Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Sairas noun declension

Finnish
85 examples

Conjugation of sairas

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
sairas
ill
sairas
ill
sairaan
ill
sairaan
(of) ill
sairasta
(part of) ill
sairaassa
(in) ill
sairaasta
(out of) ill
sairaaseen
(into) ill
sairaalla
(at) ill
sairaalta
(from) ill
sairaalle
(onto) ill
sairaana
(as) ill
sairaaksi
(into) ill
sairaatta
(without) ill
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
sairaat
ill
sairaat
ill
sairaiden
(of) ill
sairaita
(part of) ill
sairaissa
(in) ill
sairaista
(out of) ill
sairaisiin
(into) ill
sairailla
(at) ill
sairailta
(from) ill
sairaille
(onto) ill
sairaina
(as) ill
sairaiksi
(into) ill
sairain
(with) ill
sairaitta
(without) ill
sairaine
(together with) ill

Examples of sairas

Example in FinnishTranslation in English
"Eikö pankeilta ollut sairaan nerokasta naamioida roskalainat?"How about this... Wasn't the twisted brilliance of the big banks that they managed to conceal a bunch of subprime mortgages inside a collection of other more legitimate mortgage-backed securities?
"sairaan mielikuvituksen tuotteena" - vaan: "ns. järkevät ihmiset pitävät sosialismia illuusiona"."the product of a sick imagination," but: "the so-called sensible people maintain socialism as an illusion. " - That's too dry.
- He sanoivat tappaa sairaan.They say kill the sick one. Who did he call?
- Henkisesti sairaan haukkuminen on todella hienosti tehty. - Mutta te olitte...Making fun of the mentally ill-- real classy.
- Rituaalin suorittaminenko teki Isä Jacobista sairaan?Performing a ritual made Father Jacob ill?
- Ei pidä uskoa sairasta miestä.What did you listen to me for? I'm a man with an illness.
- Saatteko te jotain sairasta jännitystä minun piinaamisestani?Do you people get some sort of sick thrill out of tormenting me.
-Älä sano noin. Se on sairasta.Mom, will you stop saying that, It's screwed up
Ei ole hyvä tappaa sairasta miestä.Not good to kill sick man.
Ei siksi etteikö olisi ollut tilaisuutta - vaan koska olen joutunut hoitamaan sairasta äitiäni.Not for lack of opportunity, but because God sent my mother an illness and I had to be her nurse.
- Seuraavat kuukaudet tulevat olemaan - kivuliaimmat sairaassa ja surkeassa elämässäsi.These next few months will be the most excruciatingly painful time of your sick and miserable life.
- Marcus, älä puhu pahaa sairaasta ihmisestä. Hän on tuossa täysin omasta syystään.Marcus, please, you shouldn't speak ill of the ill.
- Puhut nyt vakavasti sairaasta ihmisestä.'Ey, 'ey, he's seriously ill, dude.
Ettekö sinä ja mr Bananas välitä sairaasta pojasta?Will you and Mr Bananas not at all on the kid?
Mitä parista sairaasta ja lehmistä, kun on miljardit kyseessä.What's a few sick people and some dead cows when there's billions at stake, right?
Olemme oppineet erottamaan aidon Lucyn sairaasta Lucysta.And we've learned over the years to separate the real Lucy from who Lucy is when she's ill.
Uskot yhä sairaaseen teoriaasi.You still have your twisted theories about me, - don't you?
Minua pelotti kaikki ne nuoret. Beatles-mania jatkui vielä, - mutta vähän sairaalla tavalla.I was really afraid, because I could see all these spotty youths and they were... still an undercurrent of Beatlemania, but from a, kind of, twisted angle.
Pelätessään, että kaupunki täyttää pääni sairaalla kunnioituksella koulutukseen, vanhempani muuttivat... rauhalliselle maatilalle!Worried that city life was filling my head with an unhealthy respect for education, my parents moved us to... A peaceful farm!
Varjo sairaalla tarkoituksella.A shadow with ill intent.
- Et sinä kovin sairaalta näytä.- You don't look so sick. - Did you bump into Williams? - Funny!
- Näytät sairaalta ja olet laiha.In what way? You look so ill, and you've got so terribly thin.
- Näytät sairaalta.- You look ill.
- Sinä todella näytät sairaalta.- You really look ill.
Et näytä sairaalta.You don't look ill.
- Ole kiltti sairaalle.- Be nice. I've been ill.
-Onko tämä oikea paikka sairaalle? -Puhutte kieltäni.You think this is the proper place to treat his illness?
Hän ei voinut kertoa sairaalle äidille.[ Sheba ] His father had been hitting him. - He didn't want to tell his mum because she was ill.
Sanoin sen olevan varsin sairaalle isoäidilleni.I told her, "It's for my grandmother; she's quite ill,"
Yksi torpparimme tarvitsee lääkettä sairaalle tyttärelleen.One of our tenants needs medicine. His daughter's very ill.
"Heti apua, yhteydet eivät toimi." "Kaksi miehistön jäsentä sairaana. Lähettäkää lääkintämiehiä."Said it was urgent, comms were down, two crew members critically ill, full paramedic team requested.
"Poika, jonka kanssa aina riitelit, on vakavasti sairaana. ""The boy you always quarreled with is seriously ill."
- Ei. Danziger on yhä sairaana, mutta älkää olko huolissanne.No, I mean, uh, Danziger is still sick, and he can't travel.
- Hän ei voinut uskoa sinun ilmaantuvan - ilmeisen sairaana ja hänestä tuollainen omistautuneisuus ansaitsee toisen mahdollisuuden.She couldn't believe that you showed up, given your obvious illness, and she thinks that that kind of dedication deserves a second chance.
- Hän oli sairaana ja kuumeessa.He had a fever, he was ill.
- Hän alkoi tulla hyvin sairaaksi.- He began to feel ill, very ill.
- Hän tunsi itsensä sairaaksi ja tuli kotiin.- He felt ill and came home.
- Hän voi tulla melko sairaaksi.He could get quite ill.
- Kutsun häntä henkisesti sairaaksi.I call him mentally ill.
- Kuulehan, Arkkikansleri tulee hyvin pian oikein sairaaksi.- Look, The Arch Chancellor is going to have been very ill, quite soon.
Antakaa vankkurit, niin pelastan sairaat.Give me those wagons and I will save the sick.
Estämällä laitteen valmistumisen hän tappaa sairaat.- What? He wants to kill the people infected with the Life Force. Murdering Joe before he finishes the device
Herra Phillips, nämä voivat parantaa sairaat, herättää kuolleet ja saada tytöt puhumaan ohi suunsa.Well, Mr Phillips, these hands can heal the sick, raise the dead, and make girls talk right out of their head.
Hän parantaa kaikki sairaatHe heals everyone who is ill.
Hän tappoi sairaat ja haavoittuneet.He killed the sick, he shot the wounded.
"Vakavasti sairaiden lukumäärä on huomiota herättävä."The number of seriously ill are startling.
Aamiainen on sairaiden suojelija.Breakfast of terminally-ill champions.
Ajattelin, että kaikkien sairaiden joukosta kukaan ei huomaisi.I thought, with all the ill people, no one would notice.
En anna teidän sairaiden kuvitelmienne tuhota Madelinen elämää!You! I will not let your sickened fancies destroy Madeline's life!
Hän ei saa keuhkovaivaisena tulla tänne sairaiden keskelle.He can't come here while everyone's ill. He has a weak chest, we mustn't take the risk.
"Lähes kaikki lapset ovat sairaita."Nearly all the children are ill.
- Asger, ovatko koirasi sairaita?- Why? - Are your dogs ill?
- Auttakaa sairaita.You and Sam help the ill into the beds. I'll meet you back here in an hour.
- Eikö hänestä tule lääkäriä? - Hän pystyy parantamaan sairaita.So, not a doctor... well, he will be able to heal the sick.
- Eiväthän he tiedä olevansa sairaita.Well, they never know they're ill, do they?
Ennen kuin muuttui itsetuhoiseksi, Finn puhui yhdelle niistä sairaista.It's unbelievable. Just before Finn turned suicidal, I saw him talking to one of them terminally ill people.
Entä lopullisesti sairaista isäpuolista?What about terminally ill stepfathers?
Esimerkiksi heidän sairauksistaan tai sairaista lapsistaan.Like, uh, their own illness or - no thanks - a sick child.
Hän kyseli sairaista ja tyynystä.He's asking about the sick or a pillow, I don't...
Hänellä on vahva tahto, ja hän huolehtii Lontoossa sairaista.She's a woman of strong will, and as such, she's currently in London... tending to the poor bastards dying of the pestilence.
-En. Minä en tuhlaa lääkettäni muihin kuin sairaisiin.l will not cast away my physic but on those that are sick.
Tekniikkaa käytetään ympäri galaksia parantumattomasti sairaisiin.These are techniques used throughout the galaxy for terminal illness.
Huolimatta siitä, että sairailla ja kuolevilla syyskuun 11. sankareilla - ei ole varaa sähköön eikä lääkkeisiin, ja moni menettää kotinsa sen takia.Now, never mind the sick and dying first responders,9/11's heroes, who can't even pay their light bill, let alone their medical bills, and a lot of whom are ending up homeless because of it.
Lääkekannabiksen laillistaneiden osavaltioiden kansalaisten mielestä - lääkekannabiksen kieltäminen ei ole vain epätavallista tai julmaa: on mielipuolista - kieltää sairailta ihmisiltä lääke, joka auttaa heitä.Medicinal cannabis laillistaneiden state public opinion - medical marijuana prohibition is not only cruel or unusual: it is insane - deny sick people medicine to help them.
- Vie sairaille ruoka mukanasi.Those who're ill, Take the food to them.
Hoivakoti sopii kroonisesti sairaille.Hospice is a philosophy of care for those faced with a life-limiting illness.
Kun annat lääkkeen sairaille ja näet sen toimivan, - tiedät kumpi veli todella välittää kansasta.And when you give the cure to the ailing and you see that it works, you will know which brother truly cares for the people.
Meillä on myötätuntoa sairaille vain koska meillä on säännöt.We can afford compassion for the ill only because we have rules.
Toivon siivet ―hankkeeni eteen. Tarjoamme ilmaisia lentoja sairaille lapsille.Basically, it's free flights for very ill children.
"He vaeltavat sairaina ja eksyksissä, niiltä riistetään nimet, sillä nimi on - verbi ja verbi on valheen apuväline""They'll wander lost and ill... and stripped of their name because it is a verb... and verbs are instruments of lying."
Hän antoi meille pistokset, - ja ajoi läpi tuiskun, kun lapsemme olivat sairaina.She gave us our jabs, she... came out in driving blizzards when our children were ill.
Hän oli varma siitä, että oli keksinyt parannuksen psyykkisiin vaivoihin. Parannus ei ollut levinnyt laajemmalle vain siksi, - että ihmisten pitäminen sairaina oli eduksi lääkäreille.He was absolutely convinced that he had the cure for the psychological ills of mankind, and that the only reason that it wasn't being propagated far and wide was that the medical profession had a vested interest in keeping people sick.
Me pelaamme loukkaantuneina ja sairaina.We kill ourselves for you.
Molemmat pelinrakentajat ovat sairaina.With my QB still sick, may have to forfeit the game.
Emme kutsu tällaisia tekeviä ihmisiä henkisesti sairaiksi.We call people like are not mentally ill.
Hän pelasti henkeni eilen, kun yksi niistä ihmisistä - joita sinä luulet sairaiksi, yritti tappaa minut.He saved my life yesterday when one of the people you think is sick tried to kill me.
Kaikki matkustajat, jotka söivät kalaa tulevat pian todella sairaiksi, - seuraavan puolen tunnin sisällä.Those who had fish for dinner will soon become violently ill.
Sinä käytännössä kutsuit ystäviäni henkisesti sairaiksi.Um, you basically called my friends mentally ill.
Tappaakseen torakat, jotka tekevät heidät sairaiksi.Kill the roaches that are making them sick.
Tee tuosta robotista sairain gangsteri näillä tienoin.Turn that robot into the illest gangsta on the block.
"Nyt tiedät, että äitisi on sairas.""By now you know my mom is very ill.
"Teen miehelle, joka on sairas, chili-suklaakakkua - jossa on fariinisokeria, pippuripaprikaa ja cayennepippuria.For the sick man, I will make Chile Chocolate Cake With brown sugar, ancho Chile, and cayenne.
"Tyttäreni on sairas."My daughter is ill.
"Valitettavasti en voi, koska äitini on sairas.""I'm afraid my mum is ill", or something.
- Auttaako hän, kun olet vanha ja sairas?When you're too old to walk to the bathroom, will he be there to help you?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

sairaampi
some
saita
stingy
ruudikas
powerful
romanialainen
some
ruma
ugly
ruosteenruskea
rusty
sangviininen
sanguine
sakeampi
some
ruskeanharmaa
taupe
sallittu
permissible

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'ill':

None found.