Rikostekninen noun declension

Finnish
51 examples

Conjugation of rikostekninen

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
rikostekninen
forensic
rikostekninen
forensic
rikosteknisen
forensic
rikosteknisen
(of) forensic
rikosteknistä
(part of) forensic
rikosteknisessä
(in) forensic
rikosteknisestä
(out of) forensic
rikostekniseen
(into) forensic
rikosteknisellä
(at) forensic
rikostekniseltä
(from) forensic
rikostekniselle
(onto) forensic
rikosteknisenä
(as) forensic
rikostekniseksi
(into) forensic
rikosteknisettä
(without) forensic
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
rikostekniset
forensic
rikostekniset
forensic
rikosteknisten
(of) forensic
rikosteknisiä
(part of) forensic
rikosteknisissä
(in) forensic
rikosteknisistä
(out of) forensic
rikosteknisiin
(into) forensic
rikosteknisillä
(at) forensic
rikosteknisiltä
(from) forensic
rikosteknisille
(onto) forensic
rikosteknisinä
(as) forensic
rikosteknisiksi
(into) forensic
rikosteknisin
(with) forensic
rikosteknisittä
(without) forensic
rikosteknisine
(together with) forensic

Examples of rikostekninen

Example in FinnishTranslation in English
- Koitko rikosteknisen valaistumisen?Now, did you have a forensic epiphany on the recruiter case?
Hommaa rikosteknisen kaverit paikalle.Get me the E.T.A. on that forensic team.
Jos pystyt muistamaan yhdenkin rikosteknisen todisteen... Se auttaisi estämään uudet hyökkäykset.And if there is a single bit of forensic evidence that you can remember it would go a long way in making sure this doesn't happen again, Francis.
Katsotaan onko rikosteknisen kaverit kannoillamme.- Call her. - See if there's a forensic team heading this way.
Lähetän muutaman rikosteknisen kaverin huomenna etsimään kirjaa.Anyhow, i'll send over a couple of forensics guys tomorrow to search his office and locate that diary.
Ampumishuone löytyi - ja sieltä löytyi paljon rikosteknistä todistusaineistoa.They identified the room that the shooting took place in. And so there was a lot of forensic evidence in that room.
Ei DNA:ta, ei rikosteknistä.No DNA, no forensics.
En pyydä sympatiaa, vaan rikosteknistä apua.I'm not asking for sympathy here. I'm asking for forensic teams.
Odottakaa rikosteknistä ryhmää.I'm talking to you! Wait for the forensics team.
Olin utelias näkemään, miten näin uusmedian aikakaudella - lehti voi aloittaa näin menestyksekkäästi, - joten pyysin rikosteknistä tilintarkastajaa katsomaan kirjanpitoa. Taisin aliarvioida sinut, Pascal.I was curious as to how, in this new-media era, a magazine could start out so successfully, so I had a forensic accountant look into the books, and I think I may have underestimated you, Pascal.
- Kuka on rikosteknisessä?- Who's on forensics?
Löysin rikosteknisessä johtolangan.I found a forensics lead.
Sain tilaisuuden auttaa häntä parissa rikosteknisessä asiassa. Taide kiinnosti meitä kumpaakin.I guided him in forensic matters, and we shared an interest in art.
Sarkasmi ei toimi rikosteknisessä tutkimuksessa.Sarcasm does not play well on the forensic platform.
Tällä hetkellä kätenne on rikosteknisessä laboratoriossamme.I know this must be difficult to hear, but currently your hand is in our forensics lab.
Ehdotan, että muutamme täysin tutkivaa painopistettämme - rikosteknisestä psykologiseen, - rikoksesta rikolliseen.""as the other knitting society members listened, "'I propose we fully change our investigative focus "'from forensic to psychological,
Luen edistyneestä rikosteknisestä tutkimuksesta - jonka on kirjoittanut Annemann.Uh,I'm reading advanced forensic science by Annemann.
Olemme saaneet testitulokset rikosteknisestä laboratoriosta.We have a lab report from a forensic lab in Mountain view.
Se on Andersonin rikosteknisestä labrasta.From Anderson's forensic lab.
Hale joutuu odottamaan päiviä saadakseen vipinää rikostekniseen yksikköön.Hale's gonna have to wait days to get San Joaquin to shake loose a forensic unit.
He alkoivat lähettää materiaalia rikostekniseen labraamme Quanticossa.And then they start sending stuff to their forensic lab at Quantico, which is where l was.
Lähetä ne rikostekniseen.Get those over to forensics.
Se on matkalla rikostekniseen tutkimuslaitokseen.She's en route to our forensic processing center.
Soitan rikostekniseen.I'm calling a forensic team.
- Soitin kaverille, että hän kävisi rikosteknisellä laboratoriolla.I went to college with the guy that runs the state forensics lab.
Voitko tutkia sitä rikosteknisellä tietämykselläsi?Do you think you can use your forensic knowhow to do some investigating?
Voin pyytää sinulle kopiot kuvista rikostekniseltä.I can have forensics give you copies of photos.
- Hei Nina, mitä rikostekniselle puolelle kuuluu?- Hey, Nina, how's the forensics lab?
Kyllä, ja toimitti hänen jäännöksensä FBI:n rikostekniselle antropologille.Yeah, and delivered her remains to a forensic anthropologist who works for the FBI.
Hallituksenne on pyytänyt minua toimimaan rikosteknisenä antropologina aina tarvittaessa.I have a standing offer from your government to act as a forensic anthropologist whenever my services are needed.
Koska olet epäillyt kyvykkyyttäni rikosteknisenä antropologina, annan tohtori Edisonin selittää tämän sinulle.Since you have been doubting my judgment as a forensic anthropologist, I'll allow Dr. Edison to explain this to you.
Entä rikostekniset jutut?Yeah, but what about the forensic stuff?
Justin Pricen rikostekniset tulokset tulivat ja veri hänen kengissään vastaa uhrien verta rikospaikalla.So the forensics came back on Justin Price, and the blood on his boots does match the victims at the crime scene.
Kutsun rikostekniset tutkijat.I'll call in an FBI forensics team.
Käsken rikostekniset tutkimaan sen.I'll have forensics run some tests.
Meat Cuten rikostekniset todisteet osoittavat - osoittavat, että siellä oli vähintään toinenkin ampuja.It's just, the forensic evidence at Meat Cute suggests there was at least one other shooter.
- Sarah on rikosteknisten todisteiden parissa.- Sarah's working on the forensics. - Anything new yet?
Kaikkien niiden valtavien teknologisten edistysten jälkeen. DNA-todisteiden ja rikosteknisten tutkimusten, poliisin kasvavan budjetin ja muun sellaisen jälkeen.That's after all the tremendous technological advances you know, DNA evidence all sorts of forensics and, you know, expanding police budgets and that sort of thing.
Ei. Löysimme rikosteknisiä todisteita.No,we got forensic evidence.
Itse asiassa rikosteknisiä todisteita ei ole.In fact... there's no forensic markers at all.
Jos tämä olisi niitä supertieteellisiä rikosteknisiä ohjelmia, - työntämällä elektroneja kalojen aivoihin he näkisivät mitä hyvänsä kalat näkivät.You know, if this was one of those super scientific forensic shows, they'd stick some electrodes in these fishes' brains, get a fish-eye view of whatever they saw.
Kävin koko yön läpi rikosteknisiä raportteja.I have been up all night going over forensic anthropology and entomology reports.
Lainatakseni rikosteknisiä tutkijoita:To quote forensic investigators:
- Lupasin ilmoittaa rikosteknisistä tuloksista.I told you I would inform you once I got the forensics results.
Tarvitsen kopiot etsivien muistiinpanoista, kontaktilistoista todistelistoista, todistajien lausun- noista ja rikosteknisistä valokuvista.I need copies of the investigating detective's notes, contact list, evidence reports, witness depositions and all forensic photographs.
Uusi tieto tulee yleensä rikosteknisistä todisteista.This new information usually comes from forensic evidence.
- Meillä on rikostekninen vahvistus.- We've got forensic corroboration.
- Mutta ette ole rikostekninen tutkija.Yes. But you're not a forensic scientist.
Arvaa, mitä rikostekninen kemisti löysi?Now it took an expert forensic chemist, but guess what he found? I have no idea.
Hänellä oli päällään rikostekninen maski.He was wearing a full forensic mask.
Jeffersonianissa on rikostekninen antropologi.There's a forensic anthropologist at the Jeffersonian.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rikosoikeudellinen
criminal
rinnakkainen
parallel
revisionistinen
revisionist
rikkomaton
unbroken
redundantti
redundant
riehakka
some
rohkea
brave
riskitön
riskless
rikkumaton
unbroken
retorinen
rhetorical

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'forensic':

None found.
Learning languages?