Стане (to become) conjugation

Macedonian
75 examples
This verb can also mean the following: ask to stand up, cause to stand up, get, cause, rise, get up, wake, wake up

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
станам
I become
станеш
you become
стане
he/she/it becomes
станеме
we become
станете
you all become
станат
they become
Future tense
ќе станам
I will become
ќе станеш
you will become
ќе стане
he/she/it will become
ќе станеме
we will become
ќе станете
you all will become
ќе станат
they will become
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би станал
I (masculine) would have become
би станала
I (feminine) would have become
би станал
you (masculine) would have become
би станала
you (feminine) would have become
би станал
he would have become
би станала
she would have become
би станало
it would have become
би станале
we would have become
би станале
you all would have become
би станале
they would have become
Past perfect tense
сум станал
I (masculine) have become
сум станала
I (feminine) have become
си станал
you (masculine) have become
си станала
you (feminine) have become
е станал
he has become
е станала
she has become
е станало
it has become
сме станале
we have become
сте станале
you all have become
сум станале
they have become
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
станев
I was becoming
станеше
you were becoming
станеше
he/she/it was becoming
станевме
we were becoming
станевте
you all were becoming
станеа
they were becoming
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев станал
I (masculine) had become
бев станала
I (feminine) had become
беше станал
you (masculine) had become
беше станала
you (feminine) had become
беше станал
he had become
беше станала
she had become
беше станало
it had become
бевме станале
we had become
бевте станале
you all had become
беа станале
they had become
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе станев
I will have become
ќе станеше
you will have become
ќе станеше
he/she/it will have become
ќе станевме
we will have become
ќе станевте
you all will have become
ќе станеа
they will have become
Past aorist tense
станав
I became
стана
you became
стана
he/she/it became
станавме
we became
станавте
you all became
станаа
they became
Imperative tense
-
стани
you become
-
-
станете
you all become
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум станел
I (masculine) will become
ќе сум станела
I (feminine) will become
ќе си станел
you (masculine) will become
ќе си станела
you (feminine) will become
ќе е станел
he will become
ќе е станела
she will become
ќе е станело
it will become
ќе сме станеле
we will become
ќе сте станеле
you all will become
ќе сум станеле
they will become
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
станат
becoming
becoming
becoming
станел
becoming
станела
becoming
станело
becoming
станеле
becoming
станал
become
станала
become
станало
become
станале
become

Examples of стане

Example in MacedonianTranslation in English
Доколку после две години соработка во спомнатпот мехапизам in исполпиме сите критсриуми. тогаш na 1 јануари 2007 година еврото ќе стане и паша валута.After two years of participation in the mechanism, the euro will become Slovenia's legal tender on 1 January 2007, provided that it complies with all criteria.
Никој не можеше да предвиди дека еден напис за кинеските одгледувачи на мравки ќе стане најчитаната сторија на Глобал Војсис за 2007 година.No one could have predicted that a post on Chinese ant farmers would become the most read story on Global Voices in 2007.
Не ја разбирам оваа еуфорија на секој телевизиски канал, Дилма Русев да стане претседателка на Бразил.I don't get this euphoria on every TV channel that Dilma Rousseff would become president of Brazil.
Ако претседателот Обама не одговори на растечките промени во Куба со промени во неговата сопствена земја, во одреден момент неговата понуда ќе стане безвредна и идејата за конструктивно влијание во Куба ... ќе остане празна.If President Obama doesn’t respond to incremental changes in Cuba with incremental changes of his own, his offer will at some point become a dead letter, and idea of constructive influence in Cuba….will be empty.
Можеме да направиме нашата држава да стане чиста држава со 20 проценти намалување на загадувањето.We could make our country become a clean country by reducing 20 percent pollution emission.
Како човек кој успева да заработи како хонорарен дизајнер, понекогаш добивам прашања од студенти кои се интересираат за дизајн. „Би сакал да станам дизајнер“ ми велат.As someone who manages to make a living as a freelance designer, I sometimes get questions from students with an interest in design. "I'd like to become a designer," they say to me.
Оние кои велат „сакам да станам XYZ, но не сум сигурен како да продолжам“, исто така, не се створени за таа работа.The ones who say “I want to become XYZ, but I’m not sure how I should proceed”, aren’t cut out for it either.
Доволно за да станам свесна, иако секогаш претпоставував, дека некои лица ги знаат проблемите на моите најблиски кои решиле да ги споделат со мене на телефон.Enough to become aware, even though I had always suspected this, that some people know the problems of those closest to me - people who had shared personal matters with me over the phone.
Прво, јас никогаш нема да станам претседател.First, I will never become a president.
Најчистата, безусловната, која не може да се купи со пари од нафта, која прави моите пријатели да чекаат да станам тетка и се грижат да стигнам дома сигурно, оние кои направија 50 луѓе да ја пејат азербеjџанската химна пред судот во Сабаил.The purest, unconditional, can't-buy-for-oil-money love, that makes my friends wait for me to become an aunt and make sure I get home safely, the one that made 50 people sing Azerbaijani anthem in front of the Sabail Court.
Традиционално прашање: како го откри Global Voices на француски и одлучи да станеш волонтер?A traditional question: how did you discover Global Voices in French and decide to become a volunteer?
Фановите на Фејсбук не се некој водич за ништо, бидејќи може да станеш фан, а потоа да целосно да заборавиш на тоа.Facebook fans aren't much of a guide to anything, since you can become one and then forget about it entirely.
Првиот впечаток е многу важен и ако бидеш станеш некој кој го исмејуваат тогаш ќе бидеш малтретиран.The first impression matters and if you become someone to make fun of then you'll be bullied.
Посакувам Обама да паднеш мртов пред да станеш претседател на САД.I wish Obama you drop dead before you become the US president.
Ќе станеш гладен сликар и ќе дојде крајот на играта.You become a starving painter, game over.
Да престанеме сите да се возиме сами во автомобил, да не одиме и до кујна со автомобил, да не се паркираме на 3 милиметри од дестинацијата и генерално да станеме по свесни за околината.Let us all stop driving in our cars alone, let's not use our cars to go even to our kitchen, let us not insist on parking 3 millimeters from our destinations, and generally let's all become more aware of the environment.
За жал, брзо се спуштаме надолу, по патеката на конкурентната нетолерантност, она што ќе не донесе до тој степен што ќе станеме огледало на Пакистан и ќе бидеме карактеризирани со фанатизам он најлошиот вид.Unfortunately, we are marching fast down a path of competitive intolerance, one that will lead to us to become a mirror of Pakistan, characterized by bigotry of the worst kind.
Јас мислам дека доколку сите се обидеме да се разбереме подобро (што не значи дека ќе станеме исти) , нашите дискусии ќе бидат побогати и можеби ќе можеме да го напуштиме стравот и да продолжиме напред со разбирање и почит.I think if we all try to understand each other better (not necessarily become like each other), our conversation will be richer and we may be able to leave fear behind and move forward with understanding and respect.
Ќе станеме татковци истовремено.We'll become fathers together.
Ќе не земат духови, или и ние ќе станеме како нив!We take our chances with the ghosts, or become ghosts ourselves.
Во суштина, мора да станете еден од нив и да ги следите тие променливи правила.Essentially, you have to become one of them, and follow these rules.
Може да не следите на Twitter и да станете фан на нашата страница на Facebook за да добивате екстра новости за дневни вести и информации поврзани за технологии за транспарентност.Please follow us on Twitter and become a fan of our page on Facebook to receive extra updates about daily news and information related to technology for transparency.
Неколку моменти по експлозијата прикажана на видеото, еден глас им вели на луѓето да се евакуираат, и исто така вели, “Наша желба е да станете маченици…”:A few moments after explosion on the video, a voice asks people to evacuate, and also says, "To become a martyr is our wish...":
Исто така, ќе може да научите повеќе за работата на Global Voices и како да станете волонтер.You can also learn more about Global Voices' work and how to become a volunteer.
Ако минете покрај ѕид и видите непријател, мора да станете ѕид.If you're by a hatch and see the enemy, you become the hatch.
Така, премостив сè и станав Бразилец.So I went ahead, burnt all my bridges, and became Brazilian.
„Кога бев дете, зборев како дете, мислев како дете, ама кога станав човек, ги исфрлив детските работи".'When I was a child, I spake as a child, I thought as a child. 'But when I became a man, I put away childish things'.
Ги совладав сите препреки, станав боксер.I overcame my stutter. I became a prizefi ghter.
Откако станав Цезар, само четири сум поминал без војна.Since I became Caesar, I've known four years without war.
Штотуку повторно станав граѓанин.I just became a citizen again.
И ситуацијата стана шокантна кога во тие области се зголеми бројот на жени и деца.And the situation became shocking when trafficking in women and children proliferated in the district.
Покрај обвинувањето на Интернетот - што е многу погодно за руските власти како во поглед на оправдување на цензурата на Интернет и идентификување на главниот предизвикувач на настаните - официјалниот дискурс сугестираше дека Интернетот стана огранизирана алатка за групи радикални националисти кои манипулираат со народот.Besides blaming the Internet itself - which is very convenient for Russian authorities both in terms of justifying the Internet censorship and identifying the main provocateur of the events - the official discourse suggested that the Internet became a organization tool for a group of radical nationalists who manipulating the crowds.
Јапонскиот контроверзен предлог-закон за државни тајни стана официјален закон во средата, 10ти декември.Japan’s controversial State Secrecy Act became law on Wednesday, December 10.
Се проценува дека помеѓу 300-600 луѓе го загубиле животот за време на востанието, кое стана одлучувачки момент во борбата против апартхејдот.It is estimated that between 300 and 600 people lost their lives during the uprising, which became a defining moment in the resistance against apartheid.
На крајот на нашето патување, некои 30км пред Елиат, бурата од песок ненадејно стивна, небото стана јасно и сонцето повторно беше на небо.At the end of our trip, some 30 km before Eilat, the sand storm stopped abruptly, the sky became clear and the sun was back on the sky.
Во 2008, откако три години бевме администрирани од Беркман центарот на универзитетот Харвард, станавме независна непрофитна организација, создадена во Холандија.In 2008, after being administered for three years by the Berkman Center at Harvard University, we became an independent non-profit foundation incorporated in the Netherlands.
И ние станавме пријатели.And we became friends.
Во основа штом станав полицаец, Роман започна да не ме гледа како пријател и станавме непријатели.Basically once I became a cop... Roman start to see as a friend became an enemy.
Така со Гантер Бјутен станавме пријатели.So that's how Gunther Butan and I became friends.
Не може мојот партнер да те испрати надвор, само што станавме пријатели.I can't let my partner escort you out, we just became friends.
Тоа се случи само кога вашиот свет беше под закана на уништување... и станавте тоа што сте сега.- that you became what you are now. - Yes. Well, that's where we are.
Тоа е причината што ти и Ајзек станавте ловци, нели?It's the reason you and Isaac became hunters in the first place, isn't it?
Прва работа која ја приметив, станавте така успешен политичар всушност затоа што не изгледавте како политичар.Well, um, the first thing that struck me was, you became such a successful politician precisely because you didn't appear to be a politician.
Самуел Ратерна ми се допаѓа. Патниците станаа повнимателни во врска со безбедносните одлики на авионите. Исто така, тие танцуваа само на почетокот, а не за време на целиот лет.Samuel Raterta i like it. passengers became more attentive to the safety features of the aircraft. also they only danced at the start not the whole flight.
Константните лаги на Press TV за Неда, сакајќи да ја уништат нејзината слика, станаа фокус за оние кои сакаа да го одбележат овој ден во Лондон.Press TV's constant lies about Neda to tarnish her image became a focus point for those who wanted to mark this day in London.
Политиките во Тајланд станаа уште по хаотични денес, кога законодавно тело гласаше за недоверба (импичмент) за поранешната премиерка, тело кое е назначено од влада подржана од војската.Thai politics became even more chaotic today when the country's former prime minister was impeached by a legislative body, which was appointed by a military-backed government.
Во исто време, РуМетрика велат, виртуелните тури во националните музеи станаа достапни од неодамна и многу луѓе од подалечните региони на земјата добија можност да ги посетат онлајн врвните уметнички галерии.At the same time, RuMetrica says, virtual tours of national museums became available only recently and many people from far regions of the country received an opportunity to visit top art galleries online.
Зголемувањето на тарифите за транспорт, електрична енергија и затоплување станаа друга „жешка“ тема за дискутирање.An increase of the tariffs for the transport, electricity and heating became another “hot” subject to discuss.
Следи го @igvp и стани фан на ИСВМ (become a fan of IGVP).Follow @igvp and become a fan of IGVP.
Учи и стани голем човек.Study and become a big man
Анакин ќе стани Џедај, ќе видиш.Anakin will become a Jedi, I promise you.
Омажи се за мене Марџ. И стани кралица на Спинго.Marry me, Marge, and become Spenger Queen.
Остани овде и стани ручек за другите...Stay here and become lunch for the rest of...
Поголемиот дел од индонезиските жени се уште се придржуваат кон нивните главни општествени улоги, да бидат сопруги и да станат мајки.The majority of Indonesian women still adhere to their principal societal roles of being a wife and becoming mother.
Политиката, која е во сила повеќе од 15 години, исто така ги спречуваше и имигрантите со ХИВ да станат постојани жители.The policy, which has been in place for more than 15 years, also prevents immigrants with HIV from becoming legal permanent residents.
Сега, кога тие ќе станат мајки за многу кратко време, вие им ја одземате шансата да добијат диплома за завршено средно образование со која ќе можат полесно да влезат во професионалниот свет и да ги нахранат своите деца.Now that they immediately become mothers, you immediately negate their chance of earning a college degree and therefore becoming a professional and providing for their child.
По огромниот успех на Nasza-klasa.pl (Нашиот клас), најпопуларната полска социјална мрежа слична на британската FriendsReunited (Повторно обединување на пријателите), се појави нов проект кој станува доста популарен во Полска: Nasz-parlament.pl (Нашиот парламент) ги поканува своите корисници да станат е-членови на парламентот и да земат учество во е-гласањето за да и го покажат на владата вистинското мислење на граѓаните.After a huge success of Nasza-klasa.pl ("Our Class"), the most popular Polish social network similar to the British FriendsReunited, a new project is becoming well-known in Poland: Nasz-parlament.pl ("Our Parliament") invites its users to become e-members of parliament and take part in e-voting to show the government the real opinions of the real citizens!
Сега, непалските фабрики за создавање на биогас се на добар пат да станат “добра зделка“ за глобалната природна средина.Now the Nepali biogas plants are on their way to becoming a "good deal" for the global environment.
За почеток, се ставив себеси на негово место, го почуствував и сфатив дека тој не станал славен преку ноќ, напротив тоа бил процес исполнет со подеми и падови.To begin, I placed myself in his place, I felt, and learned that he did not become famous overnight, but rather it was a process full of virtues and sadness.
Livejournal со неговите пријателски врски станал високо хиерархиски со топ блогери и сите други.Livejournal with its friendship relations has become a highly hierarchical system with top-bloggers and all others.
Дали мислиш дека ирански Фејсбук би станал популарен?Do you think an Iranian facebook will become popular too?
Си помислив дека ќе им направам услуга доколку ги оставам со споменот на добар пријател, наместо да се соочуваат со оваа темна и ужасна личност која мислев дека сум станал.I thought that I would be doing them a favour by leaving them with a memory of a good friend, and not having them deal with the dark horrible person I thought I had become.
Си станал слеп!You've become blind!
Премиерот Таип Ердоган на минатонеделната конференција на Партијата на правдата и развојот (АКП) ја прогласи Турција за растечка демократска сила тврдејќи дека станала пример за муслиманскиот свет.Prime Minister Tayyip Erdogan hailed Turkey as a rising democratic power at the Justice and Development Party (AKP)'s conference last week, claiming it has become an example to the Muslim world.
Таа која му се предала на очајот и се согласила да се омажи за женет маж и станала негова „слугинка“ е жена.She who gave in to despair and agreed to get married to a married man and become his "servant" is a woman.
Но ние не можеме да дозволиме последните јавни објави да се провлечат, што бара од нас да поверуваме дека мурдоковата огромна медиумска империја, Њуз Лтд, станала „алатка” на австралиската влада.But we cannot let the latest public pronouncement get away, which asks us to believe that, somehow, Rupert Murdoch’s vast media empire, News Ltd, has become a “tool” of the Australian Government.
По неколку дена добивме писмо во кое пишуваше дека станала медицинска сестра.After a couple of days we received a letter saying she had become a nurse
Си станала прекрасна девојкa... и горди сме на тебе.You've become a wonderful girl... and we're proud of you.
Сепак, дури и меѓу овие групи има такви кои веруваат дека заради тоа што само професионалните корисници можат да качуваат видеа, тоа би станало некој вид на филтер за квалитет, и дека со тоа ќе се намалат шансите да се придружат нови корисници само поради видеозаписите.However, even among these groups there are those who believe that because only pro users can upload videos, that that will become a sort of quality filter, and that it will make it less likely for new users to get into Flickr just because of video.
О Сита, што станало со тебе?Sita! Oh Sita, what has become of you?
Прегледувајќи ја шемата, тој сфатил дека голем број од деловите кои ги содржи стандарниот компјутер станале лесно достапни во хардверските продавници низ земјата.As he looked at the schematic, he realized that most of the parts of standard PCs had become readily available at most hardware stores throughout the country.
Како и остатокот од обесправените во светот, сте станале само орудие во тековната војна на пораст.Like the rest of the world’s underprivileged, you have become cannon fodder in the ongoing war of growth.
ХT: Мислам дека тие треба да им посветат внимание на поединците кои станале свесни и бараат квалитет и тематски содржини.JT: I think they should pay attention to individuals who have become aware and demand quality and topical content.
Некои луѓе кои заземале посебни позиции, станале нивни насади .Some people who have occupied special positions have become their groves .
Но проблемот на navalny со „точен и убедлив“ спам е илустрација дека човечките ботови станале релативно нов тренд (претходно, ботовите што коментираат беа претежно програмирани скрипти) на рускиот интернет.But navalny's "correct and persuasive" spam problem is an illustration that human bots have become a relatively new trend on the Russian Internet (previously, comment bots were mostly programmed).

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

седне
sit down
симне
take down
скине
rip
сопне
trip
става
put
стави
put
стаса
arrive

Similar but longer

застане
assume a static standing position
настане
arise
остане
stay
стапне
step

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'become':

None found.
Learning languages?