خریدن [xaridán] (to buy) conjugation

Persian
53 examples
This verb can also mean the following: purchase

Conjugation of eiti

present
past
Stems
خر
xar
buy
خرید
xarid
bought
Participles
خرنده
xarandé
buying
خریده
xaridé
bought
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌خرم
mí-xaram
I buy
می‌خری
mí-xari
you buy
می‌خرد
mí-xarad
he/she buys
می‌خریم
mí-xarim
we buy
می‌خرید
mí-xarid
you all buy
می‌خرند
mí-xarand
they buy
Present progressive tense
دارم می‌خرم
dấram mí-xaram
I am buying
داری می‌خری
dấri mí-xari
you are buying
دارد می‌خرد
dấrad mí-xarad
he/she is buying
داریم می‌خریم
dấrim mí-xarim
we are buying
دارید می‌خرید
dấrid mí-xarid
you all are buying
دارند می‌خرند
dấrand mí-xarand
they are buying
Present perfect tense
خریده‌ایم
xaridé-im
I have bought
خریده‌اید
xaridé-id
you have bought
خریده‌اند
xaridé-and
he/she has bought
خریده‌ام
xaridé-am
we have bought
خریده‌ای
xaridé-i
you all have bought
خریده است
xaridé ast
they have bought
Past tense
خریدیم
xaridim
I bought
خریدید
xaridid
you bought
خریدند
xaridand
he/she bought
خریدم
xaridam
we bought
خریدی
xaridi
you all bought
خرید
xarid
they bought
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
خرم
xaram
I bought
خری
xari
you bought
خرد
xarad
he/she bought
خریم
xarim
we bought
خرید
xarid
you all bought
خرند
xarand
they bought
Past imperfect tense
می‌خریدیم
mí-xaridim
I used to buy
می‌خریدید
mí-xaridid
you used to buy
می‌خریدند
mí-xaridand
he/she used to buy
می‌خریدم
mí-xaridam
we used to buy
می‌خریدی
mí-xaridi
you all used to buy
می‌خرید
mí-xarid
they used to buy
Past progressive tense
داشتیم می‌خریدیم
dấštim mí-xaridim
I was buying
داشتید می‌خریدید
dấštid mí-xaridid
you were buying
داشتند می‌خریدند
dấštand mí-xaridand
he/she was buying
داشتم می‌خریدم
dấštam mí-xaridam
we were buying
داشتی می‌خریدی
dấšti mí-xaridi
you all were buying
داشت می‌خرید
dâšt mí-xarid
they were buying
Pluperfect tense
خریده بودم
xaridé búdam
I had bought
خریده بودی
xaridé búdi
you had bought
خریده بود
xaridé bud
he/she had bought
خریده بودیم
xaridé búdim
we had bought
خریده بودید
xaridé búdid
you all had bought
خریده بودند
xaridé búdand
they had bought
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم خرید
xâhám xarid
I will buy
خواهی خرید
xâhí xarid
you will buy
خواهد خرید
xâhád xarid
he/she will buy
خواهیم خرید
xâhím xarid
we will buy
خواهید خرید
xâhíd xarid
you all will buy
خواهند خرید
xâhánd xarid
they will buy
Imperative mood
-
بخرید
béxarid
you buy
-
-
بخر
béxar
you all buy
-
Subjunctive present tense
بخرم
béxaram
I have bought
بخری
béxari
you have bought
بخرد
béxarad
he/she have bought
بخریم
béxarim
we have bought
بخرید
béxarid
you all have bought
بخرند
béxarand
they have bought
Subjunctive past tense
خریده باشیم
xaridé bấšim
I buy
خریده باشید
xaridé bấšid
you buy
خریده باشند
xaridé bấšand
he/she buy
خریده باشم
xaridé bấšam
we buy
خریده باشی
xaridé bấši
you all buy
خریده باشد
xaridé bấšad
they buy

Examples of خریدن

Example in PersianTranslation in English
حتی شرکت‌های بزرگ وال استریت هم داشتن سهام می‌خریدنEven the big Wall Street firms were buying.
‏من با خریدن ماشینایی که ‏طراحی شدن تا محدودیت ...سرعت رو سه برابر کنن، زندگیم رو می‌گذرونم ،‏و چون یه "مازراتی" می‌رونم ...‏و بهرحال، یه راننده‌ی عالی هستم ‏این حق رو داری که منو تحقیر کنی؟I make a living buying cars designed to triple the speed limit, and because I drive a Maserati, and by the way, I'm an awesome driver, that you have the right to condescend to me?
این عکس اون در حال .مواد خریدن تو دانشگاههThat's her buying drugs on campus.
گوش کن، اسپرگو با من صحبت کرد واسه خریدن یه بستنی برای اون ، پس ... فکر می کنم بعدا میبینمتListen Sproggo's talked me into buying him an ice cream, so I think I'll see you later.
از حالا به بعد تنها جایی که بدون خریدن بلیط میتونی فیلم ببینی، زندانهFrom now on, the only place you'll be watching movies without having to buy a ticket is jail.
خر شد؟Did he buy it?
ميخواستم به شما بگم كمر هاتون رو ببندين . ولي چون كمي ارزان خر هستم اصلا نخريدمI'd tell you to fasten your seatbelts, but I was too cheap to buy any!
بدبخت ميشم - امبر" يک تماس خريد (بازاريابي) داشته" - يک تگزاسي خر پول ميخواد سومين خونه ي ويلاييش رو بخرهAmber picked up a cold call from some rich-ass Texan looking to buy his third vacation home.
خيلي خر بود که اون قايق رو خريد -What a jackass to buy that boat.
منم خر شدم قبول کردمAnd I was probably dumb enough to buy it.
لری یکی از اینا رو خریدLarry bought one of these.
، ولی برای مهد کودک . اون یه لباس صورتی برام خریدBut for kindergarten, he bought me a pink dress.
اونوقت چی خرید؟She bought what?
.این‌جور جاها تمام مدت خرید و فروش می‌شنThese places get bought and sold all the time.
این اولین دوربینیه که پدرم برام خریدThis... This is the first camera my Dad bought me.
بر حسب آخرین سوابق کارت اعتباریش دو روز پیش اون یه بلیط هواپیما به مقصد مکزیک خریدهAccording to his credit card record, two days ago he bought a plane ticket to Mexico.
حتی یه دامن کوتاه خریده بودI mean, she even bought a miniskirt.
‏پس اگه یه مشتری داشته باشی ‏که سهامش رو 8 دلار خریدهSo, you got a client. Who bought stock at eight.
هشت ماه پیش پیش اونو از یه روس خریدهEight months ago he bought it from the Russian mob.
شایدم اون فقط یه تیکه چوب به درد نخور خریدهMaybe he bought a cold stick of wood, huh?
غلطه، من هله هوله‌ام رو اینترنتی می‌خرمWrong, I buy my jerky online
اگر جواب بده فردا وقتیكه فرود اومدیم برای همتون یه دور نوشیدنی می‌خرمIf this works, when we touch down tomorrow, I'm buying all you guys a round of drinks.
اولین ساختمونی که باهم خریدیمThe first building we ever bought together.
- یدونه رو از قلم انداختی - و همین که متوجه بشن ما طلب بقیه رو خریدیم میفهمن ما معامله کردیم و پولشون رو طلب میکنن- You left one off the list, and as soon as they realize that we bought out everyone else, they'll know we have a deal and they'll call in their debt and the whole thing will blow up.
ما بقیه سهام شرکت کووین یکپارچه رو خریدیمWe bought the remaining shares of Queen Consolidated when they were released.
دیروز تو راه خونه این انگشتر بدلی رو از فروشگاه خریدیم(CORK POPS) We bought this toy ring at CVS on our way home yesterday.
ما فکر کردیم که ما باید حداقل ،یه مهمونی شام بگیریم تا از تمام این چرت و پرتایی که خریدیم .استفاده کنیمWe thought we had to have at least one dinner party to use all the crap we got bought.
بهت که گفتم برات یه هدیه خریدمI told you I bought you a present.
من اینها رو برای کس دیگه ای خریدمI bought it for an other. Take him outside.
. تازه یه کشتی "میکلسون نوماد" خریدمI just bought a Mikelson Nomad.
- یه بلیط واسه مادرید براش خریدم- Where'd she go? - I bought her a ticket for Madrid.
اینم یه سری چیزایی که من خریدمHere's some stuff I bought.
بهش گفتی واسم الماس خریدی ؟So, he bought you a diamond? Oh, God, no.
پس میتونم جوراب هایی رو که تو برام خریدی بپوشمSo I can wear those socks that you bought me.
واوو، این ماشین رو خریدی؟- Wow, you really bought a car?
شنیدم یه خونه خریدی و ظاهرا من آخرین نفری هستم که میفهممSo I heard you bought a house, and apparently I'm the last one to know.
.اوه، تو اینو از من خریدیOh, you bought it from me.
. يک استخر نو برات مي خرمI bought your new pool.
من خانه مجللي با عشق مي خرم اما نه در تصرفشI have bought the mansion of a love but not possessed it;
"یه خونه توی "اورگان .می‌خرم تا بتونم بهت نزدیک باشمI only bought it in Oregon so I could be close to you.
تو هيچي نمي‌دوني، اونا اين و نمي‌خرند چرا صبر نمي‌کني؟You don't know anything. They haven't bought it. What are they waiting for?
... "ریز" من قبلاً از "ریز" دارو می‌خریدمRiz I used to buy drugs from Riz.
او و دوروتی برای آخر هفته‌ها یک کلبه در ساحل سافلک خریده بودند. ‏She and Dorothy had bought a weekend cottage on the Suffolk coast.
مي‌تونستم يه عالمه چيزاي باحال واسه خودم بخرمSo many other cool things I could have bought for myself.
.مي تونستم هر يه دونه از سهامش رو 33 دلار بخرمI could have bought Ivan at 33 a share.
ميتونستم قيمتها رو مقايسه کنم و . جينِ ارزونترو بخرم ... . .I would have compared the prices of jeans and I will have bought the cheaper pair.
من بايد يک اسب بخرمI could have bought a horse.
اگه نقش داشت، مجبور نبودم امروز واسه نمايشگاه لوازم جنگي در موزه ي نيويورک بليط بخرمIf it did, I would not have bought tickets to the Arms and Armor exhibit at the Met today.
خب ، برو داخل . و هر تنقلاتي که ميخواي بخرAll right, go in there and buy whatever junk food you want to get.
§ پيژامه ي کنت يوزوپوف، رفيق، جفت بخر §Count Yusupov's pyjamas - comrades, buy the pair
.برامون يکم وقت بخرJust buy us some time.
.برو برام یه شلوار بخرI need you to buy me some pants.
از اين فروشگاه‌هاي "يکي بخر، دو تا ببر" بود خريدم، حالا يکيش اضافيهIt was a two-for-one sale. I couldn't resist. I need to justify buying them.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

بریدن
cut
پریدن
fly
تنیدن
spin
چشیدن
taste
خوردن
eat
خزیدن
crawl
دمیدن
breathe
دنیدن
walk with pomposity
رسیدن
arrive
سریدن
slide
کشیدن
pull
گزیدن
bite
مکیدن
suck

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'buy':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In