Planetaarinen noun declension

Finnish
26 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
planetaarinen
planetary
planetaarinen
planetary
planetaarisen
planetary
planetaarisen
(of) planetary
planetaarista
(part of) planetary
planetaarisessa
(in) planetary
planetaarisesta
(out of) planetary
planetaariseen
(into) planetary
planetaarisella
(at) planetary
planetaariselta
(from) planetary
planetaariselle
(onto) planetary
planetaarisena
(as) planetary
planetaariseksi
(into) planetary
planetaarisetta
(without) planetary
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
planetaariset
planetary
planetaariset
planetary
planetaaristen
(of) planetary
planetaarisia
(part of) planetary
planetaarisissa
(in) planetary
planetaarisista
(out of) planetary
planetaarisiin
(into) planetary
planetaarisilla
(at) planetary
planetaarisilta
(from) planetary
planetaarisille
(onto) planetary
planetaarisina
(as) planetary
planetaarisiksi
(into) planetary
planetaarisin
(with) planetary
planetaarisitta
(without) planetary
planetaarisine
(together with) planetary

Examples of planetaarinen

Example in FinnishTranslation in English
Mitä löydämme, jos etsimme tämän planetaarisen tuhon syytä?So if we look for the cause of this planetary destruction what would we find?
Mitä tekemistä tällä on planetaarisen turvallisuuden kanssa?So, what's this got to do with planetary security?
Olette auttamisvelvollisia planetaarisen turvallisuuden asioissa.On matters of planetary security, you are obligated to provide unconditional assistance.
Pidän ideaa planetaarisen turvallisuuden uhasta hyvin houkuttelevana ajatuksena.There's something about this idea of a threat to planetary security I find very appealing.
Kohtaamamme ongelma ei koske vain Psi-joukkoja - vaan myös planetaarista turvallisuutta.The problem we're facing involves not just the Psi Corps... but planetary security.
Retkikunnan lähettäminen Drazin avaruuteen tuhoamaan planetaarista saartoa - vaatisi sota-aluksen, huomattavasti tarvikkeita ja miehistön.To lead an expedition into Drazi space and take out a planetary blockade... you'd need a warship, major ordinance, a crew.
- Älä aloita. Carter, tohtori Wyman planetaarisesta puolustuksesta.Carter, Dr. Wyman, planetary defense.
Siitäkin huolimatta tämä tapaus on nostanut huolia planetaarisesta turvallisuudesta.Nonetheless, this incident has heightened concerns about planetary security.
Suoraan sanoen, olemme ymmällämme. miten sait tietoa moisesta planetaarisesta systeemistä, tähtien ympärillä?Well, frankly, we're a bit mystified... as to how you gained knowledge there's such a planetary system around these stars.
Saimme juuri rahoitusta optiikan kehittämiseen uuteen planetaariseen kamerajärjestelmään.Well, we just got a grant to develop optics for the new planetary camera system.
Saturnuksen renkaat muodostuivat ehkä satelliitista, joka oli planeetan lähellä ja murskaantui. Törmäyksen sirpaleet sinkoutuivat planetaariseen rengasjärjestelmään.Saturn's rings probably came from a satellite that was close into the planet, got smashed up, the collisional shards got strewn out into a planetary ring system.
Se kuuluu ilmeisesti Alfa Centaurin planetaariseen järjestelmään.It may belong to theAIpha Centauri planetary system.
Aina kun hän tulee tänne, kuulemme saman tutun tarinan, - joku täällä on vaaraksi asemalle, planetaariselle turvallisuudelle tai milloin millekin.Every time he comes here, it's the same old gag... somebody here is a danger to the station, planetary security, whatever.
Asiaan liittyvänä uutisena Maankuvun esikuntapäällikkö Bill Harris ilmoitti - että äskettäin löydetty uusi muukalaislaji - saattaa aiheuttaa huomattavan uhan planetaariselle turvallisuudelle.In related news, Earth Dome Chief of Staff Bill Harris announced... that a new alien race, only recently detected... may pose a significant threat to planetary security.
Ottaen huomioon sen voiman, koon ja ilmiselvän vihamielisyyden - pidämme sitä uhkana planetaariselle turvallisuudelle kunnes toisin todistetaan.Given its strength, its size and its apparent hostility... until we know otherwise, we are considering it a threat to planetary security.
Vahvistaen aikaisemmat raportit presidentti Clark on tänään allekirjoittanut määräyksen - sotatilalain julistamisesta voimaan Maassa - lainaten uhkaa planetaariselle turvallisuudelle.And to confirm earlier reports, President Clark has signed a decree today... declaring martial law throughout Earth Central... citing threats to planetary security.
Ase ohjaamo, tuhoa planetaariset sirpaleet,- jotka tulevat liian lähelle, Luutnantti Marcus, lähetä hätäsignaali.Weapons control, vaporize any planetary debris that gets too close. Lieutenant Marcus, send out a distress signal.
Meidän pitäisi välittää paljon, koska sillä on planetaarisia vaikutuksia.We ought to care a lot because it has planetary effects.
Tajusimme, että ihmiset pystyvät lähtemään Maasta tutkimaan muita planetaarisia kappaleita.We realised human beings can leave the Earth, and explore other planetary bodies.
Minulle on tarjottu asemaa hovissa, - keisari Cartagian neuvonantajana planetaarisissa turvallisuusasioissa.I have been offered a position in the Royal Court... as an advisor to Emperor Cartagia in matters of planetary security.
Jos teemme sen, se tulee olemaan yksi haastavimmista planetaarisista lennoista, mitä koskaan on tehty.'It's gonna be, if we do it,' one of the most challenging... planetary missions we've ever done.
- Jonkinlainen planetaarinen puolustusjärjestelmä.Some kind of planetary defense system.
Beldar, meidän on keskusteltava - jostain tärkeämmästä kuin planetaarinen valloitus.We should discuss something that is far more important than planetary conquest.
Ideariihi (Rooman Klubi) keitti myös kokoon huijauksen öljyhuipusta - keinona luoda keinotekoista niukkuutta ja Rooman Klubi - on aggressiivisesti ajanut maailmanlaajuista hiilidioksidiveroa - keinona rahoittaa heidän planetaarinen hallituksensa.The thinktank [Club of Rome] also concocted the peak-oil fraud - as a way to create artificial scarcity and The Club of Rome - has been aggressively pushing a Global Carbon Tax - as a way to fund their planetary government.
Ionosfäärihäiriön aiheuttama planetaarinen säännöttömyys.A planetary anomaly. Ionospheric disturbance.
Käsissämme on planetaarinen hätätila.We have a planetary emergency on our hands.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

planeettainvälinen
interplanetary
plastillinen
some
pikkuvanha
precocious
pavlovilainen
pavlovian
pernisiöösi
pernicious
pitkittäinen
longitudinal
polyfyleettinen
polyphyletic
peräkkäinen
successive
pohjaeliöstö
some
päättymätön
endless

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'planetary':

None found.
Learning languages?