Idea noun declension

Finnish
100 examples

Conjugation of idea

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
ideat
ideas
ideat
ideas
ideoiden
(of) ideas
ideoita
(part of) ideas
ideoissa
(in) ideas
ideoista
(out of) ideas
ideoihin
(into) ideas
ideoilla
(at) ideas
ideoilta
(from) ideas
ideoille
(onto) ideas
ideoina
(as) ideas
ideoiksi
(into) ideas
ideoin
(with) ideas
ideoitta
(without) ideas
ideoineen
(together with) ideas
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
idea
idea
idea
idea
idean
idea
idean
(of) idea
ideaa
(part of) idea
ideassa
(in) idea
ideasta
(out of) idea
ideaan
(into) idea
idealla
(at) idea
idealta
(from) idea
idealle
(onto) idea
ideana
(as) idea
ideaksi
(into) idea
ideatta
(without) idea

Examples of idea

Example in FinnishTranslation in English
"Käyttämättömät omaperäiset ideat"."unclaimed original ideas."
"Miljardin euron ideat"?Ple-- "Billion-dollar ideas"?
"Minä ajattelin heitä massana" "jolta puuttuu tyystin omat ideat.""I used to think they were followers with no ideas or vision."
- En vielä. Minulta alkaa ideat loppua.And I'm running out of ideas.
- Ihmisille kertominen, että ovat joutuneet hullujen ideoiden - uhreiksi ja sitten yrittää ottaa nämä ideat pois heiltä, se on kuin yrittäisi - viedä luuta koiralta.Telling people they've been victimized by these crazy ideas and then trying to get the ideas away from them it's like trying to take a bone away from a dog.
- Ihmisille kertominen, että ovat joutuneet hullujen ideoiden - uhreiksi ja sitten yrittää ottaa nämä ideat pois heiltä, se on kuin yrittäisi - viedä luuta koiralta.Telling people they've been victimized by these crazy ideas and then trying to get the ideas away from them it's like trying to take a bone away from a dog.
- Lähden Eurekasta koska olen väsynyt näkemään jalojen ideoiden muuttuvan - aseiksi, ja tässä olemme.Which would be what ? Well, I'm leaving Eureka because I'm tired of watching noble ideas being turned into weapons, and here we are.
- Minulla on hyvien ideoiden kirja.- I got a book of good ideas. That's the first one.
Antaa ideoiden lennellä.Just let the ideas flow.
Antamanne tuen avulla kirkastan vanhojen ideoiden sumun ja tuon vaurauden ja onnen sateen.With the support you've shown tonight, I'll blow out the fog of old ideas and rain down prosperity and happiness.
"Ei ideoita." Onpa surullista."No ideas." That's sad.
"Harmaa tunti" kuten Jack McKay jostakin syystä kutsui iltapäivää Dogvillessä, - mies, jolla oli paljon ideoita ja taipumuksia, - joista muutamista Grace olisi mieluummin tietämätön.The grey hour as Jack McKay for some reason called noon in Dogville being a man of many ideas and proclivities quite a few of which Grace would prefer to remain ignorant of!
"Nuorena ihmisellä on ideoita, mutta ei rahaa - ja vanhana hänellä on rahaa, mutta ei enää ideoita.""you have ideas and no money. "When you're old, "you have money and no ideas."
"Pierce Hawthornen ideoita naisille?" Eikä..."Pierce Hawthorne's ideas for ladies"? Oh, please.
"Stalinin iloiset bolshevikit." Haluan teiltä ideoita, siitä teille maksetaan."Joseph Stalin and His Merry Band of Bolsheviks. " I want ideas from you. That is what you're paid for.
Kuten kaikissa suurissa ideoissa, siinäkin on isoja ongelmia.But like all big ideas, it has big problems.
- Aivan. Suurista ideoista tehdään totta.Exactly-- grand ideas brought into reality.
- Ei tosiaan ole pulaa hyvistä ideoista.well, there's certainly no shortage of good ideas.
- Emme puhu tässä enää ideoista.We're not talking about ideas here anymore, David.
- Haluatko jutella ideoista?- Uh... You wanna bounce some ideas off each other?
- Luulin, että puhuimme monista eri ideoista.Well, I thought we talked about a bunch of different ideas, remember? Look at this list of, 'w's I got here.
- Riippuu kahden ekan menestyksestä. Jos olemme tyytyväisiä ideoihin pyrkiessämme yksimielisyyteen lopullisesta työstä.That depends on the success of the first two, if we're satisfied with the ideas coming to an agreement on the final work.
-Kouluun liittyviin ideoihin.We were talking about ideas for the school. Ideas, yeah.
Haaskasimme aikaa hieman erilaisiin ideoihin.We played around with a few different ideas.
He ovat valioita kuten me. Aivan kuten heidän sijoitusyhtiönsä kouluttivat heidät, - he sijoittavat rahansa ideoihin.They're type A's, like us, and just as they were trained by their investment companies, they're still betting on ideas today.
Huonot ideasi johtivat hyviin ideoihin.You had a lot of bad ideas though that led to good ideas.
- Et tiedä, millaista se on. Tulla täytetyksi ideoilla ja unelmilla. Visioilla, miten pitäisi olla.You have no idea what it is like, Cotton, to be filled with ideas, with dreams, with visions of how things should be, and yet be utterly powerless to do anything about them.
Leikittelimme ideoilla.We started working together-- really writing together, about a year ago. We tossed around a couple of ideas.
Miten kuvittelet eteneväsi alkeellisilla ideoilla? Päätöslauselmaasi ei ikinä hyväksytä.How do you expect to come out on top with such half-baked ideas?
Olet mahtava, mutta älä täytä mugwumpin päätä ideoilla. Hän menee sekaisin.Hey gorgeous, I know you're charming and all but do you mind stop putting ideas in my Mugwump's tiny little brain?
Pankit ovat käyneet kauppaa ideoilla, - heidän täytyy vain johdannaistaa ja vaihtaa niitä edestakaisin.The banks have been trading with ideas, they just have derivatives and swaps that move back and forth.
- Nuo kuulostavat hyviltä ideoilta.- That's good. No, those are great ideas. - Yeah?
Kuulostaa mieheni hienoilta ideoilta.It sounds like one of my husband's great ideas.
Meidän on suojeltava maatamme ideoilta, joita he levittävät - elokuviensa ja tv-ohjelmiensa välityksellä.We must protect America from the ideas they're spreading through their films and television shows.
- Hei, - jos minä en olisi antanut periksi huonoille ideoille, sinua ei olisi.- Hey if I didn't give in to bad ideas, you wouldn't be here.
- Hän avaa mielemme uusille ideoille!He's opening our minds to new ideas!
- Siveyttä on mahdotonta selittää, - mutta siinä on kyse avata uusia näkökulmia uusille asioille ja ideoille.Purity, it's... It's really hard to explain, but it's about opening yourself up to new things and new ideas, at least that's what it was in the u.K.
Entä muille, vapaa-ajan ideoille?Now, how about my after-work ideas?
Hyvä johtaja on avoin uusille ideoille.A good leader is open to new ideas.
Hän ottaa Homerismisi ja muuttaa ne omiksi hyviksi ideoiksi.He's taking your Homerisms and turning them into his own great ideas!
Niin monimutkaisia - että voisi puhua abstrakteista käsitteistä - joita sanoisimme ideoiksi.Complex enough, perhaps to deal with... abstractions, ...what we would call, ideas.
Olen uusin ideoin varustettu ahkera työntekijä.I'm a really hard worker with some fresh ideas,
Saitko sähköpostini. jossa ideoin Limu-T-paitoja?You get the e-mail I sent you with different ideas for Pibb T-shirts?
Joten hän ryhtyi poliisiksi ja kuvioihin tuli mukaan Carter suurine ideoineen.So he joined the police, and then along comes carter with his big ideas.
Kaikki ne fanit ideoineen...And all those fans with their ideas...
Mies tuli tänne lapsellisine ideoineen.Her husband came here with childish ideas.
"Mistä keksit näin kamalan idean?""How could you ever have such a terrible idea?"
"Olin juuri kertomassa ihan samaa asiaa." Tai: "Olin juuri saamaisillani saman idean."or, "I was just about to have that same idea."
"Perustit Kisulandian, Bubbles. Sait idean varmaan Rickyn Rojulandiasta, vai mitä?"Oh, you've got Kittyland going do you Bubbles, you must have gotten the idea from Ricky's Garbageland, did you?
"Toiseksi, sielun kuolemattomuuden" "vaitetaan olevan seurausta sielun aineettomuudesta" "kuten kaikissa lipotymisissa tapauksissa." "Tama kay yhteen kuolemattomuuden idean kanssa.""SecondIy, the immortality of the soul is asserted to be in consequence of its immateriality, as in all Ieipothymic cases consistent with the idea of immortality."
"Täällä Leslie Knope kehitti loistavan idean...""this is where Leslie Knope "came up with the amazing idea for..."
"H. K./P. P." - Onko sinulla ideaa, mitä se voisi tarkoittaa?You have any idea what that could mean?
- Aioin hullutella ja nukkua vähän. Ellei sinulta löydy ideaa joka ratkoo kaikki ongelmamme...Well, I know it sounds like a crazy idea, Eli, but I was actually thinking of getting some sleep, so unless you have some genius idea that solves all our problems--
- Ehkä ei ole ideaa.Maybe there isn't an idea.
- Ehkä siinä on ideaa.- There's an idea.
- Ei ideaa voi suojata.You can't copyright an idea?
- Pysytkö vielä golfklubi-ideassa?You're going with the whole golf-club idea?
Jokaisessa ideassa ja päätöksessä.In every idea. Every decision.
Katsotaan, onko tohtori Taussigin ideassa itua.Let's see if there's anything in this idea of Dr. Taussig's.
Mikä voisi olla vialla tässä ideassa?What could be wrong with this idea?
Siinä ideassa ei ole mitään hyvää.Nothing about that idea is good.
"Rocket Fuel". Pidän yksinkertaisesta ideasta.Rocket fuel, and I like the simplicity of the idea.
- "Kiitos ideasta", kuvituksena hehkulamppu."P.S. Thanks for the idea." With a picture of the light bulb next to it.
- Ainakin tuosta ideasta on apua.At least your idea is doing more than Julia's to help.
- Alan pitää tästä ideasta.I'm beginning to like this idea.
- Ei, ei, en oikein välitä tuosta ideasta.No no, l don't care much for that idea.
- Että käytit rahani tyhmään ideaan? Ei.That you blew all of my money on a very stupid idea?
- Hän tarvitsee aikaa tottua ideaan.He just needs a little time to get used to the idea.
- Ne pelottelevat yksin olemisella, - mutta samaan aikaan ei saisi tyytyä muuhun kuin täydelliseen romantiikan ideaan, - ihan kuin sitä todella olisi olemassa.I mean, they make you afraid of being alone but at the same time tell you not to settle for anything less than the perfect romantic ideal, like that actually exists anywhere in the real world.
- Uskon sinuun ja tähän ideaan.But I also believe in this idea.
-Ei! Pyysin tuomareita - luottamaan Louis'n ideaan, ja he luottivat. Nyt se luottamus - on vaarantanut heidän ja koko organisaation maineen!I asked those judges to trust me with this idea of Louis, and they did, and now the trust that they've placed in me has put their reputation in jeopardy, the reputation of this entire body!
Aioin aloittaa Johnin idealla:For the record, I'm gonna be starting with John's idea.
Heitä on yritetty kannustaa idealla, joka on peräisin japanilaisesta peliohjelmasta.They've tried stimulating them with an idea they got from a Japanese game show.
Hoitelin kuitteja, ja Rick yllätti minut hienolla idealla ruokalistaan. - Sitä sanotaan...I was doing receipts, and Rick surprised me with this great idea for the menu.
Hyvällä idealla saat aikaan ihmeitä.With one good idea anything can happen.
Isä, haluaisin leikitellä muutamalla idealla.Now, Dad, there are a few ideas... I'd like to kick around with you.
- Ei kuulosta hyvältä idealta.I don't think this sounds like a good idea.
- Joo, kuulostaa hyvältä idealta.– Yeah, that sounds like a great idea.
- Kuin myös hyvältä idealta.- It sounds like a good idea, too.
- Kuulostaa hyvältä idealta.- Sounds like a good idea. - Really?
- Kuulostaa hyvälle idealle.- It sounds like a good idea.
- Malja hyvälle idealle.Well, here's to another great idea.
50 dollaria parhaalle idealle.Best idea gets 50 bucks.
Ei niinkään kauan sitten, tiedemiehet nauroivat idealle magneettisesta vetovoimasta.Not so long ago, scientists laughed at the idea of magnetic attraction.
Hän on lämmennyt idealle edullisesta autosta.Not to mention he's really warmed to the idea of serving a low-end market.
- Dylan McCleenin rahoilla. - Se oli ideana.Dylan Mclain's money that's the idea.
- En pidä hyvänä ideana.Okay, Jack, look, I know that you're the new head of the compensation committee, but I don't think that's a good idea.
- En pidä sitä hyvänä ideana.- No. Vanja, I don't think that's a good idea.
- Hei, mikä on ideana?- Hey, what's the idea?
- Hyvä on, mutta en edelleenkään pidä tätä hyvänä ideana.- All right, but I still don't think it's a good idea.
- Ei tiennyt sitä juristinsa ideaksi.He agreed to it. But what he didn't know was is that it was his own lawyer who came up with the idea.
- Hän sanoisi sitä huonoksi ideaksi.'Cause he'll just say it's a bad idea. You know why?
- Hän väitti sitä Maryannin ideaksi.Says it was Maryann's idea.
-Sanoisit sitä huonoksi ideaksi.Because I figured you'd tell me it was a bad idea.
Barry väittää tätä sinun ideaksi.Because Barry's gonna say it was all your idea anyway. He's a liar!
"Aikamatkaava seksipommi vierailee nörtin luona." Ei ollenkaan huono idea.- I have not. "Time-traveling hottie visits time-travel fan." It's not a bad idea.
"Eastwickin ämmät" on kamala idea."Bitches of Eastwick" is a terrible idea.
"Ei ole kovin hyvä olo, enkä tiedä, onko idea järin hyvä.""I'm not feeling so well and I don't know if it's a good idea."
"Ei" eli "tosi mielenkiintoinen idea, puhutaan ennen kuin hylätään se"?Okay, so you mean "no" as in, "Gee, Chandler, what an interesting idea. Let's discuss it before we reject it completely."
"Hei, tuo on hieno idea."Hey, that's a neat idea.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

idis
idea
ihra
fat
ilma
air
ilta
evening
inka
an inca
urea
urea

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

idätys
germination
ideaali
an ideal
iberiankeisarikotka
thing
iäisyys
as a religious term
idäntä
sprouting
hyydyke
sorbet
ignorointi
ignoring
ientulehdus
gingivitis
idiotia
idiocy
ihailijaposti
fan mail

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'idea':

None found.
Learning languages?