Véd (to protect) conjugation

Hungarian
148 examples
This verb can also have the following meanings: keep, guard, patronize, save, to defend, support, to keep goal, to patronize, defend

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
védek
I protect
védsz
you protect
véd
he/she to protect
védünk
we protect
védtek
you all protect
védnek
they protect
Present definite tense
védem
I protect
véded
you protect
védi
he/she protects
védjük
we protect
véditek
you all protect
védik
they protect
Past indefinite tense
védtem
I protected
védtél
you protected
védett
he/she protected
védtünk
we protected
védtetek
you all protected
védtek
they protected
Past definite tense
védtem
I protected
védted
you protected
védte
he/she protected
védtük
we protected
védtétek
you all protected
védték
they protected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
védnék
I would protect
védnél
you would protect
védne
he/she would protect
védnénk
we would protect
védnétek
you all would protect
védnének
they would protect
Conditional present definite tense
védném
I would protect
védnéd
you would protect
védné
he/she would protect
védnénk
we would protect
védnétek
you all would protect
védnék
they would protect
Conditional past indefinite tense
védtem volna
I would have protected
védtél volna
you would have protected
védett volna
he/she would have protected
védtünk volna
we would have protected
védtetek volna
you all would have protected
védtek volna
they would have protected
Conditional past definite tense
védtem volna
I would have protected
védted volna
you would have protected
védte volna
he/she would have protected
védtük volna
we would have protected
védtétek volna
you all would have protected
védték volna
they would have protected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok védni
I will protect
fogsz védni
you will protect
fog védni
he/she will protect
fogunk védni
we will protect
fogtok védni
you all will protect
fognak védni
they will protect
Future definite tense
fogom védni
I will protect
fogod védni
you will protect
fogja védni
he/she will protect
fogjuk védni
we will protect
fogjátok védni
you all will protect
fogják védni
they will protect
Subjunctive present definite tense
védjem
(if/so that) I protect
védd
(if/so that) you protect
védje
(if/so that) he/she protect
védjük
(if/so that) we protect
védjétek
(if/so that) you all protect
védjék
(if/so that) they protect
Subjunctive present indefinite tense
védjek
(if/so that) I protect
védj
(if/so that) you protect
védjen
(if/so that) he/she protect
védjünk
(if/so that) we protect
védjetek
(if/so that) you all protect
védjenek
(if/so that) they protect
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
védnem
I to protect
védned
you to protect
védnie
he/she to protect
védnünk
we to protect
védnetek
you all to protect
védniük
they to protect

Examples of véd

Example in HungarianTranslation in English
Csak azért mert meg akartad védni a hobbitot.All because you wanted to protect the hobbit over here.
Jégvárat akart Storybrooke-ból csinálni, és meg akarta védni azt.She wanted to make Storybrooke her ice castle, and clearly she wanted to protect it. So how do we get back home?
Olyan volt, mint egy ártatlan, gyenge virágszál, és én csak meg akartam őt védni.Charlie: She's like this pure, delicate flower, I Just wanted to protect her.
- Egy Fiji vedelőt védek.- I'm protecting a Fiji drinker.
- Egész életemben embereket védek.- I've spent my life protecting people.
- Hogy maga nem utálja. Nem védek olyanokat, akiket kedvelek.I do not protect people I like.
- Ki mondja hogy védek valakit?- Who says I'm protecting anyone?
- Miért védi őt annyira? - Én senkit sem védek.I'm not protecting anyone.
- Meg akartalak védeni. De azt sem tudtad, mitől védsz.But you didn't even know what you were protecting me from.
A ronin, akit védsz...The roninyou're protecting...
Akár egy ügyfelet védsz... akár lehallgatsz...Whether you're protecting a client... monitoring electronic surveillance...
Amióta ismerjük egymást, mindig te védsz meg engem.Since the first moment we met, you've protected me.
- Azt hittem, a Búra minket véd.I thought the dome was supposed to protect us.
- Csak véd bennünket.- He's here to protect us.
-Führer, én Führerem kit kézbesített nekem az úr -ő véd és figyel engem egész életem alatt.Führer, my Führer sent God to protect me and to take care of me all my life.
-Jőtt, szolgál és véd.- She's here to protect and serve.
"Milyen szabadságokat is védünk pontosan, ha elkezdünk kémkedni saját polgártársaink iránt?What freedoms exactly are we protecting if we start spying on our own people?
"Szolgálunk és védünk," aztán szarnak rá, ha baj van.It's the way you pledge to serve and protect... and then you don't give a rat's ass when something really happens.
"Szolgálunk és védünk." Ez a Los Angeles-i rendőrség mottója."To protect and to serve"... that's the LAPD's motto.
"Szolgálunk és védünk.""To protect and serve."
- Ha egy percig is azt gondoljátok, hogy én öltem meg, akkor miért védtek engem? !- If you think for a second that I might've killed her, then why are you protecting me?
A Harkonnen invázió után ezek az emberek védtek meg... mielőtt újra csatlakoztál Muad'Dibhez.After the Harkonnen invasion, these were the men who protected you, before you were finally reunited with Muad'Dib.
A szüleid védtek téged. Douglas rákos.Your parents have been protecting you.
A szüleim kicsit túlságosan is védtek.Well, my parents were a little overprotective.
A tojás-leletek azt mutatják, hogy számos faj fészket rakott a földön, ...melyeket védtek a ragadozóktól, ...és ennivalót vadásztak a fejlődő kicsinyeiknek.They ate eggs that we find show that many dinosaurs made nests on the ground that they protected from predators, and they brought food to the developing young.
Azonban nagyon vékony a határvonal aközött, hogy védnek minket, és a magánéletünk megszállása közt.However, there is a very thin line between being protected and an invasion of privacy.
"...örzöm, védem és óvom az Egyesült Államok alkotmányát."...preserve and protect and defend the Constitution of the United States...
- A családunkat védem.- I'm protecting our family.
- A diagnózisomat védem.I'm protecting my diagnosis.
- A programot védem.I'm protecting the policy.
! Úgy véded, mint egy anyatigris. Igazam volt, amikor féltékenykedtem.Listen to you protect him like a lioness.
- Ahhoz képest erősen véded.- We're not. - You're being awfully protective of her.
- Akkor Adilynt véded, ugye?So you're protecting Adilyn, are you?
- Azt hiszed, a fiadat véded... de a pszichopata rögeszméid csak ártanak neki.You think you're protecting your son... But your psycho obsession's only hurting him.
- Azt hitted a lányodat véded.You thought you were protecting your daughter.
* Ki védi a jeges tundrát?♪ who protects the icy tundra?
- A hártya, ami az agyat védi.-The membrane that protects the brain.
- A ruhája védi.-His cloth protects him.
- Az én ruhám önt védi.-My cloth protects you.
- Egy szent követ, ami a falut védi.It's a stone-- a sacred stone from the shrine that protects the village.
"Ha nem védjük Athena, Ki más?""If we don't protect Athena, who else will?"
"Hogyan védjük meg magunkat apró kislányokkal szemben.""How to protect ourselves against tiny little girls."
"a tenger felöl védjük Japánt, arra gondoltunk, hogy megváltoztatjuk..."protect Japan from the sea, we're thinking of changing...
- Az a dolgunk, hogy a gyerekeket védjük.- It's our job to protect the children.
- Az ÉLETET védjük.With life we protect.
De ti ezt a gyilkost véditek!But you protect the murderous criminal!
Ha az SMS-ek nyilvánosságra kerülnek, és csak felfüggesztitek, abból az jönne le, hogy őt véditek.If these texts come out, and you're only suspending him, it'll look like you're protecting him.
Ha nem véditek meg a főnököt az életetek árán, akkor az én kezem végez veletek vagy hagyjátok el a bandát.If you can't risk your life to protect your boss, then die by my hands or leave the gang.
Ha véditek egymás jó hírét, akkor képesek lesztek békében élni együtt.If you protect each other's reputation, then a peaceful process is possible.
Hogy véditek a személyiségeteket!You're all protecting your identities.
"A területfelhasználás és a rendeletek nem vonatkoznak a nagy szupermarketekre, amik a kisebb, helyi vállalkozásokat védik.""Land-use caps and ordinances "outlawing big box superstores are enacted to protect small, local businesses."
- A férfiak a nőket és a gyerekeket védik.- The men protect women and children.
- A spártaiak mindig védik egy másik hátsóját !- The Spartan always protects another man's rear!
- A zsaruk is védik egymást.- Cops don't protect each other?
- Apophis hajóját védik.- They're protecting Apophis's ship.
- Csak védtem őt.I protected him.
A házasság, amit azért védtem, mert...The marriage I protected because...
A saját érdekeimet védtem.I protected my own interests.
A titokkal a klubot védtem.The secret protected the MC.
Annyira védtem Scott-ot. Én tanítottam, egész középiskolában. És tényleg nem történt vele semmi rossz.I so protected Scott, homeschooled him all the way through high school, and nothing bad ever did happen to him.
Ahogy te védtél engem, én is védelek.What? I'm protecting you as you once protected me.
Az elmúlt 25 évben elnököket védtél.You protected presidents for the past 25 years.
Elég annyi, hogy a háború, amit elkerültél, rajtad áll, és ezek a falak is, melyeket az embereim kárára védtél, most össze fognak dőlni!It's enough that the war you avoided is upon you, and these walls which you protected at the cost of my people will crumble!
Hogy hogyan védtél minket, Johann, hogyan szabadultál meg tőlük, hogyan hasznosítottad fel újra őket, hogy ne kelljen tovább félnünk.How you protected us, Johann, disposing of them, recycling them, so we no longer have to be afraid.
"A kulcs a mappában van." Ez biztosan egy üzenet, hogy hogyan férjünk hozzá a védett fájlhoz."The key is in the stack" That's got to be a message about how to access the protected file.
"Jelszóval védett. 20 milliárd különböző lehetőség."Oh. Password protected. 20 billion possible chances.
- A gépe jelszóval védett.- His computer's password-protected.
Mi lesz, ha visszagondolunk erre, és azt mondjuk, hogy rossz oldalt védtünk meg?We're not going to look back and say we protected the wrong side?
- A Vörös Sasokat védted még azok után is, hogy megfenyegették a húgomat és támadást terveztek a Szektorban, úgyhogy én pontosan tudom, hogy melyik oldalon állsz.- You protected the Red Hawks even after they threatened my sister, and planned an attack on the Sector, so I got a pretty good idea of whose side you're on.
A testeddel védted azt az embert, ugye?You protected that man with your body, didn't you?
Az azért volt mert már túlontúl védted Motokit, és ezzel felmérgelted Otosant.That was because you over-protected Motoki and made Otosan angry.
Egész életedben őt védted.You protected him for most of his life.
Ha végezted volna a munkád, ha védted volna, ha megállítottad volna a Hadoszlopot, ahogy kellett volna, akkor talán még mindig életben lenne.If you would've done your job, if you would've protected him, if you would've stopped the Fifth Column like you were supposed to, then maybe dad would be alive!
- A fiam csak önmagát védte.My son protected himself.
- Igen. - Ki védte, amikor a plázában hagytad?Who protected her when you abandoned her in the mall?
- Nem a szövetség védte meg Skóciát az elmúlt években.- The alliance is not what has protected Scotland all these years.
- Nem. Magát védte, és inkább a képembe nevetett, minthogy 100%-ban biztonságban legyen a tőzsdefelügyelettel szemben.He sheltered himself, and he'd rather laugh in my face than be 100% protected against the S.E.C.
A frigyládáról azt mondták, hogy védte és ellátta a zsidókat a vándorlás alatt, de hogyan?The Ark of the Covenant was said to have protected and provided for the Israelites during the Exodus, but how?
Ahogyan Alai-t védtük Bonzo-ék ellen!Like we protected Alai when we fought Bonzo!
Azt hiszi, eltitkolnánk? - Vagy nem védtük volna meg, ha tudnánk?Don't you think I'd have protected him if I did think that?
Ellensúlyoztuk őt, közben védtük a klubot, de ennek vége.We gave him balance, protected the club in the process... but that's gone.
Majd egyszer megkérdezi magától, hogy miért védtük annyi ideig a Xindi-t.At one time or another, you must have asked yourself why we've protected the Xindi for so long.
Nagyon durva dolgoktól védtük meg az embereket!We protected the public from very nasty stuff!
Ha tudom, hogy miért védtétek a tanút, az talán segít megtalálni a gyilkosát.If I knew why the vic was being protected I might have an idea of who'd want to see him dead.
Évekig védtétek egymást.You protected each other for years.
- A kormány évtizedeken át figyelmen kívül hagyta a tudósok figyelmeztetéseit és hagyta hogy az ipartönkretegye azokat vizes területeket, melyek New Orleans-t a viharoktól védték.- For decades, the government had ignored scientists' warnings and let industry carve up the wetlands that protected New Orleans from storms.
- És őt védték.- And they protected him.
A nagyapáim és az ő nagyapáik védték ezeket a földeket.My grandfathers and their grandfathers protected these lands.
A rabszolgát védték, aki az Orákulumot kíséri.They protected the slave who travels with the Oracle.
A sperma bankok mindig védték a donorok inkognitóját, de mostanáig senki sem gondolt arra, hogyan hat ez a leszármazottakra.Sperm banks have always protected donor confidentiality, but until recently, nobody thought about how that affects offspring.
"Eljött hozzám és azt kérte védjem meg a náciktól."She came to my house and asked me to protect her from the Nazis.
- A Visualize felbérelt, hogy védjem meg Parkmant Frosttól.I was hired by Visualize to protect Parkman from Frost.
- Azt mondták, védjem meg.- I was told to protect him.
- Csak azért, hogy Danielt védjem.- It was only to protect him.
- Akkor védd meg őket!Then protect them.
- Andy... Meg akarod tanulni, hogyan védd meg a gyerekeidet a vámpíroktól ezekben a nehéz időkben, nem?Do you wanna learn how to protect your kids from vampires during these strange times?
- Arra kérlek, hogy védd meg Violet-et.I'm asking you to protect violet.
- Asztrofiú..., vedd el az erejét és védd a tehetségét.Astro Boy, you can take his power, protect his gift. Oh, no, I cannot.
- Cara, védd meg Horace-t!Cara, protect Horace.
- ... egyfajta héjat, hogy védje magát.-...a sort of shell to protect itself.
- Azért tette, hogy védje Macey-t.- He confessed to protect Macey.
- Csak hazudik, hogy védje a kislányát.He's lying to protect his daughter.
- Elvett egy nőt, hogy védje magát?You married a woman to protect yourself?
- Hazudott, hogy védje Franket.She's lying to protect him.
* vannak, akik azért születtek, hogy ragyogjanak, de nem képesek rá egyedül * * őket védjétek meg, és nagyon vigyázzatok rájuk * * vigyázzatok magatokra * * és ne felejtsetek el * * kérlek vigyázzatok magatokra *♪ Never broken or in need of repair ♪ ♪ But there are some born to shine who can't do it alone ♪ ♪ So protect them and take special care ♪
- Angyalok, védjétek meg Korvac-ot.- Tony. - Avengers, protect Korvac.
Az életetek árán is védjétek meg a nagyurat!Trade your lives to protect our Lord.
Gyorsan, védjétek a királyt!Hurry up, protect the King
- Azt tudjuk, hogy Coulson és Fury mindketten elég értékesnek vagy veszélyesnek ítélték, hogy rendkívüli módszerekkel védjék meg.All we know is that Coulson and Fury both believed it was valuable enough or dangerous enough to protect with extreme measures.
- Ez itt azt jelenti, hogy "védjék meg őket."Well, this right here... That's "protect them."
- Hogy Wongot védjék, vagy a nőt.To protect Wong. - Or the woman.
- Hogy védjék Washingtont.-To protect Washinton.
- Hogy védjék a kormány titkait.To protect the government's secrets.
Azért léptem be a titkosszolgálathoz hogy embereket védjek meg.You know, I joined the Secret Service because... I always wanted to protect people.
Csak tudni szeretném mennyi időbe telik, hogy szolgáljak és védjek.I wanted to know how long will it take, you know, for me to able to serve and protect.
Egy lányt kell védjek.I'm protecting a girl.
Meglepően jó. Mert tudja, akkor ébredtem rá, hogy, ha lőni kell a pisztollyal, hogy szolgáljak és védjek vele, az megy.I felt pretty good, 'cause, see, I realized right there that if I needed to fire my gun to protect and serve, you know, I could.
Nézd, sajnálom, hogy két másodpercre levegőhöz jutottam annak a titoknak a súlya alól, hogy te egy másik bolygóról jött idegen vagy, hogy a változatosság kedvéért valaki mást védjek!Look, I'm sorry that I had to take a two-second breather from hiding the fact that you're an alien from another planet to protect someone else for a change.
- Hogy engem védj?To protect me?
- Mata Nui, védj meg minket!Mata Nui protect us!
- Tényleg arra kért, hogy védj meg?Did he really ask you to protect me? Yes.
...ahogy szeretsz minket... úgy védj meg... ne feledkezz meg rólam......that you love me... that you protect me...
A türelem, hogy figyelj és várj csendben védj meg mindenkit Istenért és a hazáért, mindenféle elismerés nélkül. 2134 02:30:30,605 -- 02:30:32,022 Cade!The patience to watch and wait, to protect all of us, quietly, for God and country, without any recognition at all!
"Miután a Holdenek meghaltak, ...Logan felépített egy jelképes gátat, hogy megfékezze őt, és hogy minket védjen."After the Holdens died..., ...Logan built the symbol barrier to contain her, to protect us.
* ami megmondja az ellenségnek, hova menjen * * azért hozták létre, hogy óvjon és védjen * * de most az új Monroe tan lépett hatályba * * mondjátok meg Mr. Zanuck-nak, hogy olvassa el és zokogjon *♪ which basically told the enemy where to go ♪ ♪ It was created to nurture and protect ♪ ♪ But now a new Monroe doctrine is in effect ♪
* azért hozták létre, hogy óvjon és védjen *Yes. ♪ It was created to nurture ♪ ♪ and protect ♪
- Ez védjen a rosszakarók pillantásától!May you be protected against evil eyes!
- Hogyan védjünk meg téged.- How to protect you.
Akkor hogyan figyelmeztessünk és védjünk meg mindenkit... Sehogy.So how are we supposed to warn and protect everyone-- we're not.
Az a küldetésünk lényege, hogy forrásokat védjünk meg.The whole mission is to protect sources.
Hogy téged védjünk.To protect you.
Hogy védjünk meg valakit, aki ennyire makacsul a szíve után megy?How do we protect a man so stubbornly ruled by his heart?
- Ne védjetek folyamatosan!Can you guys stop protecting me?
Ezután a rémisztő kép után, szolgáljatok, védjetek és...All right. Now, on that frightening image, protect, serve, and, uh...
Ha beszélni fogok, ha megteszem, meg kell védjetek.If I talk... if I do that, I need protection.
Ideküldene titeket a CIA, hogy civileket védjetek meg?Why would the CIA send you here to protect civilians?
Meg kell védjetek!You've got to protect me!
- Auggie, meg kell, hogy védjenek.Auggie, you need to be protected.
- Hogy engem védjenek?-To protect me?
- Nem azért vannak minket védjenek.- They are not here to protect us.
- Öö... szolgáljanak, védjenek, és...- Um... serve, protect, and...
A műsor hűséges hallgatói panaszkodtak és kérdezték, miért küldünk százmilliárdokat, küldünk katonákat, repülőket és hajókat, hogy más országokat védjenek meg.Many loyal listeners of this show have complained and questioned why we spend hundreds of billions sending troops, planes and ships to protect other countries.
2 hónapja minden rendben volt, meg kellene védned őt, nem pedig kiiktatni.Yeah, it should have been two months. You're supposed to protect these assets. Not kill them!
A szalagot védő mágia egyszerűen túl erős.The magic protecting this ribbon is just too powerful.
A számítógépüket védő biztonsági rendszer létrehozott egy kellemetlen visszacsatolást.The security protocols protecting your computer generated some nasty feedback.
Akkor előbb az ajtókat védő erőterek kiiktatását kellene megoldani.Well, then maybe we should concentrate on trying to eliminate the force field protecting the door.
Ami pedig túlterhelné a fontosabb rendszereket védő mezőkonvertereket.It might overload the field converters protecting our systems.
Az Abu Nazírt védő csapat tagja voltam Bejrútban, mikor ön és a CIA megpróbálta megöletni.I was part of the team protecting Abu Nazir in Beirut, when you and the CIA tried to assassinate him.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

áld
bless
fed
cover
old
solve
tud
know
vág
cut
váj
hollow out
van
be
vár
wait
vél
opine
ver
beat
vés
chisel
vész
perish
vet
throw
vét
wrong someone
vív
fence
von
pull

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tüsszent
sneeze
vállalkozik
undertake
valósul
materialize
változtat
change
vázol
sketch
védekezik
defend oneself
vénít
age
vesz
buy
veszekedik
quarrel
veszekszik
quarrel

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'protect':

None found.
Learning languages?