Rinnakkainen noun declension

Finnish
42 examples

Conjugation of rinnakkainen

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
rinnakkainen
parallel
rinnakkainen
parallel
rinnakkaisen
parallel
rinnakkaisen
(of) parallel
rinnakkaista
(part of) parallel
rinnakkaisessa
(in) parallel
rinnakkaisesta
(out of) parallel
rinnakkaiseen
(into) parallel
rinnakkaisella
(at) parallel
rinnakkaiselta
(from) parallel
rinnakkaiselle
(onto) parallel
rinnakkaisena
(as) parallel
rinnakkaiseksi
(into) parallel
rinnakkaisetta
(without) parallel
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
rinnakkaiset
parallel
rinnakkaiset
parallel
rinnakkaisten
(of) parallel
rinnakkaisia
(part of) parallel
rinnakkaisissa
(in) parallel
rinnakkaisista
(out of) parallel
rinnakkaisiin
(into) parallel
rinnakkaisilla
(at) parallel
rinnakkaisilta
(from) parallel
rinnakkaisille
(onto) parallel
rinnakkaisina
(as) parallel
rinnakkaisiksi
(into) parallel
rinnakkaisin
(with) parallel
rinnakkaisitta
(without) parallel
rinnakkaisine
(together with) parallel

Examples of rinnakkainen

Example in FinnishTranslation in English
Crime Syndicate on ollut mukana pitkään. Ne tulevat rinnakkaisen ulottuvuuden maasta. Siellä hyvät ovat pahoja ja päinvastoin.The Crime Syndicate characters that have been around for decades they come from a version-- A parallel Earth, a version of our Earth where everyone who's good is bad and everyone who is bad is good.
Jos minä saisin toisen elämän rinnakkaisen elämän joka ei vaikuttaisi tähän...If I could have another life... A parallel life that wouldn't touch this one...
Olen kai luonut rinnakkaisen universumin.-Astonishing! -I must have created a parallel universe. -Baldercrap!
Se oli rinnakkaisen evoluution tapahtuma.It was a case of parallel evolution.
Teemme rinnakkaisen siirron kapteenin kanssa.We'll do a parallel transport on the Captain.
- 3 rinnakkaista palstaa ja vioittunutta tietoa.What have you got? Two parallel columns, but the data points are badly damaged.
Ehkä elän kahta rinnakkaista elämää, mutta eikö sinulla ole jo treffit?At the risk of discovering I'm living two parallel lives like that guy in Awake, don't you already have a date to the dance? Yep.
Kaksi rinnakkaista arpea, noin kolmen sentin välein.There are two parallel scars, about three centimeters apart.
Kolme rinnakkaista hiertymää.Three parallel abrasions.
Nuo kaksi rinnakkaista viivaa.Those two parallel lines disappearing in the distance.
Carter, olenko oikeassa, että rinnakkaisessa ulottuvuusfysiikassa jokainen meistä - on olemassa jossain maailmankaikkeudessa kaikissa muodoissa mitä vain voimme kuvitella?Carter, correct me if I'm wrong on this, but is it not a fact of parallel dimension physics that each of us exists somewhere in some universe in whatever way, shape, or form we can imagine?
Elät tosiaan rinnakkaisessa todellisuudessa.Christ, you're really living in some parallel universe.
Kun hän meni ajassa taaksepäin, hän loi erillisen todellisuuden, toisen sinun, - joka asuu rinnakkaisessa maailmassa, erään suhteellisuusteorian tulkinnan mukaan.See, the moment she went back in time, she created a separate reality, a second you, living in a... in a parallel world, according to one of many interpretations of quantum theory.
Olette rinnakkaisessa todellisuudessa. Tämä on vaihtoehtoinen komentokeskus vaihtoehtoisessa universumissa.You and your team gated to a parallel reality, this is an alternate SGC, on an alternate Earth, in an alternate universe.
- Juuri niin. Haluamme käyttää teoreemaasi rakentaaksemme yhteyden rinnakkaisesta aika-avaruudesta omaamme.And we're hoping to use your proof as a theoretical basis for building a bridge from a parallel space-time to ours.
- Veljesi yhdessä monien muiden kanssa, - ovat yrittäneet keksiä kuinka saada nollapiste- energiaa rinnakkaisesta aika-avaruudesta.Your brother, with others, has been trying to figure out a way to draw zero-point energy from a parallel space-time.
Oletetaan, että se tuli rinnakkaisesta todellisuudesta.Suppose it came from a parallel universe.
Meillä ei ole mitään todisteita siitä, että por- tilla pystyisi menemään rinnakkaiseen maailmaan.We've never had any evidence to suggest the gate can access a parallel universe.
Multiversumin kansat ovat todenneet sinut syylliseksi 123 ensimmäisen asteen murhaan ja 123 luvattomaan matkaan rinnakkaiseen universumiin laittomien kvanttitunnelien avulla.The peoples of the Multiverse have found you guilty of 123 counts of first-degree murder and 123 counts of unauthorized travel to parallel universes by use of illegal guantum tunneling.
Mutta ehkä jos pääsisin taksisin siihen rinnakkaiseen maailmaan Kuten Walter kuvasi, voisin tunnistaa sen toisen palaneen uhrin.But maybe if I could get back to that parallel universe as Walter describes,
Rutiinihommaa. Mutta väitätte portin lähettäneen meidät rinnakkaiseen universumiin. - Vaikka tiedämme ettei se toimi niin.But... you're telling me that, somehow, the Gate sent us through to a parallel universe.
Teoria menee niin - että se ensimmäinen, oikea elämä, jatkaa täysin muuttumattomana - mutta päätöshetkellä uusi elämä syntyy sen rinnalle - rinnakkaiseen todellisuuteen.So the theory goes that, um, your true life, your first life, continues as is, unchanged, but at the moment of decision, a new life splits off along a tangent into a parallel universe.
Kuinka tunnet hänet, jos hän on rinnakkaisella luokalla?How come you know him if he's in the parallel class?
Ehkä rinnakkaiset versiot tähdistä, planeetoista, ja maailmankaikkeudesta?Perhaps a parallel version of the stars, planets, and universe that we know?
Entä jos se, joka suunnitteli tämän haisevan laitoksen onnistui luomaan tilan - jossa rinnakkaiset todellisuudet voivat mennä ristiin?What if whoever designed this stinking thing somehow managed to create a place where parallel realities can crossover like that?
- Liikettä rinnakkaisten universumien välillä.What's that? Movement between parallel universes.
Koska aika ei ole rinnakkaisten todellisuuksien kanssa tahdissa.That... that would de... yeah, yeah, because in a parallel universe, time would be slightly out of sync.
Oletko varma? Käsisahan jäljet olisivat suoria ja rinnakkaisiaGrooves from a handsaw would be straight, parallel.
On olemassa useita universumeita - ja useita rinnakkaisia maapalloja.There are many universes and many earths, parallel to each other.
Swartz teki massiivisia rinnakkaisia automaattilatauksia PACERista.Swartz was conducting massive automated parallel downloading of the PACER system.
Teorian mukaan on rajaton määrä rinnakkaisia maailmoja jotka ovat osittain kosketuksissa toisiinsa.Well, the theory states that there are an infinite number of universes coexisting with ours on parallel dimensional planes. - Dimensional planes, right.
Ensin katsomme, mitä rinnakkaisissa universumeissamme tapahtuu.But first, we'll take a spin around the timeline map and find out what's happening in the universes that parallel ours.
Jokainen meistä on olemassa nykyajassa, rinnakkaisissa universumeissa.Each of us exists in present time, in parallel universes.
Jotkut astronomit uskovat, että ne voivat olla portteja rinnakkaisiin universumeihin.Some astronomers think they could even be gateways to parallel universes.
Kauan sitten - meteoriitti hajotti maailmat rinnakkaisiin ulottuvuuksiin.You know, according to history, a long time ago a big meteorite came... - and blasted our universes into parallel dimensions. - Yeah.
Minusta alkoi tuntua, että se mitä DMT:n kanssa tapahtui, erityisesti liittyen tiettyihin kertomuksiin, joissa astuttiin rinnakkaisiin tai vaihtoehtoisiin maailmoihin, oli, että ihmisten tietoisuus tosiaankin teki näitä siirtymiä.It started seeming to me that what was happening with DMT particularly with respect to some of these reports of entering parallel or alternate or free standing parallel sorts of realms of existences, that that indeed was what their consciousness was doing.
Olemme rinnakkaisilla reiteillä.We're on parallel courses.
- Enkä ole. Siellä on rinnakkainen universumi.-It contains a parallel universe!
- Toinen universumi, - rinnakkainen Maa, samanlainen kuin omamme, mutta ei aivan.Another universe... A parallel earth just like this, But slightly different.
Ehkä tämä on joku rinnakkainen ulottuvuusjuttu.Maybe it's some kind of parallel dimension thing you know.
Mutta jospa jotkut niistä selvisivät ja syntyi rinnakkainen ulottuvuus - jossa dinosauruksista kehittyi älykkäitä, aggressiivisia olentoja - kuten me?But what if the dinosaurs weren't all destroyed? What if the impact of that meteorite created a parallel dimension... where the dinosaurs continue to thrive and evolve into intelligent... vicious, aggressive beings, just like us? And, hey!
Olen rinnakkainen.I'm not imaginary, I'm parallel.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rikostekninen
forensic
rintalastantakainen
retrosternal
rela
relaxed
rihlattu
rifled
rannimmainen
one closest to the beach
rikkomaton
unbroken
relevantti
relevant
relativistinen
relativistic
ruhtinaallinen
regal
rivakka
brisk

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'parallel':

None found.