Looginen noun declension

Finnish
60 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
looginen
logical
looginen
logical
loogisen
logical
loogisen
(of) logical
loogista
(part of) logical
loogisessa
(in) logical
loogisesta
(out of) logical
loogiseen
(into) logical
loogisella
(at) logical
loogiselta
(from) logical
loogiselle
(onto) logical
loogisena
(as) logical
loogiseksi
(into) logical
loogisetta
(without) logical
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
loogiset
logical
loogiset
logical
loogisten
(of) logical
loogisia
(part of) logical
loogisissa
(in) logical
loogisista
(out of) logical
loogisiin
(into) logical
loogisilla
(at) logical
loogisilta
(from) logical
loogisille
(onto) logical
loogisina
(as) logical
loogisiksi
(into) logical
loogisin
(with) logical
loogisitta
(without) logical
loogisine
(together with) logical

Examples of looginen

Example in FinnishTranslation in English
- Ketamiinilla. Hän havahtui ruumis edessään ja varras kädessään. Mieli teki loogisen päätelmän.Ketamine, to be precise, in the neighborhood of 250 milligrams, and when Neville came to with Sarah's body before him and a fondue skewer in his hand, his mind leapt to the grim, logical conclusion.
- Se on loogisen nerokasta.It's logical. It's brilliant.
Avoin tila luo loogisen virtauksen.You know, the open floor plan has a very logical flow.
He tekivät ainoan loogisen johtopäätöksen: emme uskaltaisi yrittää sitä toiste.So they made the logical assumption that we wouldn't dare try it again.
Kaiken loogisen nimessä kiitämme tästä kemiallisesta energiasta.In the name of all that is good and logical... we give thanks for the chemical energy we are about to absorb.
"Älkää kysykö miksi, sillä en osaisi antaa loogista vastausta."I couldn't give you a logical answer.
- Eikä, sehän on täysin loogista.- No, it's perfectly logical.
- Etsit loogista kuviota. Mutta hän ei ajattele loogisesti.I fear you may be looking for a logical pattern in the rantings of someone who isn't logical.
- Harha on keksittyä, mutta loogista.- Nothing he invents is fantastic. It's invention, but logical invention.
- Hänellä on toinen timantti. Hän sai kirjeitä kiinalaiselta joka uhkaa viedä sen täydenkuun aikaan. Siksi onkin loogista, että te olette saanut samanlaisia kirjelmiä.And if she, as holder of one of the twin diamonds, has received a series of anonymous letters delivered by a Chinaman threatening to steal them at the next full moon, it logically follows that you would have received similar missives.
- Minusta hän oli tosi terävä ja käsitteli kaikki kysymykset yksi kerrallaan, loogisessa järjestyksessä.- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.
Alkaa täältä ja päättyy tänne. Kaikki koetaan loogisessa järjestyksessä.Start here, you end here, experiencing everything in logical order.
He tavoittelevat oppilaita loogisessa järjestyksessä.They are pursuing students in a logical progression.
Ne eivät ole loogisessa paikassa.They're no place logical.
Ongelmia loogisessa päättelykyvyssä.Trouble with logical reasoning. Insane.
Ne muistuttavat loogisesta syystä, jonka takia hän luopui lapsesta.Megan goes in with a set of scripted questions that Miles will write to remind her of the logical reason why she gave up the child in the first place.
Olen melko vakuuttunut, että se on symboli loogisesta sarjasta.Oh no, I'm almost convinced it was a symbol, the first element of a logical series.
Se siitä loogisesta selityksestä.So much for a logical explanation.
Minä vien komediaa sen loogiseen johtopäätökseen.I am taking comedy to its logical conclusion.
Tauti etenee aivojen etuosiin - tuhoten loogiseen ajatteluun ja ongelmien ratkomiseen tarvittavat neuronit.The disease then creeps towards the front of the brain, wiping out neurons responsible for logical thought and problem solving.
Ette koskaan ymmärrä - tuolla niin loogisella mielellänne, että olen sitoutunut murhaamaan.You will never understand. To so logical a mind as yours I have committed a murder.
Hän vastasi kysymyksiin loogisella tavalla.She answers questions in a logical manner.
Selvällä, loogisella - tanskalaisella aivotyöllä.With clear, logical... and Danish thinking.
Todistan sen teille, - sen loogisella, käytännöllisellä - ja tieteellisellä tavalla.I'll show... of a logical, practical and scientific...
- Kuulostaa loogiselta.- It sounds logical.
- Kuulostaako loogiselta?Sound logical?
- Se vaikuttaa tuskin loogiselta, vai?- Excuse me, excuse me. That hardly seems logical, does it?
- Tuntuisi loogiselta.- lt seems logical.
Pidän Spockin loogisuudesta. Sen kautta päädyin loogiselle alalle, tietojenkäsittelyyn.I really liked Spock's mind, his logical mind, and that pushed me into a logical field.
Hyväksy naurettava loogisena.Accept the ridiculous as logical.
En kutsuisi viattomien siviilien murhaamista loogiseksi tai järkeväksi.I wouldn't call the systematic murders of innocent civilians... logical or reasonable.
Minä kutsuisin tuota - loogiseksi erotteluksi, neiti Isringhausen - jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka ihmiset elävät.and i would call that a logical distinction, miss isringhausen, having nothing to do with the way people live.
Muokkaan ihmisten kuvitelmat - kukoistavan loogiseksi ajattelutavaksi.I coalesce the vapor of human experience into a viable and logical comprehension.
Sanotko itseäsi loogiseksi?You call yourself logical?
"Eliminoi kaikki loogiset ratkaisuvaihtoehdot - ja epälooginen ratkaisu näyttää väkisin oikealta.""Eliminate all logical solutions to a problem and the illogical becomes invariably true."
Kun loogiset toimet on kokeiltu, jää toimimattomuus.On the contrary. When every logical course of action is exhausted, the option that remains is inaction.
Se että pitää mielen avoimena jollekin vaihtoehdolle ei tarkoita, - että hylkää kaiken muun, varsinkaan loogiset vaihtoehdot.Keep an open mind a possibility Does not mean that we ignore all other Especially those are logical.
Teen loogiset valinnat loogisten keinojen avulla.My choice will be a logical one, arrived at through logical means.
Voimme jättää loogiset syyt pois luvusta, jos uskomme heitä.If we take them at their word, we can rule out any logical reason.
Minä otin hänet - loogisten sarjojen opintoihin.I initiated him into the study of logical series. He was meticulous, to the point of obsession.
Teen loogiset valinnat loogisten keinojen avulla.My choice will be a logical one, arrived at through logical means.
- Elleivät satunnaiset hyökkäykset ole - loogisia tavalla, jota emme keksi.- It's a contradiction. - Unless the random attacks... are logical in some way we haven't yet determined.
- Ollaan nyt loogisia.It's all very West Side Story, but let's be logical.
Aikuiset ovat rauhallisia, vakavia - loogisia, kohtuullisia, tasapainoisia.Adults are calm, serious logical, measured, level-headed.
Anteeksi tyhmyyteni, olen varmaan ollut pois koulusta kun he opettivat loogisia sarjoja.Well, excuse my ignorance, I must have been off school the day they taught logical series.
Asiat seuraavat mallia, kaavaa, loogisia sarjoja.Things are organized following a model, a scheme, a logical series.
Eagleton tutoroi hänen väitöskirjansa loogisista sarjoista. Vuonna 1960, eikö ollutkin?Eagleton tutored his doctoral thesis on the logical series.
Useat kapinallisryhmittymät täällä yrittävät kaataa korruptoituneen hallituksen jolla on hyvin läheiset suhteet rauhaa rakastaviin, loogisiin ystäviinne.Several rebel factions here are working to overthrow their government, a corrupt government that has very close ties to your peace-loving, logical friends.
Jos pysymme loogisina, voimme antaa samalla mitalla.If we stay logical, we can turn the tables on 'em.
Kuka on väittänyt ihmisiä loogisiksi?Whoever said the human race was logical?
Cylonien mukaan loogisin paikka, mihin Cavil voisi tytön viedä, - on syvälle siirtokunnan sisäosiin.But the Cylons believe that the most logical place for Cavil to have taken the girl is deep into the interior of the colony.
Eikö se olisi loogisin vaihtoehto?Wouldn't that be the logical outcome?
Hän vei sinut takaisin, loogisin askelin, siihen luolaan, ja murruit aivan yllättäen.He took you back, step by logical step, into that cave, and you broke down quite suddenly.
Ikävä keskeyttää kiihkoilunne,... ..mutta mielestäni turvallisin, loogisin ratkaisu tähän olisi... ..haudata Tähtiportti. Aivan kuten muinaiset egyptiläiset.(clears throat) I hate to throw a damper on your enthusiasm,... ..but I still say the safest, most logical way to deal with this... ..is to bury the Stargate, just like the ancient Egyptians did.
Itsemurha on järkevin ja loogisin selitys.Suicide is the most rational, logical explanation.
- Ainoa looginen siirtosi.It was your only logical move.
- Hän oli looginen epäilty.She was a logical suspect.
- Hän on looginen uhri.Christopher is the logical sacrifice bunt.
- Hän on looginen valinta.I think he's a logical choice.
- Ja looginen.And logical.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

loogillinen
some
loppumaton
endless
leveälehtinen
broadleaved
loistava
shining
lontoolainen
some
lojaalinen
loyal
luolamainen
cavelike
lukukelvoton
illegible
luominen
some
löysäpäinen
alternative term for lyhpinen

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'logical':

None found.
Learning languages?