Донесе (to bring) conjugation

Macedonian
73 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
донесам
I bring
донесеш
you bring
донесе
he/she/it brings
донесеме
we bring
донесете
you all bring
донесат
they bring
Future tense
ќе донесам
I will bring
ќе донесеш
you will bring
ќе донесе
he/she/it will bring
ќе донесеме
we will bring
ќе донесете
you all will bring
ќе донесат
they will bring
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би донел
I (masculine) would have brought
би донела
I (feminine) would have brought
би донел
you (masculine) would have brought
би донела
you (feminine) would have brought
би донел
he would have brought
би донела
she would have brought
би донело
it would have brought
би донеле
we would have brought
би донеле
you all would have brought
би донеле
they would have brought
Past perfect tense
сум донел
I (masculine) have brought
сум донела
I (feminine) have brought
си донел
you (masculine) have brought
си донела
you (feminine) have brought
е донел
he has brought
е донела
she has brought
е донело
it has brought
сме донеле
we have brought
сте донеле
you all have brought
сум донеле
they have brought
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
донесев
I was bringing
донесеше
you were bringing
донесеше
he/she/it was bringing
донесевме
we were bringing
донесевте
you all were bringing
донесеа
they were bringing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев донел
I (masculine) had brought
бев донела
I (feminine) had brought
беше донел
you (masculine) had brought
беше донела
you (feminine) had brought
беше донел
he had brought
беше донела
she had brought
беше донело
it had brought
бевме донеле
we had brought
бевте донеле
you all had brought
беа донеле
they had brought
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе донесев
I will have brought
ќе донесеше
you will have brought
ќе донесеше
he/she/it will have brought
ќе донесевме
we will have brought
ќе донесевте
you all will have brought
ќе донесеа
they will have brought
Past aorist tense
донесов
I brought
донесе
you brought
донесе
he/she/it brought
донесовме
we brought
донесовте
you all brought
донесоа
they brought
Imperative tense
-
донеси
you bring
-
-
донесете
you all bring
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум донесел
I (masculine) will bring
ќе сум донесела
I (feminine) will bring
ќе си донесел
you (masculine) will bring
ќе си донесела
you (feminine) will bring
ќе е донесел
he will bring
ќе е донесела
she will bring
ќе е донесело
it will bring
ќе сме донеселе
we will bring
ќе сте донеселе
you all will bring
ќе сум донеселе
they will bring
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
донесен
bringing
bringing
bringing
донесел
bringing
донесела
bringing
донесело
bringing
донеселе
bringing
донел
brought
донела
brought
донело
brought
донеле
brought

Examples of донесе

Example in MacedonianTranslation in English
Целта на Евројуст е да ја зголеми ефикасноста на националните истражни и обвинителни органи, индивидуално или колективно, при соочување со сериозен прекуграничен криминал и, што е уште поважно, брзо и ефикасно да ги донесе криминалците пред лицето на правдата.The objective for Eurojust is to enhance the efficiency of the national investigating and prosecuting authorities, individually and collectively, when dealing with serious cross-border crime and more importantly to bring criminals to justice quickly and ef- ficiently. Eurojust has the authority to
Затоа што насилството ќе донесе уште повеќе насилство.Because violence will bring more violence
Мајка ми, по 27 години во Ака, најде едноставна равенка со помош на која таа успеа да ги донесе Рамех (Rameh) и Икрит (Iqrith) во нејзиниот дом на третиот кат од старата зграда во градот опкружен со море и престана да купува чај од нане од пазарот.My mother, after twenty-seven years in Akka, has found a simple equation by means of which she has succeeded both in bringing Rameh and Iqrith to her home on the third floor of an old building in the city surrounded by the sea, and in stopping buying mint from the market.
Караванот „Ослободување надеж“ на мајките од Централна Америка, кој ќе посeти 15 држави во Мексико за 20 дена, со цел да се пронајдат исчезнатите имигрантин кои оделе кон Соединетите Американски Држави, веќе донесе резултати.The caravan of Central American mothers "Releasing Hope" which is scheduled to visit 15 states of the Mexican Republic in 20 days, in order to locate missing migrants en route to the United States, has begun to bring results.
Целта на настаните беше да „ национално единство, елиминирање на корупцијата и да се донесе мир и стабилност во земјата.“The goal of the events was to " national unity, eliminate corruption, and bring peace and stability to the country".
Ѝ реков дека следниот пат ќе донесам некој речник, па да видиме што значиI told her that next time I'll bring a dictionary, so we can look it up :)
Ако се чувствувам добро, јас ќе ги донесам, во спротивно тој ќе дојде сам.If I feel good, I will bring myself or else he will come himself
Не сакав да донесам уште еден твој син на овој свет!I wouldn't bring another one of your sons into this world!
Ќе ти донесам надеж, стар пријателе.I will bring you hope, old friend.
Ќе ја завршам денес и ќе ти ја донесам утре наутро.I'll finish that up tonight and then I'll bring it over first thing tomorrow morning.
Ќе донесеш ли стол за мене?:Will you bring a chair for me?:
"Кардинал Песци и Мош разговарале. и тие се загрижени дека е време да го донесеш твојот пријател во Рим.""Cardinal Pesci and Moshe have spoken. And they concur that it's time for you to bring your friend to Rome."
Не си пират. додека не донесеш нешто од внатре.You're not a Pirate till you bring something back.
-Би било добро да донесеш миризлива сол.- You better bring smelling salts.
Би требало да донесеш...?You mean, you were supposed to bring, uh--
Ние гордо и со нетрпение чекаме да ги споделиме приказните со глобалните заедници и да го донесеме на РуНет поблиску до остатокот од светот.We are proudly looking forward to sharing the stories with global communities and bringing RuNet closer to the rest of the world.
Мора да го донесеме Теди на светлина пред да исчезне засекогаш.Let us bring Teddy to daylight before he disappears forever.
Други корисници на Твитер се приклучија на дебатата. @AmrBassiouny: @Sarahcarr @Јосри Фоуда да, ние треба да го донесеме случајот на Мајкл Набил на виделина.Other users on Twitter joined the debate. @AmrBassiouny: @Sarahcarr @YosriFouda Yes, we need to at least bring the #MaikelNabil case to light.
Оваа е причината што сме толку возбудени за почетокот на соработката со најпрофесионалните руски новинари и истакнати нетизени и што ќе објавуваме повеќе гледишта на руската онлајн заедница до глобалната јавност и во продолжение, да го донесеме Глобал Војсис поблиску до руското говорно подрачје.That is why we are very excited to start working with the most professional Russian journalists and prominent netizens bringing more perspective from Russian online community to global audience and, in turn, making Global Voices more accessible to Russian speakers.
Заедно можеме да направиме многу и да ја донесеме галаксијата во ред.With our combined strength... we can end this destructive conflict... and bring order to the galaxy.
А подоцна сите се смеевме. И вие треба да се обидете некому да донесете насмевка, не штети.And later we all ended up laughing. :) You should try it too, bring a smile to someone, it doesn't hurt.
И донесете му на мојот млад пријател Ширли Темпл.And bring my young friend here a Shirley Temple. Hold on.
Можете ли да ми донесете малку сладолед, коцка рум, и диетално Пепси?Do you think you could bring me a pint of Haagen-Dazs ice cream, rum raisin, and a Diet Pepsi?
И донесете неколку пријатели.And bring somefriends.
Поради ова, се појавија можности книгите да се донесат до заедниците со помош на библиотеки во коли, на магариња и мотори.Thus, library carts, donkey libraries and motorcycle libraries have appeared as viable options to bring books to the communities.
Поканувајќи ги сите волонтери да се соберат во недела на 7-ми март, кај споменикот на Вук и да донесат свеќи и запалки.Inviting all volunteers to gather themselves, today, on Sunday, March 7, next to the Vuk Monument, and bring candles, matches and cigarette lighters.
Планот е Тунижаните да ги донесат своите книги на авенијата Хабиб Бургиба, најпрометната сообраќајница во главниот град и да учествуваат во колективното читање.The plan is for Tunisians to bring their books to Habib Bourguiba Avenue, the most symbolic thoroughfare of the capital, and take part in a collective reading session.
Рајзинг Војсис и Институтот отворено општество имаат за цел да донесат нови гласови од нови заедници и да се зборува на нови јазици на веб страниците за конверзација, со обезбедување на ресурси и финансирање на локални групи досегајќи до непретставените социјални групи.Rising Voices and OSI aim to bring new voices from new communities and speaking new languages to the conversational web, by providing resources and funding to local groups reaching out to underrepresented communities.
Рајзинг Војсис има за цел да помогне да се донесат нови гласови од нови заедници и да се зборува на нови јазици на веб страниците за конверзација, со обезбедување на ресурси и финансирање на локални групи кои достигаат до непретставените досега социјални групи.Rising Voices aims to help bring new voices from new communities and speaking new languages to the conversational web, by providing resources and funding to local groups reaching out to underrepresented communities.
“Јас денес овде донесов кеса,” рече една средновековна жена."I brought a bag here today," a middle-aged woman said.
Но никој не се јави како сопственик. Па наместо да го оставам таму, го донесов дома.But nobody would claim him, so I brought him home.
Изабела, те донесов на светов, но ова е свет кој нема долго да ти биде благонаклонет ако останеш во оваа куќа.I brought you into the world... but it's a world you're not going to grace very long if you stay here.
Затоа ти донесов пријателка.That's why look I brought you a friend
Ти го донесов лекот, но не можам да го ставам самиот.I brought your medicine but I cant put it on with my hands
Иако не може да речеме дека комплетно ги трансформиравме глобалните медиуми, ние веруваме дека го привлековме вниманието на глобалните медиуми кон низа од приказни, кои во спротивно може да не беа опфатени, и донесовме свежа перспектива на бројни многу важни интернационални вести.While we can't say we've completely transformed global media, we do believe that we've brought global media attention to a range of stories that might otherwise not have been reported, and provided fresh perspectives on numerous other major international news stories.
Ти донесовме мала мачка, Thufir.We brought you a little cat, Thufir.
По наредба на неговото Величество, ние го донесовме моќниот борец.By order of His Majesty we have brought the mighty warrior
Ги донесовме фотографиите.We brought the pictures.
Ослободи се од се што донесовме.Get rid of anything we brought with us.
-И го донесовте овде. -Да.- And you brought him here.
Тие индијанци не приковаа за место веќе цел ден. Чекаат на тоа засилување што го донесовте.Them Indians been keepin'up pinned down all day, waiting for those reinforcements you brought in
Разговаравте со моите родители и ме донесовте тука. Се тоа го направивте за мене.Well, you know, you-- you met my folks, man... and you brought me up here, you did all this stuff for me.
Ја донесовте.You brought her here to people of faith.
Ни донесовте погрешна особа!You brought us the wrong person!
Јас сум повеќе од бесен од ова и мојата болка е многу поголема од она што го донесоа саботните вести.I am beyond angered by this and my pain is magnified beyond the news that Saturday brought.
Едноминутен филм потсетува на тоа дека членовите на парламентот ги подржаа последните измамнички избори и донесоа економска мизерија во земјата.A one minute film recalls that members of parliament backed backed the last fraudulent election, and brought economic misery to the country.
Сегашните разбојници можеби направија градската полиција да изгледа неспособна, ги разоткрија политичарите како незаинтересирани и донесоа безредие во некои делови на Лондон, Ливерпул и Бирбингам.Today’s riots may have made the Metropolitan police look inept, revealed politicians as out of touch and brought mayhem to some parts of London, Liverpool and Birmingham.
Четворица маскирани… мажи вооружени со автоматски пушки, со крупна градба… една личност во цивилна облека, и двајца „сведоци“ кои тие си ги донесоа со нив… Тоа беа нивни луѓе, тие не беа непристрасни индивидуи.Four people in masks… men armed with machine guns, with big bulky builds… a person in civilian clothing, and two "witnesses" who they brought with them… These were their people, they weren't impartial individuals.
“хипокрити, расисти и арогантни, коишто ги донесоа етничките демони”."hypocrites, racists and arrogant, who brought out the ethnic demons".
Но да бидам сигурна... ...дека си ја завршил работата... ...донеси ми го нејзиното срце во ова.But to make doubly sure... you do not fail, bring back her heart... in this.
3-то или 23-то, донеси ми друго.The third or the twenty-third, bring me another.
-Најди го клучот и донеси едно шише вино.Find that key, and bring me a bottle of wine.
Ако сакаш мое злато, донеси ми ги пушките со кои Лудиот Коњ и Сијуксите од северот... водеа своја битка кај Малиот Голем Рид.If you want my gold, bring me the guns with which Crazy Horse and the Sioux of the north made their war at the Little Big Horn
-Па, донеси го.Coffee's ready Well, bring it on
Во 2006 година, беше донесен Законот за заштита на жената со што се изменија Худуд законите, со што случаите на силување спаѓаа под граѓански закони и беше дозволено приложување на форензички докази.But in 2006, the Women's Protection Bill was passed which amended the Hudood laws, bringing rape cases under civil law, which allows for forensic evidence.
Да претпоставиме дека го донел сето тоа-мобилни телефони, лаптопи, опрема за сателитскиот интернет и дека сето тоа го направил бидејќи склучил договор со УСАИД.et's assume he brought it all — cell phones, laptops, and BGAN ground stations, and that he was doing so on a USAID contract.
Моето шесто сетило ми кажува дека Фредо донел торба полна со пари.My sixth sense tells me Fredo brought a bag full of money.
Да видиме дали ни донел нешто.Let's see if he brought us anything.
Сега, да погледнеме што си донел.Now, take a look at some of these goodies you brought us, okay?
Јас ќе ви бидам поблизок следните неколку дена... ...кои ќе бидат последните од вашиот беден живот... ...од таа кучка, мајка ви, која врескајќи ве донела на овој свет.I shall be closer to you for the next few days... which will be the last of your miserable lives... than that bitch of a mother that brought you screaming into this world.
Јас ќе бидам поблизу до вас во следните неколку денови... кои ќе бидат последните од вашиот беден живот... отколку таа кучка, мајка ви, која врескајќи ве донела на овој свет.I shall be closer to you for the next few days, which will be last of your miserable lives, than that bitch of a mother that brought you screaming into this world.
Нема да пазам што зборам... затоа што си донела, белкиња во клуб за црнчуги.Quit what? I ain't walking on eggshells... just 'cause you brought the Brady Bunch to the Negro club.
А тогаш дошла Шарлин... Со мојата нова кола... И те донела дома, откако првин...And then Charlene came... in my new car, and brought you home, after first... bitch-slapping him.
Џејк, мислеше дека донела нешто со себе. Нешто мрачно што ја променило.Jake thought she brought something back with her, something dark that changed her.
Што и да те донело таму...Whatever brought you there... brought you there to die.
За било што, што те донело до тука.Whatever brought you here.
Што и да те донело таму... те однело таму за да умреш.Whatever brought you there... brought you there to die. You're just in time.
Што те донело таму?What brought you up there?
Исус го знаел тоа, па кога пред него ја донеле прељубничката група мажи и жени спремни да ја каменуваат до смрт, нашиот Свет Спасител ги погледнал сите и рекол: „Кој е од вас безгрешен, нека прв фрли камен врз неа!“ ( Јован 8:7).With this in mind, when an adulterer was brought before Jesus by stone-wielding men and women ready to pelt him to death, our Gracious Saviour looked around at them all and said: “Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her” (John 8:7).
Пакет кој требаше да ни пристигне нам но, го донеле овде.A package was to be delivered to us, but perhaps they brought it here.
Тој напиток конквистадорите го донеле од Мексико... во 16-тиот век.The conquistadores brought it back from Mexico ages ago. It was the rage!
Прашавте за кучето; ветеринарот се јави ноќеска, г-нот Лидс и постариот син донеле куче тоа попладне, пред да бидат убиени.You asked about the dog. Last night, a vet called us. Leeds and his oldest boy brought the dog in the afternoon before they were killed.
Тие го донеле богатството,назад во Европа и се нарекле ’’Витези Темплари’’.They brought the treasure back to Europe and took the name "the Knights Templar".

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

изнесе
take outside
нанесе
inflict
однесе
take
понесе
bring along

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

гушне
hug
декларира
declare
добие
get
догребе
finish scratching
дојаде
finish eating
докити
finish decorating
доминира
dominate
донира
donate
допуши
finish smoking
досуши
finish drying

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'bring':

None found.
Learning languages?