گزیدن [gazidán] (to bite) conjugation

Persian
4 examples
This verb can also mean the following: sting, prefer, choose

Conjugation of eiti

present
past
Stems
گز
gaz
bite
گزید
gazid
bitten
Participles
گزنده
gazandé
biting
گزیده
gazidé
bitten
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌گزم
mí-gazam
I bite
می‌گزی
mí-gazi
you bite
می‌گزد
mí-gazad
he/she bites
می‌گزیم
mí-gazim
we bite
می‌گزید
mí-gazid
you all bite
می‌گزند
mí-gazand
they bite
Present progressive tense
دارم می‌گزم
dấram mí-gazam
I am biting
داری می‌گزی
dấri mí-gazi
you are biting
دارد می‌گزد
dấrad mí-gazad
he/she is biting
داریم می‌گزیم
dấrim mí-gazim
we are biting
دارید می‌گزید
dấrid mí-gazid
you all are biting
دارند می‌گزند
dấrand mí-gazand
they are biting
Present perfect tense
گزیده‌ایم
gazidé-im
I have bitten
گزیده‌اید
gazidé-id
you have bitten
گزیده‌اند
gazidé-and
he/she has bitten
گزیده‌ام
gazidé-am
we have bitten
گزیده‌ای
gazidé-i
you all have bitten
گزیده است
gazidé ast
they have bitten
Past tense
گزیدیم
gazidim
I bit
گزیدید
gazidid
you bit
گزیدند
gazidand
he/she bit
گزیدم
gazidam
we bit
گزیدی
gazidi
you all bit
گزید
gazid
they bit
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
گزم
gazam
I bit
گزی
gazi
you bit
گزد
gazad
he/she bit
گزیم
gazim
we bit
گزید
gazid
you all bit
گزند
gazand
they bit
Past imperfect tense
می‌گزیدیم
mí-gazidim
I used to bite
می‌گزیدید
mí-gazidid
you used to bite
می‌گزیدند
mí-gazidand
he/she used to bite
می‌گزیدم
mí-gazidam
we used to bite
می‌گزیدی
mí-gazidi
you all used to bite
می‌گزید
mí-gazid
they used to bite
Past progressive tense
داشتیم می‌گزیدیم
dấštim mí-gazidim
I was biting
داشتید می‌گزیدید
dấštid mí-gazidid
you were biting
داشتند می‌گزیدند
dấštand mí-gazidand
he/she was biting
داشتم می‌گزیدم
dấštam mí-gazidam
we were biting
داشتی می‌گزیدی
dấšti mí-gazidi
you all were biting
داشت می‌گزید
dâšt mí-gazid
they were biting
Pluperfect tense
گزیده بودم
gazidé búdam
I had bitten
گزیده بودی
gazidé búdi
you had bitten
گزیده بود
gazidé bud
he/she had bitten
گزیده بودیم
gazidé búdim
we had bitten
گزیده بودید
gazidé búdid
you all had bitten
گزیده بودند
gazidé búdand
they had bitten
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم گزید
xâhám gazid
I will bite
خواهی گزید
xâhí gazid
you will bite
خواهد گزید
xâhád gazid
he/she will bite
خواهیم گزید
xâhím gazid
we will bite
خواهید گزید
xâhíd gazid
you all will bite
خواهند گزید
xâhánd gazid
they will bite
Imperative mood
-
بگزید
bégazid
you bite
-
-
بگز
bégaz
you all bite
-
Subjunctive present tense
بگزم
bégazam
I have bitten
بگزی
bégazi
you have bitten
بگزد
bégazad
he/she have bitten
بگزیم
bégazim
we have bitten
بگزید
bégazid
you all have bitten
بگزند
bégazand
they have bitten
Subjunctive past tense
گزیده باشیم
gazidé bấšim
I bite
گزیده باشید
gazidé bấšid
you bite
گزیده باشند
gazidé bấšand
he/she bite
گزیده باشم
gazidé bấšam
we bite
گزیده باشی
gazidé bấši
you all bite
گزیده باشد
gazidé bấšad
they bite

Examples of گزیدن

Example in PersianTranslation in English
چون گاز گرفته میشه زیر لباسش یه لباس ضد گزیدن پوشیده بنابراین سگ‌ها بهش مثل یك اسباب‌بازی جویدنی بزرگ نگاه میكننBecause he's got the bite suit on under his clothes, so the dogs see him as like a big old chew toy.
واقعاً شخصيت گزنده تو رو به خودش گرفته بودReally captured your biting personality.
مي‏گزد بدونِ دندانToothless bites
اين زمين‏هاي سرد و سخت دست‏هامون رو مي‏گزد♪ The cold hard lands ♪ ♪ They bites our hands ♪

More Persian verbs

Other Persian verbs with the meaning similar to 'bite':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In