Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Atomi noun declension

Finnish
56 examples

Conjugation of atomi

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
atomit
atoms
atomit
atoms
atomien
(of) atoms
atomeita
(part of) atoms
atomeissa
(in) atoms
atomeista
(out of) atoms
atomeihin
(into) atoms
atomeilla
(at) atoms
atomeilta
(from) atoms
atomeille
(onto) atoms
atomeina
(as) atoms
atomeiksi
(into) atoms
atomein
(with) atoms
atomeitta
(without) atoms
atomeineen
(together with) atoms
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
atomi
atom
atomi
atom
atomin
atom
atomin
(of) atom
atomia
(part of) atom
atomissa
(in) atom
atomista
(out of) atom
atomiin
(into) atom
atomilla
(at) atom
atomilta
(from) atom
atomille
(onto) atom
atomina
(as) atom
atomiksi
(into) atom
atomitta
(without) atom

Examples of atomi

Example in FinnishTranslation in English
"Ne atomit matkasivat ajan halki ja loivat meidät, - jotta saisimme olla yhdessä ja tehdä toisistamme kokonaisia.""I like to think those atoms traveled "14 billion years through time and space to create us, so that we could be together and make each other whole."
Alkuaineista, jotka menettävät elektroneja, tulee positiivisia ioneita, - jotka ovat pienempiä kuin muut atomit samassa alkuaineessa.Elements that lose electrons become positive ions which are smaller than other atoms of the same element.
Alkuräjähdyksessä - maailmankaikkeuden atomit törmäsivät yhteen - pieneksi pisteeksi, joka räjähti.When the big bang happened, all the atoms in the universe, they were all smashed together into one little dot that exploded outward.
Energia hajottaa atomit repien kirjaimellisesti todellisuuden rakennetta.The energy disperses the atoms, Literally tearing the very fabric of reality itself.
Fuusio tapahtuu, kun atomit törmäävät suurilla nopeuksilla ja - ne kirjaimellisesti yhdistyvät.Fusion occurs when atoms are smashed together in a high rate of speed and literally fused.
- Kuka kertoi hänen työskentelevän atomien kanssa?Who told youthat he works with atoms? Fargo.
40 vuotta sitten loin aineen, joka muuttaa atomien etäisyyttä.I learned how to change the distance between atoms, that's what powers the suit, that's why it works.
Ainoastaan vedyn atomien pyörimissuunta...The proper rotation of hydrogen atoms alone--
Astuttuani yhtiön johtoon aloin tutkia hiukkasta, - joka muuttelee atomien etäisyyttä kasvattaen tiheyttä ja voimaa.I immediately started researching a particle that could change the distance between atoms while increasing density and strength. Why this revolutionary idea remained buried beneath the dust and cobwebs of Hank's research, I couldn't tell you.
Fargon mukaan hän työskentelee atomien kanssa ja uskon Bajanian olevan todellinen uhka.Well, fargo said he'sworking with atoms, and I just think this guy babajanian could be a reallyserious threat.
- Menenkin tästä halkaisemaan atomeita.-Excuse me, I have to split some atoms.
- Mutta sehän halkaisisi miljoonia atomeita.But that would split millions of atoms.
Sandra sanoi, että on laskettu enemmän mahdollisia go-pelin lopputuloksia kuin atomeita on universumissa.Sandra said it has been calculated there more Possible go games In the all-atoms in the universe.
Toiset ovat ikuisia ja muuttavat niitä atomeita, joihin ne yhtyvät.I mean, some are eternal and able to change the nature of those atoms they join.
Tunnetko puun jokaisen atomin vetävän toisia atomeita, - ja kaikkien muiden maailman atomeiden vetävän niitä?Can you feel every atom of the tree pulling on every other atom, and all the other atoms in the world pulling on those atoms?
- Et tiedä atomeista.You don't know anything about atoms or molecules.
Auringonsäde koostuu monista atomeista.A ray of sunlight is made up many atoms.
Etana koostuu soluista, molekyyleistä ja atomeista.The snail itself is composed of cells, molecules, atoms.
Hän sanoi, että kaikki koostuvat monista atomeista.He said to me that everyone is made out of many... atomos... a-atoms?
Jopa Coca Cola -automaatti tai tupakantumppi kadulla - on tehty atomeista, jotka tulivat tähden keskuksesta.Even a Coke machine or a cigarette butt in the street in buffalo is made out of atoms that came from a star.
Fotoni ei voi päästä ulos ilman, että se törmäilee yhä uudelleen, - ja jää kiinni atomeihin ja vapautuu uudelleen. Näin voi käydä miljoonia kertoja.A foton can't escape without interacting over and over and over again, getting absorbed by atoms and readmitted and it can be absorbed and readmitted milions of times.
Käytän omaisuuden atomeihin, ja täytyy leikata kuluja.I'm spending a fortune on atoms, and we have to cut costs.
Nuoren universumin tarvitsi jäähtyä, jotta elektronit saattoivat hidastua ja kiinnittyä uusiin atomeihin.The young universe has to cool down enough for the electrons to slow down and stick to new atoms.
Salama muutti aivokemiaasi ja voit käyttää sähkömagneettista voimaa esineiden atomeihin.Everything is and the only thing holding these atoms together is an ionic electrical attraction.
Se sisältää kaiken supernovien syntymisestä atomeihin.It includes everything, from Creation to supernovas, to atoms...
Vety-, helium- ja litium -atomeilta kesti kauan aikaa muodostua universumissa.It took a long time for all of the hydrogen, helium, and lithium atoms in the universe to form.
Kaikki häviää atomeina taivaalle.You know, go back in the sky, all your atoms and stuff. That's what I think.
Leiju atomeina ilmassa.You can float as atoms in the air.
"Tuhon tyynyni tuhoaa sinut atomeiksi."My Whoopee Cushion of Doom will blast you to atoms!
Dylan haluaa pilkkoa meidät atomeiksi ja lähettää mustan aukon kautta?So, dylan wants to dice us into atoms And send us through a black hole.
Jossain mielessä, materia, josta kehomme muodostuu, on keskittynyttä energiaa, tiivistynyttä energiaa... energiaa joka on tiivistynyt atomeiksi josta universumimme muodostuu.In some sense, matter, which makes up our body, is concentrated energy, condensed energy... energy that has condensed into the atoms that make up our universe.
Kun aurinko nousee, Nook räjähtää atomeiksi.When the sun rises, Nook will explode into atoms. Now that I get.
Luovuta nämä karkulaiset välittömästi tai räjäytämme valtakuntasi atomeiksi.Surrender the fugitives at once. - - Or the Imperial Fleet will blast your kingdom to atoms.
- No, jotkin luvut kertovat atomin...Well, some of the numbers indicate that on an atomic...
- Olemme atomin lapsia, rakas.We are the children of the atom, my love.
- Olet jo halkaissut atomin?You've already split the atom?
...ehjälle atomin rakenteelle......fundamental integrity of the atomic substructure...
Ajattelin juuri juoda jääteetä, ja sitten - halkaista atomin. Sen ehtii kyllä.No, I was just going to have some iced tea, and then split the atom, but that can wait.
- Meissä on yhtä monta atomia - kuin taivaalla on tähtiä.As many atoms in each of us As there are stars in the sky.
- Tajuathan, että mikä tahansa atomia korkeampi tai painavampi esitetään samalla tavalla kuin PlutoniumYou see, anything with a high enough atomic weight will present in the same way as plutonium.
Alkuräjähdys oli niin suunnaton, että se synnytti atomia pienemälle alueelle kaiken sen massan sekä kaiken energian jotka universumin 400 miljardia galaksia pitää sisällään.The Big Bang was so immense that it brought into existence all of the mass and all of the energy contained in all of the 400 billion galaxies we see in our universe in a region smaller than the size of a single atom.
En voi nähdä atomia pienempiä hiukkasia, mutta joka tapauksessa, ne ovat olemassa.I can't see subatomic particles, but nevertheless, they're there.
Jos kaikki olemassa oleva - galaksien taivaankappaleista aina sinuun ja minuun - oli yhtä atomia pienempi, mistä kaikki massa ja materia tuli?If everything there is, from all the heavenly bodies, in all the galaxy's still expanding universe, To you and me was one smaller than this single atom, where did all this mass and matter come from?
Ei paljon poikkea atomista.Not unlike an atom.
Jos kahdesta atomista tulee...And, if these two atoms become...
Jos lämmität kaasua tarpeeksi. elektronit putoavat atomista ja leijailevat " sopassa".If you heat a gas to high enough temperatures electrons fall off the atoms and float around in the soup.
Koska jo se tosiasia että tarkkailet häntä, - muuttaa hänen atomista olotilaansa.Because the very fact that you observe her alters her atomic state. How about that?
Universumi on atomista galaksiin jatkuvassa muutostilassa.The universe. From atom to galaxy, is in a perpetual state of flux.
Elektrodit vapautetaan... joka vaikuttaa atomiin...Electrodes discharge... which makes an impact with the atom...
Kurkotan atomiin ja laitan sen ketjuuni.And I reach out and I grab a carbon atom... and I put it on my chain, right?
Ajattelen, - että prosessi hoidetaan atomi atomilta ja uudelleen rakennetaan.I'm thinking that process of being taken apart atom by atom and reassembled--
"'paljastettiin kotitekoinen atomi-pommi..."'unveiled a homemade atomic bomb...
"On helpompi hajottaa atomi kuin ennakkoluulo", sanoi Einstein."It's easier to split an atom "than a prejudice." According to Einstein.
"Varautunut atomi." Ioni.Uh, "Charged atom." "Ion."
- Minulla ei ole ongelmaa atomi-holokaustista. Niin sitä pitää.I don't have a problem with an atomic holocaust.
- Yksi atomi riitti posauttamaan vanhan ukon vajan.That one atom was enough to blow the old man's shed apart.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aromi
aroma
atari
professional and habitual criminal
biomi
biome
boomi
thing
bromi
bromine
doomi
dome
kromi
chromium
luomi
mole
puomi
barrier
suomi
thing
tuomi
bird cherry
zoomi
zoom

Similar but longer

anatomi
anatomist

Random

atolli
atoll
atomiaika
thing
astrologi
astrologist
askeesi
asceticism
ateismi
atheism
astmaatikko
an asthmatic person
attribuutio
attribution
attentaatti
assault
asketismi
asceticism
atomikausi
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'atom':

None found.