Veni (to do) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
venas
I do
estas venanta
I am doing
estas venata
I am being done
Future tense
venos
I will do
estas venonta
I will be doing
estas venota
I am to be done
Conditional mood
venus
I would do
estas venunta
I would be doing
estas venuta
I am to potentially be done
Past tense
venis
I did
estas veninta
I have done
estas venita
I was being done
Vi
Jussive / command
venu
do!

Examples of veni

Example in EsperantoTranslation in English
. Al ĉiu el ili estas ofertita unu elekton. Kiam ili decidis veni al nia renkonto, ni bonvenigas ilin...Each one is given a choice and when they choose to come to meet us, we then greet them.
Li petis min veni serĉi vin.He told me to come and get you.
Ĉar mi neniam havis zorgojn pro vi, vere, neniam, krom tiam, kiam vi rifuzis veni en la kinejon kun mi.You never caused us any trouble, that's true, never, except one day, when you refused to come to the cinema with me.
Vi tamen povus veni por havi rigardon.You could at least have a look.
Vi povus veni momenteton por kuntrinki.Would you like to come over?
Post ne longa tempo ŝi aŭdis ian piedfrapetadon, kaj vigle forviŝis la larmojn por esplori kiu venas.After a time she heard a little pattering of feet in the distance, and she hastily dried her eyes to see what was coming.
Alicio komprenis ke la Kuniklo venas por serĉi Marianon.Then came a little pattering of feet on the stairs.
"Kaj ĵus kiam mi elektis la plej altan arbon en la tuta arbaro," daŭrigis la Kolombo per voĉo absolute kriega, "por ke mi fine liberiĝu de ili, ili venas tordegante sin el la ĉielo mem.'And just as I'd taken the highest tree in the wood,' continued the Pigeon, raising its voice to a shriek, 'and just as I was thinking I should be free of them at last, they must needs come wriggling down from the sky!
Unue ŝi ne povis imagi kio ĝi estas; sed observinte ĝin kelke da momentoj, ŝi konstatis ke ĝi estas grimaco. "Do, la Ĉeŝŝa Kato venas," ŝi konkludis, "nun mi havos kunparolanton."She was looking about for some way of escape, and wondering whether she could get away without being seen, when she noticed a curious appearance in the air: it puzzled her very much at first, but, after watching it a minute or two, she made it out to be a grin, and she said to herself 'It's the Cheshire Cat: now I shall have somebody to talk to.'
— anjell_27 (@anjell_27) November 13, 2013 Helpo kaj subteno venas de normalaj personoj.Overflowing of help & support from ordinary people.
"Komencu ĉe la komenco," diris la Reĝo solene, "kaj daŭrigu ĝis vi venos al la fino; kaj ĉe la fino ĉesu legi."'Begin at the beginning,' the King said gravely, 'and go on till you come to the end: then stop.'
Ĉi tie en Fukuŝimo absolute ne venos brila estonteco.A bright future here in Fukushima is unimaginable.
Sed se mi eldiros tion, venos pli da kritikoj.If you raise your voice about that, you’ll get criticized all the more.”
Estas tre grave prilumi la situacion hodiaŭ, dum ankoraŭ restas tempo por anticipe malhelpi la disvastiĝon de la akvomankoj — kaj de la militoj, kiuj venos kun ili.Shedding light on the situation is of pivotal importance today, while there is still time to prevent the water shortages—and the wars that will come with them—from spreading.
Infanoj de ordinaraj homoj suferos gravan malavantaĝon, kiam venos al ili la tempo eniri en universitaton kaj poste trovi laboron.The common man's child will then be highly disadvantaged when it comes to University admission and by extension job acquisition.
"Nepre," diris la Kato, "ĉar alie vi ne venus tien ĉi."'You must be,' said the Cat, 'or you wouldn't have come here.'
Ĉu vi venus por vespermaĝi kun mi kaj Larry?Want to come to dinner with Larry and me?
Mi plorus, se vi irus Kaj se mi plorus, Baba venus kaj vin mortusIf you go I'll cry, and Mama will hear me... and Mama will come in here and kill you.
Richard... estus bone, se vi venus al la festo, se vi fartus sufiĉe bone por veni.Richard. It would be great if you did come to the party. If you felt well enough to come.
Mi invitus vin al nia festo, sed mi sciis ke vi ne venus.I would have invited you to our party... - but I knew you wouldn't come.
Sed ho, ve! aŭ la seruroj estis tro grandaj, aŭ la ŝlosileto tro eta, ĉar neniun el ili ĝi malfermis. Tamen, ĉirkaŭirante la duan fojon, ŝi venis al malalta kurteno, kiun ŝi antaŭe ne rimarkis, kaj malantaŭ la kurteno, jen malgranda pordo alta je kvardek kelke da centimetroj; ŝi enŝovis la oran ŝlosileton, kaj (ho, la ĝojo!) ĝi taŭgis.However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it was a little door about fifteen inches high: she tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted!
Alicio surprize rimarkis ke la ŝtonetoj kuŝantaj sur la planko ĉiuj ŝanĝiĝas en kuketojn, kaj venis en sian kapon la feliĉa ideo "Se mi manĝos unu el tiuj kuketoj, nepre okazos al mi iuspeca korpŝanĝo, kaj ĉar nun tia ŝanĝo neniel povas kreskigi min, sekvas ke la efiko estos malkreskiga."Alice noticed with some surprise that the pebbles were all turning into little cakes as they lay on the floor, and a bright idea came into her head. 'If I eat one of these cakes,' she thought, 'it's sure to make some change in my size; and as it can't possibly make me larger, it must make me smaller, I suppose.'
Vere frapanta ideo venis al Alicio.A bright idea came into Alice's head.
"En la unua loko, la Misterojn," respondis la Falsa Kelonio kalkulante la temojn per siaj piedaĵoj, nome Mistero Antikva kaj Mistero Moderna: ankaŭ la Disigarto. La Disigarta instruisto estis maljuna angilo kiu venis nur unufojon en ĉiu semajno; li instruis al ni disigi ĉiujn objektojn, ĉu ebenaj, ĉu solidaj kaj Kolerigi florbildojn.'Well, there was Mystery,' the Mock Turtle replied, counting off the subjects on his flappers, '--Mystery, ancient and modern, with Seaography: then Drawling--the Drawling-master was an old conger-eel, that used to come once a week: He taught us Drawling, Stretching, and Fainting in Coils.'
Tamen ŝi leviĝis kaj komencis la deklamon, sed ŝia kapo pleniĝis de la Omara Kvadrilo en tia grado ke apenaŭ ŝi konsciis kion ŝi diras, kaj la vortoj venis tre, tre kurioze:—However, she got up, and began to repeat it, but her head was so full of the Lobster Quadrille, that she hardly knew what she was saying, and the words came very queer indeed:--
Sed ho ve! mi tre, tre volas ke oni venu. Jam tro longan tempon mi restas tie ĉi tutsola, kaj mi sopiras la hejmon."I am so very tired of being all alone here!'
'Fraŭlino Alicio, venu, pretigu vin por la promeno.'Come here directly, and get ready for your walk!"
"Vi venu, do," diris la Damo, "kaj li mem diros al vi sian vivhistorion."'Come on, then,' said the Queen, 'and he shall tell you his history,'
Shi venu tien-chi.Tell her to come here.
Hannah, venu helpi S-inon Jaeckel por la mangho.Hannah, you come and help Mrs Jaeckel with the supper.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beni
bless
ĉeni
do
ĝeni
bother
heni
do
peni
try
teni
hold
veki
wake
veli
sail
veti
bet

Similar but longer

reveni
return
venadi
do
venigi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In