het lichaam opgepakt hebben, haar in het water gegooid, en ze dreef stroomafwaarts tot in de stad.The killer follows her, shoots her once in the back, she falls, the killer must have picked the body up, tipped her into the water, and she floated downstream until she fetched up in the city.
Allerlei dingen dreven naar het oppervlak.All sorts of stuff floated to the surface.
Bij de Our gooide een Duitse truck. .. olievaten in het water, ze dreven.At the Our River, I saw a German fuel truck drop oil drums in the water, they floated.
Die hier naar toe dreven in kleine lekkende boten, hun kinderen in de ene hand .... ... en hun dromen in de andere. en hoe veel van hen hebben we geweigerd ...?Who floated over here in little, leaky boats, their kids in one hand and their dreams in another. And how many of whom did we turn away...?
En samen dreven ze de rivier af... en ze ademden elkaar leven in op hun laatste reis naar huis.And together, they floated down the river, each breathing life into the other as they made their final journey... home.
Maar in wezen, was dit een land van vogels die naar hier vlogen en reptiel die naar hier dreven.But fundamentally, this was a land of birds which flew here and reptiles which floated here.
"drijvend leven", omdat het niet zelf kan bewegen en in het water drijft."floating life", because it cannot move itself and drifts in the water.
- Als onbekend drijvend voorwerp.Designate it "unidentified floating object."
- Een drijvend asiel voor haaienverslaafden.- It's a floating asylum for shark addicts.
- Ik vond hem drijvend in de Kongeaen Creek, brandwonden over zijn halve lichaam.Found him floating in Kongeaen Creek, burns over half his body.
- Lijkt me eerder drijvend spuug.Looks like floating puke to me.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

blijven
stay
driegen
do
drijten
drite
drillen
exercise
dringen
push
drinken
drink
stijven
finish
wrijven
rub

Similar but longer

afdrijven
do
bedrijven
commit
indrijven
drive in
omdrijven
do
opdrijven
drive up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'float':

None found.
Learning languages?