Ért (to understand) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
értek
I understand
értesz
you understand
ért
he/she to understand
értünk
we understand
értetek
you all understand
értenek
they understand
Present definite tense
értem
I understand
érted
you understand
érti
he/she understands
értjük
we understand
értitek
you all understand
értik
they understand
Past indefinite tense
értettem
I understood
értettél
you understood
értett
he/she understood
értettünk
we understood
értettetek
you all understood
értettek
they understood
Past definite tense
értettem
I understood
értetted
you understood
értette
he/she understood
értettük
we understood
értettétek
you all understood
értették
they understood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
értenék
I would understand
értenél
you would understand
értene
he/she would understand
értenénk
we would understand
értenétek
you all would understand
értenének
they would understand
Conditional present definite tense
érteném
I would understand
értenéd
you would understand
értené
he/she would understand
értenénk
we would understand
értenétek
you all would understand
értenék
they would understand
Conditional past indefinite tense
értettem volna
I would have understood
értettél volna
you would have understood
értett volna
he/she would have understood
értettünk volna
we would have understood
értettetek volna
you all would have understood
értettek volna
they would have understood
Conditional past definite tense
értettem volna
I would have understood
értetted volna
you would have understood
értette volna
he/she would have understood
értettük volna
we would have understood
értettétek volna
you all would have understood
értették volna
they would have understood
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok érteni
I will understand
fogsz érteni
you will understand
fog érteni
he/she will understand
fogunk érteni
we will understand
fogtok érteni
you all will understand
fognak érteni
they will understand
Future definite tense
fogom érteni
I will understand
fogod érteni
you will understand
fogja érteni
he/she will understand
fogjuk érteni
we will understand
fogjátok érteni
you all will understand
fogják érteni
they will understand
Subjunctive present definite tense
értsem
(if/so that) I understand
értsd
(if/so that) you understand
értse
(if/so that) he/she understand
értsük
(if/so that) we understand
értsétek
(if/so that) you all understand
értsék
(if/so that) they understand
Subjunctive present indefinite tense
értsek
(if/so that) I understand
érts
(if/so that) you understand
értsen
(if/so that) he/she understand
értsünk
(if/so that) we understand
értsetek
(if/so that) you all understand
értsenek
(if/so that) they understand
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
értenem
I to understand
értened
you to understand
értenie
he/she to understand
értenünk
we to understand
értenetek
you all to understand
érteniük
they to understand

Examples of ért

Example in HungarianTranslation in English
"Amikor először láttam Uther Pendragon-t szemtől-szemben..." "...érteni kezdtem Avalon hatalmát."For the first time, l saw Uther Pendragon face to face and began to understand the power of Avalon.
"Előre megmondtam, hogy ez lesz. Egy büdös szót se fogunk érteni." Ez a kötelező "meleg utalásom", valami meleget mondanom kell, különben néhányan még ilyen szavakkal távoznának:I've told you this will going to happen...we're not going to understand a word of this uhm..that's my one "obligatory gay reference" i have to say something gay otherwise some people might leave here tonite going
"Ha meg akarjuk érteni a szociopatikus viselkedést,""When it comes to understanding sociopathic behavior,
"Meg akarom érteni a szenvedését, úgy mint Máté,""I want to understand the glory of the pain like Matthew..
'Megérkeztem a második gumishoz, 'ahol azt reméltem, hogy érteni is fogom a tulajdonost. ''I pulled in at tyre shop number two, 'where I hoped the owner would be easier to understand.'
! Mindent értek!But you don't understand.
! És van még valami más is valami, amit nem értek még...And... there's some- thing else something I just can't understand...
"Mindent, amit értek, csak a szerelem miatt értem."I understand only because I love."
"Pete-nek nagyratörő tervei vannak a birtokkal, amihez én nem értek."Pete has great plans for the estate "that I cannot even pretend to understand.
! - Te nem értesz engem.-You don't understand me.
"Még jobb leszel, ha kezded megérteni azt, amit nem értesz meg.""You'll be even better when you begin to understand what you do not understand."
- Mit nem ért ezen?- What's to understand?
A találkozó valószínűleg véget ért mostanra.Agasshi, please try to understand.
Amit a gyereked nem ért meg, hogy akinek már csak három, vagy öt éve van hátra, annak a napjai sokkal többet érnek.What your child fails to understand is that for someone with only three to five years to live, each day is worth infinitely more.
Az lehet, hogy ön ért bennünket, mi viszont biztosan nem értjük önt.So while you might be able to understand us we definitely won't be able to understand you.
"A varázslat olyan tudomány, amit még nem értünk."Well, magic's just science that we don't understand yet.
"amíg az ellenzék azt az álláspontot vallja... azt vallja, hogy egy rakás őskövület vagyunk, és olyan háborút vívunk amit nem értünk és meg sem nyerhetünk.Has taken the position we're a bunch of antiquated bloody idiots fighting a war we don't understand and can't possibly win.
- Attól félünk, amit nem értünk meg.- We fear what we don't understand.
"Hallván hallotok majd, de nem értetek, és nézvén néztek, de nem láttok.You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving.
- Ti semmit sem értetek.- You do not understand.
...én viszont olaszul, amit ti nyilván nem beszéltek, és nem is értetek meg, tehát...Mmmmno... -- whereas I was just speaking Italian, which neither of you speak nor even understand, obviously, so -
Ah, mit is értetek ti ebből?She says I don't understand anything.
"Nem értenek semmit.""They don't understand.
# De ők nem értenek meg #♪ But they don't understand me
# They don't understand @ Nem értenek# They don't understand
# They don't understand us @ Nem értenek minket# They don't understand us
- A férfiak csak az erőszakból értenek.- That's all you men understand, is violence.
! Ezt nem értem...I don't understand.
"Az angol nyelv helytelen használata miatt... csak minden második mondatát értem.""Her abuse of the English language is such that I understand only every other sentence."
! - Nem érted.- You don't understand.
! Nem érted!You don't understand!
! Te ezt nem érted. És miért?You don't understand because you've never put on one of these uniforms.
" - Tudom, hogy érted.♪ I know that you understand.
"De senki sem érti meg, milyen tehetetlen vagyok...""No one understands my helplessness."
"Egy hős magányosságát legjobban egy másik hős érti meg.""No one understands a hero's life of solitude better than a fellow cape"?
"Ez a szuka érti a hűséget!""This bitch understands loyalty."
"Senki nem érti a szerelem szavait.""Nobody understands the words of love."
"Csak azért, mert nem értjük az elektromosságot, még nem jelenti azt, hogy nem is élvezhetjük az előnyét."Hey. "Just because we don't understand electricity, doesn't mean we can't enjoy its benefits."
* Mert úgy látszik értjük a sietséget *♪ 'cause we seem to understand the urgency. ♪
"Norah", "Norah", értitek?'Norah', 'Norah', do you understand?
- Figyeljetek srácok... egyik fattyú se tudhatja meg, hogy ott vagytok, értitek?- Hey, listen, guys... none of those bastards can know we're here, you understand?
- Gyerünk! Nem értitek, hogy nem látnak szívesen!Don't any of you guys understand English?
"Még jó, hogy a nemzet emberei nem értik a bank és monetáris rendszerünket, merthamegértenék,úgy hiszemforradalomlenne méga holnapireggelelőtt."HenryFord, 1922."It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Henry Ford, 1922"
"Nem értik meg az amerikai beszédet?"Can't you understand American when it's spoke?
"miért nem értik a filiszteusok?"why the Philistines don't understand you?
(3 hónappal később) A nem idevalósiak nem is értik.People not from here may not understand.
- A gyerekek nem értik a lényeget.- Kids don't understand.
"Akkor értettem meg, hogy Mr. Ash saját elhunyt gyermeke szelleme után kutat, de megtudtam, hogy mégsem lehet így, hiszen Mr. Ash gyermektelen."[Roland Reading] "I understood at the time that Mr. Ash was inquiring... "after the spirit of a departed child ofhis own, "but I am told that this could not be the case... as Mr. Ash is childless."
"Felesleges" pénz, ezt sosem értettem."Spare" money, never understood that.
- Te sosem értettél meg, Xander.- You never understood me.
Attól tartok, hogy nem értettél meg néhány napja.I'm afraid we have misunderstood each other lately.
Azt hiszem, nem értettél meg, Kyle.I think you did not understood, Kyle.
"Ó, Diane, mi ketten meg nem értett lelkek vagyunk."Oh, Diane, we're two misunderstood souls.
- Az ajtókat! Lefogadom, az Úrnak olyan ügyelője volt, aki értett a szóból.I bet God had a stage manager who understood English, too.
- Michele értett a szóból, levágta az útat a völgyhöz és Fondiban vár.Look the Americans! - Michele understood the situation so he cut back through the valley. He's waiting in Fondi.
- Mindent értett.- He understood.
Mert a barátommal ott ültünk, mindent értettünk.Because my friend and I were sitting right there, and we understood just about everything.
Mikor utoljára beszéltünk, úgy láttuk, felfogtad, mit értettünk Mr. Murphy esetének megoldásán, mint mindenki, aki hívogatta őt, házon belül.I was under the impression when we last spoke that you understood our intention of managing the situation with Mr. Murphy, as everyone is so fond of calling him, in-house.
Volt egy titkos nyelvünk, amit csak mi értettünk.When we were kids, we had our own secret language that only me and my brother understood.
Hát nem értettetek meg semmit?Haven't you understood a single thing?
25 éve sminkelek halottakat, álmodozom, várom, mikor hívnak fel, hogy annyira jó vagyok, mint Woody Strode, briliáns, csak nem értettek meg.For 25 years, I have been putting makeup on corpses, dreaming of the day that I would get the call when somebody would tell me that I was as good as Woody Strode-- teacher's pet, brilliant, but misunderstood.
A csillagászathoz rendkívüli módon értettek, ...sokkal jobban, mint más, korabeli társadalom.They understood astronomy to an incredible degree, more so than any societies at the time.
Csak múlt éjjel... miattam nem értettek meg.Only last night... I was concerned you may have misunderstood.
- Biztosan csak félre értetted.Well,you musthave misunderstood.
- De értetted, amit a katona mondott.But you understood what he said.
- Drágám? Szerintem nem értetted a poént.I just don't think you understood the joke.
- Hogy te nem értetted meg soha...- You've never understood!
# Egykor önző hülye voltam, ki nem értette meg ## Once I was a selfish fool who never understood #
- Elsőre is jól értette ezt, Arifa.You understood the first time, Mrs Arifa.
- Igen, értettük.- Yes, understood.
A határok eltörlésérőI szóló híres európai törvényt sem értettük meg mi, olaszok.The famous European law to abolish customs wasn't understood by us Italians.
Egyikünk sem, különösen én, nem értettük ami történt.None of us, specially me, understood what had happened.
Ezt sértésnek tekintjük, mi is így értettük.You do us an injustice, that was understood.
De nem fogm eghalni a mi felügyeletünk alatt, értettétek?But he is not dying on our watch, understood?
Nem juthat ki innen Parker-rel, értettétek?Every door, every window - he does not get outta here with Parker, do you understood me?
Nem értettétek meg?Have you not understood that yet?
- Az evangelisták értették...- The Gospels may be understood--
A bandák sosem értették, miért áll össze egy fekete tanácsos az írekkel.Bangers have never understood why a black Alderman chooses to cozy up to a couple of Irish potato heads.
A maják értették a vízlelőhelyek fontosságát, de azt nem tudhatták, hogy ezek az elárasztott járatok föld alatti folyók kezdetei, melyek végül mind a tengerbe folynak.The Maya understood the importance of the cenotes, but they could never have known that these flooded passageways were actually the beginning of subterranean rivers, all of which eventually flow out to the sea.
A szülei sosem értették meg, de azt hiszem tudniuk kéne róla.Her parents never understood her, but still I think they should know.
Olyan ajtó, amit meg sem értenél.It's no door that you would understand.
Ki a fene értene meg ilyen őrültséget?Who would understand such foolishness? !
Azonban a fiatalabb fiú nem igazi gyereket jelentett, ahogy mi értenénk.However a younger boy would not mean a real child as we would understand it.
Tudod, az emberek odakint sosem értenének meg téged.I mean, people on the outside, they just... they never would understand how it is with us. The hell with them.
- De biztosan érteném.- I would understand, I'm sure.
Nem, Abdul, ha tényleg zseni lennék, akkor ezt is érteném.No Abdul, if I were a genius I would understand this.
- Nem hinném, hogy értenéd. - Nem?I don't believe you would understand.
Akkor értenéd, hogy miért érdemes harcolni érte.Then you would understand why it's worth fighting for.
Ha ezt mondanám, értenéd...If I say it this way, you would understand...
Ha láttad volna, értenéd.You would understand if you met him.
- Már hogyne értené meg.Of course he would understand.
De maga úgysem értené meg.But not in any way that you would understand.
De tudjuk, hogy a külvilág nem értené meg.But we don't suppose the outside world would understand.
- Akkor úgy értsem...- Do I understand...
- Ezt hogy értsem?- I don't understand.
- Hogy értsem azt, hogy "tartoznak"?I don't understand. What's that mean?
Akkor hadd értsem meg, Sean!Then make me understand, Sean.
"Kérlek értsd meg... nem tudtam menni..."Please understand... I couldn't come...
"Kérlek, értsd meg Még különös, ijesztő"Please understand that lt's still strange and frightening
- Ari, értsd meg...-Ari, you've got to understand--
- De hát értsd meg...-You have to understand--
"...zavarjuk össze a nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!"Therefore let us go down and confound their tongue that they may not understand one another's speech.
- Asszonyom, meg kell, hogy értse...- Ma'am, you have to understand...
- Curtis, értse meg...- Curtis, you understand...
"Meg kell értsük az érzelmeket amik a háttérben vannak,""'We must understand the emotion motivating it
A Kalachakra beavatás azt tanítja, ...hogy értsük meg az időt, ...különösen a biológiai időt a naptári időt és asztrológiai időt, ...és azt, hogy ezek a dolgok ténylegesen befolyásolnak téged.In the Kalachakra initiation, the teaching is to understand time, particularly biological time... calendar time and astrological time, and how those things actually influence you.
A hosszú ingázás, a nagy autó, a nagyobb ház helyett élvezzük a helyi termékeket, legyen időnk magunkra, és értsük meg, hogy a holmik csak rabolják az időnket."Instead of the long commute, the bigger car, the bigger house let's enjoy the local produce, have time to ourselves understand that things are thieves of time. "
Az egész miattam történt. Én akarok foglalkozni ezzel a dologgal. Kérlek, értsétek meg.This happened because of me.I want to take care of it.Please understand.
Azt akarom, hogy értsétek meg a földi valóságot.I want you to understand the ground reality.
Csak hogy biztosan értsétek, így fog történni.To make sure you understand, this is the way it will happen.
Csak próbálom megőrizni a hangomat, kérlek, értsétek meg.Just trying to conserve my throat, please, so understand.
De kérlek titeteket, ne értsétek félre.Oh, now, gentlemen, don't misunderstand me.
"Ezt nem az én tisztem eldönteni." Igaza van, és fontos, hogy ezt értsék." It's not for me to say. " She's right, and it's important people understand this.
- Kérem, uraim, értsék meg...- Please, gentlemen, understand ...
Csak, hogy jól értsek pár alapdolgot,Just so I can understand some basics here...
Hagy értsek meg valamit.Let me understand something.
Hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg.Better to understand than be understood.
Lábkisujj alatt "gyereket" értsek? Erre céloz, ugye?By the little toe, I'm to understand "child." That's it, isn't it?
# Beléd estem, kérlek, érts meg engem! #Ifellin lovewithyou, pleaseunderstandme.
- Kuss legyen. Ne érts félre, Joe.Don't misunderstand me, Joe.
- Ne érts félre, megható volt, hogy az első gondolatod az volt, hogy imponálj nekem, hogy milyen nagyon próbáltál hazudni.- Don't misunderstand, I was moved that your first instinct was to impress upon me how hard you tried to lie.
- Nem, csak érts meg.No, please, you don't understand.
"De az emberek szíve megkeményedett... a szemük csukva van... és fülük nem hall... hogy lássanak a szemükkel... és halljon a fülével és értsen a szívével. ""But the heart of this people is grown hard... their eyes are closed... and their ears can't hear... lest they see with their eyes... and hear with their ears and understand with their heart. "
- Miss. Adams értsen meg, én csak jót akartam!Miss Adams, please try and understand.
- Mit értsen?- Does she understand what?
De most, hogy kicsiny falunk tagjai vagytok egyet meg kell értsetek:Speak. But now that you are a part of our village... understand this:
Megértem, hogy az emberek San Franciscoban ne értsetek félre, de ti a Keleti Öbölben, és ti a Gallipoli-félszigeten, nektek állásotok van!I can understand the people in San Francisco don't get me wrong but you folks in the East Bay, you folks on the peninsula, you've got jobs.
Ne értsetek félre, a lányom boldogságáért teszem.Don't misunderstand me. For the happiness of my daughter...
Ne értsetek félre.But don't misunderstand me.
- Mondja már! - Bocsássanak meg kérem, értsenek meg.Forgive me, please, and understand.
-Ne értsenek félre!- Don't misunderstand me.
Egyike azoknak, akik meg kellene hogy értsenek.You, of all people, should understand.
- De, meg kell értenem.No, I need to understand.
"De meg kell értened: 1000 dollárt fogsz keresni egy hónapban.""But you have to understand. You'll make $1000 a month.
"Fiam, meg kell értened azt, aki mos ír neked.You guys have to understand the person who wrote this.
- Alice, meg kell értened.Alice, you have to understand.
"Az embernek meg kell értenie az univerzumot, hogy megértse a végzetét.""Man must understand his universe in order to understand his destiny.
- Edző, meg kell értenie...- Coach, you have to understand...
- Meg kell értenünk, hogy történt.And we need to understand how that happened.
A Naprendszer létrejöttének megértéséhez meg kell értenünk azokat a fizikai alapelveket, melyek az egész világegyetemet működtetik.To understand how the solar system came into being, we need to understand the physical principles that govern the whole universe.
Ahhoz, hogy ezt megválaszoljuk, meg kell értenünk hogyan működik, és hogy ezt megértsük, akció közben kell megvizsgálnunk.To answer that question, we have to understand how she works, and to understand that, first we have to study her in action.
- Ezt meg kell értenetek srácok...You guys are gonna have to understand...
- Ezt meg kell értenetek!- You have to understand that?
- Igen. - De... meg kell értenetek, hogy apátokkal... még mindig szeretjük egymást.- But we need you both to understand that your father and I, we still love each other.
-Meg kell értenetek... Ezek sötét és zavaros idők voltak.- You have to understand... these were dark and confusing times.
- Frank, menjünk. Meg kell érteniük, hogy sokan akarnak adoptálni.Uh, you have to understand, we have more applicants than children.
- Ha jól csináljuk, azoknak az embereknek is meg kell érteniük a nüanszokat.- If we're gonna get this right, those people are gonna have to understand the nuances.
- Meg kell érteniük, ezek a kölykök versengenek, nagy a nyomás rajtuk.- You have to understand, these kids are highly competitive, and under tremendous pressure to find the next big idea.
De Isten óvjon, drága, hű uram, Hogy értelmét elhajlítsd, csűrd-csavard, S értő lelked ne terheld meg koholt jogokkal.And God forbid, my dear and faithful lord, that you should fashion, wrest or bow your reading or nicely charge your understanding soul with opening titles miscreate.
Nincs nálad többet érő, Erősebb tűzzel égő, Asszonyhoz jobban értő, senki más.Theres nobody worth more than you, that burns with a hotter fire, more understanding to a woman, nobody else.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

árt
harm
ejt
drop
érez
feel
érik
ripen
fut
run
fűt
heat
hat
affect
hűt
cool
int
wave
irt
exterminate
jut
get to somewhere
köt
bind
lát
see
műt
operate
olt
extinguish
ont
pour
ölt
stitch
önt
pour
süt
bake
tát
gape
vet
throw
vét
wrong someone

Similar but longer

érint
touch
sért
injure

Random

előkészít
prepare
előkészül
prepare
elutasít
decline
elvész
be lost
érdeklődik
be interested in someone or something
erősödik
intensify
értékel
value
fal
devour
fedez
cover
fegyelmez
chasten

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?