Oikeus noun declension

Finnish
83 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
oikeudet
rights
oikeudet
rights
oikeuksien
(of) rights
oikeuksia
(part of) rights
oikeuksissa
(in) rights
oikeuksista
(out of) rights
oikeuksiin
(into) rights
oikeuksilla
(at) rights
oikeuksilta
(from) rights
oikeuksille
(onto) rights
oikeuksina
(as) rights
oikeuksiksi
(into) rights
oikeuksin
(with) rights
oikeuksitta
(without) rights
oikeuksineen
(together with) rights
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
oikeus
right
oikeus
right
oikeuden
right
oikeuden
(of) right
oikeutta
(part of) right
oikeudessa
(in) right
oikeudesta
(out of) right
oikeuteen
(into) right
oikeudella
(at) right
oikeudelta
(from) right
oikeudelle
(onto) right
oikeutena
(as) right
oikeudeksi
(into) right
oikeudetta
(without) right

Examples of oikeus

Example in FinnishTranslation in English
"Jos lemmikistä tulee nettijulkimo, kaikki oikeudet palautuvat isälle.""If pet becomes Internet superstar, all rights revert to father."
"Minä, Pootie Tang, luovutan Lecterille oikeudet itseeni.""l, Pootie Tang, surrender to Lecter Corp. "all rights to my image and likeness.
"Oksasella on samat oikeudet kuin ostajalla ja perheellä."""Oksanen has the same rights in the house as the buyer and his family.""
"Ylivarasimme siirtolinjan, jonka oikeudet omistimme, ja sanoimme osavaltiolle, - että heidän täytyy maksaa linjan käytöstä.'What we did was overbook the transmission line we had the rights on and said to California Utilities, 'lf you want to use the line, pay us.'
- Eikö tässä kohtaa pitäisi lukea oikeudet?Isn't this the part where you're supposed to read me my rights?
"...feodaalisopimusten jumalallisten ja ikuisten oikeuksien."- rather than the feudal conventions of divine and everlasting rights.
"...ja pyrkimys onneen. Näiden oikeuksien varmistamiseksi on perustettu hallituksia - joiden oikeudenmukainen valta perustuu hallittujen suostumukseen. Milloin hallitus käy tuhoisaksi noille tarkoitusperille - kansalla on oikeus muuttaa tai kukistaa se.""--life, liberty and the pursuit of happiness and to secure these rights, governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the governed that whenever any form of government becomes destructive to these ends it is the right of the people to alter or abolish it."
"Simo J. Paladino..." KATEISSA "superien oikeuksien puolestapuhuja on kateissa.""Simon J Paladino Iongtime advocate of superhero rights, is missing."
- Hän taisteli ja taisteli - ja taisteli puolesta juutalaisten oikeuksien.♪ He fought and fought ♪ ♪ And fought for Jewish rights ♪
- Ihmisten oikeuksien puolesta!Human rights. Human rights.
"... luovuttamattomia oikeuksia. Näitä ovat elämä, vapaus ja pyrkimys...""--that they're entitled by their creator with certain inalienable rights and that among these are life, liberty, and the pursuit of--"
"... tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia, jotka ovat:"...with certain unalienable rights. These are:
"Davodan oikeuksia ei ole rikottu sellaisella tavalla" "että hänet voitaisiin vapauttaa vastuusta.""Davodas rights have not been infringed in a way" "That he can go free of responsibility."
"Hallitsitte mielenne mukaan kansan oikeuksia ja vapauksia polkien."To rule at your will and overthrow the rights and liberties of the people.
"Kuvernöörin mukaan vampyyreilla ei ole oikeuksia Louisianassa." "Joten mitään rikosta ei ole tapahtunut.""Governor Burrell has mandated that vampires have no rights in the state of Louisiana, so there is technically no crime being committed.
"Konfederaation lippu on vain symboli osavaltioiden oikeuksista.""The confederate flag is just the symbol of state's rights".
"Saatte 100000 dollaria Pojasta ja esityksen oikeuksista.""Will give you $ 100,000 for Boy and all rights to his act."
- Joidenkin täytyy luopua tietyistä oikeuksista pysyäkseen turvassa.Are you crazy? - Some of us gotta give up certain rights - to stay safe.
- Mistä oikeuksista puhut?What rights are you talking about?
- Olisit paasannut vankien oikeuksista.And what? Listen to you lecture on prisoners' rights?
- Uskon oikeudenmukaisuuteen ja vapaan miehen oikeuksiin.I believe in justice. I believe in the rights of the free men.
- Välttelettekö, koska kantanne homojen oikeuksiin on epäselvä?Mr. President, because your stance on gay rights is unclear?
Anais-kistien on otettava kantaa eläinten oikeuksiin.We have got to capitalize on this momentum. It is time An-her-chists finally takes a stand on animals rights.
AsunnonvaItaajien tai kodittomien oikeuksiin puuttumisesta... -...voiseuratahankaIuuksia.Look, when you're dealing with squatters' rights... or anything having to do with the homeless... it can get very tricky.
Etkö usko naisten oikeuksiin, Thomas?Don't you believe in rights for women, Thomas?
Haluat suojella Yhdysvaltoja, mutta kun sinua uhataan, - muiden oikeuksilla ei ole väliä?You want to protect the United States, but as soon as you're threatened, everyone else's rights go out the window?
Lait palautettuina ja perustuslain suomilla oikeuksilla.Returned to the laws and the guarantees of rights of the Constitution.
Olemme kaikki syntyneet vapaiksi, samoilla oikeuksilla.We're all born free with the same rights.
Säästä minut nekrujen oikeuksilta!Oh, please! Just save me the Negro rights!
Aina silloin tällöin perustuslakiin tehdään lisäyksiä - joilla määritetään oikeuksille rajat.So every once in a while we add amendments to the Constitution... to expand, or more importantly, define, the parameters of our rights.
Eläinten oikeuksille.Animal rights.
Iso edistys naisten oikeuksille.Big ups for women's rights.
Olen asianajaja oppilaiden oikeuksille.I'm an advocate for student rights.
Ei orjia, tai omaisuutta, vaan eläviä olentoja. Samoin oikeuksin, kuin niillä jotka tekivät teidät.Not slaves or property, but living beings with the same rights as those who made you.
Myönnän teille täten komentajakapteenin arvon siihen kuuluvine oikeuksineen.I hereby promote you to Lieutenant Commander with all the rights and privileges thereto.
Toimitte apukerhonamme kaikkine oikeuksineen, kun vain teette niin kuin käskemme...you can keep your members and your clubhouse, and you'll be a feeder club for us, with all the rights and privileges of the Comancheros, operating under our rules.
Vaarannan henkeni, - jotta ihmiset voisivat elää turvassa oikeuksineen ja omaisuuksineen.I will venture my life that law-abiding persons will be secure in their rights and their property.
"Ja niin heidän joukkoonsa saapuu yksi, - apostoli, joka kantaa mukanaan - oikeuden pyhää soihtua.""And then there will come one amongst them, "an apos-tle who carries within him the holy torch of righteousness."
"Jos Englannin kuningas antaa itselleen oikeuden valheisiin" " saan oikeuden tunkea ne takaisin kurkkuunsa."He says, " If the king of England gives himself the right to spew out falsehoods, he gives me the right to stuff them back down his throat."
"Jätän Antonio D'Amicolle 50 miljoonan liiran kuukausimaksun" "ja oikeuden asua missä tahansa kiinteistössäni."'I'll leave Antonio D'Amicolle - 'And the right to live in any real estate.'
"Pidätämme oikeuden -"and we reserve the right to surrender...
"Se, joka vetää tämän miekan tästä kivestä, - on oikeuden jälkeen koko Britannian kuningas.""Whoso pulleth out this sword "of this stone and anvil is rightwise King born of all britain."
"Kenelläkään ei ole oikeutta tuhota tehtaita, kaivoksia ja sähkölaitoksia.""Nobody has the right to destroy industrial plants... "...coal mines, electrical plants, and other facilities.
"Meillä ei ole oikeutta tehdä tuhoa, joka vaikuttaisin kansan elämään.""We have no right to carry out destruction which might affect the life of the people.
"Minulla ei ole oikeutta käyttäytyä näin."I know I have no right to behave this way."
"Omar Mukhtarilla ei ole oikeutta puolustaa heitä"Omar Muktar will have no right to protect such persons 4.
"Sinulla ei ollut oikeutta.What right do you have?
"... teitä vastaan oikeudessa. " Seuraava."You have the right to an attorney. "
"Myrkylliseen ympäristöön" vetoaminen ei toimi oikeudessa.It is not right. Well, the "environment of intoxication" argument... it's not gonna work in court.
"Teillä on oikeus vaieta, - kaikkea sanomaanne voidaan käyttää teitä vastaan oikeudessa, - teillä on oikeus asianajajaan."You have the right to remain silent. "Anything you say can and will be held against you. "You have the right to an attorney.
- Hävisimme oikeudessa.We were right. We lost.
- Lippuvalassa sanotaan, ettei Yhdysvaltojen lippuun saa pukeutua. Se taas rikkoo sananvapautta, - joka säädettiin 1990 ylimmässä oikeudessa.Section 8 of the Flag Code states that the American flag should never be used as apparel, although enforcement of the code conflicts with your First Amendment right to freedom of speech as laid out in the 1990 Supreme Court case
"Jotta se voi jatkaa taisteluaan yksilön oikeudesta" -Dignity. "..so that it might continue to campaign for the individual's right... to a dignified death."
"Luovuit siitä oikeudesta, kun makasit Rachelin kanssa. "You gave up that right when you slept with rachel. "
- Armo käy oikeudesta.- Yeah, total amnesty. All right.
- Luovutteko oikeudesta asianajajaan?Do you wish to give up your right to speak with an attorney? Yes.
- Olemme vain parin askeleen päässä oikeudesta äänestää.And we'll only be a couple steps away - from the right to vote, you know.
- Haasta koulu oikeuteen.You should sue, man. This isn't right. Sue the school.
- He eivät voi vedota oikeuteen.Unlawful combatants have no right to habeas corpus.
- Hän uskoo lakko-oikeuteen.He thinks people should have the right to strike.
- Juttu päätyy taas oikeuteen.They could go right back to court.
- Menen suoraan oikeuteen.I'll go right to corporate.
"Millä oikeudella tulet tänne hienoine tapoinesi, otat teennäisen asennon" - "otat kantaa, kritisoit sulhastani, komentelet ja sotket asiat?" "En voi sille mitään!A fine right you've got to come back in here in your best country manner and strike attitudes and make stands and criticise my fiancé, and give orders, and mess things up generally as if you've done...
- En. Millä oikeudella olisin vihainen kenellekään tai millekään?Sure not What right have I got to be mad at anyone or anything?
- Lähinnä valtaajan oikeudella.Um, more like squatter's rights.
- Millä oikeudella annoit sen käskyn?What right do you have to give that order?
- Millä oikeudella kieltäydyitte?What gives you the right to turn him away?
- Et oikeudelta.But you're gonna be right on time for justice.
- Tämä ei ole oikein. - Kertokaa tarinanne oikeudelle.I'm sayin' that ain't right.
Jos kerran rikoksen uhreja ei kerta kaikkiaan ollut, - miksi minua pidettiin yhä vankilassa siitä syystä, - etten ollut luovuttanut firman aktiiviomaisuutta oikeudelle, - vaikkei rikosta ollut edes tehty?If once victims of crime there just were not - why I was being still in prison because - I had not given up the firm active property right, - even if the offense had not even been made?
Jutussa Kansasin osavaltio vastaan Richard Eugene Hickock ja Perry Edward Smith - asianajaja herra Weeks on ilmoittanut oikeudelle, - että syytetyt haluavat luopua oikeudestaan valmistavaan käsittelyyn.In the matter of the state of Kansas. Richard Eugene Hickock and Perry Edward Smith, this court has been informed by counsel, Mr. Weeks, that the defendants wish to waive their right to a preliminary hearing.
Kaikki oikeutemme alistetaan republikaanien johtamalle korkeimmalle oikeudelle.All our rights will be subject to a Supreme Court benched by bloody Republican radicals.
Kerro oikeudelle, Kirkassilmä, mikä uskon toinen kappale on?Tell the court, Bright Eyes, what is the second article of faith?
He näkivät "Anschlussin" täyttymyksenä vanhalle unelmalle germaanisesta valtiosta, voimakkaana näytteenä päättäväisyydestä ja Saksan kansalaisten oikeutena, mikä oli kielletty Versaillesin rauhassa, minkä ehtoja pidettiin yleisesti epäoikeudenmukaisena.People rejoiced him, the "Anschluss", which they saw as the fulfillment of an old dream of the German nation. An emphatic display of self determination. A right denied to the German people of the Versailles Treaty, whose terms were generally considered unjust.
Mutta pidän yhä oikeutena olla pitämättä sinusta.But I still reserve the right to dislike you.
Nyrkkitappelua jumalaisena oikeutena¶ As the way of the fist as a game's divine right ¶
Jotkut sanovat sitä moraaliseksi oikeudeksi, ja minä lukeudun heihin.Some call it a moral right, and I do include myself within that class.
Miksi sitä sanotaan läpikulku- oikeudeksi?Why is it called "walking the right-of-way"?
! - Se on jokaisen miehen oikeus.It's every man's right to have babies if he wants them.
"...ja pyrkimys onneen. Näiden oikeuksien varmistamiseksi on perustettu hallituksia - joiden oikeudenmukainen valta perustuu hallittujen suostumukseen. Milloin hallitus käy tuhoisaksi noille tarkoitusperille - kansalla on oikeus muuttaa tai kukistaa se.""--life, liberty and the pursuit of happiness and to secure these rights, governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the governed that whenever any form of government becomes destructive to these ends it is the right of the people to alter or abolish it."
"...on oikeus vaieta."You have the right to remain silent.
"Avaa suusi, tuomitse oikein, hanki kurjalle ja köyhälle oikeus.""Open your mouths, judge righteously... - defend the rights of the poor and needy"- - 9.
"Demokraattisessa yhteiskunnassa yksityisyys on oikeus" "jota ei voi rikkoa." Luoja."that privacy be a concrete right, not a flexible one."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

lakeus
expanse
makeus
sweetness
sokeus
blindness
uhkeus
grandness

Similar but longer

oikeutus
justification
soikeus
ovalness

Random

oikeudentunto
thing
oikeusala
judicature
oikeisto
thing
ohjauspotkuri
steering thruster
oikeudenkäyntiasiamies
an attorney
ohravelli
barley gruel
oikeuden halventaminen
thing
oikeusteoria
thing
oikeistolaisuus
conservatism
oikeistopiiri
conservative circle

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'right':

None found.
Learning languages?