Ulkomaalainen noun declension

Finnish
90 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
ulkomaalainen
foreign
ulkomaalainen
foreign
ulkomaalaisen
foreign
ulkomaalaisen
(of) foreign
ulkomaalaista
(part of) foreign
ulkomaalaisessa
(in) foreign
ulkomaalaisesta
(out of) foreign
ulkomaalaiseen
(into) foreign
ulkomaalaisella
(at) foreign
ulkomaalaiselta
(from) foreign
ulkomaalaiselle
(onto) foreign
ulkomaalaisena
(as) foreign
ulkomaalaiseksi
(into) foreign
ulkomaalaisetta
(without) foreign
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
ulkomaalaiset
foreign
ulkomaalaiset
foreign
ulkomaalaisten
(of) foreign
ulkomaalaisia
(part of) foreign
ulkomaalaisissa
(in) foreign
ulkomaalaisista
(out of) foreign
ulkomaalaisiin
(into) foreign
ulkomaalaisilla
(at) foreign
ulkomaalaisilta
(from) foreign
ulkomaalaisille
(onto) foreign
ulkomaalaisina
(as) foreign
ulkomaalaisiksi
(into) foreign
ulkomaalaisin
(with) foreign
ulkomaalaisitta
(without) foreign
ulkomaalaisine
(together with) foreign

Examples of ulkomaalainen

Example in FinnishTranslation in English
"Kaani kuunteli alhaisen ulkomaalaisen valhetta ja antoi tämän mennä.""Khan was lied to by a lowly foreigner and gave that liar his leave."
"Sen siitä sain, kun valitsin ulkomaalaisen sisarenne... sijasta.""It serves me right for choosing a foreigner over your... sister."
- Erään ulkomaalaisen hengiltä.There's a foreigner I want you to kill.
- Jos hankin sinulle passin, - palaatko perheen pariin täältä ulkomaalaisen huomasta?If I get you a passport, will you return to the family and wipe out this obligation to the foreigner?
- Portsari sanoi etsivälle, - että se tyyppi on ulkomaalaisen diplomaatin poika.- The bouncer told Detective Sawyer the guy was the son of some foreign diplomat.
"Poliisi epäilee ulkomaalaista."! "The police think it may be a foreigner."
- Mekin ammuimme aika monta ulkomaalaista.- We shot a lot of foreigners too.
- Melisandre on ulkomaalainen - joka saarnaa ulkomaalaista uskontoaan.She's a foreigner preaching her foreign religion.
- Olen silti yllättynyt, että olet nähnyt monta ulkomaalaista.Still, I'm surprised you've seen so many foreigners.
- Tarkoitatko ulkomaalaista?- You mean, like, foreign?
Haava on samanlainen syvyydeltään ja kulmaltaan - kuin ulkomaalaisessa, jonka Ghovat tappoi.The knife wound matches the blade width and angle of penetration on our foreign national killed by ghovat.
Aloitetaan ulkomaalaisesta vieraastamme.But we'll start with our foreign guest - welcome!
Loput ovat pahasta ulkomaalaisesta, joka tuhoaa maan uusilla laeilla.The rest is about the evil foreigner, who's destroying the country.
Luulen, että hän pitäisi enemmän nuoresta, ulkomaalaisesta, ei-kirjasto tyypistä.I think he's more into the young, foreign, non-librarian type.
On kyse kahdesta Lhasaan tulleesta ulkomaalaisesta.It's about two foreigners who came to Lhasa.
Sen näkee hienosta antiikista ja ulkomaalaisesta autosta.You are. I can tell by these fancy antiques and that foreign car.
- Oletko koskaan ollut raportoimattomassa yhteydessä ulkomaalaiseen tiedusteluun? - Mitä?- Have you ever had an unreported contact with a foreign intelligence operative?
En tiedä paljoa näistä vampyyri tarinoista, - mutta ihmiset täällä vaikuttavat ottaneen jo oman kannan - tähän ulkomaalaiseen tohtori Chagasiin.People say he was a vampire or something like that I mean, people around here have an apprehension Against these foreigners, as Dr. Chagas.
Mikään kirjeessä ei viittaa ulkomaalaiseen kirjoittajaan.These letters give no indication that the writer is a foreigner.
Niillä oli vanhentumispäivä, ne olivat voimassa typerään ulkomaalaiseen elokuvateatteriin.They had an expiration date and were only good at the stupid foreign movie theater.
Suhtautukaa häneen kuin ulkomaalaiseen vaihto-oppilaaseen.Think of her as a foreign exchange student.
Eivätkö kaikki ulkomaalaiset puhu ulkomaalaisella korostuksella?Don't all foreign strangers have to have foreign accents?
Kyselee muinaisella, ulkomaalaisella äänellään:Asking in that... ancient foreign voice of hers...
Yritin katsoa sisälle, jolloin joku avasi oven ja osoitti pistoolilla - huutaen ulkomaalaisella korostuksella panttivankien tappamisesta.I tried to take a look inside and one of the gunmen opens the door, sticks a.357 in my face, screaming in some foreign accent about killing hostages.
- En tiedä. Kuulosti ulkomaalaiselta.Sounded foreign.
- Hän kuulostaa ulkomaalaiselta.She sounds foreign to me.
- Kuulostaa ulkomaalaiselta.- Sounds like a foreigner.
- Se kuulostaa niin ulkomaalaiselta.Sounds so foreign. Really?
-Tai "ulkomaalaiselta"."Foreigner", I suppose. It could have been "foreigner". - Foreigner?
- Laivueesi vaarantaminen, - salaisen tiedon välittäminen ulkomaalaiselle hallitukselle, lämpötunnisteita, - virheellisen tiedon antamista komentavalle upseerillesi - sekä luvasta murhata yhden omista piloteistasi.- Endangering your squadron transmitting secure information to a foreign government, heat signatures giving false intel to your commanding officer and authorizing the assassination of one of your own pilots.
Ajatella miten ihmiset voisivat edes harkita maanviljelijöiden ja karjankasvattajien - maiden takavarikointia ja heidän kotiensa viemistä luovuttaakseen ne - ulkomaalaiselle yhtiölle Espanjaan, jota johti Don Carlton, - pahamaineinen sosialisti, ja he saisivat tie- maksut teksasilaisesta maasta 50 vuoden ajan.To think that people would even think of confiscating land of farmers - and ranchers, and taking their homes away from them, to turn it over - to a foreign company in Spain which was controlled by Don Carlton, - the notorious socialist, and they get the tolls on Texas land for 50 years.
Ala-asteella piti kirjoittaa joko ulkomaalaiselle tai vangille.Hmm. Back in fifth grade, you either had to write to a foreigner or a prisoner.
Amerikkalaiset eivät enää luovuta titteliä ulkomaalaiselle.The Americans will not display the title to steal. by a foreigner
Et ole mitään velkaa sille ulkomaalaiselle.# You don't owe anything to this man. # # He is a foreigner. #
- Mistä sinä ulkomaalaisena tiedät?-What do you know? You're a foreigner.
Ajattelin usein häntä ulkomaalaisena.I often thought of him as a foreigner.
He uskovat, että ulkomaalaisena miehenne on itse paholainen?They believe because your husband is a foreigner, he's a devil himself?
Ja vielä tärkeämpää, näettekö te, ulkomaalaisena, minut tässä valossa?More importantly, do you, as a foreigner, see me in this light?
Silla aikaan kun se pyöri ympäri maailmaa, - eräs asia, joka ei palannut kummittelemaan, mutta huvitti, - oli se kameramies, joka myi sen alunperin Raylle. Hän piti Rayta ulkomaalaisena ja myyminen hänelle merkitsisi, ettei hän kuulisi siitä enää koskaan.But as it rolled out around the world, one of the things that...didn't come back to haunt us but was quite entertaining was that the cameraman who'd sold it to Ray, he had a view that Ray was a foreigner and that selling it to him was the last he'd ever hear of it.
Ei lainkaan hassumpi ulkomaalaiseksi.Not at all bad for a foreign woman.
Jos täällä ei syö lihaa, luullaan ulkomaalaiseksi...If you don't eat meat, people would look at you like some foreigner. Oh, sorry.
TV4:n uutisille on paljastettu että Maria Lövgren ehti tunnistaa tappajan ulkomaalaiseksi.... Sources close to the investigation have revealed to TV4 News that Maria Lovgren is believed to have identified her killer as foreign just moments before she died...
- Erikoisia nuo ulkomaalaiset autot.Extraordinary, those foreign cars.
- Pirun ulkomaalaiset.- More bloody foreigners.
Ainahan sanotaan, että ulkomaalaiset vievät työpaikkamme.I always hear about them foreigners stealing American jobs.
Ainakin yritän herättää Jumalan maan henkiin säilyttäen sen linnakkeena, jota ulkomaalaiset eivät ole pilanneet.At least I'm trying to restore God's country, preserving it as the last bastion that hasn't been overrun by foreigners.
Amerikkalaiset ja ulkomaalaiset yhdessä pitämässä hauskaa.Americans and foreigners sitting around having fun together.
- Kyllä, ja ulkomaalaisten typyjen iskemistä.That and scoring hot foreign babes. Great.
- Luuletko ulkomaalaisten agenttien olevan alusvaatteidesi perässä?You think agents of a foreign government would be after your underwear ?
- Siellä näytetään ulkomaalaisten elokuvien trailereita.- They show previews for foreign movies.
- Tiedätte varmasti rajoituksista - tiettyjen ulkomaalaisten ruokien ja juomien maahantuonnissa.I'm sure you're aware there are restrictions On the import of certain foreign foods and spirits.
- Ympäri maailmaa, hän sanoi - mutta taisi ulkomaalaisten tapaan liioitella hieman.Telegrams... Where to? All over the world he said, but that was probably a bit of foreign exaggeration.
"Ei ulkomaalaisia Tiibetiin."- No foreigners allowed in Tlbet.
- Huollan vain ulkomaalaisia autoja.I onlywork on foreign cars.
- Kyllä. Iranissa ei ole ulkomaalaisia opettajia.One, there are no more foreign teachers in Iran...
- Ne tuovat mukanaan karmeita ulkomaalaisia ötököitä.The foreigners are bringing over them scary-ass foreign bugs, man.
- Olemme nuoria ja kauniita ulkomaalaisia ja haluaisimme ryypyn. - Minne olette matkalla?We are young attractive in a land foreign and we would like a drink.
Mutta käskin pysyä ulkomaalaisissa ostajissa.But I told him to stick with the foreign buyers.
- Et ole kertonut kaikkea - mutta jotenkin tiedän - että yhdestä niistä ulkomaalaisista tulee olemaan harmia.Now, look, you haven't told me anything, but somehow I know that you and one of them foreigners is gonna have some trouble.
- Et siis pidä ulkomaalaisista?-So you don't like foreigners, do you?
- Kertooko tämä ulkomaalaisista morsiamista?Is this film a foreign brides film?
- Lehdissä on kerrottu ulkomaalaisista, - jotka varastavat täältä lapsia ja myyvät heidän elimiään.Tabloids have been writing stories about foreigners... coming here to steal kids to sell their organs for transplants.
- Myös ulkomaalaisista.And she likes french cinema. And foreign films.
-Älä retkahda ulkomaalaisiin Downey.- Don't fall for foreign girls, Downey.
72 prosenttia pidätyksistäsi on kohdistunut ulkomaalaisiin.72 % of your arrests are people of foreign extraction.
Asukkaita on vähän. Eivät luota ulkomaalaisiin.In fact, the few peasants who live there don't trust foreigners.
Hän on ollut kolme kuukautta yhteydessä huonomaineisiin ulkomaalaisiin.It's come to our attention that over the past three months Mr Vaughn has been in contact with a number of unapproved foreign operatives.
Jos jokainen ulkomaalaisiin suurella varauksella suhtautuva on rasisti, - niin syyllisiähän tässä ollaan.But if being highly suspicious of all foreigners makes you a racist, then, yeah, I mean, sure, lock me up and throw away the key.
Hän vakuutti minut siitä ettei kaikilla ulkomaalaisilla ole sarviaHe convinced me that not all foreigners have horns.
Hänen henkeään uhattiin useilla kotisivuilla sekä ruotsalaisilla että ulkomaalaisilla.Threats had been made to his life on websites, Swedish as well as foreign.
Koska ulkomaalaisilla laivoilla on reittejä, jotka menevät Venäjän lähetystöön Kapulyan satamassa, - tästä voi muodostua diplomaattinen kysymys.Since there are foreign ship routes that go to the Russian embassy in the recently opened port of the Kapulya Sea, this can turn into a diplomatic issue.
Leikimme ulkomaalaisilla.- We're playing with foreigners.
- Kielletty ulkomaalaisilta.- It's illegal for foreigners.
Heiltä ja muilta ulkomaalaisilta on evätty poistuminen Irakista."These families, Iike other foreign nationals, have been denied exit visas from Iraq.
Suvussa ei ole ikinä kerjätty ulkomaalaisilta.Our clan has never begged of foreigners.
Tämä loppuu näyttämällä, miten heidän johtajansa saivat käskynsä ulkomaalaisilta, sionisteilta ja lännen juutalaisilta.We can end this, but we must show them how their leaders have been receiving orders from foreigners, Zionists and Jews in the West.
Yhtä vaikeapääsyinen kuin Mekka - ja yhtä houkutteleva, koska se on suljettu ulkomaalaisilta.It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it ls closed to all foreigners.
-Kurssi järjestetään ulkomaalaisille.-CalTech offers that for foreign students.
Aloitin ulkomaalaisille suunnatut ranskalaisen keittotaidon kurssit.Actually, I'm one of the first to organize internships where I introduced a foreign clientele to "French Cuisine".
Annoitko valokuvasi ulkomaalaisille?Did you give your pictures to foreigners?
Hän järjestää sivutöikseen brittipasseja ulkomaalaisille.Does a nice side-line in punting British passports to foreigners.
Ja sitten vaadit - vastasuorituksen, mitä kutsutaan "ehdollisuudeksi" tai "hyväksi hallinnoksi" - mikä tarkoittaa, että he joutuvat myymään heidän resurssinsa - mukaan lukien sosiaalipalveluita, palveluyhtiöitä, joskus koulusysteemejä - vankilasysteemejä - vakuutussysteemejä ulkomaalaisille yrityksille.And you demand... this "quid pro quo" what you call a conditionality or good governance which means basically, that they got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies.. their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems... to foreign corporations.
Hän pitää tytöistä, joita pitää ulkomaalaisina ja eksoottisina.He likes a girl he thinks is foreign. Exotic, you know?
Me sanoimme... Sinä sanoit että juu- talaiset karkotettiin ulkomaalaisina. Että voimme syrjiä heitä, mutta emme vainota.We said... you said that the Jews are a foreign body that one must expel, that one can discriminate them but not to persecute them.
Älkää käykö ulkomaalaisiksi.Oh, don't go getting all foreign on me.
- Arvasin, ulkomaalainen.I knew he was a foreigner.
- Ei kai Seb ole ulkomaalainen?- Hey, Seb ain't foreign, is he? - No.
- En usko niin. Koska hän on ulkomaalainen, hän palaa kaupunkiin.Because he's a foreigner, he'll come back to the city.
- Entä se ulkomaalainen?- What about the foreign guy?
- Eräs ulkomaalainen maksaa, saadakseen Belgian kansalaisuuden.- A foreigner who pays to be Belgian

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ulkolainen
foreign
ulkomainen
foreign
tyrmäävä
stunning
uhanalainen
endangered
tyypillinen
typical
turhanaikainen
some
ukrainalainen
some
ultramariini
ultramarine
uppoamaton
unsinkable
unaarinen
unary

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'foreign':

None found.
Learning languages?