Ulkomainen noun declension

Finnish
73 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
ulkomainen
foreign
ulkomainen
foreign
ulkomaisen
foreign
ulkomaisen
(of) foreign
ulkomaista
(part of) foreign
ulkomaisessa
(in) foreign
ulkomaisesta
(out of) foreign
ulkomaiseen
(into) foreign
ulkomaisella
(at) foreign
ulkomaiselta
(from) foreign
ulkomaiselle
(onto) foreign
ulkomaisena
(as) foreign
ulkomaiseksi
(into) foreign
ulkomaisetta
(without) foreign
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
ulkomaiset
foreign
ulkomaiset
foreign
ulkomaisten
(of) foreign
ulkomaisia
(part of) foreign
ulkomaisissa
(in) foreign
ulkomaisista
(out of) foreign
ulkomaisiin
(into) foreign
ulkomaisilla
(at) foreign
ulkomaisilta
(from) foreign
ulkomaisille
(onto) foreign
ulkomaisina
(as) foreign
ulkomaisiksi
(into) foreign
ulkomaisin
(with) foreign
ulkomaisitta
(without) foreign
ulkomaisine
(together with) foreign

Examples of ulkomainen

Example in FinnishTranslation in English
He luulevat sen ulkomaisen vaihto-oppilaan olevan ilotyttö minun sijastani.They think the real foreign exchange student is the working girl instead of me.
Heillä oli sana valloittajan kärsimyksille, - joka tulee kotiin ulkomaisen sairauden kanssa.They had a... they had a word for the suffering of the conqueror who comes home with a foreign sickness.
Hän on kasvanut ulkomaisen isänsä ja hänen perheensä parissa.So he grew up abroad with his foreign father and family.
Kertokaa poliitikoille, että yhteistuumin - poistamme ulkomaisen öljyn tarpeen.So call your Senators, call your representatives, and let them know that, together, we are helping to make this country independent of foreign oil.
Kun he näkevät ulkomaisen auton, he työntävät aasin tielle.When they see a foreigner in a car, they push a donkey onto the road.
- En. Omasi näyttää vain ulkomaista aerobicia.Cos yours is stuck on foreign aerobics?
- Mitä ulkomaista kieltä he puhuvat?What foreign tongue are they speaking?
- Puhutaanko koti- vai ulkomaista?- We talkin' foreign or domestic?
Aiemmin Karibian helmi -nimellä tunnettu Haiti ei enää pysty ruokkimaan väestöään - ilman ulkomaista apua.Once the "pearl of the Caribbean", Haiti can no longer feed its population without foreign aid.
Alaisenne sanoivat lehdistölle, - että puheeni oli silkkaa ulkomaista pröystäilyä.Your cabinet told the hindustan free press That my hepanza speech was nothing more Than foreign carpetbagging.
Agenttina tottuu epämukaviin tilanteisiin kuulusteluista ulkomaisessa vankilassa sissitaisteluihin trooppisessa viidakossa tai uimaan 8 kilometriä Miami Beachille puvunhousuissa,As an operative... you get used to being in uncomfortable situations. Whether it's resisting interrogation in a foreign prison... fighting guerrilla forces in a tropical jungle... or swimming five miles to Miami Beach in your suit pants... it's just part of thejob.
Avasin tilin kahdessa ulkomaisessa pankissa,Opening accounts at two foreign banks.
En välitä mistään sairauksista, joita on jossain jumalan hylkäämässä ulkomaisessa maassa.I don't care about some disaster in some godforsaken foreign country.
- Ehkä se on ulkomaisesta...Maybe it's from some foreign...
- En pidäkään ulkomaisesta moskasta.- I don't like the foreign muck anyway.
- Olemme liian riippuvaisia ulkomaisesta öljystä.We have to break our dependence on foreign oil.
Isä ei pidä ulkomaisesta ruoasta.Your father doesn't like foreign food. It's not foreign.
Jos oikeusministeriö löytää pitäviä todisteita ulkomaisesta rahasta--If the DOJ finds any concrete evidence of foreign money...
- Kolme-neljä miestä joilla mahdollinen yhteys ulkomaiseen turvallisuuspalveluun.- Three-four With the possible connection a foreign security service.
Ehkäpä ulkomaiseen öljyyn turvautumisen vähentäminen on typerää.Perhaps lessening our reliance on foreign oil is silly. Hmm?
En luota ulkomaiseen kaljaan.No. I don't trust foreign beer.
Vannon täten valalla hylkääväni kaikki yhteyteni ja lojaaliuteni ulkomaiseen tasavaltaan, valtioon tai kuningaskuntaan.I hereby... declare on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, State or sovereignty...
Varastat tietoja vieraan kanssa ulkomaiselta maaperältä.Invading foreign territory and stealing documents
Ainoa eettinen vaihtoehto ulkomaiselle öljylle.No, no, the only truly ethical alternative to foreign oil, right?
En puhu yhdellekään aateliselle tai ulkomaiselle diplomaatille.I won't talk to a single nobleman or foreign diplomat.
Hän oli vastavakoilun jäsen - ulkomaiselle palvelulle.He was a counterintelligence operative with the foreign service.
Ilmeisesti ulkomaiselle yhtiölle myyminen olikin aivan sopivaa.Apparently, it was OK to sell to a foreign company.
Jopa nimenomaan Marc Emeryn luokse joissakin tapauksissa. - Tämä asettaa Kanadan hankalaan asemaan, sillä he ovat luovuttamassa omaa kansalaistaan ulkomaiselle hallitukselle, Kanadassa tehtyjen toimien takia. Toimista joista häntä ei haluta syyttää kotimaassaan.It puts Canada and our government in a very difficult position, because they've either got to hand over a Canadian citizen to a foreign government for activities that were entirely done in Canada, for which our own government and our own police
Tämä kirja palkittiin Ranskassa ― parhaana ulkomaisena romaanina. Eikä minulla ole edes asuinpaikkaa.This book... won best foreign novel in France... and I don't even have a place to live.
Esittelemme Jamesin uusimman kirjan Oikeaksi todistettu jäljennös- joka on valittu vuoden parhaaksi ulkomaiseksi esseeksi."Certified Copy", that was awarded best foreign essay of the year. Well, that's about it...
"Viranomaisille lupa sulkea ulkomaiset pankkitilit.""Specific powers for freezing foreign bank accounts!"
- Entä ulkomaiset laivueet? - Tsekit?What about the foreign squadrons under training?
- Olette ne ulkomaiset sijoittajat.You're the foreign investors. That's right.
Elsa Gebhardt alias herra Christopher ei onnistunut paremmin kuin muutkaan ulkomaiset vakoilijat.Elsa Gebhardt, alias Mr. Christopher was no more successful than other foreign espionage agents.
En tiennyt, että ohjeet ovat ulkomaiset - ja niissä on vain outoja kuvia.I didn't know the directions were gonna be the foreign kind with weird pictures instead of English.
Ainoa syy on se, että velkanne on 5000 miljardia - ja tuomarit ovat ulkomaisten tilien jäljillä.You're only doing this because you're 5,000 billion in debt and the judges are closing in on your foreign bank accounts.
Al-Jazeeran ja joidenkin ulkomaisten uutistoimistojen mukaan yksi hullu amerikkalainen tappoi heidät kaikki.According to Aljazeera and some foreign news services one crazy American killed them all.
Asuimme Hotelli Luxissa, useiden ulkomaisten kommunistien kanssa.We lived in the Hotel Lux, with lots of foreign Communists.
Ehkei avoimuutta, vapautta eikä rakkautta mutta minun ei ikinä tarvinnut maata ulkomaisten liikemiesten kanssa.Er, not really largesse of heart or freedom or... or love, but I was never contractually obliged to sleep with foreign businessmen.
Kaikki tietävät, että parin vuoden matkustelu - tarkoittaa vain kännäämistä ja ulkomaisten kundien kaatamista.Kate, everybody knows that take a couple years off to travel abroad really just means going and get drunk and hook up with a bunch of foreign dudes.
"kaikkia ulkomaisia hallitsijoita kohtaan -"...to any foreign prince or potentate...
- Katsellut liikaa ulkomaisia elokuvia?Too many foreign movies, maybe?
- Minä rakastan ulkomaisia elokuvia.- I like foreign films.
- Oletko ikinä nähnyt ulkomaisia filmejä?Have you ever seen any of those, you know, those foreign films? Yes, frequently.
... ensimmäinen amerikkalainen kuoli taistelussa - satoja bin Ladenin ulkomaisia taistelijoita vastaan - väliaikaisen vankilan kapinassa Mazar-e-Sharifissa.... first American was killed today in combat... against hundreds of Osama bin Laden foreign fighters... during an uprising at a makeshift prison in Mazar-e-Sharif.
Hän sanoo, että rahat ovat ulkomaisissa pankeissa.Guy tells me he's got all this money in foreign banks.
Joko maailman kuningaskunnissa tai ulkomaisissa planeetoissa.Either in kingdoms on Earth or on foreign planets.
Miksi meidän historialliset reliikkimme ovat näytillä ulkomaisissa museoissa?Why is it that our historical relics are on permanent display in foreign museums?
- Dexter pitää myös kävelyistä rannalla ja ulkomaisista elokuvista. - Sitten meillä on paljon puhuttavaa.Dexter also enjoys long walks on the beach and foreign films.
Hän pitää hissasta ja ulkomaisista leffoista.-She's into history and foreign movies.
Kaikki jutut aseista ja ulkomaisista pankkitileistä...All the things in that report, the arms and all, and the foreign bank accounts,
Keräämme todisteita ulkomaisista yrityksistä ja vedämme ne oikeuteen.We will gather evidence against foreign corporations, (CAMERAS CLICKING}
Meillä ei pidetä ulkomaisista tavoista.And we don't like foreign ways here.
- Hän on hulluna ulkomaisiin elokuviin.He's a nut for foreign cinema.
Ei ole mitään, joka viittaisi ulkomaisiin ryhmiin.I don't buy the foreign cartels angle. No way, sir.
Ei päde ulkomaisiin elokuviin.- ...foreign movies. Oh, no, no, no, no, no. - Yes.
En luota ulkomaisiin valmisteisiin.I mistrust foreign drugs.
Jos presidentti antaa USA: lle John Sessionsin, joukot lähtevät, ― ja hän saa rutkasti tuohta loistoautoihin ja ulkomaisiin aseisiin.If our president gives John Sessions to America, the troops will go away again, and Mr Kubwasana will receive huge splodges of wonga to spend on fast cars and foreign weapons.
-Kuten ulkomaisilla naispainijoilla.So does a lady wrestler with a foreign accent.
Ostettiinko ulkomaisilla varoilla poliittisia palveluksia?Was foreign money traded for political favors?
Voisit tuottaa ohjelmastasi ulkomaisia versioita ulkomaisilla näyttelijöillä.What I'm saying is, you could produce foreign versions of your TV show with actors from other countries.
Lupa poistaa kaksi huumeterroristia ulkomaisilta vesiltä.Sir, this is the authorization for extraction of 2 narco terrorists from foreign waters. Mission name conduit.
Sir, Kiina, Iso-Britannia ja Venäjä - ovat keskeyttäneet lentoliikenteen ja sulkeneet satamat ulkomaisilta laivoilta.Sir, just received word that China, Great Britain and Russia have grounded all air travel and have closed off their ports to foreign ships.
Hallituksen pitäisi määrätä ulkomaisille vaimoille tuontikielto.They go crazy. The government should do something about foreign wives. Like an embargo.
Houkuttelevia veromahdollisuuksia ulkomaisille sijoituksille, - rasittavia rakennuslupahakemuksia ja massiivisia hedgerahaston bonuksia.Attractive tax opportunities for foreign investment restrictive building consent and massive hedge-fund bonuses.
Häntä on syytetty paikallisten aarteiden myymisestä ulkomaisille keräilijöille.He has been accused of selling local treasures to foreign collectors.
Konsernin jatkuvat sijoitukset ja hankinnat viittaavat siihen, - että Leda tähtää yhä enemmän ulkomaisille markkinoille...Thanks to continuous investment and acquisitions, the Rastelli group is now looking with increasing interest at foreign markets.
Kuulemma "tarjoaa palveluksia ulkomaisille liikemiehille".Allegedly providing services for foreign businessmen.
- Eka ulkomainen elokuvasi.Your first foreign film.
- Hän ei ole ulkomainen agentti.- Now, l'd like some answers. - Gardiner's not a foreign agent.
- Mikä ulkomainen taho vihaa häntä?- What foreign power wants Palmer dead?
Autoni on valmistanut ulkomainen yritys mutta yrityksen pääkonttorin sijainti merkitsee yhä vähemmän.My MINI Cooper is made by a foreign company. But where a company's headquartered means less and less in this new global economy.
Autotallissa oli toinenkin asukas. Se oli valtava, ulkomainen auto.There was another occupant in that garage-- an enormous, foreign-built automobile.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ulkolainen
foreign
ulkonainen
external
ulommainen
outer

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ulkomaalainen
foreign
ulkonainen
external
typekäs
nitrogenous
uhmamielinen
defiant
ulkolainen
foreign
tummatukkainen
some
ulotteinen
dimensional
ultramariininsininen
ultramarine
unelias
sleepy
upea
great

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'foreign':

None found.
Learning languages?