Vakava noun declension

Finnish
108 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
vakava
serious
vakava
serious
vakavan
serious
vakavan
(of) serious
vakavaa
(part of) serious
vakavassa
(in) serious
vakavasta
(out of) serious
vakavaan
(into) serious
vakavalla
(at) serious
vakavalta
(from) serious
vakavalle
(onto) serious
vakavana
(as) serious
vakavaksi
(into) serious
vakavatta
(without) serious
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
vakavat
serious
vakavat
serious
vakavien
(of) serious
vakavia
(part of) serious
vakavissa
(in) serious
vakavista
(out of) serious
vakaviin
(into) serious
vakavilla
(at) serious
vakavilta
(from) serious
vakaville
(onto) serious
vakavina
(as) serious
vakaviksi
(into) serious
vakavin
(with) serious
vakavitta
(without) serious
vakavine
(together with) serious

Examples of vakava

Example in FinnishTranslation in English
"Ei muita vakavan onnettomuuden jälkiä - paitsi ruhje oikeassa suupielessä."'No other serious injury, except disfiguring bruise on mouth.'
"Niin vakavan kiistan syntyessä" - "ettei muuhun ratkaisuun päästä..."1 1 9: "Of disputes arising between members of such serious nature... that avail themselves of no other solution..."
"Olin kosimassa sinua, mutta sain vakavan päävamman"."Hi, I was about I was going to propose marriage to you, but I've got a serious head injury.
- Aika vakavan näköisiä.- Yeah. These guys look pretty serious.
- Haluan vain vakavan vastauksen.All I want is a serious answer.
"...mutta ei koskaan näin vakavaa tilannetta, tai epidemiaa - kuin mitä olemme todistaneet tänään.But never a situation or epidemic quite as serious as... as the one we witnessed today.
"Eikä tämä ole vakavaa."- Total control and it's not that serious. - Yeah.
"Hyvä Ted, Robin on täydellinen sinulle, mutta hän ei halua vakavaa suhdetta."Dear Ted, Robin is the perfect girl for you but she doesn't want to be in a serious relationship.
"Jos joku pohtii sen tekotapaa, on se erittäin vakavaa."When one discusses how they will do it, then it is very, very serious.
"Se ei ole vakavaa," hän sanoo."Nothing serious," he says.
"Mutta eikö vakavassa leikissä ole valoa?""But isn't the light in others too?" - "In the serious game, I mean.
- Halusin vain tietää, - oletteko vakavassa suhteessa juuri nyt.- I just want to know if you're in a serious relationship right now.
- Hän on vakavassa vaarassa.- Ma'am. Your nephew is in serious danger.
- Lopeta, hän on vakavassa tilassa.Stop it. He's in serious condition.
- Me olemme vakavassa rutistuksessa tässä John.- We're in a serious crunch here John.
- En voi ajatellakaan mistään näin vakavasta.In fact, I can't ever think of one this serious.
- Miten vakavasta?How serious?
- Puhutaan vakavasta asiasta.But while we're here, can we shed some light on something that is serious like, say,
Carla, puhut vakavasta rikoksesta.Carla, you're talking about a really serious crime.
Debra toipuu vakavasta vammasta.No, Debra's recovering from a serious injury.
- He ovat liian nuoria vakavaan suhteeseen.They're too young to be in a serious relationship.
- Mentiin vakavaan aiheeseen.-Now we're serious.
-Epäilin sitä aluksi, mutta myönnän - että vaikea psoriasis ja lymfooma viittaavat vakavaan taudinkuvaan.I was skeptical, but I admit. - that his severe psoriasis and lymphoma suggest a serious illness.
-Mahdollisia syitä on monia, hoidettavasta vakavaan.Well, it could be a variety of things, some treatable, others more serious.
Ainoa selitys on, että hän saa hoitoa vakavaan sairauteen.The only logical explanation is that he's receiving outpatient treatment for a serious medical problem.
Hallitus lähestyi minua vakavalla tilanteella.The government came to me with a serious situation.
He esittelevät naurettavia ideoita vakavalla naamalla.Sick, twisted, cruel-- And what they do is they like to take absurd ideas, and they present these ideas in all seriousness.
Joskus sanot hullulta kuulostavia asioita todella vakavalla äänensävyllä.Sometimes you say things that sound crazy in a really, totally serious tone of voice.
Kuinka nuoret voivat vitsailla niin vakavalla asialla?I can't believe any of my kids would make a joke about something that serious.
Mitä tarkoitat vakavalla?No. -What do you mean by serious?
- Ei kuulosta kovin vakavalta.- Doesn't sound serious.
- Ei, tämä näyttää aika vakavalta.- No, this looks really serious.
- Eivät ole vielä, - mutta minusta tuo näyttää pirun vakavalta.No, not yet. But from where I'm standing, it looks pretty damn serious.
- En tiedä, mutta se kuulosti vakavalta.What are you talking about? I don't know, but it sounded pretty serious.
- En, mutta tunnut vakavalta.No. You seem very serious.
On kuitenkin ironista, että paranoian ja pelon tyyssijasta- tulee koti uudelle vakavalle elämälleni.Still I think it's ironic that this monument for paranoia and fear should now become home for my new serious life. When are you gonna start writing your book?
Pettymyksen tuonut komedia Naikkonen Äijä Päätyi harkitsemattomasti vakavalle dramaattiselle alueelle.The disappointing buddy comedy Chitlin' the Dude was followed by an ill-advised venture into serious dramatic territory.
- Minua pidetään karkeana kun olen vakava ja vakavana, kun olen karkea.People think I'm being vulgar when I'm being serious... and they think I'm being serious when I'm being vulgar.
- Minähän olen vakavana.I'm being serious, Kyle!
- Pysykää vakavana.- I hope you plan on taking the rest of this mission more seriously.
- Sitäkö pidät tässä vakavana?Is that the only thing you're seriously taking away from this conversation?
-Hän sanoi munaa. Hyvä vitsi, mutta pitää olla vakavana.That's a good joke, we have to be serious.
- Eli homma muuttuu vakavaksi.- Oh, okay. This is gonna get serious, then.
- Et kai heittäydy vakavaksi nyt?- Oh, man. You ain't gonna get serious while we're in here chilling?
- Et kai ole ryhtynyt vakavaksi? .We've gone from frivolous to serious, have we?
- Hän menee vakavaksi.Whoa, he's getting serious.
- Jos tilanne käy liian vakavaksi.When things get too serious or stray too far from what l can talk about.
- Ilmeet ovat aika vakavat.- They seem to me very seriously.
- Minulla on vakavat suunnitelmat olla tekemättä mitään.I have serious plans to do nothing.
- Sillä oli vakavat seuraukset.- There's some serious repercussions.
-Tällä voi olla vakavat seuraukset.This information could have serious implications.
Haluan lähettää viestin, että jos hän tulee lähelleni, sillä on vakavat seuraukset.I want word to get out that if you come at me, there will be serious consequences.
Ellei heidän isänsäkin ollut sukurutsauslapsi, vakavien komplikaatioiden riski on pieni.Unless their dad was also the product of an incestuous union the chances of serious complications are minimal.
Meillä on vakavien rikosten yksikkö - mutta te tulette johtamaan "tappajayksikköä."We have a division for the most serious crimes but... we put you in charge of the "Killer Department".
Miellyttävä lisä vakavien rikoksien tiimiin.Very pleasant addition to the serious crimes family.
Mitä sitten teitte näiden vakavien huolenaiheiden suhteen?What did you do, then, about these serious concerns?
Muistathan että olemme tekemisissä vakavien asioiden kanssa.We have serious business here, Hastings. Let us not lose sight of this. Oh.
"Peek Freanit ovat vakavia pipareita.""Peek Freans are a very serious cookie."
"Sairastatteko vakavia sairauksia?""Do you have any serious medical conditions?"
- "Meillä on vakavia ongelmia." "Vaikeuksia..."My friends, there have been serious problems... difficulties, constraints...
- Edessä on vakavia haasteita.Look, looking ahead here we got some serious challenges:
- Ei vakavia seurauksia?- No serious complications?
- Jos olet väärässä, olet vakavissa ongelmissa.- lf you're wrong, - you're in serious trouble.
- Niin tehdään vakavissa suhteissa.That's what you do in a serious relationship.
Hän käy South Coast Junior Collegea - ja kalastaa hummereita ja kalaa ravintolaamme - eikä hän ole koskaan ollut vakavissa vaikeuksissa.He goes to South Coast Junior College, he dives for the lobster and fish we serve in the restaurant, and he has never been in any serious trouble.
Jos et ole vakavissa kanssani, meistä, minun täytyy tietää.If you aren't serious about me, about us,
Minä... ajatelkaa jos se on suuri erehdys... josta ei olla kiinnostuneita... sodassa... politiikassa... alueellisissa vaihdoissa ja valtauksissa kaikissa niin vakavissa asioissa... joiden puolesta miehet ovat valmiita kuolemaan.I... suppose it's a big mistake... not to be interested... in war... in politics... in territorial exchanges and occupations. in all that serious things.. that men are willing to die for .
"Luettelo vakavista loukkauksista:"Serious...serious injury list"?
"Pojat eivät pidä liian vakavista tytöistä."It says here that boys don't like girls who are too serious.
- Hyvin vakavista asioista.- A very serious matter.
- Kiitos. - Miten - sinut voi ottaa vakavasti jos et kirjoita vakavista asioista?- Why do you even expect to be taken seriously if you're not writing about serious things?
- Mitä teihin tulee - aikomuksienne osoituksena- ennen kuin puhumme vakavista järjestelyistä- odotan sinun ansaitsevan tuhat guineaa vuodessa.- And as for you, as a token of your intent and before we can discuss any serious arrangements, I would expect you to earn 1,000 guineas a year.
"Minulla on kunnia viitata vakaviin vaatimuksiin, joita hävittäjälennostolle on esitetty"Sir, I have the honor to refer to the very serious calls... "which have recently been made upon fighter command...
- Voit joutua vakaviin ongelmiin.- You can get into serious trouble.
Alfonso, lapsilla ei ole asiaa vakaviin neuvotteluihin.Alfonso, serious discussions are no place for children.
He ovat opiskelijoita. ― En pysty vastaamaan vakaviin kysymyksiin.It's students, you'll walk it. I can't answer serious questions... No-one wants you to!
Herra. Crawford. Olet vastaamassa joihinkin vakaviin syytöksiin täällä.Uh, Mr. Crawford, uh... you're facing some very serious charges here.
En ole ollut vakavilla treffeillä kahteen vuoteen.Not really, man. I haven't had a serious date in, like, two years.
Uskoakseni ne ovat osa kaavaa, joka reagoi välinpitämättömyyteen vakavilla seurauksilla tulevaisuuden elämässä planeetalla.I think they're part of a pattern, which if ignored, could have serious consequences to the future of Iife on this planet.
Ja vakavilta kriitikoilta.Anf from the serious... Critics.
Näytätte vakavilta.You look awfully serious.
Onneksi vältyttiin vakavilta loukkaantumisilta.Luckily, no serious injuries.
Sain tämän teknologian hyvin vakavilta ihmisiltä, - eivätkä he halua paljastua.The people who gave me this technology... They are very serious, And they do not want to be revealed.
vakavilta ongelmilta.Without having serious problems.
- Vakava rangaistus vakaville ihmisille.It's serious discipline for serious people.
Elämän naurettavalle spektaakkelille, vakaville ihmisille - jotka suhtautuvat itseensä pompöösisti ja liioittelevat omaa tärkeyttään.At the whole ridiculous spectacle of Iife, at people being so serious... taking themselves pompousIy, exaggerating their own importance.
Kaikki paikat on varattu... vakaville teatteriopiskelijoille.All the spots are filled by... serious theater students.
Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi- mies joka on tuttu kaikille vakaville audioharrastajille.I am very happy to welcome a name familiar to all serious music enthusiasts.
Aikanani olin epäilemättä pohdiskellut sitä tyhjentävästi - ja miettinyt myös sitä totuutta, että vammat ja vajavaisuudet - ovat yleinen naurunaihe, vaikka pysyvätkin kantajalleen - perin vakavina vikoina.I'd probably considered it from most of its various angles, including the one that certain injuries or imperfections are a subject of merriment while remaining quite serious for the person possessing them.
He lupasivat toisilleen hyvin vakavina että he olisivat ystäviä ikuisesti.And they made this very serious promise to each other, to be best friends forever. I think it was a kind of bond against...
Miksi olette niin vakavina?Why the serious face?
Miksi olette noin vakavina?Why are you men so serious?
Minun ongelmiani ei pidetä vakavina.Nobody ever thinks my problems are serious.
Aika ryhtyä vakaviksi.Okay, girls, it's time to get serious.
Amerikkalaiset eivät uskoneet, että näillä nyrkkeilijöillä olisi riittävästi henkistä ja emotionaalista kapasiteettia tulla vakaviksi ottelijoiksi saatikka mestareiksi.And, in fact, from the prizefighters in America's point of view, they didn't believe they had the mental and emotional makeup to become really serious fighters, much less champions.
Asiat ovat muuttumassa vakaviksi.Things are getting serious.
Ja jos asiat menevät vakaviksi, suojautukaa.And if things get serious, use protection.
Kerro, mitkä muut ovat luokiteltu vakaviksi rikoksiksi täälläpäin?Tell me, what else is considered a serious offence around here?
- Ei vakavin nauhoitus studiossamme.It's not the most serious music we've recorded at this studio.
Afrikassa vakavin asia on keskipäivän aurinko.In Africa, the most serious matter is always the noonday sun.
Harkittu murha on vakavin rikos- tuomioistuissa kuultavista syytöksistä.Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts.
Heillä alkaa olla vakavasti otettavia pelaajia, mutta vakavin uhka on keskushyökkääjä Megget.They're starting to get some serious players. But their biggest threat? A running back.
Hänen veljensä tuomio on mitä vakavin.The sentence on his brother is a serious thing.
"Miksi olet noin vakava, poika?""Why so serious?"
"Miksi olet noin vakava?""Why so serious?"
"Ole nyt vakava", sinä pyydät "Naurat lauluja ja laulat vitsejä"Be serious now, you order me you laugh songs and sing in glee
"Olet vakava.You're so serious.
"Rakkaus on vakava tunne."Well, that's a... that's a serious emotion."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

mukava
nice
sekava
confused

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vakaa
steady
vakavamielinen
some
vaitelias
silent
upea
great
vaaleatukkainen
some
vaakasuora
horizontal
valoton
lightless
vammainen
disabled
vaisu
silent
valtamerentakainen
transoceanic

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'serious':

None found.
Learning languages?