Poliittinen noun declension

Finnish
103 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
poliittinen
political
poliittinen
political
poliittisen
political
poliittisen
(of) political
poliittista
(part of) political
poliittisessa
(in) political
poliittisesta
(out of) political
poliittiseen
(into) political
poliittisella
(at) political
poliittiselta
(from) political
poliittiselle
(onto) political
poliittisena
(as) political
poliittiseksi
(into) political
poliittisetta
(without) political
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
poliittiset
political
poliittiset
political
poliittisten
(of) political
poliittisia
(part of) political
poliittisissa
(in) political
poliittisista
(out of) political
poliittisiin
(into) political
poliittisilla
(at) political
poliittisilta
(from) political
poliittisille
(onto) political
poliittisina
(as) political
poliittisiksi
(into) political
poliittisin
(with) political
poliittisitta
(without) political
poliittisineen
(together with) political

Examples of poliittinen

Example in FinnishTranslation in English
"Heillä on puutteellinen koulutus, mutta silti Soweton mellakkavuonna he ottivat suuren poliittisen vastuun."They've had an inadequate education, yet, in '76, the year of the Soweto riots, they took on great political responsibility.
- Andy, olen lukenut Ciceron puheet Henry Georgen poliittisen teorian ja Haynesin ja Websterin keskustelut.Andy, l have read the orations of Cicero the political theory of Henry George and studied the Haynes-Webster Debates. Trust me, l have prepared an address which will appeal to the logic and the reasoning power of our constituency.
- Haluan tehdä poliittisen sarjakuvakirjan - niistä lapsista.-l want to write a political comic book... about these kids.
- He vain pelkäävät poliittisen ja rahallisen tulevaisuutensa puolesta.Scared for their political and financial futures, no doubt.
- Hän auttaa pakolaisia yhdistymään, järjestää tukea ja rahoitusta, hankkii aseita ja muodostaa poliittisen perustan.Set up a network of refugees, gather support, arrange funding, weapons, form a political base.
"En kadu poliittista kiistelyä arvostamieni miesten kanssa."'I do not regret having political differences with men that I respect.
"Eräs perheenjäsen yritti manipuloida lehteämme poliittista etua varten."A family member tried to manipulate our site for personal and political gain.
"Osoitit vain 28-vuotiaana poliittista rohkeutta - johtajakaudellasi puolustaessasi vähemmistön ja köyhien oikeuksia."All right, while-- while only 28 years old, you demonstrated political courage by your leadership and your unrelenting support for the rights of minorities and the poor.
"Paheksuen Yhdysvaltain korruptoitunutta ja halventavaa poliittista järjestelmää imperialistisesta hyökkäyksestä..."Condemning the imperialistic aggression "of the corrupt and debased political establishment of the United States... " What else would you call it?
"Voit olla varma, että tavoittelen entistä päättäväisemmin poliittista uraa.""Be assured I'm as determined as ever "to pursue a political career.
20 minuuttia myöhemmin ruumiimme yhdistyivät poliittisessa liitossa.""20 minutes later, our bodies were united in passionate, political union."
Aavistatko laisinkaan, millaisessa poliittisessa sotkussa olemme?Do you have any idea the political mess we're in after last night?
Ei ole hyvä ajankohta, poliittisessa mielessä.It's not a good time for me, politically speaking.
Ei tarkoita. Olen hyväksynyt tosiasiat tässä huonosti toimivassa poliittisessa järjestelmässä. Pennsylvania ei ole mikään poikkeus.Nope, I've come to accept that as a fact of life in this... dysfunctional political system that is not only true in Pennsylvania, but, I think, on a much larger scale throughout the country.
En olekaan käynyt ennen poliittisessa kokouksessa.I've never been to a political convention before.
Aloitan poliittisesta tilanteesta.- I'll start with the political situation .
Antakaa pisteitä 0-10 - presidentin poliittisesta kuntoutumisesta.On a political rehabilitation scale of zero to ten rate the rehabilitation of our president.
Armeijan huhutaan toki sekaantuneen asiaan - ja poliisi reagoi tilanteeseen parhaillaan - mutta kuulemamme mukaan kyse ei ole mistään järjestelmällisestä - eikä poliittisesta.The military, of course, is rumored to be involved. And of course, the police are responding as we speak, but from what we can tell, there's nothing organized, nothing political, certainly not terrorist or separatist.
Ei, mutta kyse on kuulemma poliittisesta kannanotosta.No, but he did say it was gonna be a political statement.
En ole koskaan kuullut poliittisesta murhaajasta maassamme.I've never heard of a political killer in this country.
"Täällä, ei yksikään maalaisista kuulu mihinkään poliittiseen puolueeseen.""Here, none of the peasants belong to any political party."
- En. Ei tutkimuksia. Tiimisi on panostanut poliittiseen.Your team has been pushing very hard for the political one.
Aiotko lähteä mukaan poliittiseen kampanjaan?You want to join a political campaign?
Ajattelin, että menisimme poliittiseen varainkeruuseen, jonka perheeni järjestää.Thanks... I guess. I was thinking we could go to this political fundraiser
Alemmat oikeusasteet tulkitsivat että yritykset ja rikkaat yksilöt voivat vaikuttaa poliittiseen järjestelmään ja hukuttaa demokratian rahoillaan.And as Citizens United was interpreted by lower courts, it basically said that corporations, wealthy individuals, anybody who has a lot of money, can flood the political system, can basically inundate our democracy with their money.
Aamu alkoi poliittisella draamalla, kun senaattori Collins julkisesti arvosteli - elinikäistä ystäväänsä Wallace Raineria.The morning began with political drama when Senator Collins publicly denounced his lifelong friend, Wallace Rainer.
He luulevat, että poliittisella painostuksella - he voivat voittaa tämän palkinnon itselleen.And they think if they can twist enough arms in the political arena that they can win this...prize.
Kielitieteen teoreetikolla poliittisella aktivistillaNoam Chomsky, theorist of language and political activist, has had an extraordinary career.
Minä näen sen näin: Aloitamme joka viikko autenttisella poliittisella terroriteolla.The way I see the series is... each week we open with an authentic act of political terrorism... taken on the spot and in the actual moment.
Olen miettinyt, että poliittisella toimittajalla - johtavassa sanomalehdessä pitäisi olla ikimuistoinen nimi.I've been thinking... the political editor of a leading newspaper, should have a more memorable name.
- Jos olet jo lukenut Marxia, hän vaikuttaa poliittiselta.Because if you have already read Marx, then of course Hegel is going to seem political.
Dj Davis on palannut poliittiselta sapattivapaaltaan.It's d.J. Davis, Back with you after my brief political sabbatical.
Heidän pitäisi kiittää minua polvillaan siitä, - että pelastin puolueen poliittiselta itsemurhalta.They should be down on their fat, white knees, thanking me for saving this party from committing political seppuku.
Ilmaisku olisi sitä paitsi tehokkainta poliittiselta näkökannalta.And the truth is, an air strike would be the most effective from a political point of view, as well.
Jos emme mene oikeuteen, se näyttää poliittiselta junailulta.If we don't go into court on this, it would look like a political maneuver.
Annatteko periksi poliittiselle paineelle?So do l get Seymour back? Are you caving to political pressure?
En lunastanut suurta sekkiä poliittiselle komitealleni.I didn't cash a large check he wrote to my political committee.
Et taida edes aavistaa - mitä itsemurhayritys tekisi poliittiselle kampanjalle?Do you have any idea... what a suicide attempt does to a political campaign?
He antoivat lakiehdotuksensa keskuspankkitoiminnasta poliittiselle edustajalleen senaattori Nelson Aldrichille saadakseen sen läpi kongressissa.After this bill was constructed, it was then handed over to their political front-man, Senator Nelson Aldrich, to push through Congress.
Hyvä lähtökohta poliittiselle uralle.A very good starting point for the political life, I'm sure.
- USA näkee Marc Emeryn suurena poliittisena uhkana sen omalle kannabiksen vastaiselle agendalle.The U.S. sees Marc Emery as a major political threat to its anti-cannabis agenda.
Anonymiteetti, hänen valttikorttinsa poliittisena toimittajana, - oli mennyttä, ja hänestä itsestään oli tullut juttujen aihe.caddell: what had given him his strength- his anonymity- was gone. by writing and becoming the political reporter he was, he had lost that anonymity that had been his cloak. so now he was the story.
Asiakkaistani useimmat suosivat vasenta, - mutta älkää ajatelko sitä, poliittisena kysymyksenä.Most gentlemen favor left these days. Don't think it's political.
Brick Tamland sai 11 lasta - ja toimii poliittisena neuvonantajana - presidentti Bushille.Brick Tamland is married with 11 children and is one of the top political advisors to the Bush White House.
Edgertonin pidättämät naiset pitävät häntä poliittisena marttyyrina ja henkisenä vapaustaistelijana.The women Edgerton arrested refer to him as a "political martyr" and a "spiritual freedom fighter."
- Ehkä tunnistivat sinut lupaavaksi poliittiseksi johtajaksi. - Naurettavaa.Maybe early on they identified you as promising, a political up-and-comer.
- On aika ryhtyä poliittiseksi.Come on, it's time for us to get political.
-Haluan ryhtyä poliittiseksi.I wanna be political.
Asiantuntijat uskovat, että kaikki Collinsin saama sympatia - voitaisiin muuntaa poliittiseksi hyödyksi tulevia vaaleja ajatellen.Now, pundits suggest that the public's sympathy Collins has gathered could be converted to political capital during the upcoming electoral cycle.
Epävirallisesti he sanovat tätä poliittiseksi kostoksi.but off the record, their best guess is political retaliation.
"Jos poliittiset urat eivät pääty onnellisesti kesken kaiken - ne päättyvät epäonnistumiseen, koska se on politiikan luonne."Once said, "all political lives, unless they are cut off midstream at a happy juncture, end in failure, because that is the nature of politics and of human affairs." I've always wondered about that, about whether I would finally have to agree with him on this
"On välttämätöntä tehdä tilanteesta poliittiset johtopäätökset.""According to me it is necessary to draw political conclusions from the situation . "
"Toteutan poliittiset unelmanne. "I'm here to make all of your political dreams come true."
- "Tässä talossa asuivat seuraavat poliittiset vangit:"In this house lived the following political prisoners:
- Kuuluisuutesi - ja poliittiset siteesi olivat vastustamaton yhdistelmä.Your celebrity and your political ties proved an irresistible combination.
- Kenen kesken? Virka- ja liikemiesten, poliittisten aktivistien.People in government, business, political activists, foreign officials.
- Meillä on poliittisia kriisejä mutta tämä on poliittisten kriisien vaikeimmasta päästä.We've had our share of political crises, But this one's about as political As a crisis can get.
- Nämä virkasyytekuulemiset ovat poliittisten manööverien tulosta...These impeachment hearings are the result of political maneuvering...
50- ja 60-luvuilla silta teoreettisen ja poliittisen työsi välillä on näyttänyt olleen hyökkäys behaviorismia vastaan mutta nykyään behaviorismi ei enää ole pinnalla tai siltä ainakin vaikuttaa ..miten siis tästä pääsemme kielitieteen ja poliittisten kantojesi väliseen yhteyteen?In the '50s and '60s the bridge between your theoretical work and your political work seems to have been the attack on behaviourism, but now behaviourism is no longer an issue, or so it seems, so how does this leave the link between your linguistics and your politics?
Bob halusi miehet Englantiin pois Jamaikalta ja poliittisten vaikuttajien läheltä, jotta he voisivat puhua.- Bob sent for them, in a way, to come up, and so they would be on-- away from Jamaica, away from that political influence, and they could reason among themselves.
"Minulla ei ollut poliittisia suhteita tuohon mieheen, herra Layhin."'I did not have political relations with that man, Mr. Lay.'
- Ei siellä ole poliittisia vankeja.- They're not political.
- Emme ole poliittisia.We areot political. Hamad Mazari.
- He ovat muka poliittisia vankeja.He calls them "political prisoners."
- Ja olette varma, ettei ole poliittisia ongelmia?Yes. And you're sure there won't be any political complications?
He käyttävät Jorexia poliittisissa riidoissaan.Now they're using Jorex as a symbol in their political struggles.
Hän on täällä tärkeissä poliittisissa asioissa.And she's here on matters of critical political importance.
Kaikki ovat terrorismin vastaisessa ja poliittisissa jutuissa.Most of our guys are counter-terror and political stuff.
Kirjoitan juttua henkilökohtaisista ihmissuhteista poliittisissa piireissä.So, I'm writing this piece on personal relationships in the political sphere,
Konglomeraatit saivat valtaa poliittisissa piireissä. Sen seurauksena oligarkit nousivat valtaan.The conglomerates gained influence in political circles and as a result, the oligarchs came into power.
"Tutkielma orjuuden ekonomisista ja poliittisista juurista."(clears throat) "An examination of the economic, cultural, and political roots of slavery in the Old South:
- Emme saa kieltää kaikkea poliittista keskustelua poliittisista aiheista!We must not prohibit all political discussion of political subjects.
- En ollut listalla, poliittisista syistä.- We'll cut it for political reasons.
- Huolimatta isoista muutoksista teologisissa - keskusteluissa. Sosiaalisista ja poliittisista muutoksista, - ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön.- Regardless of profound shifts in theological debates, social and political changes, and man's effect on the environment.
- Ja värikkäästä kielenkäytöstään, - sekä poliittisista aatteistaan.and is also known for his colorful use of language. and political views.
- Nopeaa toimintaa, kun tekee töitä. Kun ei luota poliittisiin vastapalveluksiin.You'd be surprised how quickly things get done when you do some actual work and don't re y on political favors.
Anteeksi, herra presidentti, mutta rohmusitte rahaston poliittisiin tarkoitusperiinne.Excuse me, Mr. President, but you're the one that raided the DRF for political purposes.
Ei rikosrekisteriä. Mikään ei viittaa poliittisiin toimiin eikä väkivaltaan.No criminal record and there's nothing to suggest any kind of history of political activism, violent or otherwise.
En kuulu muihin poliittisiin järjestöihin kuin demokraatteihin.I'm in no political organisations other than the Democratic Party.
Enkä katso hyvällä ketään, joka hyväksikäyttää tätä traagista tilannetta - omiin poliittisiin tarkoituksiinsa.And I would hate to think that anyone would try to use this tragic situation... to their own political advantage.
Hänen mukaansa he valitsivat rangaistuksen poliittisilla syillä, ja yllättyivät täysin - positiivisista poliittisista eduista, jotka päätöksestä seurasivat.He said they chose the incarceration route for political reasons and then were absolutely overwhelmed at positive political benefits they received for doing that.
Kiovan pormestari Tšernovetski ja hänen parlamenttiryhmänsä ansaitsevat rahaa poliittisilla päätöksillään.Chernovetsky, the mayor of Kiev, and his parliamentary group make money from their political decisions.
Avustajat näyttävät aina poliittisilta vangeilta.You notice how TAs always look like star political prisoners? ...La Casa De Bernarda Alba. Rodrigo, please.
He eivät saa sitä nykyisiltä poliittisilta johtajilta, joten suostuin täyttämään sen roolin.They're not getting it from the current political leaders, so I agreed to fill a role.
Maalaisjärjen mukaan poliittisilta ehdokkailta ei tulisi kysyä uskonnosta.The common wisdom is that political candidates - shouldn't be asked about their religious beliefs.
Deanin 245-sivuinen lausunto kertoi presidentin raivostuvan helposti sodanvastustajille ja poliittisille vihollisille, ja paljasti muun muassa toimittajien salakuuntelun ja Charles Colsonin aikeen polttaa ja ryövätä Brookings Institutionin ja muun muassa senaattori Kennedyn vakoilun.Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution, and spying on Senator Kennedy and other Democrats.
Eivät rikkaille vaan rikollisille ja poliittisille vihollisille.Yeah, but never rich people. Only criminals or political enemies.
Ensimmäinen toimeni on julistaa armahdus - kaikille poliittisille vangeille.My first act is to declare amnesty... for all political prisoners.
Filippiinit on maailman vaarallisin paikka poliittisille ehdokkaille. Korruptoitunut järjestelmä tarjoaa rahaa ja valtaa johtaville.Now, the Philippines is already the most dangerous place on earth to run for political office because in a corrupt system, politicians can amass huge amounts of wealth and power if they hold top government positions.
Hong Kong oli aikoinaan Britannian siirtomaa turvasatama poliittisille pakolaisille ja vallankumouksellisille.Hong Kong was once a British colony a haven for political exiles and revolutionaries
Haluatko pitää tytöt täällä - ja antaa Rajan esitellä heitä poliittisina pelinappuloina?You want to keep the girls here, and then let Raja come in and parade them around on TV, and turn them into political pawns?
Pidättekö itseänne poliittisina?- The Doors, they are so much better! - Do you think you're a political group?
Sairasta on se, että Polyfon piti laulujani liian poliittisina.It's so sick! Polyfon thought that my songs were too political.
En usko, että se on epäkunnioittavaa niille, joita oikeasti kunnioitamme muuttamalla oikeat ihmiset poliittisiksi pelinappuloiksi.And I don't believe saying that cheapens the word and actually disrespects those we mean to honor by turning real people into political pawns.
Toisin sanoen - erilainen kohtelu niille, jotka tekevät hirveitä rikoksia - poliittisiksi väittämistään syistä.That is to say, different treatment for people who commit crimes, hideous crimes. for what the claim to be a political motive and that is what the Government will not grant.
- Emme ainakaan poliittisin päämäärin.We are not assassins. Not for political gain, at least.
Emme voi taistella poliittisin tai taloudellisin keinoin.Look, I agree. We can't fight this politically or financially.
Olemme yrittäneet lopettaa miehityksen poliittisin ja rauhanomaisin keinoin.We've tried with all possible means to end the occupation with political and peaceful means.
"En pane viatonta miestä vankilaan vain koska hän on poliittinen uhka.""I will not put an innocent man in prison just because he is a political threat."
"Liity tai kuole." Kuuluisa poliittinen piirros.I know that drawing. "Join or Die." It was a famous political cartoon.
"Mihail Vinnitski, poliittinen." Oikein valokuvia."Mikhail Vinnitsky. A political convict." And the pictures.
- 6000 sentrifugin pyörittäminen on hyvä poliittinen taktikointi, - mutta se auttaa saamaan valtiomme konkurssiin.Spinning 6,000 centrifuges is good for political maneuvering, but it's helping to bankrupt our country.
- Aivan, olet siis poliittinen vanki.And you're a political prisoner.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ooliittinen
some

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

polaarinen
polar
poljettu
downtrodden
poistogeeninen
knockout
pitkulainen
elongated
päällimmäinen
topmost
planetaarinen
planetary
platoninen
platonic
potentiaalinen
potential
polygeneettinen
polygenetic
pitkäkyntinen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'political':

None found.
Learning languages?