Potentiaalinen noun declension

Finnish
56 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
potentiaalinen
potential
potentiaalinen
potential
potentiaalisen
potential
potentiaalisen
(of) potential
potentiaalista
(part of) potential
potentiaalisessa
(in) potential
potentiaalisesta
(out of) potential
potentiaaliseen
(into) potential
potentiaalisella
(at) potential
potentiaaliselta
(from) potential
potentiaaliselle
(onto) potential
potentiaalisena
(as) potential
potentiaaliseksi
(into) potential
potentiaalisetta
(without) potential
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
potentiaaliset
potential
potentiaaliset
potential
potentiaalisten
(of) potential
potentiaalisia
(part of) potential
potentiaalisissa
(in) potential
potentiaalisista
(out of) potential
potentiaalisiin
(into) potential
potentiaalisilla
(at) potential
potentiaalisilta
(from) potential
potentiaalisille
(onto) potential
potentiaalisina
(as) potential
potentiaalisiksi
(into) potential
potentiaalisin
(with) potential
potentiaalisitta
(without) potential
potentiaalisine
(together with) potential

Examples of potentiaalinen

Example in FinnishTranslation in English
- Maallikkotermein, - liitän erilaista tilastollista tietoa maksi- moidakseni potentiaalisen tiedon hyväksikäytön.-In plain english... I concatenate diverse statistical information... to maximize the potential utilization of data.
Aistin potentiaalisen ylikuorman ylivalonnopeusmoduulissa.I sensed a potential overload in one of the FTL drive modules.
Alkuperäisessä raportissasi esitit potentiaalisen ehdotuksen:In your original assessment, you posited a potential solution.
Herra Sheltonin varallisuuden, - hänen potentiaalisen pakomahdollisuutensa ja - Amesin ja Darbyn kuolemien törkeyden takia -In light of Mr Sheltons economic means and his, potential flight risk, the egregious nature of both
Ja se tuo meidät potentiaalisen nerokkaaseen tilanteeseen.And... Which makes for a potential genius situation.
- 80000 potentiaalista osumaa.Came up with 80,000 potential hits. I know.
- Joten palaamme 25-vuotiaaseen... Silti olet ainoa, jolla ei ole edessään potentiaalista tapausta.Thus bringing us back to my 25-year-old-- yet you're the only person here without a potential case in front of you.
- Kuormassa on hirveä määrä potentiaalista energiaa.Takes out a passing driver. The potential energy of that
Agentti Walker ja Bauer seuraavat potentiaalista johtolankaa Dubakusta.Agent Walker and Bauer are pursuing a potential lead on Dubaku.
Bo'n potentiaalista liikkuu huhuja.And there are rumours about Bo's ... potential.
Ajattele tätä drinkkiä investointina - keskinäisessä kasvun mahdollisuudessa potentiaalisessa suhteessamme.Hey-- Think of this drink as... as an investment for the possibility of mutual growth in this potential relationship.
Ei yhdellä viidestäkymmenestä, ei edes yhdellä sadasta ihmisestä meidän maassamme ole mitään aavistusta siitä potentiaalisesta ongelmasta, jonka me olemme kohtaamassa.Not one in fifty, not one in a hundred of the people in our country have any inkling of the potential problem that we're facing.
Omistat 95 prosenttia potentiaalisesta miljardiyrityksestä.But you own ninety-five percent of a potential billion-dollar company.
Uusien maa-anturien ja satelliittien lämpöskannereiden mukaan - kyse on potentiaalisesta ongelmasta.According to the new ground sensors and satellite thermal scans they indicate a potential problem.
Se näytti valtavan potentiaaliselta.I thought it had amazing potential.
Jos luulet, sen perusteella, mitä olemme kertoneet heille, että Tri-Oceanic - riskeeraisi itsensä potentiaaliselle tappiolle pelastaakseen meidät, kohtaat silmiä avaavan kokemuksen.If you think, based on what we've told them, that Tri-Oceanic... is gonna risk exposing themself to potential market loss to save us... you're in for an eye-opening experience.
Mutta miten voin pyytää vanhempia altistaamaan heidän lapsensa potentiaaliselle väkivallalle?But how can I ask our parents to expose their kids to potential violence?
Yritin myydä autoni - potentiaaliselle ostajalle Kalifornian matkamme takia.I was trying to sell my car to a potential buyer as a preamble to our trip to California.
Fiksu kuin mikä, erittäin potentiaalisena.Smart as a whip, tons of potential.
Kaikella kunnioituksella, herra, tutkin jo Irbyn potentiaalisena sijaintina.- Sir, all due respect, I already studied Irby as a potential site.
Mutta virallisesti Bilderberg pitää Perryä USA:n potentiaalisena presidenttinä.But officially Bilderberg considers Perry a potential President of the US.
Sara on eliminoinut lajimme, potentiaalisena partnerina.Sara has eliminated our species as potential partners.
"Madam Curien radiumlöytö osoittautui potentiaaliseksi-""Some mistakes, such as Madam Curie's discovery of radium, "turned out to have great scientific potential,
Luultavasti hän jotenkin tunnisti Annien potentiaaliseksi uhriksi, - nuori, tumma, viehättävä, koulutettu - ja jätti huomiotta sen, että Annie asui hänen luonnollisen alueen ulkopuolella.Presumably, he somehow identified her as a potential victim - young, dark, attractive, educated - and disregarded the fact that she lived outside his natural territory.
Margaret kertoi. Hassua, että kaltaistasi laiskuria sanotaan potentiaaliseksi, - kun taas minä raadan itseni hengiltä, eikä minusta ole mihinkään.It's funny how you not doing anything was called potential, and me working my ass off was called a pipe dream.
Älä innostu liikaa, mutta New York Post kutsui poikaasi "sukupolvensa potentiaaliseksi ääneksi."I don't want you to get too excited, but "The New York Post" called your son the "potential voice of his generation."
Arvio tilanne, laske potentiaaliset häviöt ja, - aloita tilanteenmukainen toiminta.Evaluate situation, calculate potential losses and take appropriate action.
Asettamaton kivi antaa luonnollisesti pelaajalle suurimmat potentiaaliset mahdollisuudet.An unsettled stone naturally presents the player with the largest potential outcomes.
Hyvät naiset ja herrat, potentiaaliset sijoittajat, - tervetuloa elämänne tilaisuuteen.Ladies and gentlemen, potential investors... welcome to the opportunity of a lifetime.
Koska rekisteröityjen äänestäjien listalta löytää potentiaaliset valamiehistön jäsenet.Because voter registration lists lead to potential jury pools.
Lista julkaistaan, potentiaaliset asiakkaat, kaikki miehet.List gets out, potential clients, every one of these guys.
Asianajajat aloittavat tänään kyselyn potentiaalisten valamiesten kanssa. Aseteollisuus ei ole ikinä hävinnyt oikeudenkäyntiä, - mutta tällä kertaa, tämän taistelun johtaja, asianajaja Wendall Rohr sanoo, - että se asia tulee muuttumaan ja tällä kertaa aseteollisuus saa luvan maksaa.Attorneys will begin questioning potential jurors today... (reporter) The gun industry has never lost in the courts, but this time, the man leading this fight, attorney Wendall Rohr, says it'll be different.
Entä jos käytämme painoja potentiaalisten uhrien kohdalla.Well, how about applying weights to the potential victims?
Lana Ravine saattaa olla tulevien potentiaalisten lasteni äiti.Lana Ravine is the potential mother of my potential child.
Olemme päättäneet jatkaa jalkapalloa myös ensi kaudella. Teidän nimenne oli ensimmäisenä potentiaalisten ehdokkaiden listalla - joukkueen päävalmentajaksi.We've decided to go ahead with our football program next season and your name was the first on a list of potential candidates for the head coaching position.
Rahoitimme uusien lajikkeiden tutkimusmatkan sademetsään - potentiaalisten lääkeaineiden vuoksi.We finance exploration of new species from the rainforest with potential drug applications.
- Jos tauti todella muuttaa poikkeavat psykoottisiksi tappajiksi, - silloin sinä, Henry ja iso kaveri olette kaikki potentiaalisia uhreja.You know, if this disease really does turn abnormals into psychotic killers, then in theory, you, Henry, the big guy, are all potentially susceptible.
- Sinulla on potentiaalisia kykyjä.Please, call me Professor. We think you have potential capabilities.
- Vain pieni osa kohteista - on yhtä potentiaalisia kuin sinä.Let me guess - I'm meeting someone. Only a small percentage of subjects Show the potential you've exhibited.
Arvio: potentiaalisia uhkia.Assessment: potential threats.
Ei, Pimeälle vyöhykkeelle ei ole muita potentiaalisia siirtymäkohtiaNo. There are no more potential points of exit left into the Dark Zone.
Asiasta ollaan tekemässä päätöksiä on paljon ristiriitaisia todisteita potentiaalisista terveysriskeistä ja tietenkin kuluttajana ajattelen että miksi minun pitäisi ottaa riski?The jury is out we see a lot of conflicting evidence about potential health risk. And of course as a consumer my belief is why should I take any risk?
Kokoan listaa potentiaalisista asioista jotka siitä voitaisiin valmistaa.Um, I'm assembling a list of potential objects that could be made from it.
Mutta silloin puhuimme terroristeista, potentiaalisista terroristeista.But we were talking, then, about terrorists, the potential terrorists.
Promisiinin ottaminen on laitonta. Puhumattakaan potentiaalisista kuolemista.taking promicin is illegal-- not to mention potentially fatal.
Puhuen potentiaalisista ajajista, jotka haluavat voittaa täällä Talladegassa, - Pete Shepherd, jälleen eräs kehittyvä kuljettava numerolla 39 Roush Racing-tallista.As far as potential drivers wanting to win here at Talladega Pete Shepherd, another development driver in the 39 for Roush Racing.
Olemme autotallissa ennustamassa varkaan kohdetta yhdistämällä kokemuksen potentiaalisiin kohteisiin.We're out in this garage. We're trying to predict a thief's next target by connecting experience with-with potential targets.
Tuhlasin vuosia muihin potentiaalisiin ehdokkaisiin.I wasted years on other potential candidates.
No, turvallisuusasioita tai loukkaantumisia jotka voisivat jättää yhtiön avoimeksi potentiaalisille oikeusjutuille.Well, safety issues or injuries That could leave the company open to any potential lawsuits.
Soitatte potentiaalisille asiakkaille.You will mainly be cold-calling potential clients.
Sitäkin enemmän, tohtori ja kätilö, potentiaalisina murhaajina olivat myös suorittaneet kaikki muut rikokset.Better still, the doctor and the midwife, as potential murderers,y had also perpetrated all the other crimes.
- Lääkärin ammatissa on se etu, - että jokainen potilas on potentiaalinen treffikumppani.Oh, well, you know... one of the benefits to being a physician is that every patient is a potential tryst.
Ehkä potentiaalinen voimanlähde, merkki älystä...Could be a potential new power source, signs of intelligent life--
Eikö FBI ole potentiaalinen asiakas?The federal government is just another potential buyer, isn't it, hmm?
Fakta on, että jokainen kaupungissa on potentiaalinen kohde.The fact is, everyone in this city is a potential target.
Hän on potentiaalinen ostaja.He's a potential buyer.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

postuumi
posthumous
poutainen
sunny
pikkuruinen
diminutive
pomminkestävä
bombproof
päättäväinen
determined
poroporvarillinen
some
pöpi
kooky
penseä
indifferent
pienimittakaavainen
smallscale
pöydällinen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'potential':

None found.
Learning languages?