Провери (to check) conjugation

Macedonian
69 examples
This verb can also mean the following: verify

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
проверам
I check
провериш
you check
провери
he/she/it checks
провериме
we check
проверите
you all check
проверат
they check
Future tense
ќе проверам
I will check
ќе провериш
you will check
ќе провери
he/she/it will check
ќе провериме
we will check
ќе проверите
you all will check
ќе проверат
they will check
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би проверил
I (masculine) would have checked
би проверила
I (feminine) would have checked
би проверил
you (masculine) would have checked
би проверила
you (feminine) would have checked
би проверил
he would have checked
би проверила
she would have checked
би проверило
it would have checked
би провериле
we would have checked
би провериле
you all would have checked
би провериле
they would have checked
Past perfect tense
сум проверил
I (masculine) have checked
сум проверила
I (feminine) have checked
си проверил
you (masculine) have checked
си проверила
you (feminine) have checked
е проверил
he has checked
е проверила
she has checked
е проверило
it has checked
сме провериле
we have checked
сте провериле
you all have checked
сум провериле
they have checked
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
проверев
I was checking
провереше
you were checking
провереше
he/she/it was checking
проверевме
we were checking
проверевте
you all were checking
провереа
they were checking
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев проверил
I (masculine) had checked
бев проверила
I (feminine) had checked
беше проверил
you (masculine) had checked
беше проверила
you (feminine) had checked
беше проверил
he had checked
беше проверила
she had checked
беше проверило
it had checked
бевме провериле
we had checked
бевте провериле
you all had checked
беа провериле
they had checked
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе проверев
I will have checked
ќе провереше
you will have checked
ќе провереше
he/she/it will have checked
ќе проверевме
we will have checked
ќе проверевте
you all will have checked
ќе провереа
they will have checked
Past aorist tense
проверив
I checked
провери
you checked
провери
he/she/it checked
проверивме
we checked
проверивте
you all checked
проверија
they checked
Imperative tense
-
провери
you check
-
-
проверете
you all check
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум проверел
I (masculine) will check
ќе сум проверела
I (feminine) will check
ќе си проверел
you (masculine) will check
ќе си проверела
you (feminine) will check
ќе е проверел
he will check
ќе е проверела
she will check
ќе е проверело
it will check
ќе сме провереле
we will check
ќе сте провереле
you all will check
ќе сум провереле
they will check
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
проверен
checking
checking
checking
проверел
checking
проверела
checking
проверело
checking
провереле
checking
проверил
checked
проверила
checked
проверило
checked
провериле
checked

Examples of провери

Example in MacedonianTranslation in English
На овој начин, природниот капитал е разменет за физички и произведен капитал, но отсуствува книговодствен систем за да се провери дали вредноста на новите услуги се мери со вредноста на исцрпените услуги.In this way natural capital has been traded for physical and manufactured capital, but accounting systems to check whether the value of the new services balance the value of the depleted services is mising.
Ваквите коментари се во распон од обични навреди („авторот на постов е идиот“) до прилози што личат аргументирани („овој navalny нема никакви информации и е премногу мрзлив да ги провери фактите“).The comments usually range from simple offenses ("the author of this post is an idiot") to argument-like entries ("this navalny doesn't have any information and is too lazy to check facts").
Организаторите го креираа живописниот, шарен и постојано освежуван блог Фото302008 , каде секој може да ја најде дневната агенда, да остава коментари, да ги провери линковите до портфолијата на некои уметници и да почне конверзација, што е нешто што блогот CCE/G го правеше кога ги опишуваше изложбите и конференциите кои тие ги организираа.The organizers created a vivid, colorful, and up to date blog Foto302008 , where everyone can find the daily agenda, leave comments, check links to some artists portfolios and start the conversations, which is something that the blog CCE/G , did when describing the exhibitions and conferences they will be hosting.
Неговото апсење беше проследено со притворањето на Хозе Маурицио Родригез Санчез, кој сега е во затвор, и Оскар Меџиа Викторес, кој е во болнички притвор додека е евалуиран за да се провери дали неговото здравје ќе дозволи да оди на судење, како што е известено од Мајк на блогот Централноамериканска политика.His arrest was followed by the detention of José Mauricio Rodríguez Sánchez, now in prison, and Oscar Mejía Victores, who is under hospital arrest whilst he is being evaluated to check if his health will allow him to stand trial, as reported by Mike in the blog Central American Politics.
Исто така, експертски тим од ветеринарни институции ќе има право да врши медицинска проверка на Мила еднаш месечно и воедно да провери како е тaa.Also, an expert team of the veterinary institutions will have the right to conduct a medical examination of Mila once a month, and check how she is being treated.
Таа забележа: Не знам дали вестите се точни или не, ги чув сабајлево и не можам да ја проверам нивната веродостојност.She noted: I do not know if this news is true or not , I have heard today's morning and I can't check its accuracy.
„Веднаш по денот на „Битката со камилите“, отидов кај шаторот на старецот да го проверам, но тој не беше таму.On the day following the "Camel Battle", I went to where the old man pitched his tent to check on him, but he wasn't there.
Бев на плоштадот за да проверам колку различен може да биде истиот простор кога располага со народ кој е организиран од погоре споменатото, наспроти кога опфаќа група луѓе кои танцуваат, пеат и се сплотени без вмешаност на политиката.I was at the esplanade to check out how different the same space can be when it accommodates crowds organized from above, versus when it shelters a group of people dancing, singing and interacting without the involvement of politics.
Навистина не сакам да проверам.I don't really want to check.
Морав да ги проверам моите момци.I've got to check on my boys.
-Zошто не провериш дали имаат пластичен експлозив?- Why don't you check for plastic explosive?
Треба да ја провериш задницата.-You need to put her ass in check.
-Сакаш да провериш кај базенот?- Want to check out the pool? - Mm-hmm
Имаш проблем треба да се провериш.You have a problem that should be checked.
Види, татко ти сака да провериш што е со задоцнувањата што ги имаме на утоварот.Look, your father wants you to check out the delay problems we're having at the loading dock.
Првата група на занаетчии која што ќе ја провериме е групата на ковачите, пишува г. Зимерман за Извонредните произведувачи од Маруа.The first group of craftsmen we'll check out are the blacksmiths Mr. Zimmerman writes about in The Extraordinary Makers of Maroua.
Имаме еден код на однесување поврзан со секоја медицинска информација што ја обезбедуваме за нашите следбеници, а тоа е дека треба да ја провериме два пати, со проверување на повеќе од еден извор на веродостојни здравствени веб-сајтови или потврдување преку „Ахмед Ибрахим“ кој е третата личност (доктор), кој ни помага во оваа иницијатива.We have one code of conduct as that for any medical information we provide to our followers, is that we need to double check it, by checking more than once source for credible well known health websites, or verify with "Ahmed Ibrahim" who is the third person (doctor) helping in this initiative.
Дали сме искусиле ментален блок кој прави да заборавиме да ги провериме фактите кога ќе ги погледнеме зборовите „Ве молам RT“?Do we experience a mental block that makes us forget to check the facts when we see the words “Pls RT?
- А тие се -Се чини дека пресретнала... пренос од непознат извор. ...Не разбуди да го провериме.Like what? It seems she has... intercepted a transmission of unknown origin. She got us up to check it out.
Ајде да провериме.Yeah, let's check it.
Ќе си ги облечете чевлите за снег, дебелата јакна, капа, шал и ракавици и ќе одите до улицата Македонија да ги проверите информациите од прва рака, од дисплејот на мерната станица покрај статуата „Шмизла“.Then you need to put on your snow shoes, parka, hat, scarf and gloves and trek to Macedonia Street to check the information by looking at the display near the Šmizla statue.
Ќе можете да го проверите Алекс?Could you check on Alex?
Може ли да проверите повторно?Please check again, sir
И така, за да се најде сумата на двете дропки мора секогаш да го проверите најмалиот заеднички именител.And so to find the sum of the two fractions you must always check for the lowest common denominator.
Можете ли да проверите?Can you double check?
Преносите поврзани со постојаните „окупирања“ исто така можат да се проверат на Фејсбук или на Твитер со хаштаговите #sawangsawa и #campoutph.Updates on the continuing 'occupations' can also be checked on Facebook or through the hashtags #sawangsawa and #campoutph on Twitter.
Поморските сили треба да ги пресретнат и проверат сите бродови кои излегуваат од водите на Бурма.The navies should intercept and check all boats leaving Burmese waters.
Нека ве проверат кај ЕМС пред да си одите.Have yourself checked out with EMS before you leave.
Нека го проверат моторот.Have them check the hoses.
Ќе ја проверат твојата крв.They will check your blood for intoxicants.
Само што го проверив неговиот профил и тој имаше многу нови видеа, последното е од Паул Далтон, „Најдобриот чистач на светот“ кој дошол дури од Велика Британија за да му го исчисти автомобилот.Well I just checked his account now and he has a ton of more videos the latest is of Paul Dalton, “The worlds best car cleaner” who came in all the way from the UK to clean his car.
Вчера ги проверив цените на акциите и се вознемирив кога видов дека не паднале многу ниско, туку се покачиле од почетокот на сето ова.I checked the share prices yesterday and was alarmed to see they are not going through the floor but have risen since the beginning of this.
Кога ја проверив, сфатив дека многу од облеката е во одлична форма, само што мене не ми се допаѓа. Останатиот дел повеќе не беа за користење и беа попуштиле или имаа дупки.When I checked it, I realized that many of them where in perfect shape and I just didn't like it, other were no more useful amd some had stains or holes.
(Плус ја немаше мачката, проверив!)(Plus there was no cat, I checked!)
Два пати ја проверив прогнозата- јак ветер и невреме.I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.
Дури ги проверивме... ...сите видови колаген.We've even checked the collagen congeners.
Го проверивме бројот на социјалното осигурување на неговиот пасош, и погоди што.Two days before meeting with Terek. We checked the social-security number on his passport, and guess what.
Има неколку траектни сервиси, но ги проверивме сите, секако.There are a few ferry services, but we checked those, as well
Го проверивме секој двор, секоја кола на улица. никој не го видел.We checked every yard, nobody's seen him.
За да најдеме трага ги зедовме тие броеви и ги проверивме наназад... ...секој можен спој, кој има врска со неа. Тоа и не е нешто, но... Иглите.When we found convergence, we took the numbers... ...back-checked them, ran a search merge with other data we had, which wasn't much.
Но, го обиколивте музејот, сами ја проверивте безбедноста.But you visited the museum yourself, you checked the security.
Пештерите долу , ѓи проверивте ли нив? нема шанси да е таму.Those caves down ther, have you checked them? no way she could get there.
Мислев, дека проверивте дали познава некој во Софија.- I thought you checked he didn't know anyone in Sofia? - We did.
Тие пештери, таму долу, дали ги проверивте?TEDDY: What about those caves down there? Have you checked them?
Го проверивте пулсот, Ана?Have you checked the pulse rate, Anna?
Веднаш проверија се што поседувам и направија преглед на телото.They immediately checked my belongings and did a body-check.
Сите проверија,тоа е ќорсокак,Том.Everyone checked out. It's a dead end, Tom.
На моите луѓе им требаа 10 часа за да пронајдат кој е законскиот престолонаследник... и на крајот открија. Дури два пати го проверија тоа.My people have spent the last 10 hours... trying to track down the rightful heir to the throne... and they've come up with a name, which they've double-checked.
Го проверија ли на царина?Were they checked at customs?
Ме проверија кога бев во болница.They checked me when I was in the hospital--
За повеќе информации проверете на веб-локацијата Основен приход на ЕУ, Фејсбук страницата и профилот на Твитер.For more information check out the Basic Income EU website, Facebook page and Twitter account.
За повеќе објави на Твитер за Тунис, проверете ги врските #Тунис и #Сиди БоузидFor more tweets on Tunisia, check the hashtags #Tunisia and #sidibouzid This post is part of our special coverage of Tunisia Revolution 2011.
За повеќе од конверзациите на Твитер проверете: #PrayForGaza, #GazaUnderAttack и #Gaza.For more on the conversation on Twitter, check out the hashtags: #PrayForGaza, #GazaUnderAttack and #Gaza.
@TrellaLB: ПОМОГНЕТЕ НИ, ДАЈТЕ НИ МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ЗА ПОВРЕДЕНИТЕ ВО #Eгипет - ве молам проверете www.stop404.org@TrellaLB: HELP US GIVE MEDICAL ASSISTANCE FOR THE WOUNDED IN #Egypt - please check www.stop404.org
Раја е еден од најјаките гласови онлајн и надвор од интернетот во Малезија, па затоа проверете го неговите изјави за човековите права по неговата осуда, објавени од влогерот Малајсиакини, малезиски граѓански медиум.Raja is one of the sharpest voices both online and off in Malaysia, so it's highly suggested you check out his statements to the public right after his sentencing, vlogged by Malaysian citizen media stronghold, Malaysiakini.
Си ја проверил ли порно сајтот на Ларош?Have you checked out Laroche's porn site?
И никој не ги проверил.And nobody's checked any of them.
Не ме интересира што си проверил.Bobby, I don't care what you checked. Check it again, now. Go.
Сум проверил во распоредот дојдов во совршено време.I've checked their schedule. I've got the perfect time...
Без сомнеж те проверил во минатите 6 седмици и не наишол на врска со тебе во овој свет.- Coffee, black. No doubt he's checked you out over the past six weeks and found no connection to you in this world.
Чекај, се уште не сум проверила нивото на отровни гасови.Hey, wait Jim. I haven't checked for lethal trace gases, and I haven't--
Не, сеуште не сум ја проверила говорната пошта.No, I haven't checked my voicemail yet.
Не сум проверила. Зошто?I haven't checked.
Јас би ги проверила најдобрите резултати пред да се обложам во пари.I'd have checked the high scores before you put your money down.
Ја проверила твојата крв.She checked your blood.
-Сеуште не сме провериле добро.Uh, we haven't really checked yet.
Обезбедувањето тврди дека ги провериле сите возила пред да влезат.- Security said they checked every car before they got here.
Кога детето се родило, провериле дали... ...тоа случајно не е Вилијамс.When the pickaninny was born, they checked... ...to see if it was Williams.
Келвин, сте ги провериле ли овие отчитувања?Kelvin, have you double-checked those readings?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

провали
break in
прошири
expand

Similar but longer

проветри
ventilate

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'check':

None found.
Learning languages?