Informaatio noun declension

Finnish
29 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
informaatiot
informations
informaatiot
informations
informaatioiden
(of) informations
informaatioita
(part of) informations
informaatioissa
(in) informations
informaatioista
(out of) informations
informaatioihin
(into) informations
informaatioilla
(at) informations
informaatioilta
(from) informations
informaatioille
(onto) informations
informaatioina
(as) informations
informaatioiksi
(into) informations
informaatioin
(with) informations
informaatioitta
(without) informations
informaatioineen
(together with) informations
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
informaatio
information
informaatio
information
informaation
information
informaation
(of) information
informaatiota
(part of) information
informaatiossa
(in) information
informaatiosta
(out of) information
informaatioon
(into) information
informaatiolla
(at) information
informaatiolta
(from) information
informaatiolle
(onto) information
informaationa
(as) information
informaatioksi
(into) information
informaatiotta
(without) information

Examples of informaatio

Example in FinnishTranslation in English
"Vastaus tavanomaiseen tapaan muun informaation kanssa.""Your comments expected by usual route with all relevant information."
- Otetaan informaation aikakaudelle.- To the information age.
Alkaen maanviljelyn vallankumouksesta ja kyntöauran keksimisestä teolliseen vallankumoukseen ja koneiden keksimiseen, johtaen informaation aikakauteen, jossa elämme nyt kehittyneen elektroniikan ja tietokoneiden johdosta.From the agricultural revolution and the invention of the plow to the industrial revolution and the invention of the powered machine to the information age we live in now through essentially the invention of advanced electronics and computers.
Ei ole mitään tapaa, jolla totalitaarinen poliittinen järjestelmä voisi täysin estää informaation virran.There's no way that an absolutist political system can totally suppress the spread of information.
Elämme maailmassa, jossa informaation ylitsevuotava tarjonta on meille jokapäiväistä ja siksi meillä on tietynlainen asenne informaation ajattelemiseen omaisuutena.We live in this world in which absolute abundance of information is an everyday fact for a lot of us and this means we have a certain attitude towards the idea of information as property.
- Hallitsimme sitä valvomalla informaatiota.- We controlled it by controlling information.
- Ihan liikaa informaatiota.- That's way too much information.
- Kokoan informaatiota.-Well, I'm, uh, I'm gathering information. - Excellent.
- Liikaa informaatiota.( chuckles ) That was too much information,
- Millaista informaatiota?- What kind of information?
Pieni liikahdus informaatiossa.A tiny little shift in the information.
- Häntä ei tunneta väärästä informaatiosta.-He's not known for misinformation.
- Projisoidaan informaatiosta sekä... - Tämän takia en päässyt Harvardiin.Projecting from that information as well as the time elapsed... oh,this is the part of the S.A.T.S that kept me out of harvard
99% kaikesta informaatiosta yleisölle tästä aiheesta on hyvin suunniteltua väärää tietoa, joka on suunniteltu pelottamaan ihmisiä, jotta he kannattaisivat seuraavaa vaihetta globaalissa sodankäynnissä.Ninety-nine percent of all the information out in the public on this subject is well-crafted disinformation designed to scare people to support the next phase in global warfare.
Emme ole kiinnostuneita sellaisesta informaatiosta.We're not interested in such "information".
He ovat lähellä pidätystä ja maksavat informaatiosta.They expect to make arrests at any moment, and there's a reward for information. - Turn it off.
- Hukumme jo informaatioon.We're already drowning in information!
Minkä kuvan liität siihen informaatioon?What image do you associate With that information?
Kuten myös avaruussään kanssa, pitää tietää mitä saadulla informaatiolla tehdään ja miten.The same thing is with space weather. Uses of this information need to know what do they need to know and now.
Mutta kun epäonnistun mitättömän älynne ylikuormittamisessa turhalla informaatiolla, saavutte aseistettuina paikalle.Yet, when I fail to overload what are clearly inferior intellects with a drist of needless information... you... bring weapons to bear!
Ihmiset joka puolelta kokoontuvat ryhmissä tutkimaan UFOja suuressa joukossa turvassa pilkalta ja väärältä informaatiolta.People from all over gather in groups to investigate UFOs, with safety in numbers against ridicule and disinformation.
Tämä valitettavasti on sellaista, joka on vienyt tilaa uutisilta ja informaatiolta.That's, unfortunately, the sort of thing that has taken the place of news and information.
Se toi Molokin esiin informaationa.It brought Moloch out as information to be absorbed.
Pienikin muutos lihaksissa muuttuu monimutkaiseksi informaatioksi- joka välittyy niin nopeasti, että usein emme edes huomaa sitä.The smallest shift in its musculature can translate itself into complex non-verbal information, so subtle and communicated so quickly that we often don't even register it; Not consciously.
"Arvokasta ei ole informaatio, vaan tieto siitä, kuka sitä haluaa.""The real value here is not the intel, it's knowing who really wants this information."
"Minun on kirjoitettava ylös kaikki informaatio siitä"."I've got to take down all the information about it".
- Filmin informaatio...The information on that film--
-Jos aisti-informaatio luetaan väärin - voi huono tuntua hyvältä ja päinvastoin.If sensory information got misinterpreted by the medial forebrain bundle, it's possible for bad to feel good, and good to feel bad.
Embedding tarkoittaa - taipumustamme hyväksyä - ensimmäinen tarjottu informaatio - ja jopa hylätä päinvastainen tieto.Embedding? Embedding is our tendency to latch on to the first bit of information that we're offered and overlooking, or even ignoring, contradictory information. It's a fascinating principle...

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

deformaatio
deformation
reformaatio
reformation

Similar but longer

informaatikko
informaticist

Random

informaatikko
informaticist
informaatioteknologia
information technology
infokratia
infocracy
indigokarmiini
indigo carmine
infektio
infection
indoiranilainen
thing
injektioruisku
hypodermic syringe
ilmansuunta
point
indonesialainen
an indonesian person
inertia
inertia

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'information':

None found.
Learning languages?