Lukuisa noun declension

Finnish
22 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
lukuisa
numerous
lukuisa
numerous
lukuisan
numerous
lukuisan
(of) numerous
lukuisaa
(part of) numerous
lukuisassa
(in) numerous
lukuisasta
(out of) numerous
lukuisaan
(into) numerous
lukuisalla
(at) numerous
lukuisalta
(from) numerous
lukuisalle
(onto) numerous
lukuisana
(as) numerous
lukuisaksi
(into) numerous
lukuisatta
(without) numerous
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
lukuisat
numerous
lukuisat
numerous
lukuisien
(of) numerous
lukuisia
(part of) numerous
lukuisissa
(in) numerous
lukuisista
(out of) numerous
lukuisiin
(into) numerous
lukuisilla
(at) numerous
lukuisilta
(from) numerous
lukuisille
(onto) numerous
lukuisina
(as) numerous
lukuisiksi
(into) numerous
lukuisin
(with) numerous
lukuisitta
(without) numerous
lukuisine
(together with) numerous

Examples of lukuisa

Example in FinnishTranslation in English
Caeninsta etelään - lukuisat anglo-kanadalaiset joukot ovat valloittaneet alueita.South of Caen, numerous Anglo-Canadian attacks have gained them some terrain.
Egyptin pyramidit, Kreikan Parthenon - ja Kambodžan Angkor Wat, ovat juuri kuten Kiinan vanha Kesäpalatsi, - missä lukuisat aarteet ja jäänteet ryöstettiin, tuhottiin ja varastettiin.The pyramids of Egypt, the Parthenon of Greece, and Cambodia's Angkor Wat, are just like China's Old Summer Palace, where numerous treasures and relics were pillaged, destroyed, and stolen.
En väittänyt, mutta nyt kun mainitsit asian, - niin en olisi yllättynyt, vaikka lukuisat riivaustapaukset olisivat itse asiassa - väärin diagnosoituja tapauksia ilmiöstä, jonka juuri saimme selville.I wasn't. But now that you mention it, I wouldn't be surprised if numerous possessions were in fact misdiagnosed cases of a phenomenon we are just now discovering.
Kohde vastaa hyvin Holbeinin tyylin kylmää kovuutta - joka tuo esiin kuninkaan vihan tämän tielle asettuneita kohtaan - mukaan lukien lukuisat naiset, jotka yksi kerrallaan kohtasivat loppunsa.The subject matches the cold hardness of Holbein's style here, which brings out so well the King's defiance of all who stood in his way, including his numerous women, who, one by one, went to their doom.
Mitä lukuisat ja leppymättömät - punk-rock-kappaleiden sanoitukset kehottivat häntä tekemään.That which the unrelenting lyrics of numerous punk-rock songs told him to do:
"Karnak-temppelin aukiolla näemme lukuisia oinaita jalustoineen... ""Inside the Great Temple of Karnak, we pass the pedestals of numerous small rams." Ja.
- Ja lukuisia puhelinsoittoja.- And numerous phone calls.
...lukuisia vastauksia seuraavaan kysymykseen, "kuinka myrkyllistä tuhka on?"I've been given numerous answers to the question, "How toxic is the gas?"
Aschenit yrittivät valita lukuisia eri symboliyhdistelmiä, mutta ilman valintalaitetta, jolla he korjaisivat tähtiajelehtimisen, he olivat jumissa kuten mekin.The Aschen tried dialling numerous symbol combinations, but without a DHD to compensate for stellar drift, they were stuck, like us.
Ei heti, mutta tulee olemaan lukuisia esteitä seuraavan 50 mailissa.Not immediately. But there will be numerous obstacles in the next 50 miles.
Mutta kun aurinko laskee, hauskanpito todella alkaa - kaupungin lukuisissa yökerhoissa ja diskoissa.But when the sun goes down, the fun really starts... ..in the city's numerous night clubs and discotheques.
Olen heidän paras asiantuntijansa porttiteoriassa, madonreikäfysiikassa - sekä lukuisissa muissa tieteenaloissa, joita on liikaa lueteltavaksi - mutta silti liian tärkeitä sivuutettavaksi.I'm their foremost expert in gate theory, wormhole physics, and a myriad of other sciences too numerous to mention yet too important to ignore.
Potilas on ilmaissut lukuisissa tilanteissa - itsemurhaan taipuvaista ideointia, kuoleman halua.The patient has expressed on numerous occasions a suicidal ideation, a death wish.
Hän uskoo, että jengi on toiminut Ranskassa useita vuosia. Heitä etsitään lukuisista rikoksista, muun muassa poliisin murhasta.He believes this gang has been operating in France for several years, where they are wanted for numerous crimes, including murdering a policeman.
Minun on surukseni ilmoitettava lukuisista aatelisten murhista, - mukaan lukien Cornelius Lucius, ja hänen vaimonsa Helena."It is with great regret that I report the murders of numerous nobles, "including Cornelius Lucius and his wife Helena."
Olet tutkinnan alla petoksesta, lukuisista murhista, - murhan salajuonittelusta ja oikeuden halveksunnasta.You are under investigation with fellow conspirators for a numerous murders, conspiracy to commit murder and obstruction of justice.
"Ryhmän tekniikkaekspertti Sebastian Berger - murtautui lukuisiin..." -"...The tech expert of the team, Kriminalkommissar Sebastian Berger, - hacked into numerous... " - "European police databases."
Lawtonilla on kytköksiä lukuisiin terroristijärjestöihin.Lawton was discharged five years ago, and since then has been linked to numerous terrorist organizations.
Olen antanut paljon rahaa lukuisiin kampanjoihin.I've contributed a great deal of money to numerous campaigns.
Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC, säilytti siellä - kolmesta neljään tuhatta kansiota liittyen lukuisiin Wall Streetin tutkimuksiin.And the SeC was using it to store 3 to 4 thousand files related to numerous Wall Street investigations.
On teille annettu ymmärtää mitä tahansa, riistin itse oman henkeni - aseella joka on palvellut minua hyvin Afganistanissa, Koreassa, - ja lukuisilla muilla sotatantereilla.And whatever you may have been led to believe, I took my own life, with a gun that has served me well in Afghanistan, Korea ll and numerous other theaters of war.
Siksi Jeesuksella ja lukuisilla auringonjumalilla on sama kohtalo.This is why Jesus and numerous other Sun Gods share the crucifixion, 3-day death, and resurrection concept.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lukuinen
numerous
lukukelpoinen
readable
leksikaalinen
lexical
löyhäpäinen
stupid
lintutieteellinen
ornithological
lihava
fat
loukkaava
insulting
luottamuksellinen
confidential
lumihuippuinen
snowcapped
lojaali
loyal

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'numerous':

None found.
Learning languages?