Heikko noun declension

Finnish
109 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
heikko
weak
heikko
weak
heikon
weak
heikon
(of) weak
heikkoa
(part of) weak
heikossa
(in) weak
heikosta
(out of) weak
heikkoon
(into) weak
heikolla
(at) weak
heikolta
(from) weak
heikolle
(onto) weak
heikkona
(as) weak
heikoksi
(into) weak
heikotta
(without) weak
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
heikot
weak
heikot
weak
heikkojen
(of) weak
heikkoja
(part of) weak
heikoissa
(in) weak
heikoista
(out of) weak
heikkoihin
(into) weak
heikoilla
(at) weak
heikoilta
(from) weak
heikoille
(onto) weak
heikkoina
(as) weak
heikoiksi
(into) weak
heikoin
(with) weak
heikoitta
(without) weak
heikkoine
(together with) weak

Examples of heikko

Example in FinnishTranslation in English
" että löysin heidän heikon kohtansa."- "I found their weak point."
- Dieetti teki minusta niin heikon, että pyörryin noustessani portaita.I was so weak from the cress diet that I passed out walking up the stairs.
- Kokemuksen mukaan perääntyminen antaa kiinalaisille meistä heikon kuvan.In my experience with the Chinese, backpedaling makes us look weak.
- Koska ette voi erota, - kun tämä maa on ydinsodan partaalla - heikon ja harhautuneen presidentin takia.Because you can't resign while this country is being brought to the brink of a nuclear holocaust by a weak, misguided President.
- Kuivatamme elimistön verestä. Teemme hänestä heikon ja pommitamme häntä muistoilla.We drain her of her blood, make her weak, and then bombard her with everything she used to care about...
"Auttakaa mua heikkoa"%% help me in my weakness %%
- Adaline Bowman on yhtä heikkoa hetkeä lukuun ottamatta pitänyt lupauksensa viimeisen 60 vuoden ajan.Adaline Bowman, aside one moment of weakness, will have kept her vow for the past 60 years.
- Ei ole heikkoa arvostaa elämää!It is not weak to value life!
- Ei, heikkoa oli istua siellä - ja puhua tunteistaan.No, what was weak was sitting in that room talking about your feelings.
- Ei, tämä on heikkoa.No, this is weak
- Alat olla liian heikossa kunnossa taistelemaan.You'll make yourself weak. You won't be able to hold a sword, you won't be able to fight.
- Hän on heikossa tilassa, perna saattaa revetä.She's in weak shape. Spleen's friable. It could rupture.
- Olet vain heikossa kunnossa.I don't see how. You're just weak.
- Potilaat ovat heikossa kunnossa. - Tietysti.- You realize how weak these patients are?
- Se on heikossa hapessa.- No. No, it's weak.
Ehkä se johtuu heikosta kunnostasi.Maybe it's your weakened state.
Emme voineet pitää kiinni niin heikosta osasta.That part of us was too weak to hold on.
En halua tehdä päätöksiä heikosta asemasta.I don't want us to start making decisions from a position of weakness.
Ensi kertaa olen iloinen heikosta kentästä.First time I've ever been thankful for a weak signal.
Hän oli tehnyt heikosta ja pelokkaasta pojasta rohkean ja vahvan miehen.He'd taken a weak, frightened boy and made him into a courageous man.
Ei olisi pitänyt luottaa noin heikkoon mieheen.I shouldn't have given someone as weak that kind of responsibility.
Iske heikkoon kohtaan.Target weakness.
Iskemme heidän heikkoon kohtaansa.Remember, we are playing on their only real weakness.
Jos haluaa voittaa vihollisen, pitää tähdätä sen heikkoon kohtaan.In order to beat your enemies you just have to go for their weak point.
Kun hän on hermostunut, käy kiinni heikkoon kohtaan.Once he's flustered, go for his weak spot.
- Et voita heikolla hyökkäyksellä- A weak attack is hard to win
- Toimikaa sitten heikolla puolella.- So work on your weak points.
-Charlie iski heikolla hetkellä.He caught me at a weak moment.
Annoin salasanani heikolla hetkellä.I, uh, I gave you that password in a moment of weakness.
Elokuva perustuu Mati Untin kirjaan Sügisball - ja on omistettu kaikille miehille herkällä sielulla ja heikolla maksalla - jotka seisovat yksin yössä pelkillä alushousuilla.The movie is inspired by the book "Autumn Ball" by Mati Unt and dedicated to all the men with gentle heart and weak liver who stand alone in the night in underwear.
- Armeija teoria kuulostaa heikolta.- This army theory sounds weak.
- Colum valitsi riskin näyttää heikolta - julkisesti muuttamalla mieltänsä, koska rauha on tärkeämpää kuin tavat.So I've seen. And Colum chose to risk looking weak, publicly changing his position, because peace was more important than custom.
- He käyvät päälle heikolta puolelta.They're beating him on the weak side.
- Hän kuulostaa niin heikolta.- She sounds so weak.
- Jessen on näytettävä heikolta käskyläiseltä.Jesse's got to come off like a weak underling.
"Hyvä" on vain toinen sana "heikolle.""Good" is another word for "weak."
- Entä heikolle mielellesi?How's the weak mind? Gentlemen.
Henget iloiset, lihat heikolle. Anna pusu poskelle.Spirit`s willing, flesh is weak Kiss me, darling, on the cheek
Kehoni voi kuulua heikolle ja hauraalle naiselle, mutta sydämeni ja sieluni haluavat dodon.You see, I might have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and soul of a person who really, really wants that dodo.
Mikään sopimus ei ole riittävän vahva heikolle.No treaty is strong enough for the weak.
"Emme voi pelastaa heitä itse, sillä olemme heikkona.""we cannot go ourself, a rescue," "because physically we are all so weak."
"Pimeydestä on lankeaminen, heikkona, pimeyteen jokainen.""From the darkness, you must fall... "failed and weak, to darkness all."
"kun mietiskelin heikkona ja väsyneenä"While l pondered, weak and weary...."
"Äitisi vain makaa sängyssään niin heikkona -""... Listen, your ma, just lying there, she's just so sick and she's weakly...
- Ben on hereillä, vaikkakin heikkona.Ben's awake. He's weak, but he's awake.
- Jos teen niin, Woban luulee minua heikoksi.- Woban would think I was weak.
- Luulin sinua heikoksi.I thought you were weak.
- Se on sinun syytäsi, - koska syytit minua valittamisesta ja moitit heikoksi, vaikka en ole.- It's your fault because you accused me of crying when I wasn't and accused me of being weak when I'm not!
-Keltaiset tekevät heikoksi.- Yellows make you weak.
-Älä sano minua heikoksi.- Don't call me weak.
"Siunattu olkoon hän, joka armeliaisuuden nimessä" "paimentaa heikot pimeän laakson läpi" "ja löytää eksyneet lapset."Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.
"Siunattu olkoon hän, joka armeliaisuuden nimessä" "paimentaa heikot pimeän laakson läpi" "sillä hän on veljensä vartija ja eksyneiden lasten löytäjä."- [ Whimpering Continues ] Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.
- Elomerkit ovat heikot.He's alive, but his life signs are weak.
- Etsimme heidän heikot kohtansa- We'll search out their weaknesses
"Varo, heikkojen alistaja!""Tormentors of the weak! Beware!
- Uskon Jumalan olevan heikkojen tekosyy.- I believe that God is an excuse for weak people.
-He ovat kuin eläimiä. He elävät heikkojen kustannuksella. Ottavat, mitä eivät ansaitse.They're like animals... living off the weak, taking what they don't deserve.
Ase joka osoittaa heikkojen ja toivottomien sydämiä sekä mieliä.A weapon aimed right at the hearts and minds of the weak and the desperate!
Aselepo on heikkojen ja sairaiden kuolinhuuto.Truce is the dying cry of the weak and the sick.
"Armo on heikkoja varten.""Mercy is for the weak.
"Miekallaan hän suojelee avuttomia. "Voimallaan hän puolustaa heikkoja.His might upholds the weak.
"Paholainen vaanii heikkoja."The Devil prays on the weak and the vulnerable.
"Veer" on kehittynyt, mutta olemme yhä heikkoja vasemmalla sivustalla.That veer's getting better. I'll admit that. But you're still weak on the left side.
Hänt auta hänen sieluntuskissaan näet, luulon voima heikoissa on suurin.O, step between her and her fighting soul. Conceit in weakest bodies strongest works.
- Isäni sanoi, että Haadeksen henki tekee heikoista vahvoja.My father said... the Hades spirit makes the weak strong.
-Kuulin heikoista turvatoimistanne. Olin oikeassa.I was told the security here was weak.
Ei tämä johdu sinusta, vaan heikoista naiskäsistäsi.- I know, devastating. But it's not you, it's your weak, womanny hands.
En usko puheita heikoista ja avuttomista.Okay. I'm just not buying this whole new emotional concern for the weak and defenseless.
Haluaisin määritelmäsi heikoista ja vahvoista periaatteista... pöydälleni keskiviikkoon mennessä.I'd like your definitions of weak and strong anthropic principles... /on my desk on Wednesday.
Ehkä se tehoaa vain heikkoihin.Maybe it only works on the weak.
En ole koskaan tiennyt vapautta, joka iskee heikkoihin.I have never known freedom from the darkness... ....that infects the weak.
He käyttävät väkivaltaa heikkoihin.They use violence to prey on the weak.
Keskittäkää tuli heikkoihin.Concentrate fire on the weak ones.
Minusta sosialismissa on kyse jaosta vahvoihin ja heikkoihin.No, socialism for me is... always thinking about who is strong and who is weak.
En luullakseni, että olemme heikoilla.Not because I think we're weak, I don't.
Etsit heikoilla olevan naisen lapsineen, - jotta voit leikkiä sankaria ja lokoilla tekemättä mitään.You found a weak woman and a kid so you can play the hero and sit on your ass.
Korotti kun olin heikoilla, - luovutti kun yritin bluffata.Raising when I was weak, folded when I was trapping.
Kun Apophis oli valloittaja, hän nautti kun viholliset olivat heikoilla.When Apophis was the conqueror, he enjoyed seeing his enemies so weakened.
Kun Batman on todella heikoilla - voit murskata hänet!RIDDLER: Expose his frailties. Then, when he is at his weakest...
- Emme voi näyttää heikoilta.- We cannot appear weak.
- Jos menemme takaisin, näytämme heikoilta.The thing is, if we go back, we'll appear weak.
- Niin, luulisi että he näyttäisivät heikoilta.Yeah, you'd think that'd make them look weaker.
- Näytämme heikoilta.- We'll look weak.
-Koska vaikuttaisimme heikoilta.Well, give me a reason. Makes us appear weak.
- Eivät määrät olleet tappavia. Eivät terveille aikuisille mutta haavoittuneille, heikoille, lapsille ja vanhuksille kyllä.Not enough to kill a healthy adult, but the wounded,weakened,children and the elderly are much more vulnerable.
- Kunnia on heikoille.Honour's for the weak.
- Luottamus on heikoille.Trust is for the weak.
- Se on heikoille, joilla on rauhaton mieli.- Meditation is for weak people with troubled minds.
- Säästä säälisi heikoille!Save your pity for the weak.
He pitävät meitä heikkoina, jos annamme tytön elää.Anything less than her head sends a message of weakness.
Hän voi pitää miehiä heikkoina tai naisia rumina.He might think the men too weak or the women too ugly.
Ja useimmat ihmiset avautuvat vain heikkoina.And most people only open up from weakness.
Jos he osoittavat sääliä, heitä pidetään heikkoina.If they showed pity, others will say that they are weak.
Jos hevosemme kuolee, ennen kuin pääsemme sinne tai menemme vihollisalueelle - heikkoina ja uupuneina, emme pelasta ketään.If our horses die before we get there or we go into hostile territory weak and foggy with exhaustion, we won't rescue anybody.
- En väitä heitä heikoiksi...You know I don't mean that they're weak No, you just lack a "moral toughness"
- Ihmiset ovat tulleet pehmeiksi, heikoiksi, aroiksi.Last Friday night I tweeted a photograph of myself to a woman in Seattle, and I'm deeply sorry. People have gotten soft, weak, lily-livered.
Boggs luuli meitä heikoiksi.Boggs thought we were weak.
En kasvattanut poikiani näin heikoiksi.I didn't raise my sons to be so weak.
Hän rakasti minua niin tuhmasti Sai polveni heikoiksi¶ He loved me so naughty ¶ Made me weak in the knees
"Olet heikoin lenkki."You are the weakest link.
"Päätös on vahvin aamulla yön jälkeen milloin se on heikoin""Resolve is never stronger than in the morning after the night it was never weaker. "
- Hän oli aina heikoin lenkki.He was always the weakest link, good-bye.
- Hän on heikoin lenkki.- I'm not talking about you. She's the weak link.
- Mikä on valkean heikoin saareke?Which is white's weakest island? The isolated pawn.
"Anteeksi" on heikko sana."Sorry" is a weak word.
"Henki on altis mutta liha on heikko.""The spirit is willing, but the flesh is weak."
"Henki on altis..." - "...mutta liha on heikko.""The spirit indeed is willing..." Yeah, "but the flesh is weak". Matthew, exactly.
"Henki on halukas, mutta ruumis on heikko." Tiesin sen."The spirit is willing,but the flesh is weak."
"Hölmö, heikko isäni - antaa palstansa pois."My stupid, weak father will give away his lots.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'weak':

None found.
Learning languages?