Alue noun declension

Finnish
95 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
alueet
areas
alueet
areas
alueiden
(of) areas
alueita
(part of) areas
alueissa
(in) areas
alueista
(out of) areas
alueisiin
(into) areas
alueilla
(at) areas
alueilta
(from) areas
alueille
(onto) areas
alueina
(as) areas
alueiksi
(into) areas
aluein
(with) areas
alueitta
(without) areas
alueineen
(together with) areas
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
alue
area
alue
area
alueen
area
alueen
(of) area
aluetta
(part of) area
alueessa
(in) area
alueesta
(out of) area
alueeseen
(into) area
alueella
(at) area
alueelta
(from) area
alueelle
(onto) area
alueena
(as) area
alueeksi
(into) area
alueetta
(without) area

Examples of alue

Example in FinnishTranslation in English
- "Vaara-alueet on evakuoitava."Section 86A: "Evacuate all civilians from disaster areas."
- 200. Ovatko kaikki alueet mukana?Are all the areas covered?
- Ne alueet on porattu.Those areas, they've been drilled.
- Selvitä se. Tarkistakaa alueet 4 ja 8.Find the source terminal and check public areas four and eight.
- Sen uuden louhoksenko? Käymme läpi alueet, joihin hanke voi vaikuttaa.We're looking at the proposed site and the areas likely to be affected.
"Varjostettujen alueiden summa 'D:n' ehdoilla 'D' on samanarvoinen kuin A, 'D:n neliöt kertaa piin summa jaettuna miinus neljällä 'D' jaettuna kahdella."The sum of the areas of the shaded regions in terms of 'D' is equal to A, 'D' squared times the sum of pi divided by four minus 'D' divided by two.
- Aivan, - matalatuloisten alueiden pikaruokalat äänestettiin kieltoon viime marraskuussa.That's because of the vote last November to ban fast food in low-income areas.
Ajattelin, että voisimme käyttää sitä aluksen vahingoittuneiden alueiden tutkimiseen.Well, I figure maybe we can use it To check out the damaged areas of the ship. - That's good.
Hän tekee mikstuuran. Se imeytyy näiden arpeutuneiden alueiden läpi. Se tehdään pari kertaa, ja potilas pidetään rauhoitettuna.He'll make up a mixture that will be absorbed through these scarred areas, and then a couple of applications, keep the patient sedated, you're laughing.
Kortit kulkevat vartioitujen alueiden halki ilman tarkkailua.These get in and out of restricted areas without any scrutiny.
- Afrikassa on alueita, joissa ei ole raportoitu Reidenin toiminnasta.There are some areas in Africa where there's no reported Reiden activity.
- Gatesin seuraajat saavat leikkiä kissaa ja hiirtä Googlen kanssa. Microsoftin ja Googlen välillä on kilpailua. On alueita, joilla me olemme vahvoja.There are areas where we're strong, where frankly they have not made a dent and there's areas where they're strong, where frankly we have nary made a dent and so the question is, will the competition continue, the answer to that is certainly yes, on both sides.
- Joitakin alueita Pariisissa kannattaa välttää, olen kirjoittanut ne ylös.Certain areas in Paris you should avoid. I've written them down.
- Malloy on haukannut itselleen alueita ympäri kaupunkia.Malloy's been eating up areas all over town.
- Miehesi ovat varanneet alueita, - jotka ovat selvästi suunniteltu tieteelliseen tutkimukseen.Your people have occupied areas clearly designated as science research labs.
Skitsofrenia näkyy näissä alueissa mutta tämä iskee äkkiä ja rajusti.ln any schizophrenic... these areas would be affected... but in someone with Whelan's... they're hit hard, and they're hitfast.
- Olemme jo sulkeneet pois useimmat näistä alueista.But we've ruled out most of those areas already.
- Osassa alueista on paljon asukkaita.Some of those reserves are in densely populated areas.
Energian kallistuessa tuollaisista alueista tulee - vähemmän haluttuja paikkoja asua.and as energy becomes much more expensive, you'll see that those areas become less desirable places to live.
Hän ja monet muut köyhät Flintistä - matkustivat joka päivä 130 kilometriä Arbor Hillsiin, yhdelle maan rikkaimista alueista.She, and many others from Flint who were poor, would make the 80-mile round-trip journey every day, from Flint to Auburn Hills, in Oakland County, one of the wealthiest areas in the country.
Ilman metsästäjiä emme olisi puhdistaneet puolta alueista.Without the hunters, we wouldn't have cleared half the areas.
- Voin kohdistaa sen tiettyihin alueisiin - Ja saada verisuonesi laajentumaan ja supistumaan.- I can target certain areas and make the vessels expand and contract.
-Tiettyihin alueisiin keskittyminen voi parantaa hoitojen tehoa.( Laughter echoing ) What did you say? Studies have shown that concentration on targeted areas can play a supportive role in healing treatments.
Antakaa minun asettaa vartijat joihinkin aluksen arempiin alueisiin.I don't think they need to have the run of the ship. At least allow me to post guards in some of the sensitive areas of the ship.
CCTV-monitorimme näyttävät, että kaupunki on jakautunut selkeisiin ja sateisiin alueisiin.On our cctv monitors, the city is divided into clear and rainy areas.
Haaste on siis ilmaista - mitä yhteiskunta yleensä tukahduttaa - keskittymällä alueisiin, jotka - tekopyhyyden, pelon ja tietämättömyyden takia - on usein torjuttu - ja jotka kuitenkin muodostavat elintärkeän osan todellista elämää.The quest, that is, to express what society normally represses, by focusing in areas that, due to hypocrisy, fear and ignorance, are often excluded and that yet constitute a vital part of the real life.
"Hankaumia tai rakkoja voi esiintyä eri alueilla, - esimerkiksi jaloissa, kainaloissa ja jopa nännien alueella.""Chafing or blisters can occur in a number of areas, including the feet, armpits, or even the nipples.
"New Yorkissa Juanitan ja lasten kanssa tajusin, että vaikka liittomme toimi joillain tasoilla, se oli hajoamassa muilla tärkeillä alueilla.""Back in New York, with Juanita and the children, I became aware that our marriage, while working on some levels, was falling apart in other fundamental areas."
"Suosittelemme käyttämään rasvaa ärtyneillä alueilla."Try using some petroleum jelly on the affected areas."
"on lupa liikkua etelävaltioissa, vallatuilla alueilla" -"is authorized to travel freely in all territories of the states, occupied areas"
- Alihankkijasi käyvät sodan repimillä alueilla - ja hyödyntävät heikkoja yhteisöjä teeskentelemällä rokottavansa heitä, - vaikka ruiskuttavatkin kokeellisia lääkkeitä heidän lapsiinsa.Your subcontractors visit areas torn by civil war and exploit vulnerable communities by pretending to vaccinate them while pumping experimental drugs into their children!
"Pysykää poissa suljetuilta laduilta ja alueilta.""Keep off closed trails and out of closed areas."
40.000 ihmistä on evakuoitu julistetuilta alueilta.Forty thousand people have been evacuated in the declared areas.
Antakaa anteeksi kun pyydän tätä, Teidän Korkeutenne. Puolisonne pitää pysyä poissa palatsin julkisilta alueilta.Forgive me for saying this, Your Majesty the Empress must be kept out of all the common areas in the fort.
Enimmäkseen syrjäisiltä alueilta.Existing mainly in outlying areas.
Entä ympäröiviltä alueilta?What about surrounding areas?
"Neiti Bless pelasti herra Jansenin - virtsaten meduusan polttamille alueille:Miss Charlotte Bless of Mobile, Alabama" apparently saved Mr. Jansen's life by urinating over the areas of his body where he was attacked.
"Ota kaksi Turkia ja käytä herkille alueille...""Take two Turks as needed, apply to sensitive areas..."
"Se, joka jättää teurasjätteitä, lantaa, roskaa tai likaa, - yleisille alueille, - muille kuin niille osoitetuille kaatopaikoille, - saa vähintäänkin 1 dollarin ja korkeintaan 3 dollarin sakot.(AW clears throat) "Any person who causes offal, manure, rubbish or filth to be discharged in the common areas of the camp except in the areas designated the camp dump, shall be subject to a fine of not less than $1 or more than $3,
- Harmaille alueille on pääsy kielletty.- Gray areas are offlimits. - Yeah, y eah, y eah.
- Vapaaehtoisjoukot toimittavat rokotetta alueille, jotka on eristetty. - Jakeluyritykset alkoivat toden teolla huhtikuun 10. päivänä...Volunteer forces are delivering the vaccine to areas that have been cordoned off.
En halua tehdä oloasi kiusalliseksi. Kysyn vain. Hiukset kasvavat erillisinä alueina.I don't mean to make you uncomfortable, I'm just asking... because there are, like, a couple of separate areas.
Jokaisen kolmen punaisen alueen viereiset alueet pidetään uhka-alueina.All adjacent areas to the three main red zones are considered to be in imminent danger.
Viranomaiset pitävät niitä punaisina alueina. Ja pitävät näitä alueita saastuneina myrkkytuhkasta, - joka kulkeutuu savun mukana tulipaloista.These three to eight-mile areas, the authorities are considering the red zones, and consider these areas contaminated by the toxic ash, which travels in the smoke from the fire.
Kutsumme niitä alueiksi.- Well, we call them areas.
Nuorisojengialueita kutsutaan "vapaa tuli" - alueiksi.The gang-controlled areas have become known as... free-fire zones.
"Asevoimat ovat julistaneet tämän alueen ― suljetuksi sotilastoimialueeksi.""The military has declared this area a Closed Military Zone."
"Me muistutamme, - että yksi ainoa vetypommi voi tuhota alueen - satojen kilometrien säteellä."We remind rebuilding -that one hydrogen bomb could devastate an area with a radius of hundreds of kilometers.
"ja käyvät niillä koko alueen läpi."- And this heavy duty equipment to try to look into the ground all around these areas?"
- Cactus on alueen ainoa kaupunki.The only town in the area is Cactus, Michael. The call had to go there.
- Ei mitään, tutkin koko alueen, se on puhdas.Nothing. I swept the entire area, and it's clean.
"USA saa varastoida sotatarvikkeita, - puolustaa aluetta ja niin edelleen."USA may storing materiel -and defend the area etcetera.
- Agentit Loebin talolla. He tarkkailevat aluetta, niinhän?The agents at Loeb's house, they're surveilling the area, right?
- Ehkä heillä oli alus lähellä aluetta.You don't know that they didn't have a ship in the general area.
- Ei. Se on elämän kiellettyä aluetta.There are black and white areas in life, Bill,
- Eikö meidän pitäisi - vaikkapa tutkia aluetta?Shouldn't we be -- I don't know -- investigating the area?
Ainoassa alueessa, jossa morsiusneidon hieno- tunteisuutta vaaditaan eniten, on mukana puku...But the one area where a bridesmaid's tact is most required involves the dress...
Hänessä tai alueessa ei ole mitään yli-inhimillistä.There's nothing superhuman about him or the area.
Latasin myös viimeiset sääennusteet - ja voimme nähdä muut merkit realistisesti, painealueet jokaisessa laajassa alueessa.And you see I've assigned realistic pressure areas to each of the global zones.
- Onko alueesta karttaa?Have a map of the area?
-Ei vielä. Heillä on kartta vaikutuksen alla olevasta alueesta.Not yet, but they've got a plume map of the current affected areas.
-Ne ovat lähinnä vain kuvia alueesta.They're mostly just pictures of the area.
-Sain kuvaa alueesta.I've got an image of the area around the finish line.
68 prosentin todennäköisyydellä joku muista löytyy joltakin näistä kolmesta alueesta.There is a 68% chance that someone who crossed the border with Jane Doe number one can be found in one of these three areas.
- Aloitetaan kielellä. Laitetaan kaksi sormea alueeseen ja yksi sormi toiseen alueeseen.- You start with the tongue put two fingers in her area and have another finger work the other area.
- Mihin alueeseen?- What areas are we talking about?
- Onko heillä yhteyksiä alueeseen?See if any of them have any connections to the area.
Ehkä haluatte keskittyä vain tiettyyn alueeseen.Now, maybe you want to focus on one certain area...
Ei ole ollut aikaa tutkia sitä osa-alueeseen.There hasn't been opportunity for research in that area.
"2072 neliökilometriä puita Tunguskan alueella Siperiassa..."Eight hundred square miles of trees in the Tunguska area of Siberia.
"21 alueella 4"."21 area 4".
"Hankaumia tai rakkoja voi esiintyä eri alueilla, - esimerkiksi jaloissa, kainaloissa ja jopa nännien alueella.""Chafing or blisters can occur in a number of areas, including the feet, armpits, or even the nipples.
"Millä Espanjan alueella sataa vuosittain eniten?"Okay. "What area of the Spanish countryside receives the highest annual rainfall?"
"Nelijalkainen sudenkaltainen hirviö liikkui Auvergnen ja Etelä-Dordognen alueella Ranskassa vuosien 1764 ja 1767 välillä."A quadruped wolf-like monster, "prowling the Auvergne and South Dordogne areas of France "during the year 1764 to 1767.
"Kääntämällä koneen, kapteeni Whitaker pysäytti alenemisen - ja salli koneen tasoittua - sallien liitää kone pois asutulta alueelta - ja mahdollisti pakkolaskun suorittamisen tyhjälle pellolle.""By inverting the plane, Captain Whitaker arrested the descent, and allowed the aircraft to level off, enabling him to glide the aircraft away from any populated areas, and allowing him to execute a forced landing in an open field.
- Battery Parkin alueelta?- Battery Park area. - Yeah.
- Ei tältä alueelta.- Not of this area.
- Et voi poistua alueelta.- Sir, you can't leave this area.
- Haluan teidät sitten alueelta pois mahdollisimman nopeasti.And then i want you out of the area as fast as you can.
"Sivele vahingoittuneelle alueelle." Miksei näitä kirjoiteta englanniksi?"Apply to affected area." Why can't theywrite these things in English?
"Tiistai-iltana myöhäisen puolue- kokouksen jälkeen päätin lähteä rentouttavalle ajelulle King's Crossin alueelle."On Tuesday night, following a late meeting at party headquarters, "l decided to go for a relaxing drive through the King's Cross area.
- Ehkä pitäisi mennä tälle alueelle tänne.Maybe we should go in this area here. All right. That works.
- Ei koptereita alueelle.No choppers in the area.Nothing to tip fayed off.
- Ei tälle alueelle.Not to this area.
En pitänyt sitä rankkana alueena.I didn't think it was a rough area.
Keulakymppi toimii turva-alueena.Ten-forward is a designated shelter area.
Kutsun tätä harmaaksi alueeksi.I'm calling this a "gray area".
Kutsutaan tätä raja-alueeksi. - Ei.We can call this one a gray area.
Sitä aluetta ei jätetä turva-alueeksi.None ofthat area will be called a safety zone!
Tämä määritellään vaara-alueeksi.We designate this area the hot zone.
"Pohjoisen Euroopan yllä on matalapaineen alue 16.12. alkaen.""A low-pressure area over northern Europe, starting December 16th.
"Veren pakkautumisen alue supistelee voimakkaasti - toistuvassa kaavassa orgasmin ilmenemisen aikana.""This localized area of... bulbar vasocongestion contracts strongly in a recurring pattern during the orgasmic expression."
- Ai, suljetaan vain alue.Just shut down that area and-- Oh,just shut the area down.
- Anteeksi, sir. Kielletty alue.Sorry sir, this area is prohibited .
- Anteeksi, tämä alue on varattu.Sorry. This area's saved.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aate
an ideology
aave
phantom
ahde
hillside
aihe
topic
aine
matter
akne
acne
alba
an alb
alfa
alpha
alho
dell
alko
bottle shop
alku
beginning
alli
thing
almu
alms
alpi
thing
aluke
primer

Similar but longer

aluke
primer

Random

alttoviulukonsertto
viola concerto
aluehallintovirasto
regional state administrative agency
altitudi
altitude
altistus
exposure
alppimänty
mountain pine
alttosaksofoni
alto saxophone
amalgaamipaikka
amalgam filling
alumiinioksidi
aluminum oxide
allyylipropyylidisulfidi
allyl propyl disulfide
aluslakana
bottom sheet

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'area':

None found.
Learning languages?