Lép (to step) conjugation

Hungarian
139 examples
This verb can also have the following meanings: to act or take action, act

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
lépek
I step
lépsz
you step
lép
he/she to step
lépünk
we step
léptek
you all step
lépnek
they step
Present definite tense
lépem
I step
léped
you step
lépi
he/she steps
lépjük
we step
lépitek
you all step
lépik
they step
Past indefinite tense
léptem
I stepped
léptél
you stepped
lépett
he/she stepped
léptünk
we stepped
léptetek
you all stepped
léptek
they stepped
Past definite tense
léptem
I stepped
lépted
you stepped
lépte
he/she stepped
léptük
we stepped
léptétek
you all stepped
lépték
they stepped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
lépnék
I would step
lépnél
you would step
lépne
he/she would step
lépnénk
we would step
lépnétek
you all would step
lépnének
they would step
Conditional present definite tense
lépném
I would step
lépnéd
you would step
lépné
he/she would step
lépnénk
we would step
lépnétek
you all would step
lépnék
they would step
Conditional past indefinite tense
léptem volna
I would have stepped
léptél volna
you would have stepped
lépett volna
he/she would have stepped
léptünk volna
we would have stepped
léptetek volna
you all would have stepped
léptek volna
they would have stepped
Conditional past definite tense
léptem volna
I would have stepped
lépted volna
you would have stepped
lépte volna
he/she would have stepped
léptük volna
we would have stepped
léptétek volna
you all would have stepped
lépték volna
they would have stepped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok lépni
I will step
fogsz lépni
you will step
fog lépni
he/she will step
fogunk lépni
we will step
fogtok lépni
you all will step
fognak lépni
they will step
Future definite tense
fogom lépni
I will step
fogod lépni
you will step
fogja lépni
he/she will step
fogjuk lépni
we will step
fogjátok lépni
you all will step
fogják lépni
they will step
Subjunctive present definite tense
lépjem
(if/so that) I step
lépd
(if/so that) you step
lépje
(if/so that) he/she step
lépjük
(if/so that) we step
lépjétek
(if/so that) you all step
lépjék
(if/so that) they step
Subjunctive present indefinite tense
lépjek
(if/so that) I step
lépj
(if/so that) you step
lépjen
(if/so that) he/she step
lépjünk
(if/so that) we step
lépjetek
(if/so that) you all step
lépjenek
(if/so that) they step
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
lépnem
I to step
lépned
you to step
lépnie
he/she to step
lépnünk
we to step
lépnetek
you all to step
lépniük
they to step

Examples of lép

Example in HungarianTranslation in English
# Ideje színre lépni, öcsém, lássuk, mint tudsz!♪ It's time to step up, mofo, and see what you can do
- Ideje előre lépni, Miss Huncut.- Way to step it up, Miss Nasty.
- Nem akarok kagylóra lépni.I don't want to step on a shell.
- Nem akarok senkinek a sarkára lépni.I don't want to step on anybody's toes.
- Tovább akar lépni egy kicsit, ugye?- You want to step it up a bit, do you? - Hello.
# És közelebb lépek #♪ One step closer ♪
- A lábadra lépek.- I'm going to step on you.
- Akkor majd vigyázok, hová lépek.I'll watch my step, then.
- Nem lépek le!- I'm not stepping down!
- Nem lépek rájuk.- I'm not stepping on them.
"De vigyázz, hová lépsz. "But watch your step.
"Ha előre lépsz, lesz ott egy út"."If you step forward, there will be a road."
# Vigyázz, hova lépsz ## Watch where you're a-steppin' #
* De előre lépsz, kimondod, mit nem érzel *♪ But you're takin' steps ♪ ♪ Sayin' things you don't feel ♪
- (fiú) Ha még egyszer a lábamra lépsz... (lány)A másik számra kellett volna táncolnunk.- (boy) If you step on my foot again... (girl) We should've danced to the other song.
A szabályok szerint, ha a csapatkapitány lemond, akkor a helyébe a második legtöbb szavazattal rendelkező lány lép.Spirit law states that if the head cheerleader has to step down, the next cheerleader with the highest amount of votes is captain.
Azt várom mikor lép ki egy szegfűs gengszter az árnyékból és enged egy golyót belém.i keep expecting some mobster with a carnation to step out of the shadows and plug me.
Ebben biztos vagyok. Csak egy kell nekünk, aki nyilvánosság elé lép, a többiek majd követik.We just need one to step forward publicly, and more might follow.
Egy maszkos fekete férfi vitatta a tevékenységüket és úgy döntött színre lép.Apparently, a man in a black mask took issue with their activities and decided to step in.
Kell nekik valaki, aki közbe lép.They need someone to step in.
- Elnyertük a bizalmát, előre kell lépünk.- He trusts us, we need to step it up a bit.
- Most mit lépünk?-What's the next step?
-Amikor kijön, lépünk.- When he comes out, I'll step away.
Akkor amíg itt vannak, Ratchet, ügyelnünk kell rá, hogy hová lépünk.Then for the time being, Ratchet, we must watch where we step.
Akkor nyilvánvalóan nem lépünk rá erre, amíg nem tudjuk, hogy biztonságos.Then obviously we're not gonna step on it till we know it's safe.
(futó léptek)(running footsteps)
- Daniel, nincsenek léptek!- Daniel, there are no footsteps!
- Vigyázzatok hova léptek. - Hínárhaj!Watch your step.
- Vigyázzatok, hova léptek!- Watch your step.
- Hamarosan a nyomdokába lépnek.~ Soon be followin' in 'is footsteps.
- Ja. Ausztriában az a hagyomány, hogy a gyerekek a szülők nyomdokaiba lépnek.We have a tradition in Austria where we follow the footsteps of our parents.
- színre lépnek.- steps in.
- Általában ők az elsők, aki nagyot lépnek hátra, amikor besorolás van.- Usually they're the first ones to take a big step back when it comes time for volunteers.
A fiam börtönben lenne, ha Josh barátai nem lépnek közbe.My son would be in jail if some of Josh's friends on the force hadn't stepped in.
Nagyon jól bánok vele, és Mortynál sem lépem át a határt.I treat Beth very well, and I do not overstep my bounds with Morty.
Nos, ha nem lépem át a határokat, megtisztelne azzal, hogy táncol velem?Well, if I'm not overstepping me bounds, would you do me the honor of dancing with me?
Nézd, remélem, hogy most nem lépem át a határt, de tényleg jól vagy?Look,I hope I'm not stepping out of line here, but are you really okay?
Soha többé nem lépem át a határt, úgyhogy kérlek állítsd le a bűnözőidet.I won't ever step out of line again, so, please just call off your goons.
Tehát holnap reggel, én magam lépem át a küszöböt és végre megtudom, hogy mi rejlik ott benn.So... tomorrow morning, I myself will step through the gate, and finally see what's on the other side.
Először mindig csak egy kicsivel léped túl a határt.When you cross that line, it always starts off with a small step.
Mi nem lépjük át a helyi rendőrséget így.We don't step over the local police like that.
Ok. Akkor lépjük hátrább egyet!Why don't we all just take a step back?
Biztosítottak arról, hogy önök nem lépik túl a határokat, és hogy ők sem szeretnék, ha korlátozva lennék polgárjogaim gyakorlásában.They assured me that you wouldn't overstep your bounds, that they'd hate to see my civil rights violated.
"Ki az az ember, aki ezt tette?" Én előre léptem."Who is the man who has done this?" I stepped forward.
# Amint odulyába léptem ## As I stepped into his cave #
# Mikor először léptem be az ajtón, azt gondoltam: na, remek, # mindig is hullákkal akartam foglalkozni.♪ My first thoughts when I stepped through those doors was great ♪ I always wanted to work next to a corpse
- Igen, csak félelembe léptem.! I think I just stepped in some fear!
- Közbe is léptem.- Damn right I stepped in.
- De. Direkt léptél rá. - Dehogy!And you stepped on her hand on purpose.
- Nem értek egyet! Te léptél át egy határt, amikor a hátam mögött megállapodtál Dan Hartfielddel.I think you're the one who stepped over the line when you went behind my back and signed with Dan Hartfield.
- Rám léptél, köcsög!- You stepped on my shoe, bitch!
- Te léptél rá egy gallyra.You stepped on a stick back there.
A bajnokkal léptél be ide.You just stepped into it with the champ.
# És hirtelen, egy kakiba lépett!~ All of a sudden You stepped in poo!
* Azt mondta, reméli, nem lépett a lábamra *♪ He tipped his hat and took a seat ♪ ♪ He said he hoped he hadn't stepped upon my feet ♪
- A busz elé lépett. Nem az én hibám. Sajnálom.- He stepped in front of the bus, it wasn't our fault, I'm sorry...
- A hatodik napon Becker aknára lépett, és a fél lába elszállt.On the sixth day, Becker stepped on a mine and blew half his leg off.
- Aknára lépett.He'd stepped on a land mine.
- Nagyon sok ember tyúkszemére léptünk rá...We've stepped on so many toes.
- Sajnáljuk, ha a tyúkszemére léptünk.- Yeah, we're sorry we stepped on your toes.
1910-ben újra vissza léptünk.Then in 1910, we stepped back again.
A legutóbbi egymásba botlásunkkor ugyanazt üldöztük, és jó sokszor a másik tyúkszemére léptünk.The last time we ran into each other, we were both after the same thing, and we stepped on each others' toes a lot.
A vadászat és gyűjtögetés után a Római Birodalom csúcsára küldtük magukat, majd hátra léptünk, hogy lássuk mire mennek.After taking you from hunting and gathering to the height of the Roman Empire, we stepped back to see how you would do on your own.
Amíg nem léptetek ki innen, nem hívhatjátok magatokat légiutas-kísérőknek.As long as you haven't stepped out from here you can't call yourselves cabin attendants
Ha nem léptetek volna közbe, azt totál gáz lett volna számomra, és Kevin számára is.I-if you hadn't stepped in, it would've been a total disaster for me and for Kevin.
Mások érdekében léptetek fel nagy személyes áldozat árán.And you both stepped up for the good of others at great personal risk.
Nagyon komoly szarba léptetek, fiúk.This is some serious crap you boys stepped in.
Ti ketten most épp belém léptetek.You two just stepped inside me.
Túl lépted a hatáskörödet!You overstepped.
És te éppen most lépted át kisfiam.And you just stepped over it, buddy boy.
Ha jól tudom, Mr. Crane-en kívül senki sem lépte át a küszöböt.As far as I know, no one other than Mr. Crane has ever stepped foot beyond that door.
Nem. Senki se lépte át a küszöbét 300 éve.Nobody has stepped over that threshold for 300 years.
Szerinted túl léptük a határt?Do you think we overstepped?
Most pedig nagyra értékelném, ha az a fickó aki megölte a bátyámat Utah-t, előre lépne és felelősséget vállalna... a tettéért, vagy pedig nem adok több esélyt... és kinyírok mindenkit ti Village People-ok!Now, I would appreciate if the man that killed my brother Utah would step forward and take responsibility for their actions, or I will have no other choice than to kill all you damn Village People!
Úgyhogy, ki is dobtak a házból, és azt mondták, hogy soha többé ne lépjem át a küszöbüket.Anyway, they threw me out of the house, told me never to darken their doorstep again,
- Csak lépd át!- Just step over it.
- Lépd át, csak lépd át.-Step over it, just step over it.
Dobd ki, kapd el, de ne lépd át a vonalat, mert veszít a csapatod!Dodge it, catch it and do not step on the line or your team loses.
Megmondtam, hogy ne lépd át a határt.Not a step out of line, I told you.
Mert úgy érett fiatal zsaruvá, hogy a kultúra azt üzente számára, nyugodtan lépd át a határokat.Because he grew up as a young copper in a culture that said it was OK to overstep the mark.
- Egyszerűen lépje át.Just step over him.
Akkor szerintem küldj ki valakit a San Franciscói irodából, lépje le újra vagy módosítsa a tervet, ha kell.I suggest you send a man down from our San Francisco office to step it out redesign it if necessary.
Akkor, csak lépje át.So just step over him.
Csak lépje át Mrs. Bradleyt.Just step over Mrs. Bradley.
Csak lépje át a főpincér tetemét.Oh, no, step over the head waiter's body.
- Nézzétek, tudom, hogy az apátokról van szó, de vigyázzatok, hogy ne lépjétek át a határokat.Look, I know this is your father, but take care not to overstep your boundaries here.
Figyelmeztetésül másoknak, hogy ne lépjék át a határt.A warning to others not to step out of line.
Rajta, lépjék csak át!Go ahead, step over him.
"Merre lépjek és hogyan?""How can l take such a huge step?"
- Arra kér, hogy lépjek vissza?- You're asking me to step down?
- Ideje, hogy lépjek.It's time I step in.
- Kész vagyok rá, hogy följebb lépjek a létrán.I'm ready to take the next step up the ladder.
- Nem tudom. Olyan, mintha lenne egy elképzelésem, csak bele kell, hogy lépjek.It's like I have a vision and I have to just step into it.
"Bocsi, rá ne lépj, az az enyém!""Oh, watch your step, that's mine."
"Fizetek, hogy lépj el az ajtótól."I will pay you to step away from the door.
"Tarts szünetet, lépj vissza a szakadéktól."Take a breath, step back from the brink
"És könyörgöm, nehogy valakinek a tyúkszemére lépj!"Don't step on anybody's feet, I'm begging you."
* Siess, siess, lépj előre * * nézd a sztárt, akinek a rivaldafény az élete * * kapcsold be a mikrofont és a kamerát * * különben nem teljes az élete *d Hurry, hurry, step right up d d see the star who lives for the spotlight d d turn the mics and cameras on d d or she feels incomplete d d now, before it hits the screen d
"A Winners énekese le kéne lépjen"The lead singer of The Winners should step down
"Uraim, akinek él az anyja, lépjen ki.""Gentlemen, all of you whose mothers are still living, step forward.
"mikor a jelzés kigyulladt, lépjen az úttestre, és keljen át a túloldalra."'When signal reads 'walk', step into street and proceed to the other side. '
'Valaki lépjen közbe, kérem.'Someone step in there, please.
- 4-es, kérem, lépjen előre!Number four, please step forward. Yeah.
- Emberek, lépjünk vissza.- Guys, step back.
- Na jól van, lépjünk vissza egyet.- I can't believe I did this. - Okay. Let's take a step back here.
- Nem állapítottuk meg véglegesen a diagnózist, lépjünk egyszerre csak egyet, ne vonjunk le elhamarkodott következtetést.-Danny--now we haven't madea definitive diagnosis, so let's just take ita step at a timeand not jumpto any conclusions.
-Mindnyájan lépjünk hátra.-Let's all just step back.
A hibák elkerülésének kulcsa, hogy lépjünk egyet hátra, mikor a szívünkre hallgatnánk és gondoljuk át a dolgokat.The key to avoiding mistakes is to step away from the moment, the emotion, to take a beat first and think things through.
- Ne lépjetek rá egy repedésre se!Don't step on any cracks!
- Önkéntesek, lépjetek előre!-Volunteers, step forward!
50 kiló, kérem, lépjetek a mérlegre!Visitors, 1 35 pound, step up on the scale, please.
A főnök leköti a figyelmét, lépjetek kettőt jobbra.Boss has his attention, take two steps to your right.
A lábnyomomba lépjetek.Follow my footsteps.
"GIDEON" NEHÉZ SZÁLLÍTÓ Emberek, lépjenek hátrébb!People, step back.
- Az a gond... Elnézést, de mindketten lépjenek vissza a korlát mögé!Excuse me, I need both of you to step back behind the bar.
- Kérem, lépjenek hátrébb.- Please step back.
- Kérem, lépjenek tovább.- Please step forward.
- Most pedig lépjenek be a gépbe.- Now step into the machine.
- Le kell lépnem a kivetítőről, hogy megnézzem a hajó terveit.I'll have to step off the holopad to check.
- Tovább kell lépnem a pályán.- I have to step up my career, too.
- ezért közbe kellett lépnem.- and I had to step in.
A fejedre kéne lépnem, hogy megmozdulj.I'd have to step on your head for you to stir.
Amikor hallottam a gyerekről, lépnem kellett.When I found out about the baby, I figured someone had to step up.
- Michelle, túl kell lépned ezen.- Michelle, you need to step up.
- Vissza kell lépned.- You need to step back.
A helyemre kellene lépned, Avery.You may have to step up, Avery.
A következő szintre kell lépned.You've got to step it up.
Csak hátra kell lépned néhányat.You will have to step back just a few feet.
"Diaz nagyszerű a szabályok betartásában, de tovább kell lépnie és meg kell tanulnia önállóan gondolkodni.""diaz is great at following the rules, But he has to step up, learn to think for himself."
- Franknek közbe kellett lépnie.Frank had to step in.
- Hátrébb kell lépnie.- You're going to have to step right - back.
- Közbe kellett lépnie.- You have to step in.
A jó öreg Nick Westnek kell lépnie.Time for good old Nick West to step up, eh?
- Hátra kell lépnünk.- We have to step away.
A fontos az, hogy ha az élet alkalmat ad arra, hogy... segítsünk, akkor igenis fel kell lépnünk. És te most pont ezt csinálod.The important thing is when life presents us with an opportunity to help someone who can't help themselves, we have to step up, and that's what you're doing right now.
Akkor azt hiszem feljebb kell lépnünk egy szintet.Well, I guess we'll just have to step it up a notch then.
Az életben néha ki kell lépnünk a komfortzónánkból.Sometimes in life, you have to step out of your comfort zone.
Azt, hogy ha be akarunk jutni a széfbe, akár az éjszaka közepén, át kell lépnünk embereken.Means we want to get to that vault, even in the middle of the night, we gonna have to step over bodies.
A Mojo védőknek igazán fel kell lépniük, ha azért az államiért imádkoztak!Mojo defense is really gonna have to step it up if they have a prayer of winning the state championship.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kap
get
köp
spit
lát
see
lel
find
lep
cover
les
spy
lóg
hang
lop
steal
lök
push
rop
dance briskly
tép
tear

Similar but longer

belép
enter
kilép
step out of somewhere

Random

kitart
hold out
lábadozik
convalesce
lebeg
float
lel
find
lep
cover
lerakódik
settle
limitál
limit
lokalizál
localize
lökdös
jostle
márt
immerse

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'step':

None found.
Learning languages?