Чита (to read) conjugation

Macedonian
70 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
читам
I read
читаш
you read
чита
he/she/it reads
читаме
we read
читате
you all read
читаат
they read
Future tense
ќе читам
I will read
ќе читаш
you will read
ќе чита
he/she/it will read
ќе читаме
we will read
ќе читате
you all will read
ќе читаат
they will read
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би читал
I (masculine) would have read
би читала
I (feminine) would have read
би читал
you (masculine) would have read
би читала
you (feminine) would have read
би читал
he would have read
би читала
she would have read
би читало
it would have read
би читале
we would have read
би читале
you all would have read
би читале
they would have read
Past perfect tense
сум читал
I (masculine) have read
сум читала
I (feminine) have read
си читал
you (masculine) have read
си читала
you (feminine) have read
е читал
he has read
е читала
she has read
е читало
it has read
сме читале
we have read
сте читале
you all have read
сум читале
they have read
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
читав
I was reading
читаше
you were reading
читаше
he/she/it was reading
читавме
we were reading
читавте
you all were reading
читаа
they were reading
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев читал
I (masculine) had read
бев читала
I (feminine) had read
беше читал
you (masculine) had read
беше читала
you (feminine) had read
беше читал
he had read
беше читала
she had read
беше читало
it had read
бевме читале
we had read
бевте читале
you all had read
беа читале
they had read
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе читав
I will have read
ќе читаше
you will have read
ќе читаше
he/she/it will have read
ќе читавме
we will have read
ќе читавте
you all will have read
ќе читаа
they will have read
Past aorist tense
Imperative tense
-
читај
you read
-
-
читајте
you all read
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум читал
I (masculine) will read
ќе сум читала
I (feminine) will read
ќе си читал
you (masculine) will read
ќе си читала
you (feminine) will read
ќе е читал
he will read
ќе е читала
she will read
ќе е читало
it will read
ќе сме читале
we will read
ќе сте читале
you all will read
ќе сум читале
they will read
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
читан
reading
читајќи
reading
читање
reading
читал
reading
читала
reading
читало
reading
читале
reading
read
read
read
read

Examples of чита

Example in MacedonianTranslation in English
Планината Сион, сепак, се обидува да ги направи библиотекарските услуги одржлива можност за кариера, и бонусот е цела една нова генерација која страсно чита.Mt. Zion, though, is pushing library services as a viable career option, and the bonus is that a whole new generation is becoming passionate about reading.
Како тогаш некој што не чита се нафатил да волонтира во библиотека?So how exactly did a non-reader sign up for a gig as a volunteer librarian?
Ако на линијата се чита-If the line would read -
Преку неговиот блог тој ја запознава јавноста со работата на организацијата и во следново видео тој кажува како слободниот софтвер му овозможува да сурфа, да чита и пишува имејл пораки и да чатува со други.Through his blog he makes the work the institution does known to the general population and on the following video, he tells us how Open Source Software makes it possible for him to surf the web, read and write emails and chat with others. The video has both English and Spanish subtitles thanks to DotSub.
Ниеден не знаеше да чита.None knew how to read.
Секој ден, јас имам време да читам, да пишувам, да работам, да правам појадок, ручек и вечера.Every day, I have time to read, to write, to work, to cook breakfast, lunch and dinner.
Единствено читам и размислувам за тоа колку пати младите Израелци и Палестинци се сретнале.I am only reading and thinking of how many times the young Israelis and Palestinians meet up.
Наместо да купам водич за патување, сакам да ги читам блоговите на локалните жители и иселениците—и Глобал војсис, се разбира—за да добијам впечаток за местото пред да отпатувам.“And rather than purchase guidebooks, I like to read the blogs of locals and expats—and Global Voices, of course—to get a sense of a place before I travel."
Наместо да купам водич за патување, сакам да ги читам блоговите на локалните жители и иселениците —и Глобал војсис, се разбира— за да добијам впечаток за местото пред да отпатувам.And rather than purchase guidebooks, I like to read the blogs of locals and expats—and Global Voices, of course—to get a sense of a place before I travel.
Многу сакам да читам модерна англиска литература и голема желба ми е еден ден да ја преведам мојата омилена англиска новела на француски јазик.I love reading contemporary literature in English and would love, one day, to translate into French one of my favorite novels.
Знам дека не поддржуваш и дека можеш да го читаш моето срце.“I know you support us and you can read my heart."
Секогаш ја фотографираш книгата која што ја читаш и тоа најчесто во јавниот превоз.You alway take a picture of the book you are reading and most of the time, in public transports.
Можеш да го читаш Силва Дијаз на G+ или Твитер. Овој пост беше дел од единаесетиот #LunesDeBlogsGV, (Понеделник на блогови на ГВ) на 14 јули, 2014.You can read Silva Diaz following his accounts on G+ or Twitter This post was part of the eleventh #LunesDeBlogsGV, (Monday of blogs on GV) on July 14, 2014.
Дали ги читаш воопшто нашите коментари?Are you reading our tweets at all?
Дали и ти ќе ја читаш?Are you going to read too?
Ние, Западно-Африканците, можеме да пишуваме и да ги издаваме сопствените перспективи (гледишта), но исто така и да ги читаме.We West Africans can write and publish our own perspectives, but we should read them, too.
Иван блогира на Ивоноутс, а ние со задоволство ќе читаме што тој мисли за неговата нова улога, која ќе започне во средината на Август.Ivan has been blogging at Ivonotes, and we're looking forward to reading what he thinks about his new role, which he'll begin in mid-August.
Настанот „Ајде да читаме заедно“ собра 400 луѓе пред Националниот библиотекарски одбор.The 'Let's read Together' event gathered 400 people in front of the National Library Board.
Дали ние се слушаме или читаме меѓусебно или има само група монолози кои го оневозможуваат вистинското собирање на идеи?Do we listen or read one another or are there only group monologues that prevents a real gathering of ideas?
А кралот Давид беше тој... кралот Давид за кој читаме во книгата за Самоил...King David, who we read about in Samuel.
Доколку го читате ова, тогаш сигурно сте веќе пријател на Глобални гласови кој верува во нашата мисија за засилување на гласовите кои што вообичаено не можете да ги слушнете во медиумите, за правејќи го возможно употребувањето на онлајн алатките од страна на сите граѓани во светот, за да учествуваат целосно во животите на нивните заедници и за штитење на слободата на изразување и слободен пристап до информациите онлајн.If you’re reading this, you’re more than likely already a friend of Global Voices who believes in our mission of amplifying voices not normally heard in the mainstream media, of making it possible for global citizens to use online tools to participate fully in the lives of their communities, and of protecting freedom of expression and free access to information online.
Дали се радувате кога го читате Глобал Војсес?Do you look forward to reading Global Voices?
Доколку сакате да дознаете што да читате од Виетнам, Боливија, Мозамбик или Нов Зеланд или било која друга држава, само прашајте во делот за коментари!If you would like to know what you should be reading from Vietnam, Bolivia, Mozambique or New Zealand, or any other country, just ask in the comments below!
Сите ние имаме различна дефиниција што навистина претставува една навреда, секој е слободен да искажува навредливи гледања на работите доколку сакаат, а ако не ви се допаѓа, тогаш немојте да го читате романот, и во секој случај, пренесете им и останатите да го прават истото.Not only do we all have differing definitions of what constitutes an insult, everyone is free to express insulting views, if they so wish, and if you don't like it, then don't read it and, by all means, encourage others not to.
Меѓутоа, доколку читате и слушате внимателно, повеќето Арапи и Муслимани се исто толку лути на Ал Каеда колку што се и Американците.Yet, if you read and listen extensively, most Arabs and Muslims are just as angry at Al Qaeda as most Americans are.
Новите учебници исто така може да се преземат бесплатно или пак да се читаат на интернет, на владината веб-страница за електронски книги и на веб-страницата на National Curriculum and Textbook Board (NCTB).The new textbooks can also be downloaded for free or read online from the government's e-book website and the National Curriculum and Textbook Board (NCTB) site.
Многу од нашите читатели се исто така билингвални, но сепак ние вложуваме големи напори и за оние кои не го зборуваат англискиот како свој втор јазик и кои ја заслужуваат можноста да ги читаат на својот мајчин јазик светски-достапните содржини.Many of our readers are also bilingual, but we work very hard for those who may not speak English as a second language and who deserve to be able to read worldwide content in their mother tongue.
Два дена по моето враќање, изгубив многу близок пријател; тој замина на далечно место, непознато за сите кои ги читаат овие реченици... се надевам!Two days after I came back I lost a dear friend; he departed for a faraway place, unknown to all who read these lines… I hope!
Една работа е сигурна, нема да ги читаат кубанските блогови кои што се противат.One thing for sure, they won't be reading Cuban blogs that voice dissent.
Беше многу лошо да се гледаат сликите и да се читаат вестите на интернет.It was a very bad to look at the pictures and read the news on the internet.
Го читав тоа.I was reading that.
Имав работа и си читав книга.I had a job. I was reading a book.
Јас го читав дневникот на мојот вујко додека доаѓав кај тебеI was reading my great-uncle's journal on my way over to you.
Знаеш, минатата недела читав во еден медицински весник, децата се алергични на чоколада.You know, just last week, I was reading in a very important medical journal... ...that some children are allergic to chocolate.
Синоќа додека ја читав книгата најдов адреса од позади...Last night when I was reading the book, I found a P.O. box address in the back.
Брат ми Вуко го читаше романот на глас за Циско Кид.My brother Vuko were reading aloud comics about Cisko Kid.
Зашто си надарена. Го читаше Фосколо на 9 години.Because you were reading Foscolo at 9.
Ја читаа електронската пошта на интернет корисниците.They were reading ISP subscribers' e-mail.
Просто е неверојатно како некои „служби“ (читај: БИА и сродните) преку своите марионетски организации (читај: РАТЕЛ) протуркуваат најстрашни „технички“ документи со само една цел: воспоставување комплетна контрола врз вашиот електронски живот.It is almost impossible how some "agencies" (read: BIA and similar) through their puppet organizations (read: RATEL) try to put in use the most terrifying "technical" documents, which have only one purpose: to get complete control over your e-life.
Некој не се мачел да го читај мојот бележник за најпосакуваната лозинка.Someone didn't bother reading my memo on commonly used passwords.
Седи тука и читај му на Мет додека јас не завршам една работа.Sit here and read Matt the book until I take care of things.
А кај Левинтал, сигурно читај ги заклучоците.And for Levinthal, make sure you read the footnotes.
Чекам повратен повик. средниот одел сеуште ми додева, читај го повторно.I'm waiting for a call back. The middle section's still bothering me; read it again.
Ако стане мрзлив, читајте му ја неговата книга.lf he gets cranky, read him his book.
Средњи одељак је још увек гњави ме, читајте га опет.The middle section's still bothering me; read it again.
Сега седнете, читајте списание.Have a seat, read a magazine.
Вие читајте, јас одам да убијам нешто.You guys read. I'll go kill stuff.
Роберто Фидоне читајќи го Ултимас Нотисиас.Roberto Fiadone reading Últimas Noticias.
Бидејќи јавни собири на пет или повеќе луќе се забранети, индивидуални демонстранти суптилно ги пренесуваа своите мислења, читајќи го романот 1984 од Џорџ Орвел во воз, имитирајќи го поздравот со три прсти од филмот Игри на гладот (Hunger Games), и свирејќи ја химната на Франција.Because public gatherings of five or more people are banned, individual protesters have delivered their messages in subtle ways, such as reading George Orwell’s novel 1984 aboard trains, imitating the Hunger Games' three-fingered salute, and playing the French national anthem.
Затоа, мои драги граѓани, нападот врз новинарите не е криминален случај, не беше сериозен напад (читајќи ги веб страниците на организаторите, би рекол дека тие извршија атентат врз новинарите).Therefore, my dear citizens, the attack on journalists was not a crime, was not a serious attack (reading the web sites of organizers, I would say that they made an attempt at journalists' lives).
А мене ми смрзнуваше крвта во овој топол летен ден читајќи ја листата со луѓето кои се убиени...But I was freezing this hot summer day reading the list of people who were killed...
- Кој заспа читајќи приказни за дадилки?- Who fell asleep reading nursery stories?
Антониќ за време на летувањето на црногорскиот брег се зафатил со читање и проучување за нов бренд и вид на компјутер кој што излегол на глобалниот пазар.Antonić plunged into some summer reading on the Montenegrin coast that year about a new brand-name computer that had just been released on the global market.
Овие документи содржат врвни тајни информации од целиот свет и се интересни за читање, но најголемиот проблем кој го има Викиликс е тоа што е невозможно да се пребарува големата база на податоци на начин на кој тие го претставиле на нивниот веб сајт.These documents contain top secret information from around the world and make for very interesting reading but the biggest problem Wikileaks has is that it is impossible to browse this large database in the way they present it on their website.
Малку касни со објавувањето, но е важно за читање.A little late in the posting but essential reading.
Час по читање за гвинејски жени, воден од Солидарноста во Гвинеја. (Фотографија искористена со дозвола)A reading class for Guinean women lead by Guinée Solidarité (photo used with permission)
Што може да се научи од читање и преведување на зборовите на онлајн дисиденти во Кина?What could be learned from reading and translating the words of online dissidents in China?
Литблогерот од Јамајка Џеофри Филп кој живее во Мајами, Флорида го признава влијанието кое „Писмата од затворот во Бирмингем“ на д-р Кинг го оставиле во неговиот живот и во неговата најнова книга „вклучува неколку лекции кои ги научил додека ја читал книгата и предавал за писмата на д-р Кинг на неговите студенти на колеџот Мајами Дејд“.Jamaican litblogger Geoffrey Philp, who lives in Miami, Florida, acknowledges the impact that Dr. King's "Letter from Birmingham Jail" has had on his life, noting that his latest book "include a few of the lessons that had learned from reading and teaching Dr. King's letter to undergraduate students at Miami Dade College".
Што си читал?What have you been reading?
Да знаеш дека е мое,би читал?You're saying if it was mine, it's okay to go reading it?
Сониер ја читал вашата книга. “Крвна линија“.Saunière was reading his book. "Blood trail."
Каков тип на списание си читал?What kind of magazines have you been reading?
- И после ми наплатуваш зашто си го читала?-Then you charge me for reading my script?
Сум читала речник.I've been reading the dictionary.
Сум читала, дека не треба да ги користиш, ако сакаш да имаш здраво бебе.Well, no one knows yet. But I've been reading on the message boards and it seems like something you should avoid... if you're trying to have a well pregnancy.
И мојата асистентка, онаа чиј број го сакаш, читала на... На интернет за Д.Џ. Корлис. Уапсен во 1989-та поради дрога, во Аризона?Well, my assistant, the one whose number you want, she was reading on the Internet about a DJ Corliss, arrested in 1989 on drug charges, hometown of Mesa, Arizona.
Извештајот на форензичарите вели дека Марџори читала во кревет кога и' се придружив со...The forensic report claims that Marjorie was in bed reading when I joined her with, uh... ah!
Ако 50 души би читале, би им требало барем 2 месеца.With 50 men reading in 24-hour shifts, it'd still...
Во ред, да започнеме со тоа што сте го читале вчеравечер.All right, let's start with last night's reading.
Можеби се сеќавате дека сте читале за тоа.You may remember reading about it.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

гата
tell fortunes
лета
fly
лута
roam
мота
wind
црта
draw
чека
wait
чеша
scratch
чини
cost
читне
read a little
чува
keep
чука
knock
шета
stroll

Similar but longer

дочита
finish reading
исчита
read with great attention

Random

ужива
enjoy
уништи
destroy
цркне
croak
чекори
step
чисти
clean
читне
read a little
џбара
rummage
шета
stroll
шитне
ditch
штити
defend

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'read':

None found.
Learning languages?