Kirjallinen noun declension

Finnish
47 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
kirjallinen
written
kirjallinen
written
kirjallisen
written
kirjallisen
(of) written
kirjallista
(part of) written
kirjallisessa
(in) written
kirjallisesta
(out of) written
kirjalliseen
(into) written
kirjallisella
(at) written
kirjalliselta
(from) written
kirjalliselle
(onto) written
kirjallisena
(as) written
kirjalliseksi
(into) written
kirjallisetta
(without) written
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
kirjalliset
written
kirjalliset
written
kirjallisten
(of) written
kirjallisia
(part of) written
kirjallisissa
(in) written
kirjallisista
(out of) written
kirjallisiin
(into) written
kirjallisilla
(at) written
kirjallisilta
(from) written
kirjallisille
(onto) written
kirjallisina
(as) written
kirjallisiksi
(into) written
kirjallisin
(with) written
kirjallisitta
(without) written
kirjallisine
(together with) written

Examples of kirjallinen

Example in FinnishTranslation in English
"miksi olette saanut tämä kirjallisen nuhtelun.""that you have read and understood why this written reprimand was issued."
- Haluatko kirjallisen raportin?- Do you want a written report?
- Hän jätti kirjallisen viestin.- He left a written message.
- Mitä, haluatko kirjallisen kutsun?- What, you need a written invitation?
- Oletteko jättänyt kirjallisen anomuksen?-You've made me a written request?
"ilman murhan tilaajan kirjallista lupaa.""without the express written permission, of the contractor of said hit."
, pöytääni tai pieruvirtahepooni Bertiin... -...ilman kirjallista lupaani., my desk or Burt, my farting hippo, without my express written consent.
- Ei yhtään kirjallista viestiä.Not one written message.
- Eikö kirjallista sopimusta tarvita?You're sure we don't need a written contract for the TV studio?
Bauman ei hyväksy mitään ilman kirjallista vahvistusta.Bauman won't accept anything without written authorisation.
Hän selitti jo asian kirjallisessa lausunnossaan.She has accounted for them, Mr. Chairman, in her written statement to this committee.
Hänellä on suulia vaikeuksia etenkin kirjallisessa ilmaisussa.We said it all. He has huge weaknesses, notably in written French.
Lisälausunto on kirjallisessa julistuksessa.An explanatory statement can be found in the written pronouncement.
Sain kirjallisessa kaikki oikein.I got 100 percent on the written.
- Eikö Emmet kertonut kirjallisesta osuudesta?Emmett didn't tell you about the written part of the test?
- Selvisit täpärästi kirjallisesta.But you barely passed the written exam.
Se on riippuvuus, joita ihmisillä on nykyään, - kuvitelmia syntyy kirjallisesta materiaalista.It is an addiction that people have at this time... fantasy-creating out of the written material.
Tilanne on se, että selvisin jo kirjallisesta kokeesta.Thing is... -... I've already passed the written test.
Englannin kirjalliseen taitoon hän on kirjoittanut "hyvä".Under written English, he's entered: "Good".
Ei tupakkaa, kaksi olutta illassa, ruohoa vain kirjallisella luvalla.No smoking, two beers a night, no smoking pot without prior written approval!
Vaikka haluaisinkin auttaa... Arkistoihin pääsee vain kuraattorin kirjallisella luvalla ja Vatikaanin kirjastonhoitajan neuvosto.Even if I wanted to help you, access to the archives is only by written decree by the curator on the Board of Vatican Librarians.
Hyvä, lähetän ilmoitukseni kirjallisena huomenna.Good, I will send you my written notice tomorrow.
Kirjallisena, enimmäkseen kirjallisena.Yeah, yeah, written down, mostly written down.
Olisitpa antanut kysymyksen kirjallisena etukäteen - niin olisin voinut valmistautua siihen.Now, I wish you would have given me this written question beforehand, John, so I... So I could prepare for it. Well...
Tarun mukaan Irakin aavikolle on haudattu muinaisten mystikkojen kirjoittama Akaasinen arkisto. Sitä pidetään kirjallisena tietopankkina kaikista maailman tapahtumista.Legend holds that buried somewhere in the Iraqi desert is a fabled book penned by ancient mystics known as the Akashic Records, believed to be a written account of all significant events throughout time.
Tarvitsen käskyn kirjallisena.I need a written order.
Sitä kutsutaan kaikkien aikojen iljettävimmäksi ja sairaimmaksi kirjaksi. Sitä kutsutaan myös kirjalliseksi neroudeksi.It is being called the most disgusting, foul, sickening book ever written, and it is also being called literary genius.
- Selvititkö kirjalliset?- You pass the written?
Arvaan, että he peittivät sen ja poistivat kaikki kirjalliset viittaukset siitä.I'm guessing that they camouflaged it and removed all reference to it from the written history.
Herra Barrow antoi tarkat ohjeet. Tarvitsen kirjalliset potilastiedot.Mr. Barrow gave me very specific instructions that I must have a written report of the patient's ailment before I can dispense any of the narcotics.
Käske niiden olla vaiti ja ota kirjalliset lausunnot.Right, tell them to keep stumm, and take a written statement from them.
Minulla on tässä kirjalliset todisteet - muistiinpanot, muistiot ja henkilökohtaiset ohjeet - jotka todistavat, että Bob Alexander oli mukana - jokaisessa tapauksessa, yleensä suunnittelijana.I have here written proof in the form of notes, memoranda and personal directives proving that Bob Alexander was also involved in each one of these incidents, and in most cases, planned them as well.
Muonaa jaetaan vain, 3-kertaisten kirjallisten anomusten perusteella.Provisions dispensed only by written orders in triplicate.
- Ovatko ne kirjallisia?Are they written down?
- Siitä ei ole kirjallisia tietoja.There's no written record.
-Ei kirjallisia käskyjä. Olemme sodassa.- There are no written orders.
Ette saa kirjallisia ohjeita.There will be no coms. There will be no written orders.
Heitä karsittiin testitulosten perusteella. Niihin kuului kirjallisia tehtäviä ja psykologin haastattelu. Ja kuntotarkastus.Their numbers were whittled down through a series of tests-- written examinations, followed by psychological evaluations, and of course, a physical.
- En pärjännyt kirjallisissa.I didn't do good on the written test.
Siihen pitäisi ehkä vaatia lupakirja, mutta suurin osa ei pääsisi edes kirjallisista läpi.You probably should need a license to do it, but then most of us wouldn't even pass the written exam.
Ette ota aloitteita kirjallisina ettekä samalla kun virtsaatte.You don't like written suggestions. You don't like when I give them to you while we're urinating in the men's room.
Väitteet löytyvät kirjallisina.There is written evidence.
- Teidän täytyy esittää asianmukainen kirjallinen valtuutus - sisäministeriöstä edes mahdollisuuteen kysyä turvallisuusselvitystä.You need to present a proper written authorization from the Home Office to even inquire about security clearances.
-Sopimuksemme ei ole kirjallinen.Well, it... it was a non-written lease.
Ainoa reaktio Kremlistä on lyhyt kirjallinen lausunto ulkoministeri Bugajevilta. Siinä lukee näin.The only reaction from the Kremlin, a brief written statement from Foreign Minister Bugayev that reads, quote,
Hyvä on. Mutta minun on saatava teiltä kirjallinen lupa...OK, but I'll have to have written authorisation from you...
Ja kirjallinen koe.- Oh, boy, I'm in. And the written exam.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kirkollinen
ecclesiastical
kiusallinen
awkward

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kirjakielinen
literary
kirjattu
registered
kimmoisa
bouncy
kiinteä
solid
kidutettu
some
keväinen
springlike
kirkkaanvärinen
some
käyttökelvoton
unusable
klikattava
clickable
kirskuva
grinding

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'written':

None found.
Learning languages?