Išlikti (to survive) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išlieku
I survive
išlieki
you survive
išlieka
he/she survives
išliekame
we survive
išliekate
you all survive
išlieka
they survive
Past tense
išlikau
I survived
išlikai
you survived
išliko
he/she survived
išlikome
we survived
išlikote
you all survived
išliko
they survived
Past freq. tense
išlikdavau
I used to survive
išlikdavai
you survive
išlikdavo
he/she used to survive
išlikdavome
we used to survive
išlikdavote
you all used to survive
išlikdavo
they used to survive
Future tense
išliksiu
I will survive
išliksi
you will survive
išliks
he/she will survive
išliksime
we will survive
išliksite
you all will survive
išliks
they will survive
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išlikčiau
I would survive
išliktum
you would survive
išliktų
he/she would survive
išliktume
we would survive
išliktute
you all would survive
išliktų
they would survive
Imperative mood
-
išlik
you survive
-
-
išlikite
you all survive
-

Examples of išlikti

Example in LithuanianTranslation in English
Mažai tikėtina, kad įvedus priemones Bendrijos pramonė galėtų padidinti kainas norėdama pasiekti tokį pelningumo lygį, kuris leistų jai išlikti, arba padidinti pardavimą sumažindama gamybos sąnaudas ir tokiu būdu pasinaudoti masto ekonomikos privalumais.It is highly unlikely that the imposition of measures would enable the Community industry to increase their prices to reach a level of profitability which would allow them to survive or alternatively, to increase their sales to lower the cost of production and thereby to benefit from economies of scale.
Italijos įmonės, siekdamos išlikti turėjo pagreitinti technologijų atnaujinimo procesą ir organizacinį pertvarkymą 2 kryptimis:In order to survive, Italian undertakings needed to speed up technological innovation and organisational restructuring along two lines:
Nei vienas iš bankų neįvertino Hynix kaip bendrovės, į kurią investuojama; iš tiesų, pagal Hynix skirtus kreditorių reitingus visi kreditoriai tai vertino kaip didelę riziką ir abejojo bendrovės galimybėmis išlikti.None of the banks rated Hynix as an investment grade company; in fact, all the rating ascribed to Hynix by its creditors show that they considered it a substantial risk and doubted that it would be able to survive.
nebegalės išlikti gyvos, jei bus grąžintos į tą aplinką, iš kurios yra kilusios; arbano longer able to survive as living animals if returned to the environment from which they originate; or
Todėl nebuvo jokių galimybių šiai gamyklai išlikti ir ji, neatsižvelgiant į naują investiciją Nettgau, vis tiek turėjo būti uždaryta.Therefore, it had no chance to survive and had to be closed, independently of the new investment of Nettgau.
Trys ACH-CN filialai, vykdę laivų remonto veiklą (SIREN, TMTM ir MECA HELIX, toliau – trys filialai), išliko, tačiau netrukus susidūrė su ekonominiais sunkumais, kadangi jie nebesudarė subrangos sutarčių, kurias pirmiau pasirašydavo su ACH-CN, ir prarado laivų savininkų pasitikėjimą.Three subsidiaries of ACH-CN active in ship repair (SIREN, TMTM and MECA HELIX, hereinafter ‘the three subsidiaries’) survived but, before long, they experienced economic problems related to the loss of subcontracting from ACH-CN and of shipowners’ confidence.
Per t-1 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičiusNumber of enterprises newly born in t-1 having survived to t
Per t-2 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičiusNumber of enterprises newly born in t-2 having survived to t
Per t-3 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičiusNumber of enterprises newly born in t-3 having survived to t
Per t-4 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičiusNumber of enterprises newly born in t-4 having survived to t
Mūsų planeta išliks!Our planet will survive!
Policija išliks, nes išmoks tarnaut tikrajam teisingumui.The police will survive... as they learn to serve true justice
Išsisukinėk ir išlik, ir mes parvešime tave namo.Evade and survive, and we will bring you home.

More Lithuanian verbs

Related

atlikti
perform
atsilikti
lag
likti
remain
palikti
leave
pasilikti
stay
užsilikti
wait behind

Similar

atlikti
perform
išlieti
spill
išlipti
step out
išlįsti
come out
išlysti
bulge
išlošti
win
išlupti
pull out
išmokti
learn
išnykti
disappear
išsekti
run out
iššokti
jump out
išvykti
depart
palikti
leave

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

alkti
hunger
apsilankyti
visit
dirgti
grow worse
grybauti
hunt mushrooms
parengti
prepare
pasigirti
boast
pradirbti
work
privažiuoti
drive by
susikauti
fight
vadintis
be called

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'survive':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In